Ülkemizde çok yaygın olarak görülen gastroözofajial reflüyü (GERD) ihmal etmemek, hastalığı ciddiye almak gerekiyor.

Reflü belirtleri nelerdir?

Reflünün belirtileri arasında göbek üstünden başlayan rahatsızlık, iman tahtası ve göğüs kafesi arkasında boyuna doğru yayılan yanma ve ağrı, boğazda yanma, regurjitasyona (yemek borusuna mide içeriğinin kaçması) bağlı ağızda hatta nefes borusunda yanma, ağızda acı su hissi, öksürük, ses kısıklığı, astım, aspirasyon sayılabilir.

Belirtiler uykuda veya uyanıkken, eğilerek yerden bir şey alırken azdan şiddetliye kadar değişken olabilir. Alkol, acı veya yağlı yemekler, çikolata ve kahve semptomları arttırır. Yatar pozisyon da belirtileri kuvvetlendirir. Bu belirtiler, hastaların çoğunda en az haftada 1 defa meydana gelir. Gece uyanmalar artar, ertesi gün iş kaybı meydana gelir. Hastaların %70’i semptomları azaltmak için ilaç kullanır. Ancak %45’inde birden fazla ilaç alımı belirtileri azaltmaz.

Yangı ağrıyla yer değiştirirse bazı hastalıkları akla getirir; pilor stenozu, safra kesesi taşı, gastrit, gastrik veya duodenal ülser, koroner arter hastalıkları gibi... Yemek borusu ve mide birleşimi bir sfinkter (kapak) mekanizması ile mideye inen gıdaların yemek borusuna kaçışını engeller. Bu, gerçekte olmayan, fonksiyonel bir kapaktır. Bu fonksiyonel yapı, mide üzerindeki askı adale yapısı, yemek borusunun karın içinde 5 santimetre uzantısı, pozitif abdominal basınç ve diafragmatik kıskaç tarafından oluşturulur. Buna LES (low esophagial sphincter) adı verilir.

Reflü hangi hastalıklara neden olabilir?

Reflü ataklarının artması, özofajit sebep olur. Zamanla yemek borusu içini döşeyen doku özelliğini kaybederek midenin iç dokusuyla yer değiştirir. Bu olaya Barrett epitel, inflamasyonuna da Barrett özofajit denir. Zamanla Barrett ülser meydana gelir. Daha sonra epitel hücreleri şekil ve yapı değişikliğine uğrayarak ‘özofagus adeno kanseri’ geliştirebilir. Yemek borusu alt ucunda Barrett ülser zamanla fibrozis ve darlık yaratarak striktür ve yutma güçlüğünü oluşturabilir. Hasta katı gıda ve daha sonra sıvı gıdayı dahi tolere edemez.

Reflü nasıl tedavi edilir?

Yeni gelişen reflü olgularında öncelikle 12 hafta kadar antiasit tedavisi uygulanır. Hiatal hernili veya reflüsü olan hastaların baş ve gövde kısımlarının yüksek ve eğimli yatmaları, dar elbise giymemeleri, yeme-yatma arası zamanın en az 4 saat olması, kahve, çikolata, alkol ve baharatlı gıdalardan sakınması etkili olur. Aljinik asit preparatları da tükürükle birleşip mukoza üzerinde bariyer yaparak asitin mukoza üzerine etkini azaltır. Reflü tedavisinde PPI yani gastrik asiditeyi azaltan proton pompa inhibitörleri kullanılır. Bu ilaçlar asiditeyi %80-90 oranında azaltır ve aynı zamanda LES’i kuvvetlendirir. Şiddetli olgularda veya uzun süreli PPI kullanımı sonrası nüks eden olgularda, Barrett ülser ve displazi gelişmiş olgularda operasyon devreye girer.

Reflü cerrahisinde başarı oranları

Laparoskopik veya açık reflü cerrahisi, hastalarda semptomları ve reflüyü %90 oranında önler. Ameliyat öncesi hastalarda 24 saat asit reflü testi ve aynı zamanda motilite çalışması yaptırılır. Motilite çalışması cerrahi teknik seçimi kolaylaştırır. GERD’li hastaların %25-40’ı progresif ve devamlılığa sahiptir. Genelde, objektif saptanmış LES yetmezliği, GERD, yeterli medikal tedaviye rağmen bariz reflü semptomları, hayat boyunca PPI tedavisi alamayacak genç hastalar, displazi ve Barrett olan hastalarda, uzun medikasyon süresi olan hastalarda, endoskopi, özofagus biyopsisi, motilite çalışması yaptırılır. Büyük veya mixt tip hiatal hernisi, kısa özofagus varsa ameliyat tekniği açısından gastrointestinal kontras röntgen grafisi ve CT ile özofagus ve midenin durumu değerlendirilir

Reflü ameliyatı nasıl uygulanır?

Özofajial reflü cerrahisinde prensip şunlardır:

  • Diafragmatik açıklığı kapatmak (kalıcı sütür ile veya nadiren mesh ile), mide büyük kurvatur fundusu özofagus etrafında sarmak. LES’i sağlaması için en az 2 santimetre olmalıdır.
  • Sarkan yapıyı diyafram girişine sabitlemek. Laparoskopik operasyonda diyafram açıklığı erimeyen sütürlerle dikilir. Açıklık çok geniş ise sentetik dual mesh konur. Mide fundusu, 360 derece yemek borusu arkasından geçirilip sütüre edilir. Bu genişlik en az 2, en fazla 4 santimetre olmalıdır (Nissen tekniği). Eğer motilite bozukluğu varsa fundus 270 derece özofagus arkasından geçirilir ve yemek borusu önde açık kalır (Toupet tekniği). Operasyondan 2 ay sonra 24 saatlik asit ölçümü ile etkinlik ölçülür. 1 ay kadar yutmada takıntı meydana gelebilir. Bu operasyonların başarı oranı %90’dır. Açık ve kapalı sistemin başarı şansında fark yoktur. Kapalı sistemde post operatif konfor ve gündelik hayata dönüş daha hızlı ve rahattır.
31.01.2020
loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız