Her 40 saniyede 1 kişi intihar girişimi ile hayatını kaybediyor. Yalnızca bireyleri değil toplumu da etkileyen intihar girişimleri, aynı zamanda önlenebilir bir ölüm sebebi olması nedeniyle de ciddi bir halk sağlığı sorunu.

10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından ilk kez 1992 yılında Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak tanımlanmıştır. Tüm dünyada ve ülkemizde ruh sağlığı sorunları ile ilgili farkındalık yaratabilmek ve bu sorunları doğru bir çözüme kavuşturabilmek hedeflenmiştir. Her yıl bu amaçla; yeni bir tema ile yola çıkan federasyon ve dünya sağlık örgütü tarafından bu yılın teması “intihar davranışının önlenmesi” olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre; her 40 saniyede 1 kişi intihar girişimi ile hayatını kaybetmektedir ve bu da yılda 800.000 kişinin ölüm sebebinin intihar davranışı olduğunu göstermektedir. İntihar davranışının sonuçlarının sadece bireyi değil, toplumu da derinden etkileyen yıkıcı bir durum olması ve intiharın önlenebilir bir ölüm sebebi olması nedeniyle de intihar önemli bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır.

Tedaviyi ertelemeyin

İntihar girişimlerinin önlenebilmesi için öncelikle psikiyatrik hastalıkların/bozuklukların fark edilmesi veya kabul edilmesi gerekir. Ancak maalesef ülkemizde ve dünya üzerinde yardım taleplerini veya tedavi başvurularını engelleyen faktörlerin başında 'damgalanma-stigmatizasyon' korkusu vardır. Kişiler genellikle başta aile olmak üzere, iş ve sosyal çevrelerinde kendilerine farklı davranılacağı, maddi ve manevi kayıplar yaşayacağı endişesi ile birtakım belirtileri görmezden gelmektedir. Kişinin yakın çevresi için de bu pek farklı değildir.

Başarısız ilk deneme, diğer intihar girişimlerinin öncüsü olabilir

Daha önceleri 15-30 yaş grubunda en önemli üçüncü ölüm sebebiyken, son dönemde aynı yaş grubunda ikinci ölüm sebebi olduğu bildirilmektedir. İntihar girişimleri tamamlanmış intiharların yaklaşık 10-30 katı kadardır ve daha önce tamamlanmamış bir intihar girişimi olması yeni bir intihar girişimi için önemli bir risk faktörüdür ve bu risk özellikle ilk 6 ay çok daha yüksektir. Sağlık çalışanları ve güvenlik ile ilgili iş yapanlarda risk yüksektir. Çocukluk çağı fiziksel ve cinsel istismar öyküsü olanlarda genel nüfusa göre risk 8-13 kat artmaktadır. 

İntihar, önlenebilir bir sağlık problemidir

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu bu yıl herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet etmektedir. Böylece intiharın bir küresel halk sağlığı sorunu olduğu hakkındaki farkındalığın geliştirilmesi, intiharın önlenmesi için yapılabilecekler konusunda bilgilerin geliştirilmesi, intihar ile ilgili damgalanmanın azaltılması ve zorlanan insanların bu mücadelede yalnız olmadıklarını bilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla hazırlanan bildirgede herkesin mücadelede bireysel veya toplumsal katılım gösterebilmesi adına yapabilecekleri örneklerle anlatılmıştır.

Kendimizin veya bir yakınımızın risk grubunda olmaması bizi bu sorunun dışında tutmamalıdır. Herhangi bir psikiyatrik hastalığımız olmadan, bir yakınımız psikiyatrik bir bozukluk tanısı almadan veya intihar nedeniyle sevdiğimiz birini kaybetmeden de bu önemli halk sağlığı problemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak adına bir şeyler yapabiliriz.

#WorldSuicidePreventionDay 
#40seconds

10.10.2019
loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız