Araştırmalara göre her üç kişiden biri, hayatının herhangi bir döneminde bir cinsel işlev bozukluğu yaşıyor. Psikolojik ve fiziksel etkenler cinsel işlev bozukluklarına neden oluyor. Oysa doğru adreslerde, doğru uzmanlar desteğinde yapılacak cinsel terapi tedavileri, mutlu ve sağlıklı bir cinsel yaşamın kapılarını açıyor.

İlişkinin temel taşlarından biri olan cinsellik, doğum öncesi başlar ve ömür boyu devam eder. Temelde duyuya dayalı olsa da sadece cinsel organları değil, bedeni ve aklı da içeren, pek çok faktörden etkilenen bir deneyimdir. Üremeyi, cinsel zevk almayı ve vermeyi içerir.

Cinsel sağlık dendiğinde, sadece üreme, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma ve tedavi akla gelmemeli. Kişinin cinsel yaşamını zarar görmeden, mutlu ve güvenli bir biçimde sürdürebilmesinin ve bundan mutlu olmasının sağlanması da cinsel sağlığın önemli bir parçasını oluşturur. Sağlıklı bir cinsellik yaşanabilmesi için doğru ve güvenilir cinsel bilgilenmenin şart olduğu unutulmamalı.

Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili yapılan pek çok çalışma bulunuyor. Yapılan araştırmalar her üç kişiden birinin hayatının herhangi bir döneminde bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını gösteriyor.

Kadında isteksizlik, erkekte erken boşalma
Kadınlarda ve erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının görülme sıklığı aynı oranlarda olmuyor. Kadınların yüzde 30-60’ı hayatları boyunca en az bir cinsel problem yaşarken, erkeklerde bu oran yaşam boyu yüzde 40 gibi ortaya çıkıyor. Cinsel işlev bozukluğu kadınlarda en sık “Cinsel İstek ve Uyarılma Bozukluğu”, erkeklerde ise “Erken Boşalma” olarak görülüyor.

Cinsel işlev bozuklukları, biyolojik ve psikolojik nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçların yan etkileri cinsel işlevleri olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kalp ve damar sistemi hastalıkları (hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi), endokrin sistem hastalıkları (diyabet, tiroit vb.), sinir sistemi hastalıkları (multiple skleroz,  parkinson, epilepsi), karaciğer, akciğer ve böbrek hastalıkları, gebelik ve menopoz gibi hormonal değişikliğe neden olan fizyolojik süreçler cinsel sorunlara neden olabiliyor.

Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da cinsel yan etkileri görülebiliyor. Bu ilaçlar şöyle sıralanabilir; Tansiyon, psikiyatri, alerji, epilepsi ilaçları ile kalp hastalıkları, ülser-gastrit ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ile alkol ve psikoaktif maddeler.

En büyük neden yanlış ve yetersiz bilgilenme
Özellikle ülkemizde cinsel sorunların temelinde psikolojik ve sosyal faktörlerin çok etkili olduğu gözlemleniyor. Cinsel eğitimde ve bilgilenmedeki eksiklikler, en önemli nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle cinsel yaşam, cinsel anatomi,  kadın/erkek rolleri ve cinsellikteki davranışları ile ilgili yanlış inanışlar bunların başında geliyor.

Cinsel işlev bozukluklarına neden olan psikolojik faktörler şöyle sıralanabilir; Yetiştirilme biçimi ve geleneksel cinsel kadın-erkek rolü, bu rolün dışına çıkamamak, yetersiz-yanlış bilgilendirme (cinsel tabular, mitler), katı dini inanışlar, anne-baba ile olan ilişki, kişilik problemleri, çekingenlik, cinsel kimlik ve yönelim problemleri, cinsel taciz ve travmalar.

Sadece ten değil, koku uyumu da lazım!
Sağlıklı bir cinsellik için cinsel uyum gerekiyor. Cinsel uyum ise çiftin sadece yaşadıkları cinsellikten haz almasını değil, aynı zamanda ilişkiyi duygusal açıdan besliyor, çiftin birbirine güvenle bağlanmasını ve ilişki ile ilgili yaşadıkları zorlukları tolere etmelerini sağlıyor. Cinsel uyumsuzluk yaşayan kişiler doyumlu bir cinsellik yaşayamıyor ve zamanla birbirlerinden uzaklaşıyor.

Ten uyumu, cinsel uyumu belirleyen ve tatmin edici bir cinselliği sağlayan en önemli faktör olarak kabul ediliyor. Ancak yapılan son araştırmalar, cinsel fonksiyonlar ve koku alma duyusu arasında anatomik bir bağlantı olduğunu gösteriyor. İnsan dışındaki diğer memelilerde, cinsel tepkileri uyaran “feromon” adında güzel kokulu maddeler salgılandığı biliniyordu. Son dönemlerde ise insanlarda da feromon salgılanmasının olduğuna dair teoriler öne sürülüyor. Bu da her ne kadar farkında olmasalar bile cinsel partnerden gelen kokuların, özelliklerine göre kışkırtıcı veya haz almayı engelleyen bir etkisinin olduğunu gösteriyor.

Cinsel terapi şart ama doğru adres ve uzmandan!
Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için, sorunların yaşandığı noktalar kabul edilmeli ve cinsel terapi desteği alınmalı. Günümüzde cinsel sağlık ile ilgili danışmanlık, tanı ve tedavi arayışı daha ulaşılır bir hale gelmiş durumda. Ayrıca kişilerin cinsel sorunlarını daha kolay dile getirebilmesi de tedavinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde, uygun durumlarda, medikal tedavi ve cinsel terapinin tek başına veya birlikte kullanılması gerekiyor. Gerekli durumlarda farklı uzmanlık alanlarının (ürologlar, psikiyatrlar, jinekologlar) ve bu konuda eğitim almış psikologların iyi bir işbirliği içerisinde çalışması oldukça verimli sonuçlar doğurabiliyor.

Sağlık ile ilgili her durumda olduğu gibi cinsel sağlık ile ilgili de doğru merkezlere başvuru ve detaylı değerlendirme önem taşıyor. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan yöntemler yeterli bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından uygulandığında başarısızlıkla sonuçlanabiliyor ve kişilerin yeniden tedavi başvurularını, tedaviye güvenlerini belirgin azaltıyor.

İlginizi çekebilir: AIDS Hakkında Bilgilerimiz Nerede Kaldı?

14.02.2018
loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız