1. Hakkımızda
 2. Kalite Yönetimi

Kalite çalışmaları ile:

- Hizmet kalitesini iyileştirmekte,

- Hasta ve çalışan güvenliğini yükseltmekte,

- Maliyetleri düşürmekte,

- Verimliliği artırmakta,

- Kuruma olan güvenilirliği sağlamakta,

- Sağlık hizmetinin yönetimini iyileştirmekte,

- Sürekli hasta/hasta yakını/çalışan eğitimini gerçekleştirmekteyiz.

Bu nedenle Bayındır Sağlık Grubu çalışanları olarak, hasta odaklı hizmet sunan hastanelerde kalite iyileştirme sürecinin sonu olmadığı bilinciyle yolculuğumuza devam etmekteyiz. Tüm çalışanlarımızın yer aldığı, hasta odaklı ve nitelikli hizmet anlayışı temel ilkesi olan etkin bir kalite yönetim yapılanması ile çalışmaktayız.

Kurum kalite bilincinin artırılmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını “Hasta ve Çalışan Geri Bildirimleri” ile desteklemekteyiz. Sürekli kalite iyileştirme ve hasta güvenliğini destekleyen program uygulaması ile hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. 

...

 

Akreditasyon Süreci:


- Bayındır Söğütözü Hastanesi ile Bayındır Kavaklıdere Hastanesi 10-14 Temmuz 2006 tarihlerinde başarılı bir denetim süreci sonrasında Joint Commission International (JCI) tarafından, Türkiye’de iki hastanesine birden akreditasyon belgesi alan ilk kuruluştur.

- Aynı zamanda Bayındır Söğütözü Hastanesi ile Bayındır Kavaklıdere Hastanesi'nin Ankara’da akredite olan ilk hastaneler olmasının da gururunu taşımaktayız.Kalite Yolculuğumuz

Bayındır Sağlık Grubu kuruluş aşamasından itibaren standardizasyon ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını hizmet anlayışının temel ilkesi olarak kabul etmiştir.

Bu bağlamda, hasta odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini amaçlayan, toplam kalite yönetimi ve süreçlerin standardizasyonunu sağlayan sertifikasyonlar, kurum politikalarının temel taşları olarak kabul edilmektedir.

Bayındır Sağlık Grubu'nda kalite çalışmaları kuruluş aşaması olan 1992 yılından başlamaktadır. 1995’de Toplam Kalite Yönetimi Projesi'nin kurum genelinde uygulanmaya konulması, 1996’da Kalite Koordinatörlüğü’nün kurulması ve 1997’de ISO 9001 belgelendirilmesiyle devam etmiştir.

25 Nisan 2005 tarihinde JCI ile birlikte resmi olarak akredite olmak üzere iş birliğine başlayan Bayındır Sağlık Grubu, yaklaşık 14 ay gibi kısa bir sürede hem Bayındır Söğütözü Hastanesi hem de Bayındır Kavaklıdere Hastanesi olarak 900 çalışanı ile birlikte bu sisteme hazır hale gelmiştir.

Bayındır Sağlık Grubu 10-14 Temmuz 2006 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olarak Türkiye’de iki hastanesini birden akredite eden tek sağlık kuruluşu ünvanını kazanmıştır.

22 Mayıs 2008 yılında yeni hizmete açılan Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinin standartlara uyumu başarılı olarak değerlendirilmiş ve JCI tarafından akredite edilmiştir.

- 19-24 Ekim 2009'da ikinci kez,
- 12-16 Kasım 2012'de üçüncü kez,
- 16-20 Kasım 2015'de dördüncü kez
- 17 Kasım 2018 tarihinde beşinci kez JCI tarafından yeniden akredite edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastane denetimlerinde:

- Bayındır Kavaklıdere Hastanesi 23.11.2016 tarihinde denetlenmiş ve 96.26/100 puan almıştır.
- Bayındır İçerenköy Hastanesi 13.12.2016 tarihinde denetlenmiş ve 96.91/100 puan almıştır.

...
 
 
 

 Kalite Bölümü

Kalite Çalışmaları ile :


Prof. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULLARI
Genel Müdür Yardımcısı
Tıbbi Hizmetler Direktörü
Kalite Koordinatörü


Prof. Dr.Tayfun GÜRPINAR

Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı


Nur KUVVET
 Kalite Müdür Yardımcısı  


Berk BİLGEN
Kalite Sorumlusu


Murat ENGİN
 Kalite Kıdemli Görevlisi 


Rıdvan ÜZÜMCÜ
Kalite Uzmanı


İrem KARAÇUKA
 Kalite Uzmanı

 

 

Kalite Bölümü Bayındır Sağlık Grubu'nun vizyonu, misyonu, değerleri ve politikaları doğrultusunda mevcut tüm süreçlerini sürekli iyileştirmek amacıyla belirlenen hedeflere ulaşması için gerekli “Kalite Yönetim Sistemi Standartları” çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.  Kalite Bölümü;

 • Hasta değerlendirme süreçlerinin takibi,
 • Döküman yönetimi,
 • Laboratuvar hizmetleri,
 • Radyoloji ve tanısal görüntüleme hizmetleri,
 • Güvenli cerrahi işlemleri,
 • Antibiyotik ve diğer ilaçların kullanımı,
 • Güvenlik raporlama sistemi bildirimleri,
 • İlaç hataları ve ramak kala olaylar,
 • Pre-operatif ve post-operatif tanı uyumu,
 • Anestezi ve sedasyon süreci,
 • Kan ve kan komponentlerinin/ürünlerinin kullanımı, transfüzyon reaksiyonları
 • Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, sürveyansı ve raporlanması
 • Rutin olarak ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin ve hasta ihtiyaçlarının karşılanması açısından hayati öneme sahip ilaçların satın alım/temin süreci,
 • Acil durum ve afet yönetimi,
 • Risk yönetimi,
 • Tesis yönetimi,
 • Atık yönetimi,
 • Kaynak kullanımı/yönetimi,
 • Hasta ve yakınlarının beklentileri ve memnuniyeti,
 • Çalışan beklentileri ve memnuniyeti,
 • Gösterge yönetimi,
 • Hastaların, yakınlarının ve çalışanların güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesi ve kontrolü çalışmalarının koordinasyonunu sağlar.

 

Bölüm Kalite Sorumluları

BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI GÖREV TANIMLARI PLANI

  SKS BÖLÜMLER KALİTE SORUMLULARI KURUM POZİSYONU
KURUMSAL HİZMETLER Kurumsal Yapı Dr. Ersel DÜZGÜN Başhekim
Kalite Yönetimi Nur KUVVET Kalite Müdür Yardımcısı
Döküman Yönetimi Murat ENGİN Kalite Kıdemli Görevlisi
Risk Yönetimi Emre GÖKÇE/Atilla ÖZTOP İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Güvenlik Raporlama Sistemi Berk BİLGEN Kalite Uzmanı
Acil Durum ve Afet Yönetimi Gökay ŞAKİROĞULLARI Teknik Hizmetler Müdürü
Eğitim Yönetimi Gökçe YALMAN Eğitim ve Gelişim Sorumlusu
Sosyal Sorumluluk C. Fulya KIZILKUYU CRM Sorumlusu
HASTA VE ÇALIŞAN
ODAKLI HİZMETLER
Hasta Deneyimi Pelin URGANCI Hasta Hizmetleri Müdürü
Hizmete Erişim Pelin URGANCI Hasta Hizmetleri Müdürü
Yaşam Sonu Hizmetler Rafet ERANIL Porter
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Duygu BEKER Yetenek Yönetimi Uzmanı
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Selin YAZICI Planlama Uzmanı
Sağlıklı Çalışma Yaşamı/
Çalışanların Görüş, Şikayet
Alınması
Prof. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULLARI
Dr. Ersel DÜZGÜN
Nur KUVVET
Genel Müdür Yardımcısı,
Tıbbi Hizmetler Direktörü,
Kalite Koordinatörü/
BHS Başhekim/
Kalite Müdür Yardımcısı
Sağlıklı Çalışma Yaşamı/Sağlık
Taramaları
İncinur KORKMAZ Poliklinik Sorumlu Hemşiresi
SAĞLIK HİZMETLERİ Hasta Bakımı Hafize TAŞTAN Hemşirelik Hizmetleri Müdür
Yardımcısı
9. Kat Yatan Hasta Katı Sabriye MİHÇİN Kat Sorumlu Hemşiresi
8 Kat Yatan Hasta Katı Seda KARAOĞLANOĞLU Kat Sorumlu Hemşiresi
7. Kat Yatan Hasta Katı Şule ÇELİK Kat Sorumlu Hemşiresi
6. Kat Yatan Hasta Katı Çiğdem YÜKSEL TAN Kat Sorumlu Hemşiresi
5. Kat Yatan Hasta Katı Sevda KAYA Kat Sorumlu Hemşiresi
4. Kat Yatan Hasta Katı Ayşeman ATABEY Kat Sorumlu Hemşiresi
3. Kat Yatan Hasta Katı Derya ERDEM Kat Sorumlu Hemşiresi
2. Kat Yatan Hasta Katı Özlüşen ÖZEN DEMİRCAN Kat Sorumlu Hemşiresi
Radyoloji Aytül ULU Radyoloji Sorumlu Hemşiresi
Endoskopi Gönül EŞ Endoskopi Hemşiresi
Poliklinikler İnci Nur KORKMAZ Sorumlu Hemşiresi
Kateter Laboratuvarı Şenay ÜÇEL Kateter Hemşiresi
İlaç Yönetimi Sedat DOĞAN Eczacı
Enfeksiyonların Önlenmesi Süheyla SOLAK Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
Sorumlu Hemşiresi
Sterilizasyon Hizmetleri Mehtap FERHAT AKTAŞ CSSD Sorumlu Hemşiresi
Transfüzyon Hizmetleri İlknur AKSOYOĞLU Kan Bankası Sorumlusu
Radyasyon Güvenliği Özkan ÖZTÜRK TTGM Baş Tekniker
Acil Servis Cüneyt KAYABAŞI Acil Servis Sorumlu Hemşire
Yardımcısı
Acil Servis Sibel YILMAZ GÜNGÖR Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Ameliyathane Ömür KÜRKDİKEN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Yoğun Bakım Ünitesi Nuray ERDOĞAN Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Nuray ERDOĞAN Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Doğum Hizmetleri Özlüşen ÖZEN DEMİRCAN Kat Sorumlu Hemşiresi
Biyokimya Laboratuvarı Dr. Ersel DÜZGÜN Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dr. Emine Candan ÜSTÜN Mikrobiyoloji Uzmanı
Patoloji Laboratuvarı Gizem HAVVA BİLGİN Patoloji Başteknikeri
DESTEK HİZMETLER Tesis Yönetimi Süleyman ÖZER Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Otelcilik Hizmetleri Gül Ayça SEYMAN Taşeron Hizmetler Yönetim Sorumlusu
Bilgi Yönetim Sistemi Alper ALP Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı
Cihaz Yönetimi Özer KÜRKDİKEN Biyomedikal Sorumlu Teknikeri
Malzeme Yönetimi Melis Ece ARISAN Fiyatlandırma Uzmanı
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Eda EĞRİBOZ Tıbbi Arşiv Uzmanı
Atık Yönetimi Gül Ayça SEYMAN Taşeron Hizmetler Yönetim Sorumlusu
Dış Kaynak Kullanımı Gül Ayça SEYMAN/
Tuncay Ziya KARABAL
Taşeron Hizmetler Yönetim Sorumlusu /
Destek Hizmetler Uzmanı
GÖSTERGE YÖNETİMİ Göstergelerin İzlenmesi Berk BİLGEN/
Rıdvan ÜZÜMCÜ
Kalite Uzmanı
Bölüm Bazlı Göstergeler Berk BİLGEN/
Rıdvan ÜZÜMCÜ
Kalite Uzmanı
Klinik Bazlı Göstergeler Berk BİLGEN/
Rıdvan ÜZÜMCÜ
Kalite Uzmanı

BAYINDIR KAVAKLIDERE HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI GÖREV TANIMLARI PLANI

  SKS BÖLÜMLER KALİTE SORUMLULARI KURUM POZİSYONU
KURUMSAL HİZMETLER Kurumsal Yapı Dr. Nevin AYKOL Başhekim
Kalite Yönetimi Nur KUVVET Kalite Müdür Yardımcısı
Döküman Yönetimi Murat ENGİN Kalite Kıdemli Görevlisi
Risk Yönetimi Babür CANKARA İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Güvenlik Raporlama Sistemi Berk BİLGEN Kalite Uzmanı
Acil Durum ve Afet Yönetimi Gökay ŞAKİROĞULLARI Teknik Hizmetler Müdürü
Eğitim Yönetimi Gökçe YALMAN Eğitim ve Kalite Sorumlusu
Sosyal Sorumluluk C. Fulya KIZILKUYU  CRM Sorumlusu
HASTA VE ÇALIŞAN
ODAKLI HİZMETLER
Hasta Deneyimi Nuray ÖZENER NAZAR Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Hizmete Erişim Nuray ÖZENER NAZAR Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Yaşam Sonu Hizmetler Yunus USLU Porter
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Duygu BEKER Yetenek Yönetimi Uzmanı
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Selin YAZICI Planlama Uzmanı
Sağlıklı Çalışma Yaşamı/
Çalışanların Görüş, Şikayet
Alınması
Prof. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULLARI
Dr. Nevin AYKOL
Nur KUVVET
Genel Müdür Yardımcısı,
Tıbbi Hizmetler Direktörü,
Kalite Koordinatörü/BHK Başhekim/
Kalite Müdür Yardımcısı
Sağlıklı Çalışma Yaşamı/Sağlık
Taramaları
Hatice İPEK Skopi Sorumlu Hemşiresi
SAĞLIK HİZMETLERİ Hasta Bakımı Beyhan ÇELİK Başhemşire
6. Kat Yatan Hasta Katı Hatice İPEK Skopi Sorumlu Hemşiresi
4. Kat Yatan Hasta Katı Yasemin GÜMÜŞ 4. Kat Sorumlu Hemşire Yardımcısı
Endoskopi Hatice İPEK Skopi Sorumlu Hemşiresi
Poliklinikler Derya DEMİRTAŞ Poliklinik Sorumlu Hemşiresi
İlaç Yönetimi Güneş YÜKSEL TURHAN Eczacı
Enfeksiyonların Önlenmesi Ebru ATASOY  CSSD Sorumlu Hemşiresi
Sterilizasyon Hizmetleri Ebru ATASOY CSSD Sorumlu Hemşiresi
Transfüzyon Hizmetleri İlknur AKSOYOĞLU Kan Bankası Sorumlusu
Radyasyon Güvenliği Hikmet VAROL TTGM Tekniker
Acil Servis Aysemin ERİM DULGAR Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Acil Servis Nuray ÖZENER NAZAR Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Ameliyathane Ebru ATASOY Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Yoğun Bakım Ünitesi Beyhan ÇELİK Başhemşire
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Beyhan ÇELİK Başhemşire
Doğum Hizmetleri Yasemin GÜMÜŞ 4. Kat Sorumlu Hemşire Yardımcısı
Biyokimya Laboratuvarı Merve DURUKAN Biyolog
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Senem MERİÇ Biyolog
Patoloji Laboratuvarı Gizem HAVVA YILDIRIM Patoloji Başteknikeri
DESTEK HİZMETLER Tesis Yönetimi Süleyman ÖZER Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Otelcilik Hizmetleri Gül Ayça SEYMAN Taşeron Hizmetler Yönetim Sorumlusu
Bilgi Yönetim Sistemi Alper ALP Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı
Cihaz Yönetimi Murat KURUKAYA Biyomedikal Sorumlu Teknikeri
Malzeme Yönetimi Melis Ece ARISAN Fiyatlandırma Uzmanı
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Eda EĞRİBOZ Tıbbi Arşiv Uzmanı
Yardımcısı
Atık Yönetimi Gül Ayça SEYMAN Taşeron Hizmetler Yönetim Sorumlusu
Dış Kaynak Kullanımı Tuncay Ziya KARABAL/
Gül Ayça SEYMAN
Taşeron Hizmetler Yönetim Sorumlusu /
Destek Hizmetler Uzmanı
GÖSTERGE YÖNETİMİ Göstergelerin İzlenmesi Berk BİLGEN/
Rıdvan ÜZÜMCÜ
Kalite Uzmanı
Bölüm Bazlı Göstergeler Berk BİLGEN/
Rıdvan ÜZÜMCÜ
Kalite Uzmanı
Klinik Bazlı Göstergeler Berk BİLGEN/
Rıdvan ÜZÜMCÜ
Kalite Uzmanı

BAYINDIR İÇERENKÖY HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI GÖREV TANIMLARI PLANI

 

SKS BÖLÜMLER

KALİTE SORUMLULARI

KURUM POZİSYONU

KURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal Yapı

Özlem KURT

Kalite Müdür Yard.

Kalite Yönetimi

Özlem KURT

Kalite Müdür Yard.

Kalite Yönetimi

F. İrem KARAÇUKA

Kalite Uzmanı

Döküman Yönetimi

Özlem KURT

Kalite Müdür Yard.

Döküman Yönetimi

F. İrem KARAÇUKA

Kalite Uzmanı

Risk Yönetimi

Sadık İLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Güvenlik Raporlama Sistemi

Özlem KURT

Kalite Müdür Yard.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Sadık İLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Dr. Arda ÇINARLIK

Acil Tıp Uzmanı

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ersin NASUH

Destek Hizmetler Uzmanı

Eğitim Yönetimi

Mahi Emine VARAN

Yetenek Yönetimi Uzmanı

Sosyal Sorumluluk

Muazzez ŞAHİN

Yaşlı Dostu Hastane Sorumlu Hemşiresi

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Deneyimi

 Nihan SARISOY

 Hasta Hizmetleri Müd. Yard.

Hasta Deneyimi

 Burçin Birinci ÇELİK

 Hasta Hizmetleri Sorumlusu

Hizmete Erişim

 Nihan SARISOY

 Hasta Hizmetleri Müd. Yard.

Yaşam Sonu Hizmetler

Ercan ÖZTÜRK

Başporter

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Gökçe GÜZELDERE

Yetenek Yönetimi Sorumlusu

Sağlıklı Çalışma Yaşamı/ Çalışanların Görüş, Şikayet Alınması

Özlem KURT

Kalite Müdür Yard./ Kalite Uzmanı

Sağlıklı Çalışma Yaşamı/Sağlık Taramaları

Nimet SOLMAZ

İş yeri Hemşiresi

 Sağlık Hizmetleri

Hasta Bakımı

 Mine EKINTZI

 Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı

SAĞLIK HİZMETLERİ

5. Kat Yatan Hasta Katı

Yeşim ALTUN

Kat Sorumlu Hemşiresi

4 Kat Yatan Hasta Katı

Sevgi BERBEROĞLU

Kat Sorumlu Hemşiresi

3. Kat Yatan Hasta Katı

Melek BUÇAN

Kat Sorumlu Hemşiresi

2. Kat Yatan Hasta Katı

Özlem ÖZTÜRK

Kat Sorumlu Hemşiresi

Poliklinikler

Özlem AYDIN

Sorumlu Hemşiresi

Endoskopi Hizmetleri

Özlem AYDIN

Sorumlu Hemşiresi

İlaç Yönetimi

Ebru KAHRAMAN POLAT

Eczacı

İlaç Yönetimi

Aydanur SİVİŞOĞLU

Eczacı

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hürriyet ÇAYLAK

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Sorumlu Hemşiresi

Sterilizasyon Hizmetleri

Kamer AYDOĞDU

CSSD Sorumlu Hemşiresi

Transfüzyon Hizmetleri

Gökhan KÖKGÜL

Kan Bankası Sorumlu Tekn.

Radyasyon Güvenliği

Alper İNEL

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

Kateter Laboratuvarı

Mustafa AHLATÇI

Katater Lab. Sorumlusu

Acil Servis

Emine KESİM

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Ameliyathane

Ayşegül ASLAN/ Dr.Tuna BALCI

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi/ Anestezi Bölüm Başkanı

Yoğun Bakım Ünitesi

Duygu TUNÇ

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Yoğun Bakım Ünitesi

Emel PİLİKAN

KYB Sorumlu Hemşiresi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Sevgi BERBEROĞLU

4.Kat /Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi

Doğum Hizmetleri

Dr.A.Levent KANSIZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Doğum Hizmetleri

Sevgi BERBEROĞLU

4.Kat /Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi

Biyokimya Laboratuvarı

Dr. Mehtap Sultan TURHAN

Biyokimya Uzmanı

Biyokimya Laboratuvarı

Gökhan KÖKGÜL

Laboratuvar Baş Teknisyeni

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Melda ÖZERDİNÇ

Laboratuvar  Teknisyeni

Patoloji Laboratuvarı

İrem KARAÇUKA

Kalite Uzmanı

Tesis Yönetimi

Emrah YILDIZ

Teknik Hizmetler Sorumlusu

Tesis Yönetimi

Sinan AYRANCI

Biyomedikal Sorumlusu

Otelcilik Hizmetleri

Erkut ÖZGÜL

DH Müd. Yard.

Bilgi Yönetim Sistemi

Ali DEMİRALP

Bilgi Sistemleri Sorumlusu

Tıbbı Cihaz Yönetimi

Sinan AYRANCI

Biyomedikal Sorumlusu

Malzeme Yönetimi

Murat DÜZGÜN

Malzeme Yönetimi Sorumlusu

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Yeşim  GÖKAY

Arşiv Görevlisi

Atık Yönetimi

Ersin NASUH

Destek Hizmetler Uzmanı

Dış Kaynak Kullanımı

Erkut ÖZGÜL

DH  Müd. Yard.

 GÖSTERGE YÖNETİMİ

Göstergelerin İzlenmesi

Özlem KURT

Kalite Müdür Yard.

Bölüm Bazlı Göstergeler

F.İrem KARAÇUKA

Kalite Uzmanı

Klinik Bazlı Göstergeler

Özlem KURT

Kalite Müdür Yard.

 

 

Faaliyetler

Bayındır Sağlık Grubu hastanelerinde standartlar kapsamında ziyaretçi, hasta/hasta yakını ve çalışan güvenliğini sağlamak amacı ile Beyaz Kod, Pembe Kod, Mavi Kod ve Kırmızı Kod yönetim sistemi 6 ayda bir yapılan uygulamalı tatbikatlar ile gözden geçirilmektedir.
 

BEYAZ KOD: Hastanede görevli personele yönelik şiddet riski/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur.

BEYAZ KOD TATBİKATI:

 

 

MAVİ KOD :Hastanede karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yönelik oluşturulan acil uyarı kodudur.

MAVİ KOD TATBİKATI:

 

PEMBE KOD: Hastanede bebek ya da çocuk kaçırma riski ve/veya eyleminin söz konusu olduğu durumlarda zamanında müdahale edilmesi amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur.

PEMBE KOD TATBİKATI:


 

KIRMIZI KOD:Hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur.

KIRMIZI KOD TATBİKATI:

 

HAP (HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI): Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayan planları çerçevesinde, hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde zamanında, hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, standart çerçeveye ve kılavuza sahip planlardır

HAP MASABAŞI ve UYGULAMALI TATBİKATI: Bayındır Söğütözü Hastanesi, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi ve Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde  Hastane Acil Durum ve Afet Planı kapsamında masabaşı ve uygulamalı afet tatbikatları yapılmaktadır.

 

Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi 2017 yılında uygulanan tatbikat kapsamında; Katta bulunan ve yanlışlıkla patlayan oksijen tüpünün neden olduğu yangın senaryolaştırılmıştır. Personel acil durum ve afet aktivasyonunda nasıl bir yol izleyeceğini bilmekte ve üzerine düşeni yapmaktadır. Afet aktivasyonunda görevli ekip olay yerine zamanında gelmiş ve afet durumundaki görev tanımını eksiksiz yerine getirmiştir. Acil Servise gelen hasta sayısı mevcut kapasiteyi aşmış, yatan hasta katları arasında tahliye gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden denetçilerin de katıldığı tatbikat sorunsuz tamamlanmıştır.

 

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git