1. Hakkımızda
  2. Kalite Politikamız

Hastalarımız için :

• Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi,

 

• Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamayı,

 

• Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmayı,

 

• Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı,

 

• Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra konforlu bir bakıma da gereksinimi olduğunu unutmamayı,

 

• Hasta memnuniyetini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi

...
 
...

Çalışanlarımız için :

• Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı,

 

• İşinde yetkin kişilerle birlikte olmayı,

 

• Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı,

 

• Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı,

 

• Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 

• Etik kurallara uymayı,

 

• Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı,

 

• Uluslararası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı,

 

• Eğitim veren bir yapıya ve bunun yaratacağı dinamizme erişmeyi,

 

• Toplumun sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda uygun öngörülerle birçok yerde yeni sağlık kuruluşu açarak hizmetimizi yaygınlaştırmayı

 

• Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,

 

• Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden gerçekleştirmeyi,

 

• Tıp teknolojisini etkin ve verimli kullanmayı,

 

• Güncel bilgiyi yayan ve paylaşan bir kuruluş olmayı,

 

• Tanıtımımıza yardımcı olacak etkinlikler organize etmeyi,

 

• Tıp ödülleri ve öğrenci bursları gibi toplum belleğinde yer edinen etkinlikleri artırarak devam ettirmeyi,

 

• Kurduğumuz sistemi sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi,

 

 

...

 

kabul ve taahhüt ederiz

 
Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git