Yaşlı Dostu Hastane: Bayındır İçerenköy Hastanesi

Yaşlı dostu hastane, yaşlı bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlık gereksinimlerini karşılamak, sağlık durumlarını iyileştirmek, ailelerine ve bakım verenlere destek olmak için çalışan bir organizasyondur.

Yaşlılar sağlıklı bireyler olarak kendi sosyal ortamlarında ve bağımsız yaşamalıdırlar. Bireylerin sağlıklı yaşlanması, hastane tedavisine gereksinim duymaması, hastanede tedavi gerekiyorsa en kısa süreli ve etkin tedavi ile sağlık sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir.

Bir hastanenin kalitesini yaşlı hastalarına verdiği hizmetin kalitesi belirlemektedir. Yaşlı hastalarına kaliteli bakım ve tedavi hizmeti verebilen hastane, diğer yaş gruplarına verilen hizmetin kalitesini de garanti altına almaktadır.

Pediatri hastalarının bu yaş grubuna uygun ortamlarda, ailesinin desteğini alarak farklı yaklaşımlarla tedavi edilmesi genel kabul görmekle birlikte, benzer yaklaşıma yaşlı bireylerinde ihtiyaç duyabileceği henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Bu nedenle özellikle birden fazla hastalığı olan kırılgan yaşlı bireylerin tedavileri gecikmekte, hastanede yatışları uzamakta veya istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde hayata geçirdiğimiz Yaşlı Dostu Hastane projesi ile hastanemizde yaşlılığın özel koşullarına duyarlı bir davranış ve duygu ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız nedeni ile 12 Eylül 2012 tarihinde, İçerenköy Hastanemize Yaşlı Dostu Hastane patenti verilmiştir.

Hastane personeli normal eğitimlerinin bir parçası olarak yaşlılık konusunda teorik ve pratik eğitim almaktadır. Yaşlı dostu hastane olabilmek için hastanenin fiziksel alt yapısının ve tıbbi bakım süreçlerinin yaşlılığa uygun olması da büyük önem taşımaktadır. Bayındır İçerenköy Hastanesi de bu konularda uluslararası standartlara uymaktadır.

Yaşlı dostu hastanenin amaçları nelerdir?
- Hastaneye başvuran yaşlı hastaların sağlık durumunun iyileştirilmesi,normal yaşamlarına daha sağlıklı bir şekilde süratle dönmelerinin sağlanması.
- Yaşlıların hastane dışında bağımsız yaşama güçlerinin artırılması.
- Hastaneden sonra yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak düzenlemelere  yardımcı olunması.
- Yaşlıların hastaneye yatışlarında ortaya çıkabilecek komplikasyonların azaltılması ve hastanenin yaşlılar için daha güvenli bir yer haline getirilmesi.
- Hastanede kalış sürelerinin azaltılması,hastaneye gereksiz yatışların önlenmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması.
- Yaşlı dostu iş tanımlarının, standartların, performans hedeflerinin oluşturulması.
- Risk alanlarının saptanması ve bunlara yönelik protokollerin hazırlanması.
- Hastanenin bütün çalışma alanlarında yaşlı dostu prensiplerinin yerleştirilmesi.

Nasıl çalışıyoruz?
Projenin ana yürütücüsü, yaşlı dostu hastane gelişim komitesi, tıbbi ve idari personel ve yönetim birimlerinden gönüllü katılımlarla kurulmuştur. Bu komite, bir kalite komitesi düzeni ile prosedürlerine bağlı olarak çalışmaktadır. Hastalarla sürekli iletişim halindeki sağlık personelinin özellikle hemşirelerin önerileri hizmet kalitesinin artırılmasında büyük önem taşımaktadır.

Yaşlı dostu hastane sorumlu hemşireliğinin kurulması ile polikliniklerde yaşlı dostu randevu kavramının yerleşmesi, yaşlı bireylerin aldıkları hizmetin kolaylaştırılması, çoklu ilaç kullanımı ile ilgili sorunların kontrol edilebilmesi, diyet bölümünün yaşlılıkla ilgili daha etkin çalışabilmesi, hastaların taburcu planlamalarının daha etkin yapılmasını sağlamıştır.

Yaşlı bireyler pek çok bölüm, çok sayıda doktor muayenesi, tetkikler için randevu alma ve bu randevular arasında uzun bekleme süreleri gibi sorunlar nedeni ile günümüzün modern hastanelerine bir çeşit kaybolmuşluk hissi yaşamaktadırlar. Yaşlı dostu hastane hemşiresi kontrolünde yaşlı bireylere sağlanan destek, bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaktadır.

Yaşlıların gereksinimleri konusunda duyarlı bir hastane kültürü yaratılması, tıbbi ve yardımcı personelin sürekli eğitilmesi ve yaşlı hasta grubu için çalışan bir organizasyonun işler kılınmasının yanında, yaşlı bireylerin çeşitli sağlık konularında bilgilendirilmeleri için doktorlarımız özellikle sağlıklı yaşlanmayı hedefleyen temel konularda her hafta bir konuyu interaktif bir ortamda katılımcılarla paylaşmaktadırlar. Bu seminerlere sağlıklı yaşlanma konusuna ilgi duyan her yaştan katılımcılar katılmaktadır. Eylül ile Haziran ayları arasında, her hafta düzenlenen bu toplantılarda özellikle önlenebilir sağlık sorunları hakkında katılımcılar bilgilendirilmektedir. 

Yaşlılar için en iyi uygulamaların, kanıta dayalı klinik tedavilerin, yaşlılık fizyolojisi ve gerontoloji bilgisi ışığında düzenlenmesi için bütün bölümlerimiz yönlendirilmektedir. Hastanemiz fiziksel koşullarının yaşlıların konforunu ve güvenliğini artıracak nitelikte olduğunu ve bu konuda geliştirilmiş standartlara uygun olduğunu denetimlerle de saptadık.

Teknolojideki gelişmelerin tedavi bakım ve izlem süreçlerine uyarlanması ise sürekli bir çabayı gerektirmektedir.

Hastalardan ve personelden alınan geri bildirimlerle Yaşlı Dostu Hastane standartlarının geliştirilmesi komite çalışmalarının temel hedefidir. Yaşlı dostu hastane olmak, sürekli bir iyileştirme çabasını ve verilen hizmetleri objektif olarak ölçmeyi gerekli kılmaktadır.

Giderek yaşlanan nüfusumuzun sağlıklı, aktif yaşlanması, yaşlılığında bağımsız ve kendine yeterli olabilmesi, sosyal ve psikolojik açıdan kendisini iyi hissedebilmesi çok önemlidir. Geleneksel kültürümüzün önemli bir özelliği olan yaşlıya saygı ve özen gösterme gibi değerlerimizin günümüz toplumunda örselenmemesi için yaşlı bireyleri koruyacak yapıları zaman kaybetmeden kurmak ve geliştirmek zorundayız.

Prof. Dr. Tayfun Gürpınar
Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Levent Tıp Merkezi Üroloji Bölüm Başkanı ve Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git