Hepimiz zaman zaman isimleri, eşyaları koyduğumuz yerleri unutabiliriz. Yoğun çalışma temposu, stres bu tarz unutkanlıklara yol açar. Ancak bunlar geçicidir ve günlük yaşamımızı etkilemez. Fakat yaşla birlikte unutkanlıkların artması, beraberinde başka zihinsel bozuklukların ortaya çıkması Alzheimer hastalığının ön belirtileri olabilir.

Genel bir kavram olarak bunamanın tıp dilindeki karşılığı “demans”, Alzheimer hastalığı ise bunamanın en sık nedenidir. Yaşlılık çağındaki bunama belirtileri ne yazık ki  insan yaşamının doğal bir süreci olarak kabul edilmekte ve çaresi olmadığı düşünülerek kendi seyrine bırakılmaktadır. Bunama yaşlılığın doğal bir sonucu değildir. Buna yol açan nedenlerin araştırılması ve teşhis edilmesi gerekir.

Demans (bunama) yaşlılığın en çok yıkıma neden olan ve yaşam kalitesini etkileyen, hastaya olduğu kadar hasta yakınlarına da sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan olumsuz etkileri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşla birlikte beyinde birçok değişiklik oluşmaktadır. Beyin ağırlık ve hacminde 55 yaşından sonra % 7-8 dolayında azalma olurken 90’lı yaşlarda bu azalma % 10-15 dolayına çıkar. Yaşlılardaki beyin ağırlık ve hacminin azalmasının en büyük nedeni sinir hücrelerinin (nöron) azalmasıdır. Beyin yaşlanması ile öğrenme, bellek ve diğer kognitif (bilişsel) fonksiyonlarda bozulma, işitme, tat ve koku duyularında bozulma, motor ve refleks değişiklikleri, denge ve yürüme bozuklukları, uyku ve otonomik bozukluklar olur.

Demans tanısını koyabilmek için bellek ve diğer kognitif fonksiyon yitiminin yaşla açıklanamayacak derecede ilerleyici özellikte olması ve dil (lisan), tanıma, dikkat, soyutlama, yargılama, kişilik değişikliklerinin olması gerekir. Toplumumuzda hastalıkla ilgili bilinçlenme eksikliği, bunun hastalık olarak algılanmasındaki eksiklik (yaşa bağlı değişiklikler olarak algılanması) demanslı hastaların doktora başvurmasına engel olmaktadır.

Demanslı hastaların doktora başvurusu ile altta yatan ve tedavi edilebilir hastalıkların teşhis edilmesi, hastalık sürecinin geciktirilebilmesi mümkün olmaktadır. Alzheimer hastalığı tanısını koymadan önce; alkolizm, beyin damar hastalıkları, depresyon, vitamin B12 eksikliği, enfeksiyonlar ve çeşitli ilaçları da içeren hafıza kaybına neden olabilecek etkenler dışlanır. Nöropsikolojik testlerle hastanının zihinsel fonksiyonları değerlendirilir.

Demansın en sık nedenlerinden olan Alzheimer hastalığı tüm demansların %50-70’ini oluşturur. Her ne kadar Alzheimer hastalığı yaşlanma sürecinin doğal bir parçası değilse de hastalık gelişme olasılığı kişi yaşlandıkça artmaktadır; 65 yaş üzeri hastalarda %6-10, 85 yaş üzerindekilerde %30-47 gibi oranlarda görülür. Bugün için tüm dünyada 20 milyona yakın insanın Alzheimer hastalığına yakalandığı tahmin edilmektedir. Türkiye’de tahmini Alzheimer hastası yaklaşık 200 bin kadardır. Alzheimer hastalığının ilk belirtisi genellikle unutkanlıktır. Özellikle yakın geçmişteki olayları insan isimlerini, telefon numaralarını unutma, günleri, ayları, yılları hatırlayamama gibi belirtiler ortaya çıkar.

Özellikle de şu durumlarda dikkatli olmak gerekir:
-İş yeteneklerini etkileyen hafıza kaybı
- Günlük görevleri yapmada zorluk
- Konuşma ile ilgili problemler
- Yer ve zaman kavramlarında bozukluk
- Zayıf ve bozulmuş muhakeme
- Soyut düşünme problemleri
- Eşyaları yanlış yere koyma
- Huy ve davranış değişiklikleri
- Kişilik değişiklikleri
- Girişkenliği yitirme

Alzheimer hastalığının sık görülen semptomları olduğundan, yukarıdakilerin bir veya birkaçına sahip olanların nöroloji doktoruna başvurması önerilir.

26.09.2014
loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız