Etik, İtibar, Paydaşlar ve Sürdürülebilirlik

Günümüzde kurumlar, artık sadece kârlılıklarına ve finansal durumlarına göre değil, aynı zamanda, itibarlarına ve etik değerlere bağlılıklarına göre değerlendirilmektedir. İş hayatının finansal olmayan alanlarının şirket öncelikleri arasında ne derece yer aldığı artık büyük önem kazanmakla birlikte, bu alanların ölçülebilir ve sürdürülebilir süreçler olarak iş süreçlerine dahil edilip edilmediği de başarıda rol oynamaktadır.

Bayındır Sağlık Grubu olarak, kendimizi ülkemizin sağlık standartlarını yükseltmeye adayarak 1992 yılında yola çıktık. Bugün bu vizyonumuzu, Bayındır Söğütözü Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır Levent Tıp Merkezi, Bayındır Fenerbahçe Diş Kliniği, Bayındır Beşiktaş Diş Kliniği, Bayındır İçerenköy Diş Kliniği, Bayındır İş Kule Diş Kliniği, Bayındır Şirinevler Diş Kliniği, Bayındır Alsancak Diş Kliniği ve Bayındır Tuzla Diş Kliniği olmak üzere, 3 farklı şehir ve 11 farklı lokasyonda faaliyet göstererek devam ettirmekteyiz.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu olarak, tıbbi etik ve kaliteden taviz vermeksizin geliştirdiğimiz hasta odaklı, güvenilir ve kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği en son bilgi ve teknolojiyi kullanarak sürdürdüğümüz hizmet anlayışı ile akla gelmekteyiz. Hasta haklarına saygı, tıbbi etik kurallarına bağlılık, araştırmacılık, dürüstlük, yeniliklere açıklık, sorumluluk, şeffaflık, katılımcılık, takım ruhu, birbirimize güvenmek, duyarlılık, bilgi ve vefa, bizi biz yapan ve taviz vermeyeceğimiz temel değerlerimiz. Tıbbın tüm dallarında mükemmel sağlık hizmetini ‘Bayındır Ekolü’ ile sunarken, güvenirlik ve yetkinliğin simgesi olarak da anılan bir kurum olma vizyonu ile hareket etmekteyiz.

Sağlığa yapılan yatırımın insana yapılan en önemli yatırım olduğunu bilmekteyiz. Hizmetlerimizi, verimlilik ve kalitemize katkı sağlayacak şekilde dijitalleşmenin önemini de bilerek, proje planları kapsamında sistematik olarak gerçekleştirmekteyiz. Yönetim anlayışımız; stratejisi oluşturulmuş, uygulama esasları belirlenmiş, süreçleri roller bazında takvimlenerek tanımlanmış, kolektif akla inanan bir işleyiş içermekte... Stratejiye sadece üst yönetim ve yöneticiler değil, tüm sorumluluk ve görevlerdeki tüm meslek grubundaki çalışanlarımız da içselleştirerek inanmalı.

Bunun yanı sıra, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi çok önemli bir unsur haline gelmiştir. Bunun bilinciyle, Bayındır Sağlık Grubu’nda insan gücü ihtiyacının optimum düzeyde belirlenmesi, nitelikli, işe bağlı ve yüksek motivasyonlu çalışanların istihdamıyla stratejik güç oluşturulması, eğitim ve oryantasyon programları ile sürekli gelişimin sağlanması, verimlilik ve etkililik kapsamında teknoloji desteğinin yaratılması, çalışan motivasyonu ve sadakati için uygulanan kurum içi politikalar ve insan kaynakları yönetiminin işletme ihtiyacı ve stratejisine entegre olması yoluyla çalışan verimliliği ve etkililiği ile etkin hizmet sunumu geliştirilmektedir.

Bilhassa özellik arz eden sıra dışı dönemlerde -ki pandemi, doğal afetler de bunun en istinai örneklerindendir- kısa vadeli, günü kurtaracak uygulamalar, acul kararlar yerine, paydaşların da menfaatini gözeterek meslak erbaplığı ile uzun vadeli iş birliği ve çözüm ortaklığı bakış açısıyla çalışmak çok önemlidir. Bu sıra dışı dönemler geçecektir ve bu dönemde sergilediğimiz duruşlar ve performanslar, olağan hayatın akışı içerisinde yani rutinimizde itibar ve sürdürülebilirlik açısından ziyadesi ile önemlidir.

Bu doğrultuda, doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık, idari ve teknik çalışanlarımızla; temel değerlerimize bağlı, gönüllü, içselleştirilmiş, kolektif çalışma tarzımız ile elde edilen niteliksel büyümenin, niceliksel büyümeyi de destekleyeceği bilinciyle ilerlemekteyiz. Sadece kâr odaklı bakılan işlerin kesinlikle sağlıklı olmayacağını biliyor; Tıbbi Etik, Kalite, hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliğinden ödün verilmediğinde dünya standartlarında sağlık hizmeti sunulabileceğini yaşayarak görüyoruz.

Ayrıca, küresel risklerin de göz önünde bulundurulması ve gerekli altyapının hazırlanması da kritik önem taşımaktadır. Sermaye yapısındaki değişiklikler, finansal krizler, artan maliyetler, göç sorunları, Endüstri 5.0. ile hayatımıza giren toplum odaklı insansız teknolojiler ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un hayatlarımızda neden olduğu ve olacağı köklü değişimi göz ardı edemeyiz. Tüm bu riskler, dünya çapında birçok şirketin ve insanların yaşam tarzına, iş yapış şekline ve eski alışkanlıklarına önemli ölçüde etki etti ve etmeye de devam edecektir. Bu nedenle stratejik önem kazanan dijitalleşmeyi oldukça önemsemekteyiz.

Günümüzün dijital çağında birçok sektörde teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm süreçlerinin yaşandığı gibi, insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık sektöründe de teknolojik ve dijital dönüşüm süreçleri çok önemli hale gelmiştir. Sağlığa erişim, kalite ve artan harcama yükü gibi hususları da yöneten sağlık sektörü için dijitalleşme devrim niteliğindedir.

Sağlık sektörü, sunduğu hizmet çeşitliliği ve veri mahiyeti itibarıyla dijital dönüşümü hızla hayata geçirmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir. Her gün bilim ve teknoloji dünyasında meydana gelen gelişmeler, sağlık hizmet standartlarının da giderek yükselmesini sağlamaktadır. Sağlık sektöründe hayati önem taşıyan tanı, tedavi, tedavi sonrası ve koruyucu sağlık gibi süreçlerde teknolojinin büyük bir önceliği vardır. Hizmet verimliliği, hasta güvenliği, tanı ve tedavi doğruluğunu artırmak ve daha iyi bakım sağlanması için mobil iletişim teknolojisi ve altyapısı ile toplanan verilere paralel olarak inovatif çözümler üretilebilmektedir.

Bayındır Sağlık Grubu olarak, daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunumu ve entegre sağlık ekosisteminde “Tam Donanımlı Dijital Hastane” olma yolunda, dijital dönüşüm sürecimizi stratejik öncelikle ve kararlılıkla dinamik bir şekilde sürdürmekteyiz. Varlık verimliliğinin sağlanması, giderlerimizin optimize edilmesi, operasyonel etkinliğe ulaşılması kapsamında teknolojiden de yararlanmaktayız. Etkili ve bütünleşik bilgi yönetiminin gerçekleştirilmesi ve bilgi teknolojilerinin yenilikçi biçimde kullanılması da bizim için büyük önem arz etmekte. Türkiye İş Bankası iştiraki Softtech A.Ş. iş birliği ile geliştirdiğimiz COVID-19 Tanısında Yapay Zekâ Temelli Karar Destek Sistemi, pandemi döneminde öncelikli ihtiyaç haline gelen, hastalarımıza istedikleri her yerden doktorlarıyla görüşme imkanı sunan “Online Doktor Görüşmesi”, “Uzaktan Hasta Takibi” gibi teletıp uygulamalarımız yeni nesil sağlık uygulamalarına ilişkin yaptığımız çalışmalara örnektir.

Bu noktada üzerinde durulması gereken bir kavram daha var ki bu da “Ticari Etik”... Tıbbi Etik ile çelişmeyecek, hatta destekleyecek ve bunun itici gücünden istifade edecek bir “Ticari Etik”ten bahsetmekteyiz. Tabir-i caizse Hippocrates ve Adam Smith'i aynı düzlemde buluşturup, aynı masaya oturtarak, dengeli bir şekilde ilerlemek önem taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, hasta ve hasta yakınlarının duyarlılığı ve bilinci de gün geçtikçe artmakta. Güven unsurunun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Biliyoruz ki İtibar, çok sayıda kişisel ve kolektif yargıdan oluşmuş bir bütündür. Kurumsal itibarın, sahip olduğumuz en önemli stratejik kaynaklardan birisi olduğunun da bilincindeyiz.

Herhangi bir ülkede, herhangi bir işletmede yaşanan etik dışı bir durum, çok hızlı ve çok etkili bir şekilde bütün dünyaya yayılabilmekte ve bu işletmenin kurumsal itibarını büyük ölçüde olumsuz etkileyebilmektedir. Bu tarz durumların yaşanmaması adına, gönüllü ve samimi çalışma tarzımızla misafirlerimiz olarak gördüğümüz hastalarımıza ve hasta yakınlarına en iyi deneyimi yaşatma bakış açısıyla çalışmaktayız. Kurumsal itibar, yazılı ve yazılı olmayan kurallar içermektedir. Bu noktada imaj, kimlik ve bir nev'î şahsiyet ortaya çıkmaktadır. İtibar sayesinde, iç ve dış sosyal paydaşlar, sizi, karşılıklı menfaatleri daimi olarak refleks şeklinde gözettiğine inandığı doğal ve uzun vadeli sürekli bir paydaş olarak görecektir.

Bayındır Sağlık Grubu olarak, tıbbi etik, ticari etik, kalite, hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliğinden ödün vermeden, bu bakış açısı ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz...

Hospital Manager Dergisi, Kasım 2021

 

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız