1. Hakkımızda
  2. Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİMİ

Amacımız:
⦁    Hasta ve çalışan güvenliğini üst düzeye çıkararak bakım hizmeti verilen tüm alanlarda güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak,
⦁    Sürekli iyileştirme çalışmalarında performansların izlenmesi ile verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak, 
⦁    Güncel ve bilimsel bilgiler ışığında hasta ve hasta yakınlarının eğitimlerini gerçekleştirerek hastanın bakım sürecine katılımını sağlamak,
⦁    Mahremiyetleri gözetilerek hasta, hasta yakını ve çalışanların beklentilerini ve isteklerini karşılamak, deneyimlerini ölçerek memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlamak,
⦁    Hasta ve çalışan güvenliği için yapılacak bilimsel ve kanıta dayalı tüm çalışmaları desteklemek ve bu çalışmalara kaynak tahsis etmek,
⦁    Yapılacak kalite iyileştirme çalışmaları ile maliyetleri düşürmek, 
⦁    Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak, sağlık hizmetlerinin sunumunda yeni uygulamalar geliştirmek,
⦁    Tıbbi ve idari tüm alanlarda riskleri tespit etmek, önlemek ve acil durum planları geliştirmek,
⦁    Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına ve eğitimlerine önem verip, kalite ve enerji yönetim sistemlerine katılımlarını teşvik ederek, tercih edilebilir bir çalışma ortamı sağlamak,
⦁    Sürdürülebilir bir güven kültürü oluşturarak, şeffaf bir hastane yönetimi modeli geliştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda Bayındır Sağlık Grubu olarak kalite iyileştirme sürecinin sonu olmadığı bilinciyle sağlık hizmeti sunuyoruz. Sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinerek etkin bir kalite yönetimi anlayışıyla hizmetlerimize değer katıyoruz.

KALİTE YOLCULUĞUMUZ

Bayındır Sağlık Grubu kuruluşundan bugüne sürekli ölçme, değerlendirme ve iyileştirme mekanizmalarıyla kanıta dayalı tıp uygulamalarını hizmet anlayışının temel ilkeleri olarak kabul etmiştir.

Toplam kalite anlayışıyla misyon ve vizyon hedeflerimiz doğrultusunda hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı süreç yönetimi kurum politikamızın temel taşlarıdır. Bu bağlamda Bayındır Sağlık Grubu çalışana güvenli, şeffaf ve ulaşılabilir bir hizmet ortamı sağlayarak değer verir, sürekli eğitim ve gelişimi destekler. Hastanın ve hasta yakınının beklentilerini ve isteklerini dinler, süreçleri iyileştirir.

Bayındır Sağlık Grubu'nda kalite çalışmaları kuruluş aşaması olan 1992 yılından başlamaktadır. 1995’de Toplam Kalite Yönetimi Projesi'nin kurum genelinde uygulamaya konulması, 1996’da Kalite Koordinatörlüğü’nün kurulması ve 1997’de ISO 9001 belgelendirilmesiyle devam etmiştir.

JCI AKREDİTASYONU


25 Nisan 2005 tarihinde JCI ile birlikte resmi olarak akredite olmak üzere iş birliğine başlayan Bayındır Sağlık Grubu, yaklaşık 14 ay gibi kısa bir sürede hem Bayındır Söğütözü Hastanesi hem de Bayındır Kavaklıdere Hastanesi olarak 900 çalışanı ile birlikte bu sisteme hazır hale gelmiştir. Bayındır Sağlık Grubu 10-14 Temmuz 2006 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olarak Türkiye’de iki hastanesini birden akredite eden tek sağlık kuruluşu ünvanını kazanmıştır. 

Aynı zamanda Bayındır Söğütözü Hastanesi ile Bayındır Kavaklıdere Hastanesi'nin Ankara’da akredite olan ilk hastaneler olmasının da gururunu taşımaktayız.

Ayrıca 22 Mayıs 2008 yılında yeni hizmete açılan Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinin standartlara uyumu başarılı olarak değerlendirilmiş ve JCI tarafından akredite edilmiştir.

Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi 22 Kasım 2021 tarihinde altıncı kez JCI tarafından yeniden akredite edilmiştir.

BEBEK DOSTU HASTANE

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, ilk altı ay bebeğe su dahil hiçbir ek gıda verilmemesini, sonrasında 24 aya kadar ek gıdalar ile birlikte emzirmeyi önermektedir. Anne sütü 0-6 aylık bebeklerde vazgeçilmezdir. 2 yaşına kadar da emzirme büyük önem taşımaktadır. Bebekler 0-2 yaş grubunda enfeksiyonlara karşı çok açıktır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından itibaren UNICEF iş birliğinde “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” programı yürütülmektedir.

Bebek Dostu Hastane sertifikasyonu kapsamında anne sütüne özendirilmesi, annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik, hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere Bebek Dostu Hastaneler Programı başlatılmıştır. Bu konuda özel olarak eğitilmiş sağlık çalışanları tarafından, annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler 'Bebek Dostu Hastane' unvanı kazanmaktadır.

Bayındır Söğütözü Hastanesi 2005, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi ve Bayındır İçerenköy Hastanesi 2016 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından “WHO ve UNICEF tarafından önerilen başarılı anne sütü uygulamaları nedeni ile Bebek Dostu Hastane unvanına layık görülmüştür.

YAŞLI DOSTU HASTANE

Yaşlı dostu hastane, yaşlı bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlık gereksinimlerini karşılamak, sağlık durumlarını iyileştirmek, ailelerine ve bakım verenlere destek olmak için çalışan bir organizasyondur. Bir hastanenin kalitesini yaşlı hastalarına verdiği hizmetin kalitesi belirlemektedir. Yaşlı hastalarına kaliteli bakım ve tedavi hizmeti verebilen hastane, diğer yaş gruplarına verilen hizmetin kalitesini de garanti altına almaktadır.

Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde hayata geçirdiğimiz Yaşlı Dostu Hastane projesi ile hastanemizde yaşlılığın özel koşullarına duyarlı bir davranış ve duygu ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız nedeni ile 12 Eylül 2012 tarihinde, İçerenköy Hastanemize Yaşlı Dostu Hastane patenti verilmiştir.

Kalite Bölümü, Bayındır Sağlık Grubu'nun vizyonu, misyonu, değerleri ve politikaları doğrultusunda mevcut tüm süreçlerini sürekli iyileştirmek amacıyla belirlenen hedeflere ulaşması için gerekli Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

KALİTE YÖNETİM EKİBİ

 

 

   

Prof. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULLARI

Genel Müdür Yardımcısı

Tıbbi Hizmetler Direktörü

Kalite Koordinatörü

     
   

Nur KUVVET

Müdür


 
     
  Ankara     İstanbul    

Berk BİLGEN

Kalite Sorumlusu

Rıdvan ÜZÜMCÜ

Kalite Uzmanı

   

Serap İLERİ ARDA

Kalite Uzmanı

Aysun ÇETİNKAYA

Kalite Uzman Yardımcısı

Melike KOPUZ AKBAYRAK

Kalite Uzmanı

Onur KARABULUT

Kalite Uzmanı

   

Cansu GÜLER AKBABA

Hasta Deneyimi Uzmanı

 
         

Özge SOYLU

Hasta Deneyimi Uzmanı

       

 

KALİTE BÖLÜMÜ ÇALIŞMA POLİTİKASI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve Joint Commission International Akreditasyon Standartları kapsamında yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sağlık bakımı ve idari süreçlerin kurum kültürü oluşturarak incelenmesi, uygulamaya uyarlanması, görüş belirtmek ve belirlenen görevi yerine getirmek için komiteler oluşturulmuştur. Komiteler, Sağlıkta Kalite Standartları ve Joint Commission International Akreditasyon Standartları sınıflandırma sistemine göre belirlenmiştir. İlgili süreçlere özgü çalışan üyeler görev alır, kendine has görev tanımları ve toplanma periyotları bulunmaktadır.

Kalite Bölümü rehberliğinde çalışmak üzere tıbbi ve idari tüm süreçlerden her birinde, çalışma alanlarında kalite standartlarını uygulamak ve uygulatmak amacıyla Bölüm Kalite Sorumluları atanmıştır. Kalite Bölümü belirlenen komiteler ve Bölüm Kalite Sorumlularının katılımıyla tüm hizmet faaliyet alanlarında multidisipliner bir süreç yönetimi gerçekleştirmektedir.

Komiteler:
⦁ Sağlık hizmeti sunum süreçlerindeki basit hataların hastalara zarar vermesini ve çalışanları olumsuz yönde etkilemesini engellemek Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri kapsamında hedefler belirlemek, tasarımlar yapmak, hatalar hastaya ulaşmadan önce önlenmesini ve düzeltilmesini sağlamak için mümkün olan tüm alanlarda sistem düzeyinde çözümler üretmek,
⦁ Sağlık ve bakım ihtiyaçları mevcut hizmetlerle doğru şekilde eşleştirirerek; hastaların hangi ihtiyaçlarının sağlık kuruluşunca karşılanabileceği, acil veya anlık ihtiyaçlarla başvuran hastalıkların önceliklendirmesi, bakımın koordinasyonu ve sürekliliği, hastanın güvenli şekilde sevki, transferi ve taburculuğunun gerçekleştirilmesini sağlamak,
⦁ Uygun olduğu ölçüde hasta ailesinin/yakınlarının bakım kararlarına dahil edilmesi ve bakım sürecine katılmalarının sağlanması, bakımlarıyla ilgili bilgilendirilme ve karar vermelerine yardımcı olması, hasta haklarının tanımlanması ve korunması, hasta memnuniyetinin ve deneyiminin bakım kalitesine entegre edilebilmesi için hasta ve hasta yakınlarının eğitim planlamasını ve organizasyonunu yapmak,
⦁ Bakımın, tedavinin ve hizmetlerin seyri boyunca hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu tanısal ve tedavisel tetkiklerinin bütünü ile hastanın ihtiyaçlarına yönelik değerlendirilmesi, sunulan hizmetlere verdiği yanıtın gözlenmesi ve gerektiğinde değerlendirmenin yenilenmesi sürecinin planlanması, koordinasyonu ve standardizasyonunun sağlanması,
⦁ Aynı sağlık sorunları ve bakım ihtiyaçları olan hastaların, yüksek riskli veya özel ihtiyaçları olan hastaların bakım alanları da dahil hastanenin bütün birimlerinde aynı kalitede bakım almalarını sağlamak için bakımın planlanması, koordinasyonu ve uygulamasının; her bir hastanın benzersiz ihtiyaç ve hedeflerinin desteklenmesi ve bunlara cevap verebilmesi için standardize edilmesini sağlamak,
⦁ Cerrahi anestezi, girişimsel sedasyon ve cerrahi müdahalelerde bakımın sürekliliği, rehabilitasyon, nakil ve taburculuğun sağlanabilmesi için eksiksiz ve kapsamlı bir hasta değerlendirmesi, entegre edilmiş bakım planlaması, tıbbi cihaz yönetimi ve tıbbi bir cihazın implante edilmesini de içeren cerrahilerin yönetilmesi için süreç oluşturmak,
⦁ Güvenli ve etkili ilaç kullanımı, ilaç terapilerinin seçimi, alımı, depolanması, istemlerinin yapılması/reçete edilmesi, istemin aktarılması, dağıtımı, hazırlanması, uygulanması, belgelenmesi ve takibini de içerecek şekilde ilaç yönetim sürecinin tüm yönlerine süreç tasarımı, uygulaması ve iyileştirmesi için sistem oluşturmak,
⦁ Yönetiminin öncülüğünde oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi ile hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili riskleri saptamak ve azaltmak, öncelikli sorunlar üzerinde odaklanmak, süreçlerin işleyişini ölçümlemek, sürdürülebilir iyileşme sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi ve kalıcı olmaları sağlayarak kurum kültüründe değişiklik yaratmak,
⦁ Kurumda hastalar, personel, sağlık çalışanları, sözleşmeli çalışanları, tıbbi ekipmanlar, cihazlar, malzemeler, ortam temizliği, gıda, mühendislik, inşaat, renovasyon ve atıklar konusunda bir enfeksiyon kontrol programı oluşturulması, yönetilmesi, programın hasta, hasta yakını ve tüm çalışanların eğitimi ile desteklemesini sağlamak,
⦁ Yasa ve yönetmeliklere uyum ile kurumsal ve klinik etik çerçevesinde kaliteli hasta bakımını sağlamak amacıyla kuruluşun misyon, vizyon, kurumsal değerler, kalite politikaları, hedef ve stratejilerini belirlemek, hasta ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm kaynakların planlanmasını, yönetilmesini, koordine edilmesini, denetlenmesini ve korunmasını sağlamak,
⦁ Sunulan klinik hizmetleri güvenli ve etkili bir şekilde destekleyecek fiziksel ortam, ekipmanlar ve kaynaklar için planlama yapmak, tehlike ve risklerin azaltılması ve kontrol edilmesi, kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenlik ve emniyet önlemlerini almak, tehlikeli madde ve atıklar, yangın güvenliği, tıbbi cihaz yönetimi, elektrik, su, ups, medikal gaz yönetimi ve diğer altyapı sistemlerinin yönetimi, inşaat, renovasyon, acil durum ve afet yönetimini ve denetimini sağlamak, 
⦁ Kurumun misyonunu gerçekleştirebilmek ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışanların işe alınması, değerlendirilmesi, atanması, eğitimi ve yeterliliklerinin objektif kriterlerle değerlendirilmesini sağlayacak yöntemi ve standartları oluşturmak,
⦁ Güvenli, zamanında ve eksiksiz olarak ulaşılabilen, paylaşılan ve değerlendirilebilen doğru bilgi toplanmasını, yedeklenmesini, dokümantasyonu ve arşivlenmesini, bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün korunması için gerekli yöntem ve standartları oluşturmak, sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve faaliyet göstermektedir.

HASTA DENEYİMİ

Bayındır Sağlık Grubu olarak siz değerli hastalarımıza tıbbi tedavi sunmakla birlikte, konforlu ve kendinizi her açıdan güvende hissedeceğiniz hasta odaklı çalışmalara yönelik standartlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Yaptığımız yüz yüze görüşmeler ve yapılan anketlerle tedavi süreciniz boyunca kurum kültürümüzün ve yaşadığınız deneyimlerin sizde bıraktığı etkileri değerlendirerek geri bildirimlerinizi alıyor, sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmak için gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz. 

Hasta deneyimi, hastanın sağlık hizmeti alırken yaşadığı tüm etkileşimleri ve deneyimlerini ifade eder. Bu deneyim, hastanın sağlık hizmeti sağlayıcısıyla olan iletişimi, tedavi süreci, tıbbi bakım gibi birçok faktörü kapsar. 

Hasta deneyimi çalışmalarında alanında uzman kadromuz ile:
⦁ Hasta memnuniyet anketlerini ve hasta geri bildirimlerini analiz ederek hasta deneyimini ölçüyoruz.
⦁ Hasta geri bildirimlerine dayanarak, sağlık hizmetlerinde gerekli iyileştirmeleri yapıyor ve bu iyileştirmeleri sağlık personeli ve yönetimine sunuyoruz.
⦁ Hastalarımızın tedavi süreçleri boyunca sorularını yanıtlıyor, bilgilendiriyoruz.
⦁ Hasta ve sağlık personeli arasında iletişim ve etkileşimi destekliyor, hastalarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri için her konuda yardımcı oluyoruz.
⦁ Hasta memnuniyetini artırmaya yönelik projeler geliştirerek, yeni hizmet süreçleri oluşturuyoruz. 

Bayındır Sağlık Grubu olarak, hasta odaklı hizmet anlayışıyla hastalarımızın memnuniyet oranlarını artırmak için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz. Geri bildirim, öneri ve taleplerinizi iletmek adına iletişim kanallarımız aracılığı ile Hasta Deneyimi Uzmanlarımızdan yatışınız süresince ziyaret talebinde bulunabilir, tüm hizmet deneyim süreçleriniz için e-posta ya da telefon aracılığıyla görüşme sağlayabilirsiniz.

Ankara:

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

 

Özge Soylu

Hasta Deneyimi Uzmanı

 

osoylu@bayindirhastanesi.com.tr

hidk@bayindirhastanesi.com.tr

 

0312 289 71 45

İstanbul:

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Bayındır Levent Tıp Merkezi

Bayındır Diş Klinikleri

Cansu Güler Akbaba

Hasta Deneyimi Uzmanı

 

cgakbaba@bayindirhastanesi.com.tr

hidkist@bayindirhastanesi.com.tr

hidkdis@bayindirhastanesi.com.tr

0216 575 26 66 / 3668

 

HASTA GÜVENLİĞİ

Hasta güvenliğinin sağlanmasında ekibin bir parçası da sizsiniz. Bu bağlamda:

- Hasta kimlik tanımlayıcı bileklik kullanımı: Hastaların doğru tanımlanması ve hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla hastanemize yatışınız yapıldığı andan itibaren kolunuza bir bileklik takılmaktadır. Bileklikte size ait bilgiler yer almaktadır. Yapılan tüm müdahale ve girişimlerde bu bilgiler teyit edildikten sonra işlem yapılır. Lütfen, hastane taburculuk sürecinize kadar bu bilekliği çıkarmayınız. Çıkması, yıpranması durumunda yenisinin hazırlanması için hemşirenize bilgi veriniz.
 

- Bilgilendirme ve rızanızın alınması: Hastanemizde size yapılacak olan tüm işlemlerden önce mutlaka açıklama yapılacak, onayınız alındıktan sonra müdahalede bulunulacaktır. Bu nedenle anlamadığınız tüm konularda mutlaka hekiminize ve hemşirenize danışınız.
 

- İlaç kullanımı: Hastaneye yatışınız gerçekleştiğinde yanınızda getirdiğiniz ilaçlarınız varsa mutlaka hemşirenize teslim ediniz. Vitaminler, bitkisel tabletler dahil bilgimizin dışında hiçbir ilaç kullanmayın. Hastanede yattığınız süre içinde tüm ilaçlarınız, kimlik bilgilerinizin kontrolünden sonra hemşireniz tarafından verilir. Kaygı ve sorunlarınızı lütfen paylaşın.
 

- Ameliyatınız hakkında: Ameliyat bölgeniz ameliyatınızı yapacak doktor tarafından ameliyathaneye inmeden önce mutlaka işaretlenir. Ameliyathaneye inmeden önce, ameliyathaneye girmeden önce, anestezi verilmeden önce kimlik ve ameliyat bilgileriniz/işaretiniz doğrulanır.
 

- Enfeksiyonları önleme: Çalışanlarımız hastanede kaldığınız süre içinde enfeksiyon gelişme riskini azaltmak için gerekli önlemleri alır. El yıkamak en önemlilerinden biridir. Ellerinizi su ve sabunla yıkayabilir veya odanızdaki alkol bazlı antiseptik solüsyonları kullanabilirsiniz. Size bakım veren kişinin ellerini size temas etmeden önce yıkayıp yıkamadığından emin değilseniz, sormanızda hiçbir sakınca yoktur. Lütfen, aile üyelerinize, arkadaşlarınıza ve size bakım veren kişilere ellerini yıkamalarını hatırlatın.
 

- Düşme riski: Doktorunuz ve hemşireniz tarafından düşme riskiniz değerlendirilip gerekli tedbirler alınır. Lütfen, odanızda bulunan düşme yönetimi broşürünü okuyunuz. Hemşire çağrı cihazını yanınızda bulundurunuz.
 

- Akılcı antibiyotik kullanımı: Antibiyotikler ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır.

12.10.2023 tarihinde güncellenmistir.

 
loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız