Yüzde yaşlanmanın etkilerinin giderilmesinde güncel yaklaşım volümetrik yüz germe yöntemidir. Bu uygulamanın amacı, yüzün üst, orta ve alt bölgelerindeki kompartmanlara, germe ve dolgu ile gergin bir görünüm kazandırılmasıdır.

Yüz yaşlanması, üstteki derinin kırışıklıkları ve alttaki destekleyici yumuşak dokuların (yağ, kas ve fasya) ve iskelet yapısının üç boyutlu değişiklikleri ile kendini gösterir. Yüz yaşlanmasında etkili olan en önemli faktörler; yerçekimi, iskelet değişiklikleri, cilt altındaki yağ dokusunun yer değiştirmesi ve kaybı, hormonal düzensizlikler (menopoz), kronik güneş ışığına maruz kalma ve sigara gibi alışkanlıklardır. Diğer etkili faktörler ise stres, beslenme bozuklukları, iş ortamı, ilaç alışkanlıkları ve kronik hastalıklardır.

Yüz yaşlanmasında neler değişir?

Yapısal değişiklikler

- İskelet değişiklikleri: Yüz iskeletinde yaşlanmayla ortaya çıkan en önemli değişiklik, yüzün uzunluğundaki kısalmadır. Özellikle üst ve alt çenede kemik hacmindeki azalma yüzü daha geniş ve basık gösterir. Göz küreleri belirginleşir, yanaktaki yağ dokuları aşağıya doğru yer değiştirir ve yanak çukurları belirginleşir. Üst çene kemiğindeki hacim kaybı etkisiyle üst dudak düzleşir ve derideki incelmeyle beraber dudak kırışıklıkları artar. Diş kayıpları ve yuvalarındaki hacim kaybının etkisiyle alt çene kemiğinin incelmesiyle alt çene ucunun belirginliği azalır.
- Cilt altı yağ dokusundaki değişiklikler: Genç bir yüz; tepesi, alt çene tabanları ve şakakları gösteren bir üçgen görünümünde, yüzeyel ve derin yağ dokuları üç boyutlu olarak yüzde belirgin arklar ve çıkıntılar  gösterir. Yaşlı bir yüzde yağ dokularında azalma veya yer değiştirmeyle birlikte tepesi alın, tabanları ise alt çene hizasında olan bir üçgen görünümü kazanır. Yaşlanmanın etkisiyle göz çevresi, alın, yanaklar ve şakaklar, alt çene kenarları, çene ucu ve ağız çevresinde çıkıntılı olması gereken bölgelerde çöküntüler gözlenmeye başlar. Çene altında ‘gıdık’, alt dudak-çene ve alt çene yanlarında ‘jowl deformitesi’ ve yanaklarda yağ dokularının fazlalığı ve aşağıya doğru yer değiştirmesi ve deri elastikiyetinin azalmasıyla belirgin sarkıklıklara ve torbalanmalara yol açar. Yanak yağ yastıkçıklarının yaşlanmayla öne ve aşağıya doğru yer değiştirmesi; burun, yanak ile dudak arasındaki katlantının ve çizginin belirginleşmesine yol açar. Yandan bakıldığında, alın çıkıntılılığı, kaşların dış kenarlarının dolgunluğu, elmacıkların öne ve yana çıkıntılılığı kaybolur.

Görünüm değişiklikleri 
Yüzün dolgunluğunun azalması, ilerleyici kemik hacmi kaybı, doku elastikiyetinin kaybı ve yerçekiminin etkisiyle yüzde yaşlı yüz görünümü kendini belli etmeye başlar. Her ne kadar yüz, bir bütün olarak ele alınsa da ortaya çıkan yapısal değişiklikler ve uygulanacak girişimlerdeki farklılıklar dolayısıyla yüzü üç bölümde değerlendirmek gerekir.
- Üst yüz: Alın, kaş, şakak ve üst göz kapaklarında cilt altı dolgunluğun kaybı üst yüzdeki yaşlanmanın ilk belirleyicisidir. Özellikle göz çukurlarının üst ve alt kemik kenarları belirginleşir ve uzun süreli kaş çatmaya bağlı dikey ve yatay alın çizgilenmeleri, kırışıklıkları artar. Şakaklarda ve kaşların dış kenarlarındaki destek dokusu kaybıyla kaşlarda düşüklük meydana gelir. Üst göz kapağı destek dokularının incelmesi ve cilt elastikiyetinin azalmasıyla üst göz kapağı kırışıklıkları, katlantıları ve torbalanmaları belirginleşir.
- Orta yüz: Yanakların çıkıntılığının kaybı, yanaklardaki dolgunluğun azalması, alt göz kapaklarındaki yumuşak doku desteğinin zayıflaması, kas dinamiğinin artmasıyla kaz ayağı deformitesi belirginleşir. Alt göz kapağındaki hacim kaybı, göz yaşı oluğunun derinleşmesine, alt göz kapağında torbalanmaya, göz çevresi cildinde koyulaşmaya yol açar. Burunda kıkırdaklar arasındaki bağ dokusu desteğinin azalmasıyla, burun uzunluğunda artış görünümü ve burun ucunda basıklık gelişir. Alın ile burun kökü arasındaki dolgunluğun kaybı çok belirgindir.
- Alt yüz: Alt yüzde derinin gevşekliğinin artışı, ağız çevresi ve yanaklardaki yağ dokularının azalması, alt çene kemiğinde hacim kaybının etkisiyle alt çene konturunun bozulmasına yol açar. Yanağın, yağ yastıkçıklarının destek dokusunu kaybetmesiyle alt çene kenarlarına kadar inmesiyle yanak torbaları oluşur. Çene altı tükürük bezlerinin sarkıklığı da bu deformitenin belirginleşmesine yol açar. Ayrıca çene altı yağ yastığının artışı ve sarkıklığı ile boyun platizma kasının alt yüz dokularını aşağı çekmesiyle ‘hindi boynu’ görünümü belirgin hale gelir. Gırtlak yapılarının sarkıklığı buna eşlik ettiğinde çene-boyun açısı düzleşir.

Volümetrik yüz germe (facelıft) nedir?
Yüz gençleştirmede temel hedef, yüzün dolgunluğunun dengeli bir şekilde yeniden restore edilmesidir. Geleneksel yüz germe ameliyatları genellikle cildin elastikiyet kaybı ile ortaya çıkan cilt sarkıklığı ve torbalanmalarına odaklanırken, yüzde yaşlanmayla ortaya çıkan yumuşak doku kaybı, kontur düzensizlikleri ve dolgunluk kaybının giderilmesi mümkün değildir. Güncel yaklaşımlar cildi germek ve fazla deriyi çıkarmaktan ziyade, derin yumuşak dokulara müdahale ederek, yer değiştiren yapıların anatomik olarak restorasyonu, hacim kayıplarının giderilmesi ve kas dinamiğine modifikasyonlar uygulamak şeklindedir.

Yağ greftleri ile restorasyon
Yüzde yaşlanmanın etkilerinin giderilmesinde güncel ve en akılcı yaklaşım, yüzün üst, orta ve alt bölgelerine kompartmantalizasyon uygulayarak, germe ve dolgu şeklindeki volümetrik yüz germe ameliyatlarıdır. Yüz germe ameliyatlarında derin SMAS lift ile yer değiştiren anatomik yapıların eski yerlerine taşınması ve buna bağlı oluşan deformitelerin kalıcı olarak giderilmesi hedeflenirken, vücudun yağ fazlası olan bölgelerinden elde edilen yağ greftleriyle hacim kaybı olan bölgelerin restorasyonu ve kontur düzensizliklerinin giderilmesi, üst ve alt göz kapaklarına yönelik girişimler de eş zamanlı gerçekleştirilir. Yağ grefti alınması mümkün olmayan olgularda geçici/kalıcı dolgu maddeleri ile hacim kayıpları giderilebilir. İskelet yetersizliği belirgin olan durumlarda yanak-elmacık bölgesi ile üst ve alt çeneye protezlerle kontur düzeltme girişimleri eş zamanlı uygulanabilir.

Yüz germe ameliyatı ile birlikte özellikle çene altı, yanaklardaki aşırı yağlanma veya torbalanmayı gidermek, yüz bölgesinde anormal yağ dağılımını düzeltmek amacıyla çok ince kanüller yardımıyla yağ alma (microliposuction) işlemi yapılarak yüze üç boyutlu yeni bir görünüm kazandırmak mümkündür. Boyundaki yaşlanmayı gidermek için çene altında platizma kasına yönelik girişimler, ilerlemiş olgularda ise boyun germe ameliyatı girişime dahil edilebilir.

27.08.2016
loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız