Pandemide Tıbbi Etik, Ticari Etik, Kalite, Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Güvenliği Gibi Unsurların İlave Değer Kattığını Gördük

Sağlık sektöründe, ilk akla gelen öncü isimlerden biri olan Bayındır Sağlık Grubu, pandemi döneminde yaptığı faaliyetlerle, 2018 yılında başlattığı ‘’Tam Donanımlı Dijital Hastane’’ olma hedefine başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte hastalarının güvenli bir şekilde sağlık hizmeti almalarını sağlayan Bayındır Sağlık Grubu, ileriye yönelik hedefleri ile de öncü isimlerden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, 2020 yılından bu yana yaşanan süreci ve bu dönemdeki faaliyetlerini anlattı.

2020 yılı itibarıyla başta sağlık sektörü olmak üzere dünya çapında yaşanan pandemi dolayısıyla zorlu bir sürece girdik. Siz bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?
Günümüzde tüm sektörleri değişime uğratmış olan pek çok parametre sağlık sektörünü de etkilemekte olup, sağlık hizmet sunumu da değişim süreci içinde.

Değişimin en önemli unsurlarından olan dijital dönüşüm, sağlık sektörüne de entegre olmaktadır. Nesnelerin interneti,  büyük veri, giyilebilir ve mobil teknolojiler, yapay zeka, makine öğrenmesi, sanal gerçeklik, dijital ikiz, akıllı cihazlar, otonom robotlar gibi dijital dönüşümün yapı taşları sağlık sistemini derinden etkilemektedir. Bu teknolojik gelişmeler sağlık hizmet standartlarının giderek yükselmesini sağlamaktadır.

Sağlık sektöründe yaşanan değişimler, hasta merkezli hizmet anlayışını ön plana çıkarmış ve sağlık hizmetlerinde hastaların daha aktif bir rol alması gerektiği sonucunu doğurmuştur. Bu kapsamda, Hasta Odaklı Yaklaşım kavramı gündeme gelmiştir. Bu kavramla birlikte, hastaların sağlıklarıyla ilgili karar verme sürecine katılarak sağlık profesyonelleriyle iş birliği yapmasının gerek birey gerekse toplum sağlığına olumlu katkıları olduğu görülmektedir.

COVID-19 salgını, dijital dönüşüm alanında da “olmakta olanı” yaklaşık 10 yıl hızlandırmıştır. Bu dönemde kalitenin yanı sıra hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği en üst seviyeye çıkmıştır.

2021 yılı ve sonrasını nasıl değerlendirirsiniz, öngörüleriniz nelerdir?
Önümüzdeki dönem, sağlık kuruluşlarının mevcut iş modellerini sorgulayıp fırsatları değerlendirecekleri, iş birliklerini artıracakları bir dönem olacaktır. Sektörde yaşanacak konsolidasyonlarla çalışma alanlarında değişimler ve bu değişimlere uyum süreçleri kaçınılmaz olacaktır. Bununla birlikte, teknolojik gelişmelerin yansıması olarak hastane tasarımlarının değişmesi, verimlilik, hastaların yeni değişimlere adaptasyonu ve dijital sağlık hususları da öne çıkacaktır.

Tüm sektörlerin muhatap olduğu, çalışanların sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri işleyişinin bozulması gibi konulara ek olarak sağlık sektörü salgınla mücadele ederken, maliyetlerin bazı kalemlerde misliyle artmasına ve gelirlerin azalmasına rağmen, hastalara kusursuz hizmet verme sorumluluğunu da layıkıyla ve kesintisiz yerine getirmiştir. Sağlık sistemimiz, kamu, üniversite, özel hep birlikte çok iyi bir sınav vermektedir. Bununla da gurur duyuyoruz.

Salgın süreci hala devam ediyor. Siz, Bayındır Sağlık Grubu olarak bu dönemde neler yapmaktasınız?
Bayındır Sağlık Grubu olarak, COVID-19 salgınına yönelik hastalarımızı, hasta yakınlarını ve çalışanlarımızı korumak için dünyadaki gelişmeler de takip edilerek, hastalığın görülmeye başladığı ilk andan itibaren proaktif olarak çok sayıda önlem alınmış ve dinamik olarak alınmaya devam edilmektedir.

Toplum bilincinin oluşturulması, Coronavirüs ile mücadelede büyük önem taşımaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle hastalarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere COVID-19 ile ilgili bilgiler web sitemizden yayınlanmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Hastalıkla ilgili basın bültenleri çoklu kanallarda yayımlanmaktadır. Hasta bilgilendirme videolarımızın yanı sıra, sosyal mesafe gibi kurallara uyularak firmalarda gerçekleştirdiğimiz bilgilendirici etkinlikler diijital kanallarımızda paylaşılmaktadır.

Ayrıca, tedavi devamlılığının sağlanabilmesi adına, kendi server’larımız üzerinde çalışan güvenli platform ile sunduğumuz Online Doktor Görüşmesi hizmetimizi, pandeminin erken safhalarında devreye aldık. Böylece, hastalarımız istedikleri her yerden doktorlarımız ile görüşebilme imkanına sahip oldu. Ayrıca, Softtech iş birliği ile “COVID-19 Tanısında Yapay Zekâ Temelli Karar Destek Sistemi” uygulamamızı hayata geçirdik.

Yine bu dönemde Türkiye İş Bankası ve Koç Üniversitesi’nin toplum sağlığı alanında bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla kurduğu ve Bayındır Sağlık Grubumuzun da dahil olduğu Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID), sağlık alanındaki önemli ve değer katan bir inisiyatiftir.

Diğer taraftan, bilgi teknolojileri alt yapımızda pandemiden önce zaten tamamlamış olduğumuz alt yapı yatırımlarımız sayesinde, hizmetlerimizin mümkün kıldığı alanlarda, uzaktan çalışmaya sorunsuzca geçebildik.

Bunun yanı sıra, misafirimiz olarak gördüğümüz hastalarımızın güvenli hizmet alabilmeleri için hastanelerimizde ve diş kliniklerimizde tüm hijyen standartları da gözetilerek her türlü önlem alınmıştır. Koruyucu hekimlik kapsamında, salgının seyri de takip edilmek suretiyle kademeli normalleşmeyle birlikte, hastalarımızın rutin kontrollerini aksatmamalarını çok önemsiyoruz ve tavsiye ediyoruz.

COVID-19 döneminde, yoğun hasta geri bildirimlerinden, Tıbbi Etik, Ticari Etik, Kalite, Hasta ve Hasta Yakını Güvenliği gibi kurum değerlerimizin ve uygulamalarımızın bize ilave değer kattığını gördük.

Yine bu dönemde çalışanlarımızı tanıyor olmanın, birbirimize güvenmenin, anlamanın ve vefanın, grup kültürümüz çerçevesinde, tabiri caizse topyekün bir seferberlik haliyle, ortak akılla, gönüllü, içselleştirilmiş, duyarlı, samimi bir anlayışla çalışmanın ne kadar değerli olduğunu yaşadık.

Entegre Sağlık Ekosistemi’nde “Tam Donanımlı Dijital Hastane” olma yolunda 2018 yılında başlattığımız dijital dönüşüm yolculuğumuza kararlı ve planlı bir şekilde devam ediyoruz. Varlık verimliliğinin sağlanması, giderlerimizin optimize edilmesi ve operasyonel etkinliğe ulaşılmasında yenilikçi ürün ve teknolojilerden de yararlanıyoruz. Etkili ve bütünleşik bilgi yönetimine önem veriyoruz. Sağlıkta 4.0 kapsamında; tanı ve tedavide, ilaç, laboratuvar, eczane, yoğun bakım, stok yönetimi, görüntüleme, karar destek sistemi, hekim-hasta iletişimi, fiyatlandırma, süreç yönetimi, robotik süreç otomasyonu, dijital pazarlama, tesis yönetimi, doküman yönetimi, kalite yönetimi konularında kararlı ve sonuç odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu uygulamaların; etkililik, verimlilik, hasta memnuniyeti, hasta bakımı ve güvenliği, hizmet kalitesi, maliyet yönetimi, hızlı bilgiye ulaşma ve doğru karar verme süreçlerinde çok olumlu yansımalarını görüyoruz.

Sağlık ekosisteminde olası iş birliği fırsatlarını da değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, muhtelif iş ortaklarımızla temasın yanı sıra, İş Bankası grup şirketlerinden Softtech China ve Maxitech San Francisco ile de düzenli görüşmelerimiz devam ediyor.

Bu süreçte hedefleriniz nelerdir?
Bayındır Sağlık Grubu olarak Tıbbi Etik, Ticari Etik ve Kalite’den taviz vermeksizin, temel değerlerimizle, Türkiye’ye katkı sağlayan şirketler arasında yer almaya devam edeceğiz.

Bu pandemi döneminde cansiparane çalışan, emeklerini esirgemeyen, cephede, en ön saflarda ve her alanda hizmet veren hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık, idari, teknik tüm çalışanlarımız ve bizlere desteklerini esirgemeyen, kendi sağlığımızdan daha fazla önemsediğimiz Ailelerimiz teşekkürün en samimi ve en büyüğünü hak ediyor.

Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız.

Hospital Manager Dergisi, Mayıs 2021

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git