Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. Uluslararası yayınevler tarafından yayınlanmış kitap editörlüğü ve/veya yazarlığı
1. Surgery of the Ear - Current Topics. 2009, Rekmay Publishiing, Ankara. ISBN: 978-9944-62-827-3. 2. Uluslararası yayınevler tarafından yayınlanmış kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop bildiri kiitapları hariç) bölüm yazarlığı
1. Mastoidectomy in Chronic Otitis Media with Effusion (COME) in Advanced Treatment in otitis media. Editörler: Charles Bluestone, Cuneyt M. Alper, Margaretha L. Casselbrant, Joseph E. Dohar, Ellen M. Mandel (University of Pittsburgh) BC Decker Inc. USA, 2004. Chapter 44. (ISBN 1-55009-201-4) 3. SCI; SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan hakemli dergilerde makale yazarlığı
Comparison of reformatted 2 D images with 3 D reconstructions based on images from multi-detector CT of the temporal bone in operated chronic otitis media patients. Aydil U, Köksal A, Özçelik T, Özgirgin N, J. Int. Adv. Otol. 2010 Oct; 6(3): 337-341 Reliability of the vestibular evoked myogenic potential test in assessing intratympanic gentamicin therapy in Meniere's disease. Ozluoglu LN, Akkuzu G, Ozgirgin N, Tarhan E. Acta Otolaryngol. 2008 Apr;128(4):422-6 Effects of various densities of middle ear fluids on acoustic immittance: experimental study. Yilmaz I, Cagici CA, Ozluoglu LN, Akkuzu B, Ozgirgin N, Sener M, Atas A. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Feb;37(1):130-6. Epley maneuver and the head autorotation test in benign paroxysmal positional vertigo. Ozgirgin ON, Tarhan E. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008 Mar 26. [Epub ahead of print] Consensus on Treatment Algorithms for Traumatic and Iatrogenic Facial Paralysis. Ozgirgin ON, Cenjor C, Filipo R, Gjuric M, Magnan J, Psifidis A. Mediterr. J. Otol 2007; 3:(3) 150-159 Abnormal electronystagmography in rheumatoid arthritis. Yilmaz S, Erbek S, Erbek SS, Ozgirgin N, Yucel E. Auris Nasus Larynx. 2007 Sep;34(3):307-11. Epub 2006 Dec 8. Vertigo in childhood: a clinical experience. Erbek SH, Erbek SS, Yilmaz I, Topal O, Ozgirgin N, Ozluoglu LN, Alehan F. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Sep;70(9):1547-54. Effects of paranasal sinus ostia and volume on acoustic rhinometry measurements: A model study. Çakmak Ö., Çelik H., Cankurtaran M., Büyüklü F., Özgirgin N., Özlüoğlu NL. Journal of Applied Physiology 2003; 94:1527-1535. Auditory nerve-brainstem responses in cystic fibrosis patients. Özçelik T., Özgirgin N, Özçelik U., Göçmen A., Gürcan B., Kiper N. Int. Jour. Of Pediatric Oto-Rhino-Laryngol. 1996; 35: 165-169. Ear nose and throat findings in cystic fibrosis patients. Özçelik T., Özgirgin N., Özçelik U., Göçmen A., Gürcan B., Kiper N. The Turkish Journal of pediatrics 1997: 39;51-54
4. SCI; SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış editöre mektup, vaka takdimi yazarlığı
Bilateral nasal polyps originating from the nasal septum: a case report. Akdogan MV, Aydin E, Ozgirgin ON J Laryngol Otol. 2008 Aug;122(8):e20. Epub 2008 Jun 4 Six cases of Forestier syndrome, a rare cause of dysphagia. Aydin E, Akdogan V, Akkuzu B, Kirbas I, Ozgirgin ON. Acta Otolaryngol. 2006 Jul;126(7):775-8. Isolated fibrous dysplasia of the sphenoid sinus. Büyüklü F., Tarhan E., Çakmak Ö., Özgirgin N., Arıkan U. Rhinology 2005; 43(4):309-313. Epithelial cyst of the soft palate. Çaylaklı F., Yavuz H., Bolat F., Özer F., Özgirgin N. International Journal of Pediatric Otolaryngology. 2005, 69:545-547. Complete fistula of the second branchial cleft: case report of catheter-aided total excision. İ. Yılmaz, Ö. Çakmak, N. Özgirgin, F. Boyvat, B. Demirhan. International Journal of Pediatric Otolaryngology. 2004, 68:109-113 Lung cancer detected early in a patient after treatment for laryngeal cancer. Filik L., Hızel SB., Gündoğdu C., Özgirgin N., Özyılkan Ö. Journal of BUON 2001, 6:449-450. Choanal polyp originating from the nasal septum: A case report. Özgirgin N., Kutluay L., Akkuzu G., Güngen Y. American Journal of Otolaryngology 24(4):261-264, 2003.
5. SCI; SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan hakemli dergiler dışında makale yazarlığı
Comparison of patients undergoing functional endoscopic sinus surgery combined with septoplasty or septorhinoplasty. Aydin E, Erkan AN, Akdoğan MV, Ozgirgin ON, Budakoğlu II. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007;17(5):253-9
Meniere hastalığında intratimpanik tedavi: Gentamisin ve deksametazonun vertigo kontrolü ve işitme üzerine etkisi. Akkuzu B., Özgirgin N., Özlüoğlu L. Kulak Burun Boğaz İht. Der. 16:(5) 193-199. Auditory Brainstem Responses (ABR) in Detection of Brain Death. Özgirgin N., Özçelik T., Kızılkaya N. Kulak Burun Boğaz İht. Der. 10:1-7, 2003.
Factors That Affect the Outcome of Open-Technique Procedures For Managing Cholesteatoma. Özgirgin N., Aydın E., Özçelik T., Özlüoğlu L. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 10(2):47-50, 2003. The role of retraction pockets in cholesteatoma development: An ultrastructural study. Akyıldız N., Akbay C., Özgirgin N., Bayramoğlu İ., Sayın N. ENT Journal 72:210-212, 1993.
6. SCI; SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan hakemli dergiler dışında yayınlanmış editöre mektup, vaka takdimi yazarlığı A case of herpetic facial paralysis in which cochleovestibular symptoms outweigh facial nerve symptoms.
Avci S, Kansu L, Akkuzu B, Ozgirgin N, Ozluoglu L. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Derg. 2008;18(1) : 40-3.
2. Epidermoid carcinoma involving the parotid gland and orbital region: Case report of a rare entity. Aslan S, Yavuz H, Altan-Yaycioglu R, Bolat F, Ozgirgin N. Ear Nose Throat J. 2008 Jul;87(7):394-8
3. Endoscopic endonasal-transantral surgery for an isolated orbital floor blow-out fracture in a pediatric patient. Aydin E, Akkuzu B, Akkuzu G, Ozgirgin ON, Ozlüoğlu LN. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007;17(3):179-82
4. Çocukluk çağının periferal vestibüler hastalıkları: Üç olgu sunumu. Akdoğan V., Tarhan E., Özgirgin N., Özlüoğlu L. Kulak Burun Boğaz İhtis. Derg. 2006; 16(5):227-231.
5. Aurikulada dermatofibroma eşlik eden perforan dermatoz: olgu sunumu. Aydın E., Vardareli ÖS., Bilezikçi B., Özgirgin ON. Kulak Burun Boğaz İhtis. Derg. 2005 15(3-4):83-86
7. Editörü ve editörler kurulu belli olan, düzenli basılan ve özgün araştırma makaleleri yayınlayan hakemli uluslararası dergilerde yayınlanmış makale yazarlığı
1. Facial nerve injuries revisited. Özgirgin ON, Özlüoğlu L Mediterr. J. Otol 3:127-132; 2006.
2. Does diabetes mellitus affect the prognosis of idiopathic peripheric paralysis? Akkuzu G., Özgirgin N., Akkuzu B., Özlüoğlu L. Mediterr. J. Otol 2; (2) 78-82, 2006.
3. The problems encountered during stapes surgery and their solutions. Ozgirgin N. Pro Otology 4 (1):23-27, 2004.
4. Vestibular screening. Özgirgin N. Pro Otology 3; (1) 30-34, 2003.
5. Management of Early Infection after Tympanoplasty. Özgirgin N, Özçelik T. Pro Otology 2; (3) 115-116, 2002.
6. Otitis media with effusion: An etiopathogenetic (Ultrastructural) approach. Özgirgin N., Akbay C., Saran Y., Erdoğan E., Nalça Y. Anales de Otorrinolaringologia 4:9-16, 1989
7. High resolution computer tomography of the temporal bone in chronic otitis media. Özgirgin N., Çamurdanoğlu M., Akyar S., Nalça Y. Pakistan Journal of Otolaryngology 5:4-13, 1989.
8. Uluslararası üne sahip bir dernek veya kuruluş tarafından periyodik olarak düzenlenen hakemli bir kongre veya sempozyumda
a. Sunulan ve tam metni SCI kapsamındaki dergilerde, dergi özel sayılarında yayınlanan bildiri yazarlığı
Management strategies in peripheric facial nerve paralysis. Özgirgin N. Reported in 9th Facial Nerve Symposium. 29 July-1 August 2001, San Francisco. The abstract published in: Otology & Neurotology 23: (Supplement to No 3) 26-27, 2002. The value of monothermal stimulation in evaluation of the caloric response Özgirgin ON, Perçin AK, Kızılkaya N, Laryngo-Rhino-Otologie Supplement 1 Vol 79, 2000. P:231 Presented in 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 13-18 May, 2000 Berlin, Germany.
Factors affecting the outcome of ICWT in managing cholesteatoma Özgirgin N., Akşit M., Özçelik T., Laryngo-Rhino-Otologie Supplement 1 Vol 79, 2000. P:231 Presented in 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 13-18 May, 2000 Berlin, Germany. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir
Rhinogenic headache and endoscopic sinus surgery. Özçelik T, Özgirgin N, Parçin AK, Akşit M, Saydam M, Köybaşı S. Laryngo-Rhino-Otologie Supplement 1 Vol 79, 2000. P:230-231 Presented in 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 13-18 May, 2000 Berlin, Germany.
Giant-cell reparative granuloma of nasal cavity and paranasal sinuses. Özçelik T., Perçin A., Gürcan B., Özgirgin N. Otolaryngology – Head and Neck Surgery 119 (2): 155-156, 1998.
The Diagnostic value of Ultrasound and sialography in major salivary gland masses. Cuhruk Ç., Aktürk T., Akıner M., Çakmak A., Özgirgin N., Yılmaz O., Saatcı M., Dursun G. Presented at the First European Congress of Otolaryngology Sept.26_29, 1988 Paris France. Revue de Laryngologie, Otologie, Rhinologie 109:(Suppl.) 71,1988.
Otitis media with effusion. An ethiopathogenetic (ultrastructural) approach: Özgirgin N, Akbay C, Saran Y, erdoğan E, Nalça Y. Presented at the First European Congress of Otolaryngology Sept.26_29, 1988 Paris France. Revue de Laryngologie, Otologie, Rhinologie 109:(Suppl.) 71,1988. High resolution computed tomography of the temporal bone in chronic otitis media. Özgirgin N, Çamurdanoğlu M, Akyar S, Nalça Y. Presented at the First European Congress of Otolaryngology Sept.26_29, 1988 Paris France. Revue de Laryngologie, Otologie, Rhinologie 109:(Suppl.) 71,1988.
b. Sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri yazarlığı
Tympanosclerosis Özgirgin N. 6th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery Proceedings. Ed. Jacques Magnan, Andre Chays. LABEL Production Ed. Marseille, 2001. Pp: 1073-1078.
Imaging of reconstructed ossicular chain. Özgirgin N. 6th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, Cannes Proceedings. Ed. Jacques Magnan, Andre Chays. LABEL Production Ed. Marseille, 2001. Pp: 523-528.
Management of retraction pockets. Köybaşı S. Özgirgin N., Akşit M., Perçin AK. 6th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, Cannes, Proceedings. Ed. Jacques Magnan, Andre Chays. LABEL Production Ed. Marseille, 2001. Pp: 299-302.
Can we predict the postoperative outcomes in tympanoplasties? Özgirgin N., Özçelik T., Saydam L. 6th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, Cannes Proceedings. Ed. Jacques Magnan, Andre Chays. LABEL Production Ed. Marseille, 2001. Pp: 961-967.
Retraction pockets and cholesteatoma. Özgirgin N., Perçin AK., Özçelik T., Gürcan B.: Cholesteatoma and Mastoid Surgery. Ed. Mario Sanna. CIC Edizioni Internazionali, Rome 1997. Pp: 291-295.
Visual anolog system and evaluation of functional sinus surgery results. Özçelik T., Gürcan B., Perçin AK., Özgirgin N. 3rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies. June 9-14, 1996 Budapest Hungary, Monduzzi Editore S.p.A. Pp:283-286 Bologna (Italy) 1996.
Tympanosclerosis and its clinical implications. Özgirgin N., Perçin AK, Gürcan B., Özçelik T. 3rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies. June 9-14, 1996 Budapest Hungary1996 Budapest Hungary, Monduzzi Editore S.p.A. Pp:89-92 Bologna (Italy) 1996.
Reported in 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey. The relationship between retraction pockets and cholesteatoma. Akyıldız N., Özgirgin N., Bayramoğlu İ., Göksu N., Özbilen S. The New Frontiers of Otorhinolaryngology in Europe. Ed. G. Motta Pp 201-206, Monduzzi Editore S.p.a. - Bologna 1992.
Removal of Facial nerve neurinoma via middle fossa approach. Özgirgin N., Aktürk T., Dinçer C., Yorulmaz İ., İldan F. Long Term Results and ındications in Otology and Otoneurology Pp 317-318, Proceedings of the Politzer Society Conference in Ibiza, 1989 and Courchevel 1990. 1991 Kugler Publications, Amsterdam New York.
c. Sunulan ve özeti yayınlanan bildiri yazarlığı
Management strategies in traumatic peripheral facial nerve paralysis. Özgirgin N., Özlüoğlu L. 25. Politzer Society Meeting. 5-9 October 2005, Seoul. The Facts on Management of Tympanic Membrane in Adhesive Otitis Media Özgirgin N, Özlüoğlu L., Tarhan E, Akkuzu B. 7th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. 22-26 Haziran 2004, The Hague
The role of allergy screening tests in sinusitis, Gürcan OB, Perçin AK, Özgirgin N., Özçelik T. , Akşit M., Anlar FY. First World Otolaryngologic Allergy and Enedoscopy and Laser Surgery 25-27 June 1998 Athens
Reported in VIII. Congress of European Rhinologic society. 25-29 June 2000, Barcelona Spain. Ig E levels in pediatric sinusitis patients. Perçin AK, Özçelik T., Akşit M., Gürcan B., Özgirgin N. ERS & ISIAN Meeting’98 28 July-1 August 1998, Vienna, Austria Problems and solutions in stapes surgery. Özgirgin N., Gürcan B., Akşit M. Reported in 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey,
19. International Otolaryngology Conference, 11-13 April 2001, Alexandria, Egypt. Temporalis fascia versus cartilage perichondrium composite grafts. Özçelik T., Özgirgin N., Gürcan B., Perçin AK., Akşit M. Reported in 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey.
Prognostic factors of open technique tympanoplasties. Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B., Özçelik T. Reported in 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey. Alprozolam in tinnitus patient. Gürcan B., Perçin AK., Özçelik T., Akşit M., Kızılkaya N., Özgirgin N. Reported in 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey. An unusual presentation: Malignant external otitis and osteomyelitis of the skull base. Özçelik T., Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B., Çamurdanoğlu M., İnanır S. Reported in 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey. Early postoperative infections after tympanoplasty. Özgirgin N, Gürcan B, Özçelik T, Perçin AK. Reported in XVI. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997 Sydney.
24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları 23-27 Eylül 1997 Sayfa: 765-768 Tympanic membrane reconstruction in adhesive otitis media. Perçin AK, Özgirgin N, Özçelik T, Gürcan B. Reported in XVI. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997 Sydney.
23. Ulusal ORL ve Baş BoyunCerrahisi Kongresi (30 Eylül - 4 Ekim 1995 Antalya) Tutanakları, Sayfa 895-898
24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları 23-27 Eylül 1997 Sayfa: 813-816
Cholesteatoma and ossicular chain. Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B., Özçelik T. Politzer Society Meeting 6-8 June 1996, Budapest Hungary. Reconstruction policies of the tympanic membrane in various types of chronic otitis media. Özgirgin N., Özçelik T., Aksoy S., Gürcan B. Reported in Politzer Society International Confrence Bordeaux June 16-18, 1994.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftası (7-9 Eylül 1994 İstanbul) Tutanakları, Sayfa 11-14
23. Ulusal ORL ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde tebliğ edilmiştir. 30 Eylül - 4 Ekim 1995 Antalya
Cochlear hearing Changes due to Chronic Ear Surgery. Özgirgin N., Gürcan B., Özçelik T., Perçin A. Politzer Society Meeting 29 Aug-02 Sept 1995 Punta Ala. Özgirgin N., Gürcan B., Özçelik T., Perçin AK. 2 nd Biennial International Symposium: Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing. Moscow, October 23-25,1995. Development of cholesteatoma from retraction pockets. Bayramoğlu İ., Akyıldız N., Akbay C., Özgirgin N., Soygür H., Güngör C.T., Şener T. Reported in 15. World Congress of Otolaryngology and Head and Neck Surgery İstanbul June 20-25, 1993.
Surgically implanted bone conduction hearing aids. Özgirgin N., Akyıldız N., Özbilen S., Göksu N., Uslu S., Hiçyılmaz C., Öz İN. Reported in 15. World Congress of Otolaryngology and Head and Neck Surgery İstanbul June 20-25, 1993.
Korner's septum: Does it contribute to retraction and adhesion process. Akyıldız N., Göksu N., Özbilen S., Kemaloğlu Y., Özgirgin N.: Reported in Politzer Society International Confrence on the reality in ear surgery and otoneurosurgery. Annual Meeting, Maastricht, The Netherlands, June 16-21, 1991.
(21. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresinde Tebliğ edilmiştir 5-12 Ekim 1991 Manavgat Antalya.)
Adhesive otitis media and its surgical treatment. Özgirgin N., Bayramoğlu İ., Akyıldız N., Özbilen S., Göksu N., Uslu S., Yeğin H., Şener T.. Reported in 15. World Congress of Otolaryngology and Head and Neck Surgery İstanbul June 20-25, 1993. Akyıldız N., Özbilen S., Göksu N., Özgirgin N, Bayramoğlu I.: Reported in Politzer Society International Confrence on the reality in ear surgery and otoneurosurgery. Annual Meeting, Maastricht, The Netherlands, June 16-21, 1991.
Mastoid surgery in secretory otitis media. Özbilen S., Akyıldız N., Özgirgin N., Göksu N., Bayramoğlu İ. Reported in Politzer Society International Confrence on the reality in ear surgery and otoneurosurgery. Annual Meeting, Maastricht, The Netherlands, June 16-21, 1991. 21. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi Tutanakları 1047-1050 (5-12 Ekim 1991 Manavgat Antalya.)
Electrophysiologic correlates of lidocaine hydrochlorure in brain stem. Özgirgin N., Sayın N., Bayramoğlu İç, Akyıldız N., Akbay C., Özbilen S.. Reported in NATO advanced Research Workshop - The Mammalian Cochlear Nuclei: Organization and Function. Salamanca - Spain, 14-17 September 1991,
21. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi Tutanakları 241-246 (5-12 Ekim 1991 Manavgat Antalya.)
High resolution computed tomography of the temporal bone in chronic inflammmatory diseases of the middle ear. Akyar S., Çamur­danoğlu M., œahin G., Yorulmaz I., Akıner M., Özgirgin N., Sözen T., Bilgiç S., Berk U. Presented at the l7th International Congress of Radiology. July 1-8, 1989 Paris France.

İlgi Alanları

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız