Gastroenteroloji

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası yayınlar

A1- Uygun A, Kadayifci A, Polat Z, Yilmaz K, Gunal A, Demir H, Bagci S Long-term results of endoscopic resection for type I gastric neuroendocrine tumors. . J Surg Oncol. 2014 Feb;109(2):71-4. doi: 10.1002/jso.23477. Epub 2013 Oct 25.

A2- Karacin C, Türker S, Eren T, Imamoglu GI, Yılmaz K, Coskun Y, Gunes SO, Sökmen F, Yazilitas D, Şimşek Z, Altınbaş M. Predictors of Neoplasia in Colonic Wall Thickening Detected via Computerized Tomography. Cureus. 2020 Sep 20;12(9):e10553. doi: 10.7759/cureus.10553

Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterler

1-Kemalettin Yılmaz, Ahmet Tüzün; Therapy of bezoar causing ileus with coca-cola; 18. World Congress of the International Association of Surgeons Gastroenterologists and Oncologists, October 8-11 2008, İstanbul

2-Kemalettin Yılmaz, Yusuf Coşkun, Elife Erarslan, Zahide Şimşek;Atriyal Miksoma Operasyonu Sonrası Gelişen Distal Ülseratif Kolit ve Kolon Kanseri; 14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi 1st Euroasian Gastroenterological Association Symposium ;5 – 8 Nisan 2017

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1- Ahmet Erdil, Yüksel Ateş, Kemalettin Yılmaz, Önder Öngürü, Deniz Doğan, Kemal Dağalp; İdiopatik pulmoner hemosiderozis ile çölyak hastalığı birlikteliği: Olgu sunumu; Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2007, 6(1):37-40

2-Kemalettin Yılmaz, Alparslan Tanoğlu; Barrett Özofagus: Tanı, Takip ve Tedavi Derleme; Güncel Gastroenteroloji Dergisi, Haziran 2013; 132-143

3- Yılmaz K, Uygun A, Kubar A. Determining the clarithromycin-resistance of Helicobacter pylori in first-line therapy with melting curve analysis. Intercont J Int Med. 2023;1(2):32-36. doi:10.51271/ICJIM-0007

4- Yılmaz K. Evaluation of hematological indices in patients with colon cancer. Intercont J Int Med. 2023;1(2):57-58. doi:10.51271/ICJIM-00011

5- Yılmaz K, Özdemir İÇ. Evaluation of relationship between hyperuricemia and hyperhomocysteinemia. J Curr Hematol Oncol Res. 2023;1(2):31-35. doi.org/10.51271/JCHOR-0008

Ulusal kongre posterleri

1. Zeki Yeşilova, Murat Avcı, Cemal Nuri Erçin, Kemalettin Yılmaz, Ahmet Erdil, Erol Koç, Ahmet Uygun; Sulfasalazin toksisitesine bağlı gelişen Dress Sendromu olgusu ; 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi; 1-5 Eylül 2007

2- Zeki Yeşilova, Cemal Nuri Erçin, Yıldırım Karslıoğlu, Emin Öztaş, Kemalettin Yılmaz, Güldem Kilciler, Zülfikar Polat, Ahmet Uygun, Kemal Dağalp; Nonalkolik steatohepatitli hastalarda plazma Visfatin düzeyleri ve önemi; 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi; 1-5 Eylül 2007

3- Murat Kantarcıoğlu, Ahmet Tüzün, Zülfikar Polat, Nurfeis Tulejanov, Kemalettin Yılmaz, Kemal Dağalp; Cerrahi olarak takılmış Gastrostomi Tüpünün duodenuma Migrasyonu (Olgu sunumu); 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi; 1-5 Eylül 2007

4-Kemalettin Yılmaz, Ahmet Tüzün; İleusa neden olan bezoarın coca-cola ile tedavisi 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 16- 21 Ekim 2007 Nevşehir

5- Ahmet Tüzün, Zülfikar Polat, Kemalettin Yılmaz, Güldem Kilciler, Cemal Nuri Erçin, Murat Kantarcıoğlu, Muammer Kara, Ahmet Uygun, Necmettin Karaeren; İnlet Patch ve Endoskopik Özofajit İlişkisi; 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 12-16 Kasım 2008

6- Ahmet Tüzün, Kemalettin Yılmaz, Faysal Gök, Yusuf Tunca, Güldem Kilciler, Zülfikar Polat, Sait Bağcı, Ahmet Uygun, Zeki Yeşilova, Necmettin Karaeren; Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda splenomegali ve MEFV gen ilişkisi; 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 12-16 Kasım 2008

7- Kemalettin Yılmaz; Ankara Mevki Asker Hastanesinde Takip Edilen Ülseratif Kolit Hastalarinin Degerlendirilmesi; 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 20-25 Kasim 2012

8- Kemalettin Yılmaz; Ülseratif kolit ve Çölyak hastalığı birlikteliği: Olgu sunumu 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 20-25 Kasim 2012

 9- Kemalettin Yılmaz; Nadir Bir Kronik İshal Nedeni: Eozinofilik Gastroenterit Vakasi (Olgu sunumu); 10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 25-29 Eylül 2013 KKTC

10- Kemalettin Yılmaz, Yusuf Üstün, Zahide Şimşek; Yeni Tanı Konulmuş Crohn Hastasında Solucan Polipler; 25 – 27 Mayıs 2017 İBH OKULU İstanbul

11-Elife Erarslan, Aynur Turan, Cihan Özentürk, Yusuf Üstün, Yusuf Coşkun, Kemalettin Yılmaz, Zahide Şimşek; İleri evre hepatik alveoler ekinokoklu bir olguda karaciğer transplantasyonu; 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 1 - 6 Aralık 2017

12-Elife Erarslan, Cihan Özentürk, Yusuf Coşkun, Yusuf Üstün, Kemalettin Yılmaz, Zahide Şimşek; Sirotik ve nonsirotik hepatit C’li olgularımızda direkt etkili antiviral ajanlarla tedavi deneyimimiz; etkinlik ve emniyetlilik değerlendirmesi; 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 1 - 6 Aralık 2017

13-Elife Erarslan, Yusuf Coşkun, Sinan Yanık, Kemalettin Yılmaz; Yaşlı Bir Olguda Heterotopik Gastrik Mukozayla (İnlet Patch) İlişkili Özofageal Web; 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 21-25 Kasım 2018

14- Kemalettin Yılmaz, Zahide Şimşek, Cihan Özentürk; Dysphagia and odynophagia caused by fresh onion head induced esophagitis; 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 21-25 Kasım 2018

15-Kemalettin Yılmaz, Zahide Şimşek, Engin Uçar, Yusuf Coşkun, Ünsal Han; Jejunum Perforasyonu ile Seyreden Mide, Jejunum ve Kolon Tutulumlu Enteropati İlişkili T-hücreli Lenfoma (EATL); 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 21-25 Kasım 2018

16- Kemalettin Yılmaz, Zahide Şimşek, Engin Uçar, Sinan Yanık; Takotsubo Kardiyomiyopatisi ile Birlikte Seyreden Çölyak Hastalığı; 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 21-25 Kasım 2018

 

Sözlü sunumlar

1- Ahmet Uygun, Abdurrahman Kadayıfçı, Zülfikar Polat, Kemalettin Yılmaz, Armağan Günal, Hakan Demirci, Sait Bağcı; Tip I Nöroendokrin Tümörlerin Endoskopik Rezeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 25-30 Kasım 2014

2- Kemalettin Yılmaz, Ahmet Uygun, Alpaslan Tanoğlu; Helikobacter Pylori'nin Birinci Basamak Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin Direncinin Belirlenmesinde Melting Curve Analizinin Verimliliği; 37. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 26-29 Kasım 2020

Video sunumu

1. Kemalettin Yılmaz; Gastroenteroloji uzmanının özçekimi, 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 25-30 Kasım 2014

2. Zahide Şimşek, Yusuf Coşkun, Şenel Barlas, Kemalettin Yılmaz; Endosonografi ile tanı konan kitle lezyonu: Nadir Bir Patolojik Bulgu, 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 21-25 Kasım 2018

Kitap bölüm yazarlığı

Kemalettin Yılmaz; Akut Pankreatit;. Bölüm:19, Sayfa:909; Bütüncül Tıp - Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 2019

Uzmanlık Alanları

- İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları,Çölyak Hastalığı

- Karaciğer Hastalıkları, Hepatit B, C, Otoimmün Hepatit, Siroz

- Midenin Nöroendokrin Tümörleri

- Özefagial ve Anorektal Manometri

-Akalazya, Özefagus Darlıklarının Buji ve Balon Dilatasyonu

-Endoskopi, Kolonoskopi, Polipektomi, PEG Açılması

Ödüller

loading
x

Randevu Talebi Oluşturma

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız