Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

1-Toxoplasmosis lymphadenitismimicking a parotidmass.Aydil U, Ozçelik T, Kutluay L Kulak Burun BogazIhtisDerg.; Mar-Apr;20(2):97-9. 2010

2- Unilateralagenesis of middlenasalturbinate.Aydil U, Ozçelik T., J LaryngolOtol.; 124(4): 447-9. 2010

3-Aspergillosis of themaxillarysinus. Bozkurt MK., Saydam L., Özçelik T., Kutluay L.

KulakBurunBogazIhtisDerg.;18(1):53-5, 2008

4-Angiolipoma of theneck: A casereport. Saydam L., Bozkurt MK., Uğur MB., Kutluay L.,Özçelik T.EarNoseThroat J, Jun; 84(6):375-7, 2005

5-Thyroid Hemiagenesis: A casereport. Saydam L., Uğur MB., Bozkurt MK., Özçelik T.

KulakBurunBogazIhtisDerg, 10(2):69-71, 2003

6-Sarcoidosis of thethyroidglandinitiallydiagnosed as malignancy. Saydam L., Bozkurt MK.,., Kutluay L., Özçelik T. OtolaryngolHeadNeckSurg. Jul;129(1):154-6,2003

7-Stevens-Johnson Syndromeassociatedwithramipril. Oskay T.,Özçelik T., Kutluay L., Int J Dermatol. Jul;42(7):580-581,2003

8-Factors thataffecttheoutcome of open-techniqueproceduresperformed in thetreatment of cholesteatoma. Özgirgin N., Aydın E., Özçelik T., Özlüoğlu LN. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10(2)47-50, 2003

9-Auditory brainstemresponses in thedetection of braindeath. Ozgirgin N.,Özçelik T.,Kızılkaya N. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10(1) 1-7, 2003

10-Management of EarlyInfectionafterTympanoplasty. Ozgirgin N.,Özçelik T., Balkan Journal of Otology&Neuro-Otology, 3:115-116, 2002

11. Stapes cerrahisinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Özgirgin N., Özçelik T., Gürcan B., Otoskop, 1:(2) 73-77, 2000

12.Kulak zarı perforasyonları onarımlarında kompozit greftler. Özçelik T., Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B. Otoskop, 1:(2) 70-72, 2000

13. Kronik otitis media cerrahisinde otoendoskopi Özgirgin N., Özçelik T., Gürcan B., Perçin AK., Otoskop, 1:5-11, 2000.

23. Ulusal ORL ve Baş BoyunCerrahisi Kongresi (30 Eylül - 4 Ekim 1995 Antalya) Tutanakları, Sayfa 263-266

14. Cochlear hearing Changes due to Chronic Ear Surgery. Özgirgin N., Gürcan B., Özçelik T., Perçin A. Politzer Society Meeting 29 Aug-02 Sept 1995 Punta Ala. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 9:215-217, 1999.

15. Audiologicalfindings in kernictericpatients. Özçelik T.,Önerci M., Özçelik U., Aksoy S., Sennaroğlu L. Acta oto-rhino-laryngologicabelg., 1997, 51;31-34 (Uzmanlık tezi).

15. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde(İstanbul 1993) tebliğ edilmiştir (28 No’lu tebliğ).

16. Platysmamyocutaneousflap: Useforintraoralreconstruction. Özçelik T., Aksoy S., Gökler A. Otolaryngology -HeadandNeckSurgery, 1997, 116;493-496

17. Earnoseandthroatfindings in cysticfibrosispatients. Özçelik T., Özgirgin N., Özçelik U., Göçmen A., Gürcan B., Kiper N. TheTurkıshJournal of Pediatrics 1997: 39;51-54

18. Vertigolu hastalarda ERA ve ENG bulgularının korelasyonu. Gürcan B., Kızılkaya N., Perçin AK., Özçelik T., Özgirgin N. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 5:17-19, 1997

19. Auditorynerve-brainstemresponses in cysticfibrosispatients. Özçelik T., Özgirgin N., Özçelik U., Göçmen A., Gürcan B., Kiper N. Int.J.Pediatr.Oto-Rhino-Laryngol. 35:165-169, 1996

20. An unusualpresentation: primarytuberculosis of themiddleearcleft. Özçelik T., Ataman M., Gedikoğlu G. TubercleandLungDisease. 76;178-179, 1995

21. Audiologicandimpedancemetricfindingswithinthalassaemicpatients.Önerci M., Aslan S., Gümrük F., Aksoy., Belgin E., Özçelik T., Altay Ç. Int.J.Pediatr.Oto-Rhino-Laryngol. 28:167-172, 1994

6.Panhelenik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi-2. UluslarasıOdyoloji Toplantısında tebliğ edilmiştir (29 No’lu tebliğ).

22. PrimaryTuberculosis of thetongue. Özçelik T., Gökler A., Gedikoğlu G. Tr.J.ofMedicalSciences. 21;197-198, 1994

23. Fasial sinir monitorizasyonu. Özgirgin N., Özçelik T., Aksoy S., Gürcan B. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1:205-209, 1993

24. KBB ‘de sıkgörülenmantarenfeksiyonları. Özçelik T.,Özgirgin N. KBB veBaşBoyunCerrahisiDergisi. 1:103-105, 1993.

25.Tuberculosis of theparotidsalivarygland.Ataman M., Sözeri B.,Özçelik T.,Gedikoğlu G. Auris-Nasus-Larynx(Tokyo) 19, 271-273, 1992.

26. Poststapedectomyreparativegranuloma. Ataman M., Sözeri B., Özçelik T.,Sarıoğlu T. Marmara Medical Journal, 4; 154-155 1991.

27. Paranazalsinüsenfeksiyonlarıvetedavileri. Ataman M., Özçelik T.,Yücel T. Türk ilaçvetedavidergisi. 1991, 4:9-12

28. Nazalkaviteveparanazalsinüskanserleri. Ataman M., Özçelik T.,İnceer Ü.O. Türk hematoloji-Onkolojidergisi. 1991, 1:174-178.

29. Nazofarinkskanserleri. Ataman M., İnceerÜ.O.,Özçelik T. Türk hematoloji-Onkolojidergisi. 1991, 1:78-80.

30. Giant-cellreparativegranuloma of nasalcavityandparanasalsinuses. Özçelik T., Perçin A., Gürcan B., Özgirgin N. Otolaryngology-HeadandNeckSurgery 119 (2): 155-156, 1998.

31. Retractionpocketsandcholesteatoma. Özgirgin N., Perçin AK., Özçelik T., Gürcan B. CholesteatomaandMastoidSurgery. Ed. MarioSanna. CIC EdizioniInternazionali, Rome 1997. Pp:291-295.

32. Visual analog systemandevaluation of functionalendoscopicsinussurgeryresults. Özçelik T., Gürcan B., Perçin AK., Özgirgin N. 3nd Congress of theEuropeanFederation of Oto-Rhino-LaryngologicalSocieties. June 9-14, 1996 Budapest Hungary, Monduzzi Editore S.p.A. Pp:283-286 Bologna (Italy) 1996.

33.Tympanosclerosis anditsclinicalimplications. Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B., Özçelik T. 3nd Congress of theEuropeanFederation of Oto-Rhino-LaryngologicalSocieties. June 9-14, 1996 Budapest Hungary, Monduzzi Editore S.p.A. Pp:89-92 Bologna (Italy) 1996.

34. Kronikotitismediacerrahisindekemikçikzincirrekonstruksiyonu. Gürcan B., Özçelik T.,Perçin AK., Özgirgin N. CerrahpaşaTıpFakültesi KBB Anabilim Dalı XIII. AkademikHaftası ( 7-9 Eylül 1994 İstanbul) Tutanakları, Sayfa 15-17.

35. Beyinölümüve ERA.Özgirgin N., Kızılkaya N., Perçin A., Gürcan B.,Özçelik T.

3.Ulusal ORL veBaşBoyunCerrahisiKongresi (30 Eylül-4 Ekim 1995 Antalya) Tutanakları, Sayfa 851-854

36. FonksiyonelEndoskopikSinüsCerrahisiUygulamalarımızveErkenSonuçları. Gürcan B., Perçin AK.,Özçelik T.,Özgirgin N. CerrahpaşaTıpFakültesi KBB Anabilim Dalı XIII. AkademikHaftası ( 7-9 Eylül 1994 İstanbul) Tutanakları, Sayfa 29-31.

37. Timpanikmembranrekonstruksiyonuygulamalarımız. Özgirgin N.,Özçelik T.,Perçin AK., Gürcan B. 23. Ulusal ORL veBaşBoyunCerrahisiKongresi (7 Eylül-9 Eylül 1994 Antalya) Tutanakları, Sayfa 11-14.
 

İlgi Alanları

Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi ve Tedavisi,

Burun ve Sinüs Hastalıkları Cerrahi Tedavisi

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git