Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

İhtisas Tezi

Preterm Eylemde Ritodrin ve Nifedipinin Etkinliklerinin, Maternal ve Fetal Yan Etkilerinin Karşılaştırılması. 1992, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, Ankara

Makaleler

1. Alaybeyoğlu L, Şener B, Işık AZ, Cengiz S, Gökmen O. Combined Intrauterine and Extrauterine Pregnancy (Case Report). Anatolian J Gynecol Obstet 1994; 4:133-5.
2. Gökmen O, Alaybeyoğlu L, Çetinkaya T, Işık AZ. Preterm Eylemin Durdurulmasında Ritodrin ve Nifedipin Tedavi Etkinliklerinin, Maternal ve Fetal Etkilerinin Karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1993; 4(1): 59-65.

3. Işık AZ, Bağış T, Alaybeyoğlu L, Orbay G. Nifedipin - Magnezyum Kombinasyonu Sırasında Gelişen Ciddi Hipotansif Atak - Vaka Takdimi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5(2): 128-9.

4. Vicdan K, Alaybeyoğlu L, Oğuz S, Dayan H, Danışman N. Akut Uterus İnversiyonu: İki Vaka Takdimi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995; 6(1): 29-31.
5. Vicdan K, Oğuz S, Vural T, Dayan H, Alaybeyoğlu L, Gökmen O. Oligohidramnios: Sıklık, Etyolojik Faktörler, Fetal ve Maternal Komplikasyonlar. Kadın Doğum Dergisi 1995; 11(2): 74-77.

6. Turan C, Zorlu CG, Alaybeyoğlu L, Çağlar T, Şenses E, Gökmen O. İnce Mekonyumlu Amnios Sıvısı Varlığında Eylemin Durmasına Oksitosinle Yardım. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics 1995; 5: 189-92.

7. Tilkioğlu N, Turan C, Oğuz S, Alaybeyoğlu L, Zorlu G, Gökmen O. Epidural Analjezinin Normal Doğum Eyleminde Uteroplasenatal Sirkülasyona Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 1995; 23: 153-6.

8. Vicdan K, Alaybeyoğlu L, Dayan H, Oğuz S, Danışman N. Preeklampside Yeni Tedavi Yaklaşımları. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1995; 4(3): 106-14.

9. Özcan T, Alaybeyoğlu L, Şenöz S, Ekici E, Gökmen O. Prenatal Ultrasonographic Diagnosis of Congenital Mesoblastic Nephroma. Gynecology Obstetric and Reproductive Medicine 1996; 2: 65-66.

10.Kahraman S,Vicdan S,Işık AZ,Özgür S, Polat G, Alaybeyoğlu L, Özgün, OD, Şamlı: M. Spermatogenetik arrest olgularında round ve elongated spermatidlerin intrasitoplasmik enjeksiyonu ile elde edilen klinik ve laboratuvar sonuçlarının analizi. Türk Fertilite Dergisi 1996;3: 261-267.

11.Kahraman S, Işık AZ, Vicdan K, Özgün OD, Özgür S, Polat G, Alaybeyoğlu L, Şamlı M. Ejekülatta total veya initially immotil sperm bulunan erkeklerde intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu için testis ve ejekülat spermlerinin kullanılması ve fertilizasyon ve gebelik yönünden karşılaştırmalı sonuçlar. Türk Fertilite Dergisi 1996; 3:253-260.
12.Kahraman S, Işık AZ, Vicdan K, Özgün OD, Özgür S, Polat G, Alaybeyoğlu L, Şamlı M. Ejekülatta total immotil sperm bulunan olgularda testis ve ejakülat spermlerinin vitalitelerinin karşılaştırılması. Türk Fertilite Dergisi 1996; 3: 246-252.

13.Vicdan K, Ekici E, Var T, Uğur M, Alaybeyoğlu L, Gökmen O. Doppler ultrasonografi ile umblikal arterde diyastolik kann akımı olmayan ya da ters kann akımı bulunan gebeliklerin değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 10: 27-31.

Yurtdışı Makaleler

1. Vicdan K, Alaybeyoğlu L, Oğuz S, Ekici E, Gökmen O. Ultrasonographic appearance of Non-Hodgkin’s Lymphoma in a pregnant woman. Gynecologic and Obstetric Investigation, 1996; 41: 284-285.

2. Yapar EG, Ekici E, Alaybeyoğlu L, Vicdan K, Doğan M, Gökmen O.Prenatal diagnosis of Pentalogy of Cantrell in four cases. The New Journal of Medicine, Supplement (2), 1996; 13: 85-89.

3. Kahraman S,.Vicdan K, Işık AZ, Özgün OD, Alaybeyoğlu L, Polat G,Biberoğlu K. Clomiphene citrate challenge test in the assessment of ovarian reserve before controlled ovarian hyperstimulation for intracytoplasmic sperm injection. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 1997; 73: 177-182.

4. Işık AZ, Vicdan K, Alaybeyoğlu L. Does iv albumin prevent severe ovarian hyperstimulation? (Letter to the editor) Fertility and Sterility 1997; 69: 356-357.

5. Işık AZ, Kahraman S, Vicdan K, Alaybeyoğlu L, Özgün AD, Polat G, Biberoğlu K. Intravenous albumin combined with low dose human chorionic gonadotropin and late step-down administration of menotropins are effective in prevention of severe hyperstimulation syndrome in high-risk patients in an in vitro fertilization program. Middle East Fertility Society Journal 1997; 2: 238-242.

Yurtdışı Tebliğler

1. Color Doppler Analysis of Maternal and Fetal Blood Flow in Preterm Labor Patients Treated With Nifedipine: Preliminary Report. MB.Kaleli ,AZ. Işık ,E.Ekici, L.Alaybeyoğlu, G. Zorlu , O.Gökmen . The First World Congress on Labor and Delivery, July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel.

2. Intravenous albumin combined with low dose human chorionic gonadotropin and late step-down administration of menotropins are found to be effective in prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome in a relatively large group of high risk patients in an in vitro fertilization program. AZ. Işık, S.Kahraman, K.Vicdan, L. Alaybeyoğlu, OD.Özgün, G. Polat, K. Biberoğlu. 10th World Congress on In Vitro Fertilization, May 23-28, 1997,Vancouver, Canada.

3. Fertility after intracytoplasmic round and elongated spermatid injection in males with non-obstructive azoospermia.Kahraman S, Sözen E, Vicdan K, Polat G, Özgün OD, Evrenkaya T, Özgür S, Dirican K, Özbiçer T, Alaybeyoğlu L, Biberoğlu K. 10th World Congress on In Vitro Fertilization, May 23-28, 1997,Vancouver, Canada.

4. Embryo reduction (fetocide) with minimal risk in multiple gestations.Polat G, Alaybeyoğlu L, Oğuz Ö, Polat B, Avanoğlu G, Olgay G. Frontiers in Reproduction, June 15-17, 2000 Boston, USA.

5. The development rates of different number of embryos located at the same droplet. Polat G, Dağlı G, Çakal A, Oğuz Ö, Alaybeyoğlu L, Polat B. Frontiers in Reproduction, June 15-17, 2000 Boston, USA.

Yurtiçi Tebliğler

1. Sigaranın Semen Kalitesi Üzerine Etkisi. F.Saraçoğlu , Z.Durmuş , L.Alaybeyoğlu , S.Kara, AZ.Işık . Günümüzde İnfertilite, 9-11 Kasım 1989 - Antalya - Türkiye.

2. Adölesanlarda Kronik Pelvik Ağrı Tanısında Laparoskopinin Yeri. S.Arslan, L.Alaybeyoğlu, H.Yalçın, H.Yeşilyurt, S.Batıoğlu. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

3. İnfertil Hastalarda Histerosalpingografi Ve Histeroskopinın Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması. S.Arslan, S.Kara Soysal, L.Alaybeyoğlu, H. Yeşilyurt, H. Yalçın, N.Çiçek, O.Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

4. Pre-Eklamptik Kadınlarda Antikardiolipin Antikorlar. S.Arslan, E.Kuşçu, M.Güngör, L.Alaybeyoğlu, O.Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

5. Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Kaolin Pıhtılaşma Zamanının Prediktif Değeri. S.Arslan, M.Güngör, E.Kuşçu, T.Özcan, L.Alaybeyoğlu, O.Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

6. Prophylactic Amnioinfusion For Patients With Oligohydramnios: Relief of compression and effect on umbilical artery waveforms. S.Arslan, M.Güngör, E.Kuşçu, L.Alaybeyoğlu, Ü.Bilge, O.Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

7. Serum Çinko Düzeyi Preeklampsi Ve Eklampside Bir Risk Faktörü müdür? M.Güzelsoy, L.Alaybeyoğlu, T.Güngör, N.Bingöl, Ü.Bilge, O.Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

8. Menopoz Hastalarında Hormon Replasman Tedavisi Prevalansı,C. Gülerman, H. Çelikkanat, P. Möröy, S. Hamdemir, L.Alaybeyoğlu,M. Doğanay, O. Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

9. Doğal Ve Cerrahi Menopozun Semptomların Dağılımına Etkisi P.Möröy, H.Çelikkanat, C. Gülerman, L.Alaybeyoğlu, N. Hançerlioğlu, O. Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

10.Türk Kadın Populasyonunda Menopoz Yaşı P. Möröy, C. Gülerman, L.Alaybeyoğlu, H. Çelikkanat, M.Tan, O.Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

11.Gün Aşımı Olan Gebelerde İlerı Anne Yaşının Obstetrik Prognoza Etkisi M.Uğur, L.Alaybeyoğlu, B. Ayan Polat, L. Mollamahmutoğlu, H. Oral, O. Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

12.İlerı Yaş Gebeliklerinde Obstetrik Prognoz: Bir Vaka-Kontrol Grubu Çalışması. M.Uğur, L.Alaybeyoğlu, Ü. Özmen, N.Kaya, H.Oral, O. Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

13.Myoma Uteri ve Menopoza Girme Yaşı . P. Möröy, C. Gülerman, H. Çelikkanat, L.Alaybeyoğlu,B. Selam, O. Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

14.Tuboovaryan Abse: Klinik Değerlendirme.P. Möröy, T. Var, L.Alaybeyoğlu, T. Güngör, U. Özcan. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

15.Postmenopozal Kadınlarda Uzun Süreli Östrogen Ve Progesteron Hormon Replasman Tedavisinin Endometrial Histoloji Ve Uterin Kanama Üzerine Etkileri C. Gülerman, P. Möröy, H. Çelikkanat, L.Alaybeyoğlu, M. Tan, O.Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

16.Postmenopozal Over Kistlerinin Ayırıcı Tanısında Serum CA-125 Değerlerinin Önemi.C.Gülerman, H. Çelikkanat, P. Möröy, L.Alaybeyoğlu, M. Doğanay, O.Gökmen. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996 -Antalya - Türkiye.

17.Ejekülatta total veya initially immotile sperm bulunan erkeklerde ICSI için testis ve ejekülat spermlerinin kullanılması ve fertilizasyon ve gebelik yönünden karşılaştırmalı sonuçlar. S. Kahraman, K. Vicdan, AZ. Işık, S. Özgür, L. Alaybeyoğlu, G. Polat, OD. Özgün, M. Şamlı 4.İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 26-28 Ekim 1996, Ankara

18.Ejekülatta total immotil sperm bulunan olgularda testis ve ejekülat spermlerinin vitalitelerinin karşılaştırılması S. Kahraman, AZ. Işık, K. Vicdan, OD. Özgün, S. Özgür, G. Polat, L. Alaybeyoğlu M Şamlı :. 4.İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 26-28 Ekim 1996, Ankara

19.Spermatogenetik arrest olgularında round ve elongated spermatidlerin intrasitoplazmik enjeksiyonu ile elde edilen klinik ve laboratuvar sonuçlarının analizi. S. Kahraman, K. Vicdan, AZ. Işık, S. Özgür, G. Polat, L. Alaybeyoğlu, OD. Özgün, M. Şamlı 4.İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 26-28 Ekim 1996, Ankara
 

İlgi Alanları

Perinatoloji

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız