Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

1-Toxoplasmosis lymphadenitismimicking a parotidmass.Aydil U, Ozçelik T, Kutluay L Kulak Burun BogazIhtisDerg.; Mar-Apr;20(2):97-9. 2010

2- Unilateralagenesis of middlenasalturbinate.Aydil U, Ozçelik T., J LaryngolOtol.; 124(4): 447-9. 2010

3-Aspergillosis of themaxillarysinus. Bozkurt MK., Saydam L., Özçelik T., Kutluay L.

KulakBurunBogazIhtisDerg.;18(1):53-5, 2008

4-Angiolipoma of theneck: A casereport. Saydam L., Bozkurt MK., Uğur MB., Kutluay L.,Özçelik T.EarNoseThroat J, Jun; 84(6):375-7, 2005

5-Thyroid Hemiagenesis: A casereport. Saydam L., Uğur MB., Bozkurt MK., Özçelik T.

KulakBurunBogazIhtisDerg, 10(2):69-71, 2003

6-Sarcoidosis of thethyroidglandinitiallydiagnosed as malignancy. Saydam L., Bozkurt MK.,., Kutluay L., Özçelik T. OtolaryngolHeadNeckSurg. Jul;129(1):154-6,2003

7-Stevens-Johnson Syndromeassociatedwithramipril. Oskay T.,Özçelik T., Kutluay L., Int J Dermatol. Jul;42(7):580-581,2003

8-Factors thataffecttheoutcome of open-techniqueproceduresperformed in thetreatment of cholesteatoma. Özgirgin N., Aydın E., Özçelik T., Özlüoğlu LN. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10(2)47-50, 2003

9-Auditory brainstemresponses in thedetection of braindeath. Ozgirgin N.,Özçelik T.,Kızılkaya N. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10(1) 1-7, 2003

10-Management of EarlyInfectionafterTympanoplasty. Ozgirgin N.,Özçelik T., Balkan Journal of Otology&Neuro-Otology, 3:115-116, 2002

11. Stapes cerrahisinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Özgirgin N., Özçelik T., Gürcan B., Otoskop, 1:(2) 73-77, 2000

12.Kulak zarı perforasyonları onarımlarında kompozit greftler. Özçelik T., Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B. Otoskop, 1:(2) 70-72, 2000

13. Kronik otitis media cerrahisinde otoendoskopi Özgirgin N., Özçelik T., Gürcan B., Perçin AK., Otoskop, 1:5-11, 2000.

23. Ulusal ORL ve Baş BoyunCerrahisi Kongresi (30 Eylül - 4 Ekim 1995 Antalya) Tutanakları, Sayfa 263-266

14. Cochlear hearing Changes due to Chronic Ear Surgery. Özgirgin N., Gürcan B., Özçelik T., Perçin A. Politzer Society Meeting 29 Aug-02 Sept 1995 Punta Ala. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 9:215-217, 1999.

15. Audiologicalfindings in kernictericpatients. Özçelik T.,Önerci M., Özçelik U., Aksoy S., Sennaroğlu L. Acta oto-rhino-laryngologicabelg., 1997, 51;31-34 (Uzmanlık tezi).

15. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde(İstanbul 1993) tebliğ edilmiştir (28 No’lu tebliğ).

16. Platysmamyocutaneousflap: Useforintraoralreconstruction. Özçelik T., Aksoy S., Gökler A. Otolaryngology -HeadandNeckSurgery, 1997, 116;493-496

17. Earnoseandthroatfindings in cysticfibrosispatients. Özçelik T., Özgirgin N., Özçelik U., Göçmen A., Gürcan B., Kiper N. TheTurkıshJournal of Pediatrics 1997: 39;51-54

18. Vertigolu hastalarda ERA ve ENG bulgularının korelasyonu. Gürcan B., Kızılkaya N., Perçin AK., Özçelik T., Özgirgin N. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 5:17-19, 1997

19. Auditorynerve-brainstemresponses in cysticfibrosispatients. Özçelik T., Özgirgin N., Özçelik U., Göçmen A., Gürcan B., Kiper N. Int.J.Pediatr.Oto-Rhino-Laryngol. 35:165-169, 1996

20. An unusualpresentation: primarytuberculosis of themiddleearcleft. Özçelik T., Ataman M., Gedikoğlu G. TubercleandLungDisease. 76;178-179, 1995

21. Audiologicandimpedancemetricfindingswithinthalassaemicpatients.Önerci M., Aslan S., Gümrük F., Aksoy., Belgin E., Özçelik T., Altay Ç. Int.J.Pediatr.Oto-Rhino-Laryngol. 28:167-172, 1994

6.Panhelenik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi-2. UluslarasıOdyoloji Toplantısında tebliğ edilmiştir (29 No’lu tebliğ).

22. PrimaryTuberculosis of thetongue. Özçelik T., Gökler A., Gedikoğlu G. Tr.J.ofMedicalSciences. 21;197-198, 1994

23. Fasial sinir monitorizasyonu. Özgirgin N., Özçelik T., Aksoy S., Gürcan B. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1:205-209, 1993

24. KBB ‘de sıkgörülenmantarenfeksiyonları. Özçelik T.,Özgirgin N. KBB veBaşBoyunCerrahisiDergisi. 1:103-105, 1993.

25.Tuberculosis of theparotidsalivarygland.Ataman M., Sözeri B.,Özçelik T.,Gedikoğlu G. Auris-Nasus-Larynx(Tokyo) 19, 271-273, 1992.

26. Poststapedectomyreparativegranuloma. Ataman M., Sözeri B., Özçelik T.,Sarıoğlu T. Marmara Medical Journal, 4; 154-155 1991.

27. Paranazalsinüsenfeksiyonlarıvetedavileri. Ataman M., Özçelik T.,Yücel T. Türk ilaçvetedavidergisi. 1991, 4:9-12

28. Nazalkaviteveparanazalsinüskanserleri. Ataman M., Özçelik T.,İnceer Ü.O. Türk hematoloji-Onkolojidergisi. 1991, 1:174-178.

29. Nazofarinkskanserleri. Ataman M., İnceerÜ.O.,Özçelik T. Türk hematoloji-Onkolojidergisi. 1991, 1:78-80.

30. Giant-cellreparativegranuloma of nasalcavityandparanasalsinuses. Özçelik T., Perçin A., Gürcan B., Özgirgin N. Otolaryngology-HeadandNeckSurgery 119 (2): 155-156, 1998.

31. Retractionpocketsandcholesteatoma. Özgirgin N., Perçin AK., Özçelik T., Gürcan B. CholesteatomaandMastoidSurgery. Ed. MarioSanna. CIC EdizioniInternazionali, Rome 1997. Pp:291-295.

32. Visual analog systemandevaluation of functionalendoscopicsinussurgeryresults. Özçelik T., Gürcan B., Perçin AK., Özgirgin N. 3nd Congress of theEuropeanFederation of Oto-Rhino-LaryngologicalSocieties. June 9-14, 1996 Budapest Hungary, Monduzzi Editore S.p.A. Pp:283-286 Bologna (Italy) 1996.

33.Tympanosclerosis anditsclinicalimplications. Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B., Özçelik T. 3nd Congress of theEuropeanFederation of Oto-Rhino-LaryngologicalSocieties. June 9-14, 1996 Budapest Hungary, Monduzzi Editore S.p.A. Pp:89-92 Bologna (Italy) 1996.

34. Kronikotitismediacerrahisindekemikçikzincirrekonstruksiyonu. Gürcan B., Özçelik T.,Perçin AK., Özgirgin N. CerrahpaşaTıpFakültesi KBB Anabilim Dalı XIII. AkademikHaftası ( 7-9 Eylül 1994 İstanbul) Tutanakları, Sayfa 15-17.

35. Beyinölümüve ERA.Özgirgin N., Kızılkaya N., Perçin A., Gürcan B.,Özçelik T.

3.Ulusal ORL veBaşBoyunCerrahisiKongresi (30 Eylül-4 Ekim 1995 Antalya) Tutanakları, Sayfa 851-854

36. FonksiyonelEndoskopikSinüsCerrahisiUygulamalarımızveErkenSonuçları. Gürcan B., Perçin AK.,Özçelik T.,Özgirgin N. CerrahpaşaTıpFakültesi KBB Anabilim Dalı XIII. AkademikHaftası ( 7-9 Eylül 1994 İstanbul) Tutanakları, Sayfa 29-31.

37. Timpanikmembranrekonstruksiyonuygulamalarımız. Özgirgin N.,Özçelik T.,Perçin AK., Gürcan B. 23. Ulusal ORL veBaşBoyunCerrahisiKongresi (7 Eylül-9 Eylül 1994 Antalya) Tutanakları, Sayfa 11-14.
 

İlgi Alanları

Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi ve Tedavisi,

Burun ve Sinüs Hastalıkları Cerrahi Tedavisi

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız