Kalite Yönetimi


Kalite Yönetimi Sistemi ve Politikamız

Bayındır Hastaneleri kuruluş aşamasından itibaren standardizasyon ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını hizmet anlayışının temel ilkesi olarak kabul etmiştir. Bu bağlamda, hasta odaklı, iç ve dış müşteri memnuniyetini amaçlayan, toplam kalite yönetimi ve süreçlerin standardizasyonunu sağlayan sertifikasyonlar kurum politikalarının temel taşları olarak kabul edilmektedir. Bayındır Hastanesi’nde kalite çalışmaları kuruluş aşaması olan 1992 yılında başlamaktadır. O dönemde, henüz daha hastane inşa halindeyken merkezi Londra’da bulunan National Health Sevices Overseas Enterprises (NHSOE) ile yapılan işbirliği çerçevesinde 5 kişilik uzman ekibin danışmanlığında kalite çalışmaları başlatılmıştır. Bu dönem daha çok hemşirelik süreçlerinin standardizasyonuna yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve 2 yıl devam etmiştir.

Daha Sonra Çalışmalar

1995’de Toplam Kalite Yönetimi Projesinin kurum genelinde uygulanmaya konulması,
1996’da Kalite Koordinatörlüğü ’nün kurulması ve
1997’de ISO 9001 belgelendirilmesiyle devam etmiştir.
2005 yılı başlarından itibaren Sağlıkta Akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır. ve her iki hastanenin de akreditasyonu için Joint Commission International (JCI) ile işbirliği sağlanmıştır.

10-14 Temmuz 2006 JCI tarafından akredite edildi.
22 Mayıs KİT JCI tarafından akredite edildi.
19-24 Ekim 2009 JCI tarafından yeniden akredite edildi.
12-16 Kasım 2012 JCI tarafından yeniden akredite edildi.
16-20 Kasım 2015 JCI tarafından yeniden akredite edildi.

 Sağlık Bakanlığı SKS-Hastane Denetimlerinde;

Özel Bayındır Hastanesi/Söğütözü : 09.02.2017 tarihinde denetlenmiş; 96.83/100
Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi : 23.11.2017 tarihinde denetlenmiş; 96.26/100
Özel Bayındır Hastanesi İçerenköy :13.12.2016 tarihinde denetlenmiş; 96.91/100
puan almışlardır.

 

 

Biz, temel değerlerimizden ödün vermeden;

Hastalarımız için:

 • Hasta haklarına saygılı olmayı,
 • Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi,
 • Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı,
belge

 

Biz, temel değerlerimizden ödün vermeden;

Hastalarımız için:

 • Hasta haklarına saygılı olmayı,
 • Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi,
 • Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı,

 Çalışanlarımız için :

 • Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı,
 • İşinde yetktin kişilerle birlikte olmayı,
 • Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı,
 • Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı,
 • Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Kurumumuz için :

 • Etik kurallara uymayı,
 • Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı,
 • Uluslararası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı,
 • Eğitim veren bir yapıya ve bunun yaratacağı dinamizme erişmeyi,
 • Toplumun sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda uygun öngörülerle birçok yerde yeni sağlık kuruluşu açarak hizmetimizi yaygınlaştırmayı,
 • Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
 • Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden gerçekleştirmeyi,
 • Tıp teknolojisini etkin ve verimli kullanmayı,
 • Güncel bilgiyi yayan ve paylaşan bir kuruluş olmayı,
 • Tanıtımımıza yardımcı olacak etkinlikler organize etmeyi,
 • Tıp ödülleri ve öğrenci bursları gibi toplum belleğinde yer edinen etkinlikleri artırarak devam ettirmeyi,
 • Kurduğumuz sistemi sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi,

Kabul ve taahhüt ederiz.

Kalite çalışmalarının kurum çalışanları ile paylaşılması

Kurumumuzun kalite anlayışı sürekli iyileştirme modeline uygun olarak sürdürülmektedir. Çünkü, hızla gelişen bilim ve teknoloji, özellikle sağlık alanında yeni gereksinimlerin doğmasına neden olmaktadır. Kurumlar bu talepleri karşılayamazlarsa, bir başka deyişle nitelikli hizmet anlayışlarını her yeni gün daha iyiye doğru götürmezlerse küçülmeye mahkumdurlar. Bu nedenle biz Bayındır Çalışanları, hasta odaklı hizmet sunan hastanelerde kalite iyileştirme sürecini bir sonu olmadığı bilinciyle yolculuğumuza devam etmekteyiz.

KALİTE GÖREV TABLOSU 
Doç. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULARI

Doç. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULARI

Genel Müdür Yardımcısı
Tıbbi Hizmetler Direktörü
Kalite Koordinatörü

Prof.Dr.Tayfun GÜRPINAR

Prof.Dr.Tayfun GÜRPINAR

BHİ Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

Nur KUVVET

Nur KUVVET

Kalite Sorumlusu /GM

Özlem KURT

Özlem KURT

Kalite Sorumlusu /BHİ

Ö.Egemen TÜMEN

Kalite Uzmanı/GM

Berk BİLGEN

Kalite Uzmanı/BHS

Murat ENGİN

Murat ENGİN

Kalite Kıdemli Görevli /BHS

İrem KARAÇUKA

İrem KARAÇUKA

Kalite Görevli/BHİ

...

Fatma ÇAKIR

Kalite Yardımcısı Personeli/BHS

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI GÖREV
TANIMLARI PLANI BHS

  SKS BÖLÜMLER KALİTE SORUMLULARI KURUM POZİSYONU
KURUMSAL HİZMETLER Kurumsal Yapı Doç. Dr. Oğuz Okan
KARAEMİNOĞULLARI
Genel Müdür Yardımcısı,
Tıbbi Hizmetler Direktörü,
Kalite Koordinatörü,
Kalite Yönetimi Nur KUVVET  Kalite Sorumlusu 
Döküman Yönetimi Nur KUVVET  Kalite Sorumlusu
Risk Yönetimi Kıvanç KARATAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu
Güvenlik Raporlama Sistemi Berk BİLGEN  Kalite Uzmanı
Acil Durum ve Afet Yönetimi Gökay ŞAKİROĞULLARI Teknik Hizmetler Müdürü
Eğitim Yönetimi Duygu BEKER İNsan Kaynakları Uzmanı
Sosyal Sorumluluk Fulya KIZILKUYU CRM Sorumlusu
HASTA VE ÇALIŞAN
ODAKLI HİZMETLER
Hasta Deneyimi Pelin URGANCI  Hasta Hizmetleri Müdürü 
Hizmete Erişim Pelin URGANCI  Hasta Hizmetleri Müdürü
Yaşam Sonu Hizmetler Rıza AKTAŞ Başporter
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Duygu BEKER İnsan Kaynakları Uzmanı
Sağlıklı Çalışma Yaşamı/
Çalışanların Görüş, Şikayet
Alınması
Doç. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULLARI,
Dr. Ersel DÜZGÜN, Nur KUVVET

Genel Müdür Yardımcısı,
Tıbbi Hizmetler Direktörü,
Kalite Koordinatörü/ BHS Başhekim/
Kalite Sorumlusu
Sağlıklı Çalışma Yaşamı/Sağlık
Taramaları
İncinur KORKMAZ Poliklinik Sorumlu Hemşiresi
SAĞLIK HİZMETLERİ Hasta Bakımı Hafize TAŞTAN Hemşirelik Hizmetleri Müdür
Yardımcısı
9. Kat Yatan Hasta Katı Sabriye MİHÇİN Kat Sorumlu Hemşiresi
8 Kat Yatan Hasta Katı Seda KARAOĞLANOĞLU Kat Sorumlu Hemşiresi
7. Kat Yatan Hasta Katı Şule ÇELİK Kat Sorumlu Hemşiresi
6. Kat Yatan Hasta Katı    
5. Kat Yatan Hasta Katı Sevda KAYA Kat Sorumlu Hemşiresi
4. Kat Yatan Hasta Katı Ayşeman ATABEY Kat Sorumlu Hemşiresi
3. Kat Yatan Hasta Katı Derya ERDEM Kat Sorumlu Hemşiresi
2. Kat Yatan Hasta Katı Özlüşen ÖZEN DEMİRCAN Kat Sorumlu Hemşiresi
Endoskopi Fatma ARITÜRK Sorumlu Hemşiresi
Poliklinikler İncinur KORKMAZ Sorumlu Hemşiresi
Kateter Laboratuvarı Özlem ÖZSOY Kateter İdari Görevlisi
İlaç Yönetimi Sedat DOĞAN Eczacı
Enfeksiyonların Önlenmesi Süheyla SOLAK Enfeksiyonların Kontrolü ve
Önlenmesi Sorumlu Hemşiresi
Sterilizasyon Hizmetleri Mehtap FERHAT AKTAŞ CSSD Sorumlu Hemşiresi
Transfüzyon Hizmetleri İlknur AKSOYOĞLU Kan Bankası Sorumlusu
Radyasyon Güvenliği Özkan ÖZTÜRK TTGM Baş Tekniker
Acil Servis Cüneyt KAYABAŞI Acil Servis Sorumlu Hemşire
Yardımcısı
Acil Servis Sibel YILMAZ GÜNGÖR Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Ameliyathane Ömür KÜRKDİKEN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Yoğun Bakım Ünitesi Nuray ERDOĞAN Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Nuray ERDOĞAN Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Doğum Hizmetleri Özlüşen ÖZEN DEMİRCAN Kat Sorumlu Hemşiresi
Biyokimya Laboratuvarı Dr. Ersel DÜZGÜN Biyokimya Uzmanı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dr. Emine Candan ÜSTÜN Mikrobiyoloji Uzmanı
Patoloji Laboratuvarı Gizem HAVVA YILDIRIM Patoloji Başteknikeri
DESTEK HİZMETLER Tesis Yönetimi Süleyman ÖZER Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Otelcilik Hizmetleri Gül AYÇA SEYMAN Taşeron Hizmetler Yönetim Uzmanı 
Bilgi Yönetim Sistemi Alper ALP Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı
Cihaz Yönetimi Özer KÜRKDİKEN Biyomedikal Sorumlu Teknikeri
Malzeme Yönetimi Melis Ece ARISAN Fiyatlandırma Uzmanı
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Songül SOYDAŞ Hasta Hizmetleri Bölümü Müdür
Yardımcısı
Atık Yönetimi Gül AYÇA SEYMAN  aşeron Hizmetler Yönetim Uzmanı 
Dış Kaynak Kullanımı  Gül AYÇA SEYMAN/Tuncay Ziya KARABAL Destek Hizmetler Uzmanı/aşeron Hizmetler Yönetim Uzmanı 
GÖSTERGE YÖNETİMİ Göstergelerin İzlenmesi Ö.Egemen TÜMEN Kalite Uzmanı
Bölüm Bazlı Göstergeler Ö.Egemen TÜMEN Kalite Uzmanı
Klinik Bazlı Göstergeler Ö.Egemen TÜMEN Kalite Uzmanı

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI GÖREV
TANIMLARI PLANI BHK

  SKS BÖLÜMLER KALİTE SORUMLULARI KURUM POZİSYONU
KURUMSAL HİZMETLER Kurumsal Yapı Doç. Dr. Oğuz Okan
KARAEMİNOĞULLARI
Genel Müdür Yardımcısı,
Tıbbi Hizmetler Direktörü,
Kalite Koordinatörü,
Kalite Yönetimi Nur KUVVET Kalite Sorumlusu
Döküman Yönetimi Nur KUVVET Kalite Sorumlusu
Risk Yönetimi Berna ŞAHİNKAYA İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Güvenlik Raporlama Sistemi Berk BİLGEN Kalite Uzmanı
Acil Durum ve Afet Yönetimi Gökay ŞAKİROĞULLARI Teknik Hizmetler Müdürü
Eğitim Yönetimi Nur KUVVET Eğitim ve Kalite Sorumlusu
Sosyal Sorumluluk Fulya KIZILKUYU CRM Sorumlusu
HASTA VE ÇALIŞAN
ODAKLI HİZMETLER
Hasta Deneyimi Nuray ÖZENER NAZAR Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Hizmete Erişim Nuray ÖZENER NAZAR Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Yaşam Sonu Hizmetler Rafet ERANIL Başporter
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Duygu BEKER İnsan Kaynakları Uzmanı
Sağlıklı Çalışma Yaşamı/
Çalışanların Görüş, Şikayet
Alınması
Doç. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULLARI,
Dr. Nevin AYKOL, Nur KUVVET

Genel Müdür Yardımcısı,
Tıbbi Hizmetler Direktörü,
Kalite Koordinatörü/ BHK Başhekim/
Kalite Sorumlusu
Sağlıklı Çalışma Yaşamı/Sağlık
Taramaları
Hatice İPEK Skopi Sorumlu Hemşiresi
SAĞLIK HİZMETLERİ Hasta Bakımı Beyhan ÇELİK Başhemşire
6. Kat Yatan Hasta Katı Hatice İPEK Skopi Sorumlu Hemşiresi
4. Kat Yatan Hasta Katı Yasemin GÜMÜŞ 4. Kat Sorumlu Hemşire Yardımcısı
Endoskopi Hatice İPEK Skopi Sorumlu Hemşiresi
Poliklinikler Neriman DİLMEN Poliklinik Sorumlu Hemşiresi
Kateter Laboratuvarı Özlem ÖZSOY Kateter İdari Görevlisi
İlaç Yönetimi Güneş YÜKSEL TURHAN Eczacı
Enfeksiyonların Önlenmesi Neriman DİLMEN Poliklinik Sorumlu Hemşiresi
Sterilizasyon Hizmetleri Mehtap FERHAT AKTAŞ CSSD Sorumlu Hemşiresi
Transfüzyon Hizmetleri İlknur AKSOYOĞLU Kan Bankası Sorumlusu
Radyasyon Güvenliği Banu ÖĞDÜ TTGM Tekniker
Acil Servis Aysemin ERİM DULGAR Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Acil Servis Nuray ÖZENER NAZAR Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Ameliyathane Ebru ATASOY Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Yoğun Bakım Ünitesi Beyhan ÇELİK Başhemşire
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Beyhan ÇELİK Başhemşire
Doğum Hizmetleri Yasemin GÜMÜŞ 4. Kat Sorumlu Hemşire Yardımcısı
Biyokimya Laboratuvarı Merve DURUKAN Biyolog
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Senem MERİÇ Biyolog
Patoloji Laboratuvarı Gizem HAVVA YILDIRIM Patoloji Başteknikeri
DESTEK HİZMETLER Tesis Yönetimi Süleyman ÖZER Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Otelcilik Hizmetleri Gül AYÇA SEYMAN Taşeron Hizmetler Yönetim Uzmanı
Bilgi Yönetim Sistemi Alper ALP Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı
Cihaz Yönetimi Murat KURUKAYA Biyomedikal Sorumlu Teknikeri
Malzeme Yönetimi Melis Ece ARISAN Fiyatlandırma Uzmanı
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Songül SOYDAŞ Hasta Hizmetleri Bölümü Müdür
Yardımcısı
Atık Yönetimi Gül AYÇA SEYMAN Taşeron Hizmetler Yönetim Uzmanı
Dış Kaynak Kullanımı Gül AYÇA SEYMAN/Tuncay Ziya KARABAL Taşeron Hizmetler Yönetim Uzmanı/Destek Hizmetler Uzmanı
GÖSTERGE YÖNETİMİ Göstergelerin İzlenmesi Ö.Egemen TÜMEN  Kalite Uzmanı
Bölüm Bazlı Göstergeler Ö.Egemen TÜMEN  Kalite Uzmanı
Klinik Bazlı Göstergeler Ö.Egemen TÜMEN  Kalite Uzmanı
FAALİYETLER

Tatbikatlar

Bayındır Sağlık Grubu hastanelerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak adına 1. Dönem Beyaz Kod, Pembe Kod, Mavi Kod, Kırmızı Kod tatbikatları yapılmıştır. Tatbikat sorunsuz tamamlandı.

Bhk Beyaz Kod

Bhk Beyaz Kod

Bhs Beyaz Kod

Bhs Beyaz Kod

Bhs Beyaz Kod

Bhs Beyaz Kod

Bhk Mavi Kod

Bhk Mavi Kod

Bhs Mavi Kod

Bhs Mavi Kod

Pembe Kod

Pembe Kod

Bhk Kırmızı Kod

Bhk Kırmızı Kod

Bhs Kırmızı Kod

Bhs Kırmızı Kod

Afet Masabaşı ve Uygulamalı Tatbikat

2017 yılı için revize edilen Hastane Acil Durum ve Afet Planı kapsamında MASABAŞI ve UYGULAMALI AFET TATBİKATLARI yapılmıştır. Katta bulunan ve yanlışlıkla patlayan oksijen tüpünün neden olduğu yangın senaryolaştırılmıştır. Personel acil durum ve afet aktivasyonunda nasıl bir ol izleyeceğini bilmekte ve üzerine düşeni yapmaktadır. Afet aktivasyonunda görevli ekip olay yerine zamanında gelmiş ve afet durumundaki görev tanımını eksiksiz yerine getirmiştir. Acil Servise gelen hasta sayısı mevcut kapasiteyi aşmış, katlar arası tahliye gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden denetçilein de katıldığı tatbikat sorunsuz tamamlanmıştır.

Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet