Ortopedi ve Travmatoloji

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Tışkaya K: Postoperatıve deep wound infection in instrumented spinal surgery. Acta Ortopaedica Belgica 65-2: 182-87, (1999).

2. Bilgen O, Karaeminogulları O, Külekçioğlu A: Results of conversion total hip prosthesis performed following painful hemiarthroplasty.
J Int Med Res; 28(6) :307-12, (2000).

3. Bilgen O, Atıcı T, Durak K, Karaeminoğulları O, Bilgen MS:  C-reactive protein values and erythrocyte sedimentation rates after total hip and total knee arthroplasty. J Int Med Res; 29(1):7-12, (2001).

4. Aydınlı U, Karaeminogullari O, Tişkaya K. Dural tears in lumbar burst fractures in Greenstick Lamina fractures. Spine; 26 (18) :E410-E415, (2001).

5. Karaeminogullari O, Demirörs H, Atabek M, , Tuncay İC, Tandogan NR Ozalay M: Avascular Necrosis and Nonunion After Osteosynthesis of Femoral Neck Fractures: Effect of Fracture Displacement and Time to Surgery. Adv Ther, 21(5) :335-342, (2004).

6. Tuncay İC, Karaeminogullari O, Demirörs D, Tandogan NR: Is Prematurity Important in Ultrasonographic Hip Typing?. J Pediatr Orthop B. 14(3) :168-71, (2005).

7. Karaeminogullari O, Tuncay C, Demirors H, Kayıhan A, Sahin O, Ozyurek A, Tandogan R. Multilevel Vertebral Hemangiomas: Two Episodes of Spinal Cord Compression At Separate Levels 10 Years Apart. Eur Spine J. 2005 Sep;14(7):706-10

8. Karaeminogullari O, Aydinli U, Ozerdemoglu R, Ozturk C. Tuberculosıs Of The Lumbar Spıne: Outcomes After Combined Treatment Of Two-Drug Therapy And Surgery. Orthopedics. (Yayınlanmak üzere kabul edilmiştir).

9. Ozalay M, Akpınar S, Karaeminoğulları O, Balçık C, Taşçı A, Tandoğan RN, Geçit R. Mechanical Strength of Four Different Biceps Tenodenesis Techniques. Arthroscopy. 2005;21(8):992-8. 

10. Karaeminogullari O, Atalay B, Sahin O, Ozalay M,  Demirors H, Tuncay C, Ozen O,  Tandogan R. Remote Cerebellar Hemorrhage After A Spinal Surgery Complicated By Dural Tear: Case Report And Literature Review. Neurosurgery. 2005 Jul;57(1 Suppl):E215; discussion E215

11. Tuncay İC, Özdemir BH, Demirörs H, Karaeminogullari O, Tandogan NR. Pedunculated Synovium Grafts in Articular Cartilage Defects in Rabbits. Journal of Investigative Surgery. 18, 115-122, 2005.

12. Karaeminogullari O, Sahin O, Rahmi Can Akgun,  Karaman A, Atabey M. Sacral Hemivertebra: A Case Report. European Journal of Orthopedic Surgery and Traumatology. 2005, 15 (4), 316-318. 

13. Karaeminogullari O, Tezer M, Ozturk C, Bilen FE, Talu U, Hamzaoglu A. Radiological analysis of titanium mesh cages used after corpectomy in the thoracic and lumbar spine: minimum 3 years' follow-up. Acta Orthop Belg. 2005; 71(6):726-31

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Bilgen Ö F, Durak K, Karaeminoğulları O, Turan K, Kurap G: Displase intrakapsüler unstabil femur boyun kırıklarının hemiartroplasti ile tedavisi. Ulusal Travma Dergisi 2-1: 51-7, (1996)

2. Bilgen Ö F, Durak K, Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Gedikoğlu Ö: Judet kuadrisepslastisi. Acta Orthop Traumatol Turc 30: 230-33, (1996)

3. Aydınlı U, Durak K, Şenkaya I, Karaeminoğulları O: Our experience in anterior spine surgery. Journal of Turkish Spine Surgery 6-4: 189-91, (1996)

4. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Bilgen ÖF, Tişkaya K: One stage simultaneous and seguential anterior and posterior spinal surgery. Journal of Turkish Spine Surgery 6-4: 155-58, (1996)

5. Kaleli T, Bilgen ÖF, Karaeminoğulları O, Gedikoğlu Ö: Parmak ucu doku kayıplarında nörovasküler ada flepleri. 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 838-41, (1996)

6. Karaeminoğulları O, Sarısözen B, Durak K, Gedikoğlu Ö: Pes ekino varus tedavisinde tam subtalar gevşetme (TSTG) tekniğinin sonuçları. Hacettepe Ortopedi Dergisi 7-4: 187-91, (1997)

7. Özerdemoğlu RA, Yorgancıgil H, Karaeminoğulları O, Bilgen ÖF, Durak K: Dorsal dislocation of the first metatarsophalangeal joint: a case report. Hacettepe Ortopedi Dergisi 8-3: 104-7, (1998)

8. Karaeminoğulları O, Kaleli T: Collateral ligament injuries of the small joınts of the hand. Türk El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi 6-7: 61-63, (1998)

9. Tokcan AU, Karaeminoğulları O, Kaleli T: Kemik defektlerinin onarımında damar pediküllü ve serbest periost greftlerinin etkileri. VI. Milli el cerrahisi ve üst ekstremite kongre kitabı 148-54, (1998)

10. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Gürpınar A, Derelioğlu N: Congenital vertebral displacement type A: a report of two cases. Hacettepe Ortopedi Dergisi 9-1: 27-29, (1999)

11. Karaeminoğulları O, Kaleli T: Kaynamamış skafoid kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 480-82, (1999)

12. Bilgen ÖF, Karaeminoğulları O, Külekçioğlu A: Ağrılı hemiartroplasti sonrası uygulanan dönüşüm total kalça protezi sonuçları. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 802-6, (1999)

13. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Doygun M: Spondyloptosis: a case report with a two year follow-up.  Journal of Turkish Spinal Surgery 9-3,4 113-117, (1998)

14. Çelikel N, Karaeminoğulları O, Yalçın G, Şaşmaz S: Epidural anestezi sırasında oluşan bir dura perforasyonu- Olgu sunumu- AİBÜ Düzce TıpFak. Dergisi 2/1: 114-118, (2000)

15. Şimşek E, Karaeminoğulları O, Alper M, Kocabay K: Fibrodisplazi Ossificans Progressiva Tedavisinde Alendronatın Etkisi. AİBÜ Düzce Tıp Fak. Dergisi 2/2: 97-106, (2000)

16. Bilgen OF,  Durak K,  Sarisozen B, Karaeminogullari O, Atici T, Temiz A: Doğumsal Kalça Çıkığı ve Displazisinin Tedavisinde Çimentosuz Total Kalça Protezi Sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc 35(5):395-404, (2001)

17. Çınar Y, Üsküdar O, Akçan Y, Akçay A, Karaeminogullari O , Tüzüner T. Diyabetik Ayaklı Hastalarda Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi. AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 3(1):25-28, (2001)

18. Karaeminoğulları O, Özturan KE, Sayar AÜ, Karaca E: Patella yüzey değiştirilmeden uygulanan total diz artroplastisi erken dönem sonuçları. AİBÜ Düzce Tıp Fak. Dergisi 4/1: 5-10, (2002)

19. Karaeminoğulları O. Rotator Manşet Tam Kat Yırtıkları Cerrahi Tedavinin Erken Dönem Sonuçları. AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 4/2: 9-13, (2002)

20. Karaeminoğulları O, Öztürk A, Tüzüner T, Özturan KE: Endoskopik karpal tünel gevşetme: Chow tekniği ve erken dönem sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc 37(3):226-232, (2003)

21. Tandogan NR, Karaeminogullari O, Ozyurek A, Ersozlu S: Çocukluk ve ergenlik dönemindeki sporcularda diz çevresi kırıkları. Acta Orthop Traumatol Turc 38 Suppl 1:93-100, (2004)

22. Karaeminoğulları O, Aydınlı U. Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz Totbid Dergisi 3/3-4, 105-113, (2004)

23. Karaeminoğulları O, Şahin O, Demirors H, Atabek M, Ünal MB, Tandogan NR. Semptomatik Lomber  İntraspinal  Sinoviyal Kist: Olgu Sunumu. Acta Orthop Traumatol Turc (Yayınlanmak Üzere Kabul Edilmiştir).

24. Karaeminoğulları O, Şahin O, Boyvat F, Akgün R, Gürün U, Demirörs H, Tuncay C, Tandoğan R. Lumbosakral Radiküler Ağrı Tedavisinde Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu. Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(5):416-420

Konuşmacı

1. ‘Lomber omurgada ağrı mekanizmaları’ Lomber omurga sorunları ve nöromoniterizasyon toplantısı, Kervansaray Otel Uludağ, 15-18 Şubat 2001, Bursa

2. ‘Rotator Manşet Yırtıklaklarında Açık Cerrahi Yaklaşım’ Rotator Manşet Problemleri, İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Toplantısı, Abant, Nisan 2002, Bolu

3. ‘Diskoid Menisküs’ Ankara Aylık Ortopedi Toplantıları, Kasım 2002 Ankara

4. ‘Torako-Lomber Kırıklarda Klinik ve Radyolojik Değerlendirme’, Torako-Lomber Vertebra Kırıkları Sempozyumu, Nisan 2003, Adana.

5.  ‘Torakolomber Vertebra Kırıklarında Acil Yaklaşım’ Travmada İlk Yardım Sempozyumu 11 Ekim 2003, Konya

6. ‘Komplikasyonlar’ Boyun ve Bel Ağrılarında Tedavi Yaklaşımı, İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Toplantısı , 10 Ocak 2004, Bursa

7. ‘Konjenital Skolyozda Tedavi Seçenekleri’ Hacettepe STE Kursu ‘Konjenital Skolyoz’, 17 Nisan 2004, Ankara

8. ‘Osteoporotik Vertebra Kırıkları’ Kompleks Kırıklarda Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 24 Nisan 2004, Adana

9. ‘Torakolomber Vertebra Kırıklarına Genel Yaklaşım’ Temel Ortopedik Travma Kursu 24-25 Eylül 2004, Ankara

10. ‘Karpal Tünel Gevşetme: Endoskopik mi? Açık mı?’ Üst Ekstremitenin Non-Travmatik Sorunları, 29 Ocak 2005, Ankara

11. ‘Intertrochanteric Fractures- PFN’ 5th Turkish-Greek Intra University Orthopaedic Meeting, 23-27 Mart 2005, Bursa

12. ‘Lomber Dejeneratif Hastalıklar’ Vaka tartışması, Panelist. 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005.

13. ‘Lomber Dejeneratif Hastalıklarda Klinik’,  Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu, 17 Aralık 2005, Mersin

14. ‘Intramedullary Nailing In Intertrochanteric Fractures’ XXIII Sicot /Sirot Dünya Kongresi,  İstanbul 14-17 Nisan 2005

15. Torakolomber bölgenin cerrahi anatomisi’, Omurga Travmaları Sempozyumu, Ekim 2005 Trabzon

16. Dar kanal da dekompresyon teknikleri TOTBİD – TOD İleri Omurga Kursu, Haziran 2006 İstanbul

17. Thoracic Disc Herniation “decision making in treatment” AOSpine Interactive Course, Haziran 2006, İstanbul

18. Femur boyun kırıkları , 3. Ortopedi Buluşması. Nisan 2006, Antalya 

19. Dura yaralanmaları, korunma ve tedavi yöntemleri, 3. Ortopedi Buluşması. Nisan 2006, Antalya 

20. Proksimal Femur Kırıkları 3. Ortopedi Buluşması 2006, 3. Ortopedi Buluşması. Nisan 2006, Antalya 

21. Torakolomber Vertebra Kırıklarına Genel Yaklaşım, Temel Ortopedik Travma  Kursu Eylül 2006, Ankara

22. Osteoporotik Vertebra Ve Kalça Kırıklarında Güncel Yaklaşımlar, Avrasya Tıp Günleri, 2006 , İstanbul

23. Torakal Lomber ve Sakral Bölgede Posterior Yaklaşımlar, Temel Omurga Kursu 2007

24. Kyphoplasty for the Treatment of Osteoporotic Vertebral Fractures, 1st Ismiss Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments,  Nisan 2008, Ankara

25. Femur boyun kırıklarında hemiartroplasti  6. Arthroplasti Kış Toplantısı, Mart 2008, Bursa

26. Femur Trokanterik Bölge Kırıklarının Cerrahi Tedavisi, Anatomi ve sınıflama XXII Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kursu 31 Ekim 05 Kasım 2011, Antalya

27. Kyphoplasty for the Treatment of Osteoporotic Vertebral Fractures, World Congress of WFMISS İstanbul Nisan 2014

28. Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy, Spine Experts Group Annual Meeting, 2014 İstanbul

29. Percutaneous Endoscopic Lomber Discectomy, Eurosia Orthopedics and Traumatology, Ağustos 2014, Kırgızistan

30. Kyphoplasty For Osteoporotic Vertebral Fractures, Eurosia Orthopedics and Traumatology, Ağustos 2014, Kırgızistan

31. Surgical Treatment Options For Knee Osteoarthritis, Eurosia Orthopedics and Traumatology, Ağustos 2014, Kırgızistan

32. Lomber Disk Hernisinde Minimal İnvaziv Girişimler, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2015, Antalya

33. Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi- Eurospine Kurs Modül, Ocak 2015, İstanbul

34. Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi Avrasya Tıp Günleri Ankara, 2015


35. Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi, XIII Uludağ Ortopedi Günleri 24-27 Mart 2016 Bursa

36. Extraforaminal Disk Herniations, 9th Turkmiss İstanbul, International Congress of Minimal Invasive Spine Surgery and Hands on Cadaver Workshop, Nisan 2016, İstanbul

37. Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi 9th 9th Turkmiss İstanbul, International Congress of Minimal Invasive Spine Surgery and Hands on Cadaver Workshop, Nisan 2016, İstanbul

38. Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy, CAMISS Haziran 2016 Pekin

39. Transforaminal Endoskopik Lomber Diskektomi, Teknik, TOD Lomber Endoskopik Girişimler Kursu, 11 Kasım 2017

40. Dejeneratif Lomber Omurgada transforaminal Endoskopik Yaklaşım, XII Uluslarası Türk Omurga Kongresi, 2017 Antalya

41. Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lomber Discectomy. 1st Annual Meeting of International Society of Endoscopic Spine Surgery, Kasım 2017, Guangzhou, Çin

42. Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi, Ankara Tıp Ortopedi Günleri 12-13 Ocak 2018, Ankara

43. PELD 8. Avrasya Tıp Günleri 11-12 Mayıs 2018 İstanbul

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

. Aydınlı U, Şenkaya I, Durak K, Karaeminoğulları O: Our experience in anterior spine surgery.  4 th International Congress on Spine Surgery. May. 26-30, 1996 İzmir Turkey. (Sözel)

2. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Tışkaya K: One Stage simultaneous and sequential anterior and posterior spinal surgery. 4 th International Congress on Spine Surgery. May. 26-30, 1996 İzmir Turkey. (Sözel)

3. B3. Kaleli T, Karaeminoğulları O, Özerdemoğlu RA,Yerci O: Soft tissue tumors of the hand causing compression on the digital artery and nerve. Proceedings, Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand 855-59, 1998, Vancouver Kanada. (Sözel)

4. Kaleli T, Karaeminoğulları O, Dilek K, Gedikoğlu Ö: Carpal tunnel syndrome in long term hemodialysis patients. Proceedings, Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand 147-51, 1998, Vancouver Kanada. (Sözel)

5. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Dinçer G: Spine surgery in the elderly patients. 5 th International Congress on Spine Surgery. June. 22-24, 1999 İstanbul, Turkey. (Sözel)

6. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Dinçer G: The results of surgical treatment of spondylolisthesis: a minimum two year follow-up. 5 th International Congress on Spine Surgery. June. 22-24, 1999 İstanbul Turkey. (Sözel)

7. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Doygun M, Parlak M: Dural tears in lumbar burst fractures. Eurospine’99, Münih, Almanya, Eylül 7-11, 1999. (Sözel)

8. Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Tişkaya K, Derelioğlu N: Postoperative wound infections and late reactions in instrumented spinal surgery. European’99, Münih, Almanya, Eylül 7-11, 1999. (Sözel)

9. Tezer M, Mirzanlı C, Bilen FE, Karaeminoğulları O, Talu U, Hamzaoğlu A: Results Of Surgical Treatment For Degenerative Lumbar Spinal Stenosis. 6th International Congress on Spinal Surgery’ Eylül 4-7, Ankara 2002. (Sözel)

10. Demirörs H, Tuncay C, Karaeminoğulları O, Kaya A, Atabek M, Tarhan Ç, Tandoğan R, Haberal M. The Relationship Between The Extend Of Head Involvement And The Dosage Of Cortıcosteroid Therapy In Avascular Necrosis Of The Hip In Patients Undergoing Renal Transplantation. Joint Meeting Of The Turkish Transplantation Society And Eurotransplant, June 25-27, Ankara 2003. (Sözel)

11. Karaeminoğulları O, Talu U, Tezer M, Mirzanlı C, Debre M, Hamzaoğlu A: Evaluation of Titanium Mesh Cages Used For Anterior Column Support Following Corpectomy in the Thoracic and Lumbar (T1-S1) Region with Minumum 2 Years Follow-up’. SRS 38th Annual Meeting, September 11-13, Quebec, Canada 2003. (Sözel)

12. Tuncay IC, Özdemir H, Demirors H, Karaeminoğulları O, Tandoğan R : Pedinculated synovium grafts in articular cartilage defects in rabbits. SICOT/SIROT, 10-13 Eylül 2003 Kahire, Mısır. (Sözel)

13. Özalay M Akpınar S, , Karaeminoğulları O, Balçık C, Taşçı A, Hersekli MA, Özkoç G, Tandoğan RN: Mechanical Strength of Different Biceps Tenodesis Techniques: An Invitro Study. 9th  International Congress on Surgery of the Shoulder, 2-5 Mayıs 2004, Washington DC, USA. (Poster)

14. Tuncay İC, Demirörs H, Karaeminoğulları O, Tandoğan R: Does prematurity make any difference in ultrasonographic hip typing?. 23rd EPOS Meeting, 31 Mart-3 Nisan 2004, Cenevre, İsviçre. (Sözel)

15. Demirors H, Özçelik M, Karaeminogulları O, Serbetçi K, Tuncay C, Tandoğan R: Biomechanical Comparison of Locking and Grasping Flexor Tendon Suture Techniques. 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, 13-17 June 2004, Budapest, Hungary. (Sözel)

16. Karaeminogullari O, Aydinli U, Özerdemoglu R, Özturk Ç: Short-course Two Drug Therapy and Surgery In the Treatment Of  Tuberculosis Of The Lumbar Spine In Adults. Spine Week, 30 Mayıs- 5 Haziran, Porto- Portekiz 2004.(Poster)

17. Pekmezci M, Alanay A, Yazici M, Acaroglu E, Karaeminogullari O, Pijnenburg B, Cil A, Genc Y, Surat A: Reliability Of Different Techniques For Measuring The Sagittal Plane Deformity In Osteoporotic Fractures. Spine Week, 30 Mayıs- 5 Haziran 2004, Porto- Portekiz. (Poster)

18. Pirat A, Candan S, Canikli S, Erkaya C, Zeyneloglu P, Arslan G, Karaeminogullari O. Predictors Of Intensive Care Unit Admission In Geriatric Patients Undergoing Hip Replacement. Society Of Critical Care Medicine 34th Critical Care Congress, 15-19 Ocak, 2005, Phoenix, Amerika. (Poster)

19. Özalay M, Karaeminoğulları O, Özkoç G, Uysal M, Hersekli Ma, Karaman A, Tandoğan Rn. “Radiographic Predictors Of Outcome After Posterolateral Fusion And İnstrumentation İn The Treatment Of Degenerative Lumbar Disorders” 7. International Congress On Spinal Surgery, 14-17 Nisan Antalya, 2005.(Sözel)

20. Karaeminogullari O, Ozturk C, Aydinli U, Lekesiz H, Ozcan R. The effect of localization of Titanium mesh cages on stability after corpectomy: a finite analysis. 7. International Congress On Spinal Surgery, 14-17 Nisan Antalya, 2005.(Sözel)

21. Karaeminogullari O, Sahin O, Boyvat F, Akgun RC, Gurun U, Demirors H, Tandogan R: Computerized Tomography Guided Transforaminal Epidural Steroid Injection For Lumbosacral Radicular Pain. 7. International Congress On Spinal Surgery, 14-17 Nisan Antalya, 2005. (Sözel)

22. Alanay A, Pekmezci M, Acaroglu E, Yazici M, Karaeminogullari O, Cil A, Pijnenburg B, Genc Y, Surat A. Radiographic Measurement of the Sagittal Plane Deformity In Patients With Osteoporotic Spinal Fractures: Evaluation of Intrinsic Error. 7. International Congress On Spinal Surgery, 14-17 Nisan Antalya, 2005.(Sözel)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Durak K, Bilgen ÖF, Çetintaş M, Karaeminoğulları O: Femur cisim kırıkları ile birlikte görülen yaralanmalar. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Eylül 1995 Swiss Otel, İstanbul. (Sözel)

2. Kaleli T, Bilgen OF, Karaeminoğulları O, Gedikoğlu Ö: Parmak ucu doku kayıplarında nörovasküler ada flepleri. 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 1996, İzmir. (Sözel)

3. Tokcan AU, Karaeminoğulları O, Kaleli T: Kemik defektlerinin onarımında damar pediküllü ve serbest periost greftlerinin etkileri. VI. Milli el cerrahisi ve üst ekstremite kongre kitabı 148-54, 1998. (Sözel)

4. Karaeminoğulları O, Kaleli T: Elde kollateral bağ yaralanmalarının cerrahi tedavisi 6. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Bursa 26-29 Ekim, 1998. (Sözel)

5. Karaeminoğulları O, Kaleli T: Kaynamamış skafoid kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-7 Kasım 1999 Antalya. (Sözel)

6. Bilgen ÖF, Karaeminoğulları O, Külekçioğlu A: Ağrılı hemiartroplasti sonrası uygulanan dönüşüm total kalça protezi sonuçları. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-7 Kasım 1999 Antalya. (Sözel)

7. Şimşek E, Uyan AP, Karaeminoğulları O, Korkut S, Kocabay K: Persistan neonatal Hipokalsemi ile seyreden infantil (malign) osteopetrozisde 1 vitamin D tedavisi. VI. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi. (Sözel)

8. Demirors H, Karaeminoğulları O, Kaya A, Tuncay C, Tandoğan RN: İntra-artiküler kalkaneus kırıklarında laterak ekstansil girişim. I. Ulusal Ortopedik Travmatoloji Toplantısı, Antalya, 15-19 Eylül 2002 (Poster)

9. Cesur N, Hersekli M, Akpınar S, Özalay M, Özkoç G, Karaeminoğulları O, Tandoğan R:Hemiartroplasti uygulanan kalça çevresi kırıklarında yaşın perioperatif komplikasyonları üzerine etkisi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003 İstanbul. (Sözel)

10. Tandoğan RN, Atabek M, Hersekli M, Akpınar S, Özyürek A, Karaeminoğulları O: Enfekte kalça artroplastisinde vankomisinli spacer kullanılarak yapılan iki aşamalı revizyon cerrahisi sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003 İstanbul. (Poster)

11. Demirors H, Kaya A, Atabek M, Uysal M, Özkoç G, Karaeminoğulları O: Kortikosteroid kullanımına bağlı femur başı avasküler nekrozlarında, lezyon boyutunun kortizon dozu ve süresi ile ilişkisi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003, İstanbul. (Poster)

12. Uysal M, Cesur N, Akpınar S, Özkoç G, Hersekli M, Özalay M, Karaeminoğulları O: Pes ekinovarusun cerrahi tedavisinde Carroll tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003 İstanbul (Poster)

13. Karaeminoğulları O, Demirörs H, Atabek M, Özalay M, Tuncay C: Femur boyun kırıklarında internal fiksasyon sonrası avasküler nekroz ve kaynamamanın kırık tipi ve cerrahiye kadar geçen süre ile ilişkisi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003 İstanbul. (Poster)

14. Tuncay İC, Karaeminoğulları O, Boyvat F, Hüseyin D, Tandoğan R: Osteoid osteoma tedavisinde radiofrekans ablasyon yöntemi. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, Samsun, 15-17 Eylül 2004. (Sözel)

15. Karaeminoğulları O, Demirörs H, Atabek M, Şahin O, Tuncay C: Spinal Kord Basısına Neden Olan Torakal Vertebral Hemangioma : Olgu Sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 2004, 13-23 Mayıs 2004, Antalya. (Poster)

16. Karaeminoğulları O, Atabek M ,  Demirörs H,  Tandoğan R: Semptomatik Lomber  İntraspinal  Sinoviyal Kist: Olgu Sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 2004, 13-23 Mayıs 2004, Antalya. (Poster)

17. Atabek M, Tuncay C, Karaeminoğulları O, Karaman A, Tandoğan R: Enfekte  Kalça Artroplastisinde Hayat Kurtarıcı Girişim Olarak  Kalça Dezartikülasyonu : Olgu Sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 2004, 13-23 Mayıs 2004, Antalya. (Poster)

18. Özalay M, Karaeminoğulları O, Özkoç G, Uysal M, Cesur N, Tandoğan RN. “Posterior lomber dekompresyon ve füzyon yapılan hastalarda perioperatif komplikasyonlar” 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005. (Sözel)

19. Karaeminoğulları O, Demirörs H, Özalay M, Şahin O, Elsürer R, Tandoğan R. “Kronik diyaliz hastalarında kalça kırıklarının cerrahi tedavisi” 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005. (Sözel)

20. Atabek M, Demirörs H, Karaman A, Karaeminoğulları O, Akgün R, Tuncay C. İnstabil distal radius kırıklarında cerrahi ve konservatif tedavi edilen 60 yaş üstü olguların radyolojik ve fonksiyonel olarak karşılaştırılması. 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005. (Sözel)

21. Karaeminoğulları O, Demirörs H, Özalay M, Sahin O, Elsürer R, Tandoğan R.  Kronik Diyaliz Hastalarında Kalça Kırıklarının Cerrahi Tedavisi, Morbidite ve Mortalite analizi. 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005. (Sözel)

22. Karaeminoğulları O, Karaman A, Atabey M, Tutar N, Tuncay İC, Tandoğan R. Sakral Hemivertebra: Olgu Sunumu. 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005. (Poster)

23. Tuncay İC, Atabek M, Karaman A, Şar A, Karaeminoğulları O, Akgün R. Osseöz Musküler Lenfanjiohemanjiom. 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005. (Poster)

24. Akgün R, Tandoğan R, Gürün U, Karaeminoğulları O, Karaman A, Demirörs H. Akut Quadriseps tendon ruptüründe primer tamir ve güçlendirme tekniğinin orta dönem sonuçları. 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005. (Poster)

25. Pekmezci M, Alanay A, Acaroğlu E, Yazıcı M, Karaeminoğulları O, Çil A. Osteoportik Vertebra Kırığı hastalarında sagital plan deformitesinin radyolojik değerlendirmesi. 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs Antalya, 2005. (Poster)

Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler

1. Karaeminogulları O: Torakolomber Omurga Kırıklarında Acil Yaklaşım. Travmada İlk Yardım, Editör: Gökhan Moray, Nevzat Bilgin, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara. 157-164, 2004

2. Karaeminoğulları O, Sahin O: Tümör Olgularında Alt ekstremite amputasyonları. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri. Editör: Engin K, Sağlık Y, Aydınlı U. Nobel Kitapevi, İstanbul, 177-191, 2005

İlgi Alanları

Eklem Cerrahisi

Omurga Cerrahisi

Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git