1. Hakkımızda
  2. İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi

İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü, Bayındır Sağlık Grubu’nun misyonu ve vizyonu doğrultusunda:

- Hasta ve hasta hakları odaklı yaklaşıma uygun, güçlü, kaliteli ve yüksek hizmet anlayışına sahip,

- Sürdürülebilirlik, tıbbi etik, bilimsellik, hasta memnuniyeti ve kalite konularında sahip olunan hassasiyete maksimum özeni gösterecek, gönülden ve çözüm odaklı çalışan insan kaynağını kurum bünyesine kazandırarak,

- Çalışanları, sürekli eğitim ve geri bildirimler ile geliştirerek,

- Çalışanları, yönetim kademesindeki rollerde alabilecekleri görev, yetki ve sorumluluklar için hazırlayarak,

- Yetenek yönetimi süreçlerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesini ve desteklenmesini sağlamak için, kariyer yönetimi sisteminin kusursuz çalışmasını sağlayarak,

- İnsan kaynağının, insan kaynakları politikalarının, kalite, eğitim, gelişim süreçlerinin ve uygulamalarının devamlı gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile dinamik, yaşayan ve çalışana dokunan yapıyı koruyarak çalışılmaktadır.

...


İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü’nün,  

- Kurumsal misyonu doğrultusunda, hedeflerine ulaşmada rol alacak, nitelikli ve yetkin insan kaynağını, Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde değerlendirmek ve sürekli gelişim felsefesi ile kalıcı istihdam sağlamak,

- Kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak insan kaynağını sistematik olarak belirlemek, organize etmek ve kurum çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını da karşılayarak, çalışan memnuniyeti ve verimliliğinin artmasını sağlamak temel hedefleridir.
 


STAJ BAŞVURU SÜRECİ

Staj yapan öğrenci için stajının verimli bir iş deneyimi olması; kurum için ise katkı sağlayan ve ‘Bayındır Kültürü’ne uygun profillerle çalışmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle stajyer seçimi ve görevlendirilmesi belirli bir sistem ve düzene bağlanmıştır.

Adaylar İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü’nde, “Staj Başvuru Formu” doldurarak başvuru yapmaktadır.

Adayların seçimi sürecinde, staj süresi boyunca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’nın okul tarafından karşılanması, adayın gerekli yetkinlik ve kriterlere uygun olması, İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi ilgili bölüm sorumlusu tarafından yapılan görüşme sonucunun olumlu olması göz önünde bulundurulmaktadır.

 

İŞE ALIM SÜRECİ

Yetenek yönetimi süreçleri kapsamında, yetkinlikleri yüksek ve kurum hedeflerini benimseyecek doğru adayları Bayındır Sağlık Grubu bünyesine kazandırmak, temel amaçlardan biridir.

Oluşan boş kadrolar için, aranılan özelliklere uygun iç kaynağın değerlendirilmesi ile kurum içi kariyer planlamasına öncelik verilmektedir.

Kurum içi değerlendirmelerde aranan kriterlerin karşılanmaması halinde, Bayındır Sağlık Grubu’na iş başvuru formu ileten adaylar ile bayindirhastanesi.com.tr, yenibiris.com ve kariyer.net üzerinden yapılan başvurular değerlendirilerek, ilgili pozisyon için aday havuzu oluşturulmaktadır. 

Adaylar, pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda genel yetenek ve mesleki yeterlilik sınavlarına katılmaktadır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü ve ilgili bölüm yöneticileriyle yapılan mülakatlara katılarak süreci tamamlamaktadır. 

Adaylarda aranılan kriterler, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere göre değişkenlik göstermektedir. 

Adaylardan beklenilen temel yetkinlikler,

- Bayındır Sağlık Grubu’nun sürekli gelişen, değişime açık ve dinamik yapısına uygun,

- Hasta Odaklı Hizmet ilkesini özümseyecek,

- Takım çalışmasına uyumlu ve farkındalığı yüksek,

- Etik değerlere bağlı,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Güçlü, pozitif ve güler yüzlü iletişim becerilerine sahip olmalarıdır.
 

EĞİTİM VE GELİŞİM

Bayındır Sağlık Grubu, hastalarına en iyi hizmeti sunabilmek, sürdürülebilir gelişimi sağlamak ve akreditasyon standartlarına uyumu devam ettirmek amacıyla, çalışanlarının temel, mesleki ve fonksiyonel yetkinliklerini artıracak eğitimler düzenlemektedir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri: Çalışanların sahip oldukları yetenekleri geliştirmek amacı ile düzenlenen eğitimlerdir. Bu eğitimler ile çalışanların ihtiyacını belirleme, değişime açık olma, etkili iletişim kurma, profesyonel ilişkilerini ve organizasyon yeteneklerini geliştirme amaçlanmaktadır.

Oryantasyon Eğitimi: İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü tarafından göreve yeni başlayan tüm çalışanlara uygulanan eğitim programında organizasyon yapısı, fiziki şartlar, kurum standartları, tıbbi etik değerler ve Bayındır Sağlık Grubu’nun hasta odaklı yaklaşım politikası yer almaktadır.  

İşbaşı Oryantasyon Eğitimleri: Göreve yeni başlayan her çalışanın, bölümdeki rehberler eşliğinde işe uyum sağladığı eğitimlerdir. Bu eğitimler ile yeni çalışanların iş süreçlerini anlayıp özümseyerek, işin gerekliliklerini kavramaları ve kurum kültürüne hızla adapte olmalarını amaçlanmaktadır.  

Mesleki Gelişim Eğitimleri: Çalışanların mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artırmak, bilgilerini tazelemek ve değişen uygulama ve yöntemlerle ilgili bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerdir. Çalışanlar, kurum içi düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerinin yanı sıra, kurum dışında gerçekleşen eğitimlere katılabilmektedir.

Liderlik Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimleri: Kurum içinde görev alan yöneticiler ve yönetsel yetkinliklerinin gelişerek gelecek vadeden çalışanlar için düzenlenen eğitimlerdir. Bu eğitimler ile yöneticiler ve yönetici adaylarının stratejik düşünme, çalışan koçluğu ve değişim yönetimi gibi alanlardaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fonksiyonel Gelişim Eğitimleri: Belli bir iş alanına ve göreve özgü yetkinliklerin geliştirilmesinin hedeflendiği eğitimlerdir. Bu eğitimler ile çalışanların analiz ve muhakeme yeteneklerinin gelişmesi, etki yaratan ilişkiler kurabilmelerini sağlanması ve kurumsal mükemmellik standartlarına ulaşmaları desteklenmektedir.
 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Bayındır Sağlık Grubu'nda yürütülen performans değerlendirme sistemi, çalışan performanslarının kurum hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlamaktadır. Performans değerlendirme süreçlerinde, durum, davranış ve sonuç değerlendirmeleri sonrası analizler yaparak, sistemin objektif çıktılar sağlaması amaçlanmaktadır.

Performans değerlendirme sistemiyle,

- İşin gerektirdiği yetkinlik ve davranışsal özelliklerin geliştirilmesi,

- Eğitim ve gelişim programlarının hazırlanmasına veri sağlaması,

- Belirsizliklerin ve rol çatışmalarının önlenmesi,

- Çalışanların performans geliştirme konusunda özendirilmesi,

- Kariyer planlama sürecinin adaletli olması ve objektif verilere dayandırılması hedeflenmektedir.

Performans değerlendirme sistemi ile KPI bölüm/iş hedefi ve yetkinlik değerlendirme aşamalarını çalıştırarak 3 aşamalı bir değerlendirme sağlanmaktadır.

Performans değerlendirme, çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (iç transfer, kariyer planlama fırsatları vb.), eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında baz alınmaktadır.
 


YETENEK YÖNETİMİ ve KARİYER PLANLAMASI

Yetenek Yönetimi süreci üç aşamadan oluşur:

- Yetkinliklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

- Yetkinlik değerlendirmeleri çerçevesinde eğitim ve gelişim planlarının hazırlanması

- Kariyer planlaması ve yönetimi.

Bayındır Sağlık Grubu, performans değerlendirme sonuçları ışığında, yatay ve dikey terfi sistemini çalıştırmaktadır. Terfiler, yetki, sorumluluk ve ücret artışını da beraberinde getirmektedir.

Kariyer planlamanın hayata geçirilebilmesi için ilgili pozisyonun bilgi, deneyim ve performans değerlendirme ön koşullarına sahip olmak gerekmektedir. Tüm terfiler, objektif veriler üzerinden değerlendirilmektedir.
 

ÜCRET SİSTEMİ

Ücret sistemi, ihtiyaç duyulan insan kaynağının istihdam edilmesi, iş gücü devir hızının minimum seviyeye çekilmesi ve ekonomik koşulların göz önüne alınması ile kurulmuştur.

Bayındır Sağlık Grubu çalışanlarının ücretleri, çalışacakları departman, eğitim durumları ve iş tecrübeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulan ve ücret araştırmalarıyla güçlendirilen ücret skalası doğrultusunda, ücret bantları esasına göre belirlenmektedir. Ücretler aylık olarak ödenir.
 

ÜCRET DIŞI OLANAKLAR/YAN HAKLAR

Yabancı Dil Tazminatı: Bayındır Sağlık Grubu, yabancı dil öğrenmeyi teşvik etmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmek için, kurum bünyesindeki çalışanlarına yabancı dil tazminatı ödemektedir. Bu tazminatı almak için YDS (İngilizce, Almanca, Fransızca için), IELTS, CAE, CPE, ODTÜ, TOEFL, YÖKDİL sınavları ile dil becerisinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Kasa Tazminatı: Direkt para ile teması olan ve parasal risk taşıyan çalışanlara  kasa tazminatı olarak aylık ek ödeme yapılmaktadır.

Ulaşım: Şubelerin konumu ve çalışan sayısına göre servis hizmeti veya ulaşım kartı sağlanır.

Yemek: Hastane yemekhanesinde öğle yemeği, vardiyalı düzende çalışanlar için ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilmektedir. Yemekhanesi olmayan şubelerde çalışanlara yemek kartı verilmektedir.

Özel Sağlık Sigortası: Bayındır Sağlık Grubu çalışanları için Anadolu Hayat Özel Sağlık Sigortası’ndan yatarak tedavi teminatı yapılmaktadır. Çalışanların birinci derece yakınları, Bayındır Hastaneleri’nin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanmaktadır. Çalışanlar ve birinci derece yakınları poliklinik hizmetlerinden yararlanmak istediklerinde, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) bazlı fiyat tarifesi uygulanmaktadır.

Hizmet Ödülü: Çalışmaların ve kıdemin takdir edildiğini ifade etmek amacıyla, Bayındır Sağlık Grubu’nda 5, 10, 15, 20 ve 25 yılını bitiren çalışanlara kıdem ve başarı ödülleri verilmektedir.

Nakil Tazminatı: Başka bir ildeki veya yurtdışındaki bir göreve, bir yıl veya daha uzun bir süre için atanan çalışanlara, naklin gerektirdiği zorunlu ihtiyaçlar kadar nakil tazminatı verilmektedir.

Harcırah: Çalışanlara, görev veya eğitimle ilgili olarak yapacakları yurtiçi veya yurtdışı seyahatlerinde, "Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Seyahat Harcırah Prosedürü" kapsamında harcırah ve destek verilmektedir.

İzin Uygulaması: 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışanlara yasal yıllık izin süreleri kullandırılır. Çalışanlara belirli koşullar altında babalık izni, mazeret izni, taşınma izni, kongre izni, saatlik izin, süt izni, ölüm izni vb. de kullandırılmaktadır.

Özel Günler: Bayındır Sağlık Grubu çalışanları için Tıp Bayramı, Hemşirelik Haftası, Yılbaşı Balosu, Hasta Danışmanları Günü gibi özel günlerde kutlamalar ve organizasyonlar düzenlenmektedir.
 


ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Çalışanlardan gelen öneriler değerlendirilir ve uygun olanlar İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü tarafından uygulamaya alınır. Öneri sisteminde yönetime katılım, hastane içi bilgi akışını geliştirme, hastane süreçlerinin gelişimine katkıda bulunma amacıyla öneride bulunan kişilerin; farklılığı yaratan, verimliliği arttıran, yaptığı işe deneyimini, bilgisini ve yaratıcılığını katan, dolayısıyla sürekli iyileştirmede aktif rol almalarını sağlayan süreçleri çalıştırmaktır.
 


#SİZDEĞERLİSİNİZ

Bayındır Sağlık Grubu çatısı altında bulunan tüm çalışanların görüş ve önerileri değerlidir. Çalışanların iç iletişim portalı üzerinden görüş ve önerilerini iletmelerini sağlayan platform aracılığıyla, çalışanların karar alma süreçlerine katılımları çok önemsenmektedir. Bayındır Sağlık Grubu’nda kurumsal gelişim süreçleri, çalışanlarla şekillenmektedir.

 

Kariyer Formu

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız