Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Yayınlar

1.Sabri Sayınalp, Tümay Sözen, Mete Özdoğan. Cold pressor test in diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Research and Clinical Practice 1994, 26: 21-28 
2.Sabri Sayınalp, Tümay Sözen, Aydan Usman, Semra Dündar. Investigation of the Effect of Poorly Controlled Diabetes Mellitus on Erythrocyte Life. Journal of Diabetes and its Complications. 1995, 9: 190-193
3.Sabri Sayınalp, Olcay Gedik, Zehra Koray. Increasing serum osteocalcin after glycemic control in diabetic men. Calcified Tissue International. 1995, 57: 422-425 
4.Sabri Sayınalp, Sema Akalın, Nilgün Sayınalp, Tomris Erbaş, Miyase Bayraktar, Osman İlhami Özcebe, Semra Dündar, Şerafettin Kirazlı. Serum Immunoglobulin E and soluble CD23 in Patients with Graves disease. Horm Metab Res 1996, 28: 133-137 
5.Alper Gürlek, Tomris Erbaş, Sabri Sayınalp, Olcay Gedik. Frequency of insulin-dependent diabetes mellitus in Turkish adult-onset diabetic population. Acta Diabetologica 1996, 33: 216-219
6.Aylin Küçükarslan, Arzu Daşkapan, Sabri Sayınalp, Emine Handan Tüzün, Rıdvan Alaca. The effect of combined resistance and home based walking exercise in type 2 diabetes Patients. International Journal of Diabetes in Developing  Countries 2009, 29(4): 159-164 
 

Ulusal Yayınlar

1.Tümay Sözen, Sabri Sayınalp, Sıtkı Çopur. Primer Empty Sella Sendromu ve Panhipopituitarizm. Hacettepe Tıp Dergisi 1990, 23 (1): 81-92
2.Sabri Sayınalp, Nilgün Moğultekin, Sedat Kiraz. Parenteral Nütrisyon. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990, 3 (1): 281-288 
3.Sabri Sayınalp, Tümay Sözen, Mete Özdoğan. Kardiyovasküler refleks testleriyle diabetik otonom nöropati prevalansının belirlenmesi. Türk Diabet Yıllığı 1991-1992, 9: 208-219
4.Sabri Sayınalp, Mete Özdoğan, Tümay Sözen. Diabetik hastalarda gözlenen Qtc intervali uzamasında sempatik disfonksiyonun yeri. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 1992, 2 (1): 21-25
5.Sabri Sayınalp,Tümay Sözen, Aydan Usman, Semra Dündar. Kontrolsüz diabetin eritrosit ömrü üzerine etkisinin incelenmesi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 1992, 2 (2): 165-170
6.Sabri Sayınalp, Sema Akalın. Diabetes mellitusta diyet tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1992, 5 (4): 209-213
7.Sabri Sayınalp, Nilgün Sayınalp, Tomris Erbaş. Diyabetik ketoasidoz, hiperozmolar koma ve tedavi yaklaşımları. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1993, 6 (3): 135-138
8.Sabri Sayınalp. Miksödem koması. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1993, 6 (8): 470-472
9.Sabri Sayınalp. Akut primer adrenal yetmezlik. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1993, 6 (9): 541-543
10.Sabri Sayınalp, Tümay Sözen. Diabetik otonom nöropati tanısında cold pressor testi. Ulusal Endokrinoloji dergisi 1994, 4 (1): 1-12
11.Sabri Sayınalp, Tümay Sözen. Diabetiklerde rezidüel otonomik aktivitenin incelenmesi. Ulusal Endokrinoloji dergisi 1994, 4 (1): 13-21
12.Sabri Sayınalp, Tomris Erbaş. Oral hipoglisemik ilaçlar. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1994, 7 (5): 269-277
13.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Tomris Erbaş, Sema Akalın, Aydan Usman, Nezaket Adalar, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. The evaluation of seventy-five patients with prolactinoma: Better results by drug therapy than surgery. Turkish Journal of Medical Research 1994, 12(5): 210-213
14.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Tomris Erbaş, Sema Akalın, Aydan Usman, 
Nezaket Adalar, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. Diabetes mellituslu hastalarda kronik komplikasyonların değerlendirilmesi. Türk Diabet Yıllığı 1994-1995, 10: 54-57
15.Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, Alper Gürlek, Olcay Gedik. Tip II Diabetes mellituslu hastalarda Lp(a) seviyelerinin metabolik kontrol ve diabetin komplikasyonları ile ilişkisi. Türk Diabet Yıllığı 1994-1995, 10: 70-73
16.Cemil Savaş, Tümay Sözen, Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, M. Kadri Altundağ. Diabetik ayaklı 83 hastanın incelenmesi. Türk Diabet Yıllığı 1994-1995, 10: 127-131
17.Sabri Sayınalp, Aydan Usman, Sevinç Biberoğlu, Mustafa Özmen, Zehra Koray. Diabetik ve non-diabetik postmenopozal kadınlarda kalsitoninin safra kesesi fonksiyonlarına etkisi. Türk Diabet Yıllığı 1994-1995, 10: 167-171
18.Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, Ayşe Aktaş, Aydan Usman. Tip II diabetes mellituslu hastalarda gastroparesis. Türk Diabet Yıllığı 1994-1995, 10: 178-181
19.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar. Tiroid krizi. Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995: 193-196
20.Sabri Sayınalp, İbrahim C. Haznedaroğlu, Nilgün M. Sayınalp. Obesite ve hipertansiyon. Kardiyoloji Bülteni 1995, 4(1): 7-10
21.Nilgün Sayınalp, İbrahim C. Haznedaroğlu, Sabri Sayınalp. Behçet hastalığı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1995, 4(2): 41-43
22.Sabri Sayınalp. Diyabette insülin + oral antidiyabetik kombinasyonu. İlaç ve Tedavi Dergisi 1995, 8(3): 171-172
23.Alper Gürlek, Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar. Family history of patients with NIDDM: Evidence for aggregation on maternal side. Turkish Journal of Medical Research. 1995, 13(1): 25-27
24.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Tomris Erbaş, Sema Akalın, Aydan Usman, Nezaket Adalar, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. Cushing hastalığı tedavisinde bilateral adrenalektomi: 28 olgunun analizi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi. 1995, 5(3): 323-328
25.Alper Gürlek, Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Tomris Erbaş, Alp Usubütün, Ayşe Ayhan, Sema Akalın, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. Von Hippel-Lindau disease and bilateral recurrent pheochromocytomas. Turkish Journal of Medical Sciences. 1995, 25(1): 69-71
26.Ömer Alper Gürlek, Sabri Sayınalp, Ferzan Telatar. Asymptomatic lingual thyroid:  one-year follow-up with thyroxine-suppressive therapy- case report. Marmara Medical Journal. 1995, 8(4): 189-191  
27.Sabri Sayınalp. Skleroderma ve tiroid. Romatoloji Bülteni. 1995, 3: 25-26
28.Nilgün Sayınalp, Sabri Sayınalp, İbrahim Haznedaroğlu. Sitokinler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1996, 5:83-84
29.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Nilgün Sayınalp, Oktay Özdemir, Şerafettin Kirazlı. NIDDM hastalarının çocuklarında plazma fibrinojeni ve koagülasyon inhibitörleri. Türk Diabet yıllığı 1996-1997, 12: 108-111  
30.Sabri Sayınalp Diabetes Mellitus Tedavisi-İç hastalıklarında temel bilgiler 1997 Editörler: Akalın, Süleymanlar, İlçin, Ünal
31.Sabri Sayınalp. Late-onset adrenal hiperplazi. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kurs kitabı. 1998,223-228
32.Sabri Sayınalp. Santral Hipotiroidi. Klinik Tiroid 2001: 257-263 (Editörler: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof Dr. Taylan Kabalak, Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan), Kelebek Matbaacılık, İstanbul
33.Sabri Sayınalp. Tiroid Hastalıklarına Giriş. İç Hastalıkları 2. Baskı 2003: 2167-2175 (Editörler: Prof. Dr. K. Biberoğlu, Prof. Dr.G. İliçin, Prof. Dr.G. Süleymanlar, Prof. Dr.S. Ünal) Güneş Kitabevi.   
 

Uluslararası Bildiriler

1.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Tomris Erbaş, Sema Akalın, Aydan Usman, Nezaket Adalar, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. Evaluation of seventy-five patients with prolactinoma: Better results by drug therapy than surgery. Third European Congress of Endocrinology. 17-22 July 1994, Amsterdam, The Netherlands
2.Sabri Sayınalp, Sema Akalın, Tomris Erbaş, Miyase Bayraktar, Osman İlhami Özcebe, Semra Dündar, Şerafettin Kirazlı. Serum immunoglobulin E and soluble CD23 in patients with Graves’ disease. Third European Congress of Endocrinology. 17-22 July 1994, Amsterdam, The Netherlands
3.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Ayşe Aktaş, Aydan Usman. Gastroparesis in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. 30th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes. 28 September- 1 October 1994, Düsseldorf, Germany 
4.Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, Alper Gürlek, Olcay Gedik. Lipoprotein (a) levels in relation to metabolic control and diabetic complications in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. 15th International Diabetes Federation Congress. 6-11 November 1994, Kobe, Japan
5.Sabri Sayınalp, Olcay Gedik, Zehra Koray. Increasing serum osteocalcin after glycemic control in diabetic men. 8th Balkan Congress of Endocrinology. 3-5 May 1995, Bursa, Türkiye  
6.Ömer Alper Gürlek, Sabri Sayınalp, Tomris Erbaş, Miyase Bayraktar, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. Asymptomatic lingual thyroid: outcome after one-year follow-up with medical therapy-case report. 8th Balkan Congress of Endocrinology. 3-5 May 1995, Bursa, Türkiye
7.Ömer Alper Gürlek, Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Tomris Erbaş, Olcay Gedik. The evaluation of liver function abnormalities associated with hyperthyroidism and propylthiouracil therapy. 8th Balkan Congress of Endocrinology. 3-5 May 1995, Bursa, Türkiye 
8.Ömer Alper Gürlek, Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar. Family history of patients with NIDDM: Evidence for aggregation on maternal side. 8th Balkan Congress of Endocrinology. 3-5 May 1995, Bursa, Türkiye
9.M.Cemil Savaş, Tümay Sözen, Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, M.Kadri Altundağ. A retrospective analysis of 106 diabetic foot patients. 8th Balkan Congress of Endocrinology. 3-5 May 1995, Bursa, Türkiye
10.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Nilgün Sayınalp, Oktay Özdemir, O. İlhami Özcebe, İ.C. Haznedaroğlu, S. V. Dündar, Ş. Kirazlı. Plasma fibrinogen and coagulation inhibitors in nondiabetic offspring of patients with NIDDM. American Society of Hematology, Thirty-Eigth annual meeting December 6-10, 1996, Orlando, FL, USA. Blood 1996, 88(10) Supplement 1 Part 2: 77b   
11.Cem Sungur, Sabri Sayınalp, Nurol Arık. Spontaneous remission of IgA nephropathy following Hashimoto’s Thyroiditis. XXXV ERA-EDTA Congress, june 6-9, 1998, Rimini, Italy
 

Ulusal Bildiriler

1.Tümay Sözen, Sabri Sayınalp, Mete Özdoğan. Kardiyovasküler refleks testleriyle diabetik otonom nöropati prevalansının belirlenmesi. 1991 Ulusal Diabet Kongresi. 27-29 Mayıs 1991, Silivri, İstanbul
2.Sabri Sayınalp, Mete Özdoğan, Tümay Sözen. Diabetik hastalarda gözlenen QTc intervali uzamasında sempatik disfonksiyonun yeri. XV. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 1-4 Ekim 1991, İzmir
3.Sabri Sayınalp, Tümay Sözen, Aydan Usman, Semra Dündar. Kontrolsüz diabetin eritrosit ömrü üzerine etkisinin incelenmesi. XV. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 1-4 Ekim 1991, İzmir
4.Sabri Sayınalp, Tümay Sözen. Diabetiklerde rezidüel otonomik aktivitenin incelenmesi. 1992 Ulusal Endokrinoloji ve Diabet Kongresi. 25-28 Mayıs 1992, Bursa
5.Sabri Sayınalp, Tümay Sözen. Diabetik otonom nöropati tanısında cold pressor testi. 1992 Ulusal Endokrinoloji ve Diabet Kongresi. 25-28 Mayıs 1992, Bursa
6.Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, Alper Gürlek, Olcay Gedik. Tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda Lp(a) seviyelerinin metabolik kontrol ve diabetin komplikasyonları ile ilişkisi. 1994 Ulusal Diabet Kongresi. 4-7 Mayıs 1994, İzmir
7.Cemil Savaş, Tümay Sözen, Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, Kadri Altundağ. Diabetik ayaklı 83 hastanın irdelenmesi. 1994 Ulusal Diabet Kongresi. 4-7 Mayıs 1994, İzmir 
8.Sabri Sayınalp, Aydan Usman, Sevinç Biberoğlu, Mustafa Özmen, Zehra Koray. Diabetik ve non-diabetik postmenopoze kadınlarda kalsitoninin safra kesesi fonksiyonları üzerine etkisi. 1994 Ulusal Diabet Kongresi. 4-7 Mayıs 1994, İzmir
9.Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, Ayşe Aktaş, Aydan Usman. Tip II diabetes mellituslu hastalarda gastroparezi. 1994 Ulusal Diabet Kongresi. 4-7 Mayıs 1994, İzmir 
10.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Tomris Erbaş, Sema Akalın, Aydan Usman, Nezaket Adalar, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. Cushing hastalığı tedavisinde bilateral adrenalektomi: 28 olgunun analizi. XVII. Ulusal Endokrinoloji kongresi. 16-17 Haziran 1994, Ankara
11.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Tomris Erbaş, Sema Akalın, Aydan Usman, Nezaket Adalar, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. Hacettepe Tıp Fakültesinde izlenen 75 prolaktinoma hastasının değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Endokrinoloji kongresi. 16-17 Haziran 1994, Ankara
12.Şuayıp Yalçın, Miyase Bayraktar, Sabri Sayınalp, Tomris Erbaş, Sema Akalın, Aydan Usman, Nezaket Adalar, Olcay Gedik, Ferzan Telatar. Hipertiroidizmde radyoaktif iyot tedavisi. XVII. Ulusal Endokrinoloji kongresi. 16-17 Haziran 1994, Ankara
13.Sabri Sayınalp, Sema Akalın, Tomris Erbaş, Miyase Bayraktar, Osman İlhami Özcebe, Semra Dündar, Şerafettin Kirazlı. Graves hastalarında IgE ve sCD23. XVII. Ulusal Endokrinoloji kongresi. 16-17 Haziran 1994, Ankara
14.Alper Gürlek, Sabri Sayınalp, Tomris Erbaş, Olcay Gedik. Erişkin yaşlarda tanı konan IDDM’ li 52 olgunun klinik özellikler ve beta hücre fonksiyonlarının analizi. Türk Diabet Cemiyetinin 40. Kuruluş Yıldönümü Ulusal Diabet Kongresi ve İnsülinin Keşfine Doğru 75. Yıl Sempozyumu. 17-21 Mayıs 1995, Kayseri / Kapadokya
15.Miyase Bayraktar, Alper Gürlek, Sabri Sayınalp, Aydan Usman. Diabetik gastroparezinin uzun süreli tedavisinde Cisapride ve Domperidone’ un etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Diabet Cemiyetinin 40. Kuruluş Yıldönümü Ulusal Diabet Kongresi ve İnsülinin Keşfine Doğru 75. Yıl Sempozyumu. 17-21 Mayıs 1995, Kayseri / Kapadokya
16.Sabri Sayınalp, Miyase Bayraktar, Nilgün Sayınalp, Şerafettin Kirazlı. NIDDM hastalarının çocuklarında plazma fibrinojeni ve koagülasyon inhibitörleri. 1. Uluslararası Obesite Sempozyumu ve 32.Ulusal Diabet Kongresi. 15-19 Nisan 1996, Antalya-Belek
17.Sabri Sayınalp, Nilgün Sayınalp. Tiroid hastalıklarında plateletler. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi. 23-27 Eylül 1997, İzmir
18.Yasemen Avhan, Sabri Sayınalp, Oral Akbaş, Sevim Keçecioğlu. Bayındır Tıp Merkezi’nde Tip 2 Diabetes Mellituslu hastalara uygulanan eğitim ve tedavi programının metabolik kontrol ve diabet bilgi düzeylerine etkisi.XXXV. Ulusal Diyabet Kongresi & IV. Uluslararası Obezite Sempozyumu. 10-15 Mayıs 1999, İstanbul
19.Yasemen Avhan, Oral akbaş, Sabri Sayınalp. Diabetes Mellitus’lu hastalarda ayak risk  puanlarının klinik ve metabolik parametrelerle ilişkisi. XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi & V. Uluslararası Katılımlı Obesite Sempozyumu. 14-19 Mayıs 2000 Gaziantep
20.Gülçin Ergazi, Tuğba Solukçu, Sabri Sayınalp, Yasemen Avhan. Diyet eğitimi verilen diabetiklerde diabet diyeti bilgi düzeyleri ve metabolik kontrol. XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi & V. Uluslararası Katılımlı Obesite Sempozyumu. 14-19 Mayıs 2000 Gaziantep
21.Yasemen Avhan, Gülçin Ergazi, Oral akbaş, Şen Ilgın, Sabri Sayınalp. Diabetik ayak açısından yüksek risk faktörlerinin araştırılması. XXXVII. Ulusal Diabet Kongresi 21-25 Mayıs 2001 Kuşadası.
22.Sabri Sayınalp, Oral Akbaş, Sevilay Yurdakul. Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında glisemik kontrolun izlem sıklığı ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 42. Ulusal Diyabet Kongresi 10-14 Mayıs 2006 Antalya
 

Uzmanlık Alanları

Diabetes Mellitus

Tiroid Hastalıkları

Ödüller

loading
x

Randevu Talebi Oluşturma

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız