Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve İnovasyon

18. yüzyılda gerçekleşen Endüstri Devrimi ile hayatımıza giren teknoloji, bugünkü anlamını internetin aktif kullanılmaya başlamasıyla kazanmış olup, dijitalleşme ile bütünleşmiştir.

Günümüzün dijital çağında birçok sektörde teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm süreçlerinin yaşandığı gibi, insanın en temel ihtiyaçlardan biri olan sağlık sektöründe de teknolojik ve dijital dönüşüm süreçleri çok önemli hale gelmiştir.

Sağlığa erişim, kalite ve artan harcama yükü gibi sorunlarla mücadele eden sağlık sektörü için dijitalleşme devrim niteliğindedir. Sağlık sektörü, veri mahiyeti itibarıyla dijital dönüşümü hızla hayata geçirmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir. Her gün bilim ve teknoloji dünyasında meydana gelen gelişmeler, sağlık hizmet standartlarının da giderek yükselmesini sağlamaktadır.

Sağlık sektöründe hayati önem taşıyan tanı, tedavi, tedavi sonrası ve koruyucu sağlık gibi süreçlerde teknolojinin büyük bir önceligi vardır. Hizmet verimliliği, hasta güvenliği, tanı ve tedavi doğruluğunu artırmak ve daha iyi bakım sağlanması için mobil iletişim teknolojisi ve altyapısı ile toplanan verilere paralel olarak inovatif çözümler üretilebilmektedir.

Tedavi ve bakım hizmetlerinde hastaların hastane dışında bakım ve tedavilerine devam etme olanağının sağlanması için ise kişisel klinik verilerinin anlık takibi, uzaktan izlenmesi ile ilgili gelişimler yaşanmaktadır. Sağlık sistemlerinde tedavi etmek yerine, önleyici bakım ve takip sistemlerini destekleyen teknolojiler de öne çıkmış olup, yaşam boyu her insan için sağlığı kontrol altında tutan ve takip eden teknolojilerde gelişim yaşanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Diğer taraftan, bilgisayar destekli robotik uygulamaların artışı ile işlem zamanında kısalma ve operasyonlarda verimlilik söz konusu olmuştur.

Görüntülü tele konsültasyon ve tele ziyaret uygulamaları, mobil uygulamalar ile yapılan testler, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanelerden evlere doğru akışı, bilgisayar destekli operasyonlar ve uygulamalardaki artışa paralel olarak, sağlık hizmetlerinin her aşamasında tıbbi cihazların kullanım oranı ve çeşitleri gittikçe daha büyük ölçüde artmaktadır. Bununla birlikte kronik hastalık yönetimi gibi uygulamalar yaygınlaşmakta ve dijital dönüşümün yapı taşları olan dijital ikiz, blockchain, komuta merkezleri, sanal gerçeklik, 3 boyutlu baskı, giyilebilir teknoloji ve yapay zekâ gibi teknolojiler sağlıkta önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Sağlık sektöründe yaşanan bu gelişmelerle birlikte, yalnızca tanı ve tedavide degil, operasyonel süreçlerde de dönüşümü sağlamak ve yaşanan teknolojik dönüşümün çıktılarını aynı organizasyon kalitesinde elde etmek ihtiyacı dogmaktadır. Bu noktada, iş uygulamalarının robotik süreç otomasyonu, iş süreçleri yönetimi gibi akıllı yazılımlar ile desteklenmesi gerekmektedir.

Günümüzde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp, diğer sistemlerle de veri alışverişi yapabilen sistemlere dönüşmüştür. Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin, gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına öngörülen içerik ve kapsamda aktarılması, ilgili tüm sistemlerle entegrasyonu, hastane içi yönetim, karar destek ve iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi, kaynak yönetimi ve tasarrufu sağlanması gibi beklentilere de cevap vermesi gereklidir.

Ayrıca, teknolojik ve dijital dönüşüm anlayışı kapsamında “kağıtsız dijital hastane” gibi kavramların da yaygınlık kazanması kritik önem taşımaktadır. Dijital hastanenin sunduğu kâgıtsız hastane modeli, hastaların ve sağlık çalışanlarının istedikleri verilere kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Bu durum hastaları, doktorları, personeli ve bilgiyi hastane geneline sorunsuz bir şekilde entegre etmektedir.

Sağlıkta dijitalleşmenin yanı sıra, inovasyon da kritiktir. Bu hususta yaratılan kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesi yaşamsal bir önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalar ile görülmüştür ki; inovatif uygulamalar, hastaların hastanede kalış süresini kısaltmakta, hizmet maliyetlerini düşürmekte, hastaların daha nitelikli bir tedavi süreci ve hastanede kalış süreleri boyunca konforlu bir iyileşme dönemi geçirmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda hemşirelik hizmetlerindeki inovatif uygulamalar sağlık bakım hizmetinin kalitesini ve etkililiğini artırarak verimliliğin ve kârlılıgın artmasına da yol açmaktadır.

Bayındır Sağlık Grubu olarak günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşümün geliştirdiği anlayış ışığında; daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunumu, verimlilik ve dijital (kağıtsız) hastane olma yolunda, 2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla dijital dönüşüm sürecini başlattık. Bunun yanı sıra, etkili ve bütünleşik bilgi yönetiminin gerçekleştirilmesi ve bilgi teknolojilerinin yenilikçi biçimde kullanılması amacıyla, tıbbi ve idari süreçlerimizde “Teknoloji ve Dijital Dönüşüm” merkezli yatırımları yatırımlarımızın odağına almış bulunmaktayız. 

Tıbbi süreç ve iş akışlarımızı kapsayan Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemimizin, Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) kurulumlarının, Yoğun Bakım, Laboratuvar ve Eczane Bilgi Yönetim Modüllerimizin, Elektronik İstem Sisteminin (e-Order), hemşirelerin rutin kontrol ve uygulamalarına inovatif çözüm olarak, kimlik doğrulama, erken uyarı sisteminin etkin işletimine, hasta kayıtlarının düzenli tutulmasına, yatan hasta katında hemşirelerin zaman verimliliğine ve kağıtsız hastane süreçlerine katkı sağlayacak Vital Monitör Projemizin, doktorlarımızın ve yöneticilerimizin hızlı karar almasını destekleyen, performans izlemiyle aksaklıkların tespitini kolaylaştıran, verimlilik artırıcı, çok boyutlu analiz ve değerlendirmelerle daha etkin proaktif politikaların oluşumunu sağlayan Klinik Karar Destek Programlarımızın, Otomatik İlaç Yönetiminin ve Bilgi Teknolojileri Güvenliği kapsamında yaptığımız yatırım ve uygulamaların geliştirilmesi ile birlikte Dijital Dönüşüm sürecimizde belirli bir yol katetmiş bulunmaktayız.

Hastane Sistem Bileşenlerinin yanı sıra, mali ve idari süreçlerimizin birçoğunda otomasyon sağlanmış olup, oluşturulan modüler yapıların da birbirine entegre olan ve birlikte çalışan kombine yapılara dönüşmesi sağlanmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi, Finans, Tesis Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi, CRM/PRM, Doküman Yönetimi gibi destek süreçlerimizde İş Süreçleri Yönetimi, İş Zekası (BI), Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), RFID gibi akıllı uygulamalardan yararlanılmaktadır. Bu uygulamalarla iş gücünün daha verimli alanlarda kullanılması sağlanmıştır.

2019 yılında Bilgi Sistemleri alt yapımızda yaptığımız iyileştirmeler ve yeni yatırımlar sayesinde pandemi döneminde çalışanlarımıza sorun yaratmadan evden çalışma imkanı da sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye İş Bankası iştiraki Softtech A.$. iş birligi ile geliştirdigimiz “Kovid-19 Tanısında Yapay Zekâ Temelli Karar Destek Sistemi”, pandemi döneminde öncelikli ihtiyaç haline gelen, hastalarımıza istedikleri her yerden doktorlarıyla görüşme imkanı sunan “Online Doktor Görüşmesi”, “Uzaktan Hasta Takibi” gibi Tele-Tıp uygulamalarımız, “Satınalma Süreçlerinde Yapay Zeka Uygulamaları” konulu Avrupa Birligi projesine katılımımız yeni nesil sağlık uygulamalarına ilişkin yaptığımız çalışmalara örnektir.

Bayındır Sağlık Grubu olarak, sağlığa yapılan yatırımın insana yapılan en önemli yatırım olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. Hizmetimizi, verimlilik ve kalitemize katkı sağlayacak şekilde dijitalleşmenin önemini bilerek, proje planları kapsamında sistematik olarak gerçekleştirmek ilk hedefimiz olmuştur. Bu doğrultuda, “Tıbbi Etik” ve “Kalite”den taviz vermeden, sunduğumuz hizmeti iyileştirecek ve çağın gerekliliklerini yerine getirecek yatırımlar her zaman odak noktamızda olmaya devam edecektir. Bu vesileyle elde edilecek niteliksel büyümenin her zaman niceliksel büyümeyi destekleyecegi bilinciyle kalite ve dijital yolculuğumuza devam ediyoruz. Sağlık alanındaki yeni uygulamaları ve tıp teknolojisindeki son gelişmeleri yakından takip edip, hasta sağlığını ve konforunu en üst seviyede tutmak için çabalıyoruz. Stratejik hedeflerimiz ve önceliklerimiz arasında, içselleştirilmiş, gönüllü ve samimi çalışma tarzımızla misafirlerimiz olarak gördüğümüz hasta ve hasta yakınlarına en iyi deneyimi yaşatma anlayışımız yer almaktadır.

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin
Softtech 2021 Teknoloji Raporu

 

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git