Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Dergiler

1. Akman MN, Dinçer G. Hand radiography: an indicator of upper cervical disease in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis, Vol 51 (4), 1992.
2. Akman MN, Loubser PG, Donovan WH, O’Neil ME, Rossi CD. Intrathecal baclofen: does tolerance occur? Paraplegia Vol 31, 1993. (SCI’de 28 atıf)
3. Akman MN, Loubser PG, Fife CE, Donovan WH. Hyperbaric oxygen therapy: implications for spinal cord injury patients with intrathecal baclofen infusion pumps. Paraplegia Vol 32, 1994. (SCI’de 4 atıf)
4. Loubser PG, Akman MN. Effects of intrathecal baclofen on chronic spinal cord injury pain. J Pain Symp Manage Vol 12(4), 1996. (SCI’de 41 atıf)
5. Haberal MA, Gürer S, Akman MN, Başgöze O. Persistent peripheral nerve pathologies in patients with electric burns. J Burn Care Rehabil Vol 17(4),1996.
6. Akman MN, Karataş M, Kılınç Ş, Ağıldere M. Double spinal cord injury in a patient with ankylosing spondilitis. Spinal Cord Vol 37(4), 1999. (SCI’de 1 atıf)
7. Kılınç Ş, Akman MN, Levendoğlu F, Özker R. Diurnal variation of antidiuretic hormone and urinary output in spinal cord injury. Spinal Cord Vol 37(5),1999. (SCI’de 3 atıf)
8. Akman MN, Bengi R, Karataş M, Kılınç Ş, Sözay S, Özker R.Assesment of spasticity using isokinetic dynamometry in patients with spinal cord injury. Spinal Cord,Vol 37(9), 1999. (SCI’de 14 atıf)
9. Karataş M, Dilek A, Erkan H, Yavuz N, Sözay S, Akman MN. Functional outcome in stroke patients with atrial fibrillation. Arch Phys Med Rehabil, Vol 81(8), 2000. (SCI’de 9 atıf)
10. Bayramoğlu M, Akman MN, Kılınç Ş, Çetin N, Yavuz N, Özker R. Isokinetic measurement of the trunk muscle strength in women with chronic low back pain. Am J Phys Med Rehab, Vol 80(9), 2001. (SCI’de 11 atıf)
11. Bayramoğlu M, Akman MN, Karataş M, Sözay S. Occurance of bilateral sacroileitis and ossification of anterior spinal ligaments in the same patient. Modern Rheumatology, Vol 12, 2002.
12. Bayramoğlu M, Karataş M, Çetin N, Akman MN, Sözay S, Dilek A. Comparison of two different viscosupplements in knee osteoarthritis-a pilot study. Clin Rheumatol, 2003. (SCI’de 8 atıf)
13. Akman MN, Çetin N, Bayramoğlu M, et al. Value of the D-dimer test in diagnosing deep vein thrombosis in rehabilitation inpatients. Arch Phys Med Rehabil, Vol 85(7),2004. (SCI’de 5 atıf)
14. Leblebici B, Adam M, Bağış S, Tarım AM, Noyan T, Akman MN, Haberal M. Quality of life after burn injury: The impact of joint contracture. J Burn Care Res 2006;27(6):864-868.
15. Surenkok O, Isler AK, Aytar A, Gultekin Z, Akman MN. Effect of knee muscle fatique and lactic acid accumulation on balance in healthy subjects. Isokinetics and Exercise Science 2006;14(4):301-6.
16. Adam M, Leblebici B, Akman MN. Spontaneous epidural hematoma related to warfarin therapy: a case report. J Back Musculoskeltal Rehab 2007;20(1):11-4.
17. Leblebici B, Turhan N, Adam M, Akman MN. Clinical and epidemiological evaluation of pressure ulcers in patients at a university hospital in Turkey. J Wound Ostomy Continence Nursing 2007;34(4):407-11.
18. Leblebici B, Pektaş ZÖ, Ortancıl Ö, Hürcan EC, Bağış S, Akman MN. Coexistence of fibromyalgia, temporomandibular disorder and masticatory myofascial pain syndromes. Rheumatology Int 2007;27(6):541-4.
19. Adam M, Erkan AN, Arslan D, Leblebici B, Özlüoğlu L, Akman MN. High-frequency sensorineural hearing loss in patients with ankylosing spondylitis. Is it an extraarticular feature of the disease? Rheumatol Int 2007;26:
20. Cetin N, Akman MN. Value of physical agents in the treatment of knee osteoarthritis. Am J Phys Med Rehab 2008;87(6):443-51.
21. Leblebici B, Sezgin N, Ulusan SN, Tarim AM, Akman MN, Haberal MA. Bone loss during the acute stage following burn injury. J Burn Care Res 2008:29(5):763-7.
22. Adam M, Leblebici B, Tarim AM, Yildirim S, Bagis S, Akman MN, Haberal MA. Validation of a Turkish version of the burn-spesific health scale. J Burn Care Res 2008:30(2):288-91.

Ulusal Dergiler

1. Dinçer G, Dinçer K, Gündüz Ş, Ergün M, Akman MN. Myositis ossifikans tedavisinde Bisfosfonatların kullanımı. Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı Dergisi Vol 1(4), 1988.
2. Akman MN, Dinçer G. Omuz periartritlerinde fizik tedavi ile alınan sonuçlar. Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı Dergisi Vol 1(6), 1988.
3. Akman MN. Brusellozise bağlı kemik-eklem tutulumu. SSK Tıp Bülteni Vol 9(2), 1991.
4. Akman MN, Dinçer G. Romatoid artritte kranio-servikal birleşim yerinin tutulumu. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 2(2),1991.
5. Akman MN, Saydam L, Ersoy Y, Sarı Z. Baş-boyun kanserli hastalarda cerrahi sonrası rehabilitasyon. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 5(1),1994.
6. Akman MN, Donovan WH. Empyema due to E.coli in a patient with spinal cord injury. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 5(2),1994.
7. Akman MN. Hiperbarik oksijen tedavisinin tıbbi rehabilitasyonda kullanımı. Turkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Vol 18(4), 1994.
8. Akman MN, Müezzinoğlu S, Sarı Z. Artroskopik ön çapraz bağ tamiri yapılan hastalarda rehabilitasyon. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 5(3), 1994.
9. Akman MN, Sarı Z, Ersoy Y, Saydam L. Baş-boyun kanserli hastalarda radikal boyun diseksiyonu sonrası gelişen trapezius paralizisine yönelik yeni bir ortez. Turkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Vol 19(1), 1995.
10. Akman MN, Ersoy Y, Arı M, Sarı Z, Sarı A, Tanaçan S. Okul çağı çocuklarında omurga ve alt ekstremite postüral bozukluklarının sıklığı: bir epidemiolojik çalışma. İnönü Üniversitesi TÖTM Dergisi, Vol 2(1), 1995.
11. Sarı Z, Otman AS, Akman MN. Çocuklarda görülen ayak deformiteleri ve heredite ile ilişkisi. İnönü Üniversitesi TÖTM Dergisil, Vol 2(2), 1995.
12. Müezzinoğlu S, Güner G, Akman MN, Baysal T. Futbolcularda addüktür bölge yaralanmaları. Hacettepe Ortopedi Dergisi, Vol 3(5), 1995.
13. Akman MN, Ersoy Y. Spinal kord yaralanmalı hastalarda kronik ağrı ve tedavisi. Turkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Vol 19(3), 1995.
14. Akman MN, Ersoy Y, Arı M, Baysal Ö. Kısa ve uzun yarı ömürlü iki steroid olmayan antiinflamatuar ilacın etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırması:bir randomize plasebo kontrollü çift-kör çalışma.. İnönü Üniversitesi TÖTM Dergisi,Vol 2(3), 1995.
15. Akman MN, Arı M, Ersoy Y. Normative data of median and ulnar nerve conduction studies in Turkish population. Romatizma Vol 11(1), 1996.
16. Ersoy Y, Akman MN, Tanaçan S. Akut lumbar disk hernili hastalarda uygulanan konservatif ve cerrahi tedavilerin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırması. Ege FTR Dergisi, Vol 2(1), 1996.
17. Akman MN, Arı M, Ersoy Y. Sensitivity and spesificity of pneumatic tourniquet test in the carpal tunnel syndrome. Ege FTR Dergisi, Vol 2(3), 1996.
18. Kılınç Ş, Sözay S, Ak G, Akman MN, Özker R. Spinal kord yaralı hastalarda pulmoner komplikasyonlar. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 8(4), 1997.
19. Akman MN, Bengi R, Kılınç Ş, Sözay R, Özker R. Pasif harekete direncin izokinetik dinamometrik ölçümü yoluyla spastisitenin değerlendirilmesi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 9(1), 1998.
20. Karataş M, Yavuz N, Akman MN, Kılınç Ş, Sözay S. Yaşlanma ve eşlik eden hastalıkların hemipleji rehabilitasyonu sonuçlarına etkisi. Geriatri, Vol 1(1), 1998.
21. Sözay S, Kayataş M, Kılınç Ş, Akman MN, Özdemir N, Özker R. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında rHuEPO kullanımının nöroelektrofizyolojik incelenmesi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 9(3), 1998.
22. Bengi R, Akman MN, Kılınç Ş, Sözay S, Peşkircioğlu L. Serebrovasküler olay sonrası gelişen üriner inkontinans. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi,Vol 9(3), 1998.
23. Akman MN, Dilek A, Kılınç Ş, Karataş M. Spinal kord yaralanmalı bir kadın hastada mesane boşaltımı için yeni bir intraüretral sfinkter protezi kullanımı. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 9(4), 1998.
24. Akman MN, Dağdelen M. Hemineglect: serebral lezyonlu hastalarda vücudun bir yarımının ihmali. Lokomotor Vol 3(11), 1999.
25. Kılınç Ş, Bayramoğlu M, Peşkircioğlu L, Akman MN. Klinik olarak spinal şok dönemi sonlanan hastalarda detrüsör ve eksternal üretral sfinkter aktivitesinin incelenmesi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 10(4), 1999.
26. Kılınç Ş, Çetin N, Akman MN, Bayramoğlu M, Bengi R, Yavuz N, Özker R. Diz kontraktürlerinin tedavisinde izokinetik dinamometrik germe ve sürekli pasif hareket kombinasyonunun etkisi. Romatizma, Vol 14(3), 1999.
27. Karataş M, Dağdelen M, Yavuz N, Sözay S, Leblebicioğlu B, Akman MN. İnmeli hastalarda vizüospatial hemineglect sıklığı ve rehabilitasyon sonuçlarına etkisi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 11(1), 2000.
28. Bayramoğlu M, Leblebici B, Akman MN, Kılınç Ş, Özker R. Serebrovasküler olay geçiren hastalarda rehabilitasyona başlama süresi ve hastanede kalış süresinin fonksiyonel sonuca etkisi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 11(3),2000.
29. Kemiksizoğlu A, Akman MN, Ağıldere M. Bir olgu nedeniyle: Sneddon sendromu. Lokomotor Dergisi, 2(16), 2000.
30. Bayramoğlu M, Akman MN. Kas krampları. Lokomotor Dergisi, 2(16), 2000.
31. Akman MN, Kılınç Ş. Spinal kord yaralanmalarının patofizyolojisi. Türkiye Klinikleri Dergisi, Spinal Kord Özel Sayısı, 2001.
32. Dilek A, Akman MN, Karataş M, Bayramoğlu M, Çetin N. İnmeli hastalarda lisan bozuklukları. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 13(2), 2002.
33. Bayramoğlu M, Karataş M, Turani N, Sözay S, Çetin N, Akman MN. Antispasticity splints in upper extremity spasticity. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 13(1), 2002.
34. Dilek A, Karataş M, Turani N,Akman MN. Okuma-yazma fonksiyonlarında çapraz dominans. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi,Vol 45(5), 2002.
35. Akman MN. Osteoporoz. Actual Medicine, Vol 11(9), 2003.
36. Ayral N, Tonbul S, Akman MN. Bir üniversite rehabilitasyon merkezinde hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım. H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Vol 10(1),2003.
37. Bayramoğlu M, Akman MN, Sözay S, Karataş M. A case report of traumatic bilateral rupture of the quadriceps tendons: rehabilitation outcome. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 14(2), 2003.
38. Özyürek HH, Özlüoğlu L, Dilek A, Karataş M, Akman MN. İnmeli hastalarda yutma bozukluklarının fiberoptik endoskop ile değerlendirilmesi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, Vol 16(1), 2005.
39. Dilek A, Karataş M, Erkan H, Akman MN. İnme sonrası gelişen depresyonun fonksiyonel bozukluk ve rehabilitasyon sonuçlarına etkisi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Vol 51(4), 2005.
40. Akman MN, Atalay A. Kompleks bölgesel ağrı sendromu. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, Vol 2(5), 2006.
41. Leblebici B, Adam M, Yapgu S, Bağış S, Akman MN. Rotator manşon problemlerinde açık ve kapalı kinetik zincir skapulohumoral stabilite egzersizlerinin karşılaştırılması. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Vol 53(4), 2007.
42. Adam M, Leblebici B, Bağış S, Akman MN. Elektronöroyografik inceleme isteminin uygunluğu. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Vol 53(4), 2007.
43. Dilek A, Aydoğan A, Çetin N, Akman MN. Servikal siringomyelinin ilk bulgusu olarak ortaya çıkan dirsekte nöropatik artropati: Bir olgu sunumu. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Vol 53(4), 2007.

Uzmanlık Alanları

Ofis Hastalıkları

Yumuşak Doku Bozuklukları

Omurga Hastalıkları ve Enjeksiyon Tedavileri

Ödüller

loading
x

Randevu Talebi Oluşturma

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız