1. Hakkımızda
  2. Kalite Politikamız

Hastalarımız için : 

• Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi, 

• Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamayı, 

• Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmayı, 

• Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı, 

• Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra konforlu bir bakıma da gereksinimi olduğunu unutmamayı, 

• Hasta memnuniyetini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi 

Çalışanlarımız için : 

• Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı, 

• İşinde yetkin kişilerle birlikte olmayı, 

• Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı, 

• Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı, 

• Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 

• Etik kurallara uymayı, 

• Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı, 

• Uluslararası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı, 

• Eğitim veren bir yapıya ve bunun yaratacağı dinamizme erişmeyi, 

• Toplumun sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda uygun öngörülerle birçok yerde yeni sağlık kuruluşu açarak hizmetimizi yaygınlaştırmayı 

• Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı, 

• Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden gerçekleştirmeyi, 

• Tıp teknolojisini etkin ve verimli kullanmayı, 

• Güncel bilgiyi yayan ve paylaşan bir kuruluş olmayı, 

• Tanıtımımıza yardımcı olacak etkinlikler organize etmeyi, 

• Tıp ödülleri ve öğrenci bursları gibi toplum belleğinde yer edinen etkinlikleri artırarak devam ettirmeyi, 

• Kurduğumuz sistemi sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

loading
x

Randevu Talebi Oluşturma

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız