Sağlıklı Yarınlar İçin Ortak Adım

Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi ve Bayındır Sağlık Grubu iş birliği ile enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapılması, hastalıkların tanı ve tedavileri ile korunma yollarının geliştirilmesinde çözüm önerileri getirilmesi, araştırmacı ve eğitimci insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden zenginleştirilmesi, bu alanda eğitimler verilmesi, aşı ve ilaç çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.

Merkezde yürütülecek araştırmalara, çalışmalara ve eğitim programlarına Bayındır Hastanelerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının dahil edilmesi; Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda Bayındır Hastaneleri’nin de yer alması planlanıyor.

Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezinin tanıtımı vesilesiyle, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ve Merkezin Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül’ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Adnan Bali, toplantıda yaptığı konuşmada, şu anda her ne kadar dünya gündeminde Covid-19 olsa da yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin seyrini değiştirecek kadar büyük salgın hastalıklarla karşılaşıldığını söyledi. Veba, kolera, sarıhumma, İspanyol gribi, çiçek gibi salgınların milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu, 2000’li yıllardan sonra SARS, domuz gribi, kuş gribi, ebola nedeniyle de çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bali, global salgınların yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeye özgü salgınlar ve enfeksiyon hastalıklarının da bulunduğuna dikkat çekti. Bali, bu açıdan ülkemizde enfeksiyon hastalıklarının araştırılması, buna hem maddi kaynak ayrılması hem de daha çok bilim insanının ve hekimin bu alana yönelmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İş Bankası’ndan Merkez için 5 yılda 25 milyon lira kaynak
Koç Üniversitesi ile hayata geçirilecek olan Merkezin, ülkemizde bu alandaki ihtiyaca cevap vermek için atılmış çok güçlü bir adım olduğunun altını çizen Bali, “Bu inisiyatifi ülkemiz insanına karşı çok önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Merkezdeki çalışmaların, ülkemizin yerel salgınlar başta olmak üzere aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasını, gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek bilimsel literatürde ülkemizin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını ve referans noktası olabilecek iyi bir zemin oluşturmasını umuyorum” dedi.

Sayın Adnan Bali, bu yılın Şubat ayında kamuoyu ile paylaştığımız ‘Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ile ‘Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’ arasında bilimsel çıktılar itibarıyla da iyi bir sinerji oluşacağına, bu sayede sağlıkta yapay zekâ ve makine öğrenimi uygulamaları, robotbilim, ortak klinik çalışmalar ve çapraz disiplinler arası etkileşimlerin sağlayacağı avantajdan faydalanılabileceğine işaret etti. Bali, Banka olarak, Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi için 5 yıl süreyle toplam 25 milyon TL’lik bir kaynak ayırdıklarını belirtti.

Bayındır Sağlık Grubu uzmanları da araştırmalara ve eğitim programlarına katılacak
Pandeminin, Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok büyük ülkenin baş etme kapasitesini zorladığını, bu süreçte tıp alanında gelişmiş, laboratuvar kapasitesi yüksek ülkelerin baş etme gücüne sahip olduklarını söyleyen Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz, ülkemizdeki insan kaynağına güveniyoruz, bu Merkeze katkı sağlayacak çok kıymetli isimler var. Koç Üniversitesi bünyesindeki bu Merkezin şu ana kadar planlanan altyapısı ve bundan sonraki yatırımlarla genişletilecek donanımının, yürütülecek çalışmalar için son derece yeterli olacağını düşünüyorum. Böyle bir Merkezin gelecekte, hepimizin bugün dünyadaki isimlerine imrenerek baktığımız Almanya, Fransa, ABD’deki merkezlere yakınsayacağını, Türkiye’nin aşı ve ilaç çalışmalarında dünyada örnek olacağını umut ediyoruz.”

Adnan Bali, iş birliği kapsamında ayrıca, Merkezde yürütülecek araştırmalara, çalışmalara ve eğitim programlarına Bankanın sağlık alanındaki iştiraki olan ve yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle ülkemizde bu alanda önemli bir birikime sahip kuruluşu Bayındır Sağlık Grubu’nda görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının dahil edileceğini; Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda Bayındır Hastaneleri’nin de yer alacağını ifade etti. Bali, “Üç değerli kurum arasındaki bu işbirliğini, söz konusu insan sağlığı olunca çok daha kıymetli buluyorum” dedi.

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, “Bayındır Sağlık Grubu olarak hizmetlerimizi, Tıbbi Etik ve Kalite’den taviz vermeksizin, hasta odaklı, güvenilir ve kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği en son bilgi ve teknolojiyi kullanarak ve bilimsel gelişmeleri yakinen takip ederek sürdürüyoruz. Tıbbın tüm dallarında mükemmel sağlık hizmetini “Bayındır Ekolü” ile sunarken, güvenirlik ve yetkinliğin simgesi olarak anılan bir kurum olma vizyonu ile hareket ediyoruz.

Ülkemizde enfeksiyonların araştırılmasına yönelik olarak, teknolojik alt yapısı güçlü, kurumsal, bağımsız bilimsel araştırma merkezlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Pek çok alandaki gelişmeler de, bu gereksinimin önemini artırıyor. Çalışmalarıyla, ülkemizin dışa bağımlılığını da azaltmayı sağlayacak, stratejik öneme sahip bir merkezin oluşumunda yer almak çok gurur verici. Olağan dışı günler yaşadığımız bu pandemi döneminde böyle bir yapılanma toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmekte...

Böyle bir projede, Türkiye İş Bankası’nın çok değerli katkılarıyla, ülkemizin en güzide üniversiteleri arasında belirginleşmiş, uluslararası bilimsel arenada da kabul gören, güçlü bir akademik kadroya sahip Koç Üniversitesi ile Türkiye’de özel sağlık alanında pek çok ilklere imza atmış olan Bayındır Sağlık Grubu olarak yer almaktan ve ülkemize ve insanlığa hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nin hayırlı olması dileklerimle, Bankamıza ve Koç Üniversitesi’ne, teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

“Toplumsal yaşama değer katacak iş birlikleri gerçekleştiriyoruz”
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da konuşmasında; İş Bankası gibi güzide bir kuruluşla ülkemizin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunarak toplumsal yaşama değer katacak işbirlikleri gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Umran İnan şöyle devam etti: “Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, evrensel bilime katkı sağlamak bizim en önemli misyonumuzu oluşturuyor. Bu yüzden de yürüttüğümüz araştırmalarımız Türkiye’de ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkiliyor, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz."

Ar-Ge için verilen dış kaynaklara bakıldığında Üniversitenin Türkiye’de en ön sıralarda yer aldığına vurgu yapan Prof. İnan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok prestijli Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) destekleriyle ülkemizdeki yürütülen aktif 24 projenin 13’ü üniversitemizde yürütülüyor. Üniversitemizde Ocak 2004'ten bugüne AB ile birlikte Türkiye’de başta TÜBİTAK olmak üzere kamu kurumları ve özel sektör destekli çerçeve programlarında fonlanan 984 projenin toplam bütçesi 504,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu projelerde çalışmaları için her yıl yarısı yurt dışından olmak üzere 100’den fazla doktora öğrencisi alıyoruz."

Araştırmalarında disiplinler arası çalışmalara odaklandıklarını, gençleri yarınlara hazırlarken en büyük güçlerinin geniş tabanlı eğitim olduğunu dile getiren Prof. İnan, “Özellikle tıp fakültemizin varlığı çok önemli, zira önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde insanlığı ve toplumları en çok etkileyecek olan yeni buluşların çoğu disiplinlerin örtüştüğü yerlerden çıkacak; tıp ile mühendisliğin örtüşmelerinde gerçekleşen her buluşun topluma katkısını hukuksal, sosyal, toplumsal etkilerini, sonuçlarını analiz edebilecek ortamlar belirleyecek” dedi.

Covid-19’un araştırma ve bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Prof. İnan, “Covid-19’dan çıkış yolu bilim ve bu alanda yapılacak olan araştırmalardır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nin son yıllarda giderek daha çok öne çıkan muazzam başarıları oldu. Farklı disiplinlerin işbirliğiyle Covid-19’a odaklanan 40’dan fazla projeyi devreye alarak bilginin sınırlarını zorluyor ve bilimin önemini bir kez daha ortaya koyuyoruz” dedi.

Yeni açılan merkezin disiplinlerin örtüştüğü bir noktada faaliyetlerini gerçekleştireceğine dikkat çeken Prof. İnan, “Merkez, Türkiye’de bu ölçekteki ilk ve tek merkez olacak. Merkezde, Türk halkının sağlığını tehdit eden yerel ve küresel çaplı enfeksiyon hastalıkları riskine karşı çalışmalar yapılarak, dışa bağımlılığın azaltılması için çalışılacak” dedi. Prof. İnan şöyle devam etti: “Merkezde farklı disiplinlerin eşgüdümlü şekilde çalışacak, enfeksiyon hastalıkları hakkında ileri düzeyde araştırmalar yapılacak, tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilecek, insan kaynağı geliştirecek, aşı ve ilaç çalışmaları yapılacak ve elde edilen bilginin topluma yayılması sağlanacak. Bir araştırma üniversitesi olarak, diğer merkezlerimizde olduğu gibi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezimizde de önemli çalışmalara tanık olacağımıza ve ülkemizin geleceğine doğrudan ve dolaylı katkıda bulunacağımıza canı gönülden inanıyorum.”

Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi
Koç Üniversitesi bünyesinde İş Bankası’nın desteğiyle kurulacak olan Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde; enfeksiyon hastalıklarına karşı ilaç geliştirme ve aşı ön çalışmalarının yanı sıra tanısal yöntemler, enfeksiyon kontrolü, halk sağlığı gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Merkez ile Koç Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi, Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler ile İnsani Bilimler Fakülteleri arasında eşgüdümlü çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Merkez faaliyetlerini Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirecek.

Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda; Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard SPH), Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Ü, Tıp Fak), Prof. Dr. Kenan Midilli (Cerrahpaşa Tıp Fak), Prof. Dr. Eskild Petersen (Aarhus,ESCMID), Prof. Dr. Nicola Petrosillo (Rome, ESCMID), Prof. Dr. Tatjana Avsic-Zupanc (Slovenya), Prof. Dr. Larry Madoff (Int Soc ID, Harvard), Prof. Dr. Dennis Bente (UTMB), Prof. Dr. Murat Akova (Hacettepe Ü. Tıp Fak), Prof. Dr. Annelies Zinkernagel (Zürih Ü. Tıp Fak), yer alıyor.

Merkezde:
• Mikrobiyoloji,
• Moleküler görüntüleme ve sayısal analiz araştırmaları,
• Aşı ön çalışmaları,
• Enfeksiyon kontrolü,
• Lisansüstü eğitim,
• Sürekli tıp eğitimi,
• Kapasite geliştirme eğitimleri gerçekleştirilecek.

İnternet sitesi üzerinden kamu ve sivil kurumlar ile iletişim kurulmasının planlandığı Merkezde gerçekleştirilecek araştırma sonuçları belgesel, yayın ve dergiler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git