İhmallere ve kurallara uymadığımız zaman ortaya çıkan kazalar, aslında önlemler ile korunabileceğimiz olaylardır. Ancak kazayı önlemek kadar, oluşan kaza sonrası ilk yardım da çok önemlidir. Özellikle ölüm ve yaralanmaları azaltan ilk yardım, çocukluk çağından itibaren dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Çocukların ve yetişkinlerin alacağı ilk yardım eğitimleri birçok hayatın kurtulmasını sağlar.

Kaza ve yaralanmalar sıklıkla yaşam alanlarımız olan ev, iş ve okullarda yaşanır. Genellikle çarpışma, düşme, kesik, yanık gibi yaralanmalar görülür. Bu yaralanmalar kimi zaman kişinin sağlığını çok fazla olumsuz etkilemezken, kimi durumda ölüme varan olumsuz etkilere neden olabilir. Ev, okul ve işyeri gibi sıklıkla kullanılan alanlarda kaza sonrası ilk yardım önemlidir. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile bu konuda eğitim almış kişilerce, olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar ilk yardım olarak nitelendirilir.

İlk yardımın öncelikli amaçları 

 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
 • Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek,
 • İyileşmeyi kolaylaştırmak


İlk yardımda ilaçsız uygulama yapılmalı 

İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda; hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişiler ilk yardımcı olarak tanımlanır.          

İlk yardımcının özellikleri   

 • İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı,
 • Önce kendi can güvenliğini korumalı,
 • Çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmeli,
 • Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalı,
 • Eldeki olanakları değerlendirebilmeli,
 • Olayı anında ve doğru olarak (112) haber vermeli,
 • İyi bir iletişim becerisine sahip olmalı.


İlk yardımcının yapması gerekenler 

 • Hasta/yaralıların durumunu değerlendirmek ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek,
 • Hasta/yaralıların korku ve endişelerini gidermek,
 • Hasta/yaralılara müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
 • Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunmak,
 • Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
 • Hasta/yaralıyı sıcak tutmak,
 • Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,
 • Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesini sağlamak (112),
 • Ağır yaralıları, hayati tehlike olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatmamak.


İlk yardımın temel uygulamaları (KBK)

Koruma: İkinci bir kaza riskini engellemek için alınan önlemleri kapsar.

 • Diğer sürücüleri uyarıcı önlemler,
 • Kaza yapan araçla ilgili önlemler,
 • Yardımı engelleyebilecek kişilerin uzaklaştırılması,
 • Kapalı ortamın havalandırılması,
 • Elektrik akımının engellenmesi gibi…


Bildirme: 112 aranarak tıbbi yardımın istenmesini kapsar.

 • Sakin olmak,
 • Adresi kolay anlaşılır şekilde tarif etmek,
 • Adımızı ve telefon numaramızı bildirmek,
 • Olayı tanımlamak,
 • Yaralı sayısı ve durumu hakkında bilgi vermek,
 • 112’deki görevliden önce telefon kapatmamak.


Kurtarma: Tıbbi yardım gelinceye kadar gerekli ilk yardım uygulamalarını yapmayı kapsar.

 • Yaralıyı değerlendirip öncelikleri belirlemek, 
 • Diğer yardımcıları organize etmek,
 • Yaralıyı zorunlu olmadıkça hareket ettirmemek,
 • Yaralıyı sıcak tutmak,
 • Amacına uygun ilk yardım uygulaması yapmak.


İlk yardımın ABC'si 

Bilinç kontrol edilmeli, kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:

 • A: Hava yolu açıklığının sağlanması ve rahat nefes alıp vermeyi kolaylaştırma
 • B: Solunumun olup olmadığının değerlendirilmesi
 • C: Nabız olup olmadığının kontrol edilmesi
19.09.2017
loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız