Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergiler

1. Aşık İ., Göktuğ A, İltar Gülay I, Alkış N, Uysalel A. Comparison of Bupivakaine 0.2% and Ropivakaine 0.2% Combined with Fentanyl for Epidural Analgesia During Labour. European Journal of Anesthesiology2002, 19:263-270.

Ulusal Hakemli Dergiler

1.Aşık İ,Göktuğ A,İltar Gülay I,Ünal N,Özkan M,Özatamer O.Intra-Aortic baloon Pump For The Treatment Of Severe Verapamil Poisoning.Journal of Ankara Medical School,1998,20(4).231-236.
2.Ünal N,Poçan S,Oral M,İltar Gülay I,Özgencil E,Demirtaş M,Keçik Y.Rejyonel Intravenöz Anesteziye Kas Gevşeticiler Eklensin mi.Türk Anest.Rean.Cem.Mecmuası,1998, 26:234-242.
3.Batislam Y,  Alanoğlu Z,Aydos A,Baran İ,İltar Gülay I,Uysalel A,Tüzüner F.Immunoglobulin Application in Gram-Negative Sepsis.Journal of Ankara Medical School,1998,19(3):169-170.
4.Ünal N,Poçan S,Göktuğ A,Özgencil E,İltar Gülay I,Us K,Yazar T, Keçik Y.Spinal Cerrahide Peroperatif Epidural Katater Yerleştirilmesi ve Postoperatif Analjezi.Anestezi Dergisi,1998,6(3):100-107.
5.Aşık İ,Akın S,İltar Gülay I,Göktuğ A,Alkış N,Tüzüner F.Hasta Kontrollü Epidural Analjezi: Postoperatif Ağrı Tedavisinde Bupivakain, Bupivakain ve Petidin,Bupivakain veFentanilin Karşılaştırılması.Anestezi Dergisi,1999;7(4):238-242.
6.İltar Gülay I,Hatice Eyigün,İ Aşık,N Alkış.Total İntravenöz Anestezide (TİVA) Remifentanil ile Alfentanil Etkilerinin Karşılaştırılması.Türk.Anest .Rean.Cem.Mecmuası 2001;29:509-513.
C.Bildiriler
7.Ünal N,Poçan S,İltar Gülay I,Özgencil E,Keçik Y. Continuous Epidural Analgesia Following Spinal Surgery For Postoperative Analgesia.16 th Annual ESRA Congress London,1997.
8.Ünal N,Poçan S,İltar Gülay I,Özgencil E,Keçik Y.Rejyonel İntravenöz Anestezide Kas Gevşeticiler Kullanılsın mı? III.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi İstanbul 1997.
9.Batislam Y,Durlu N,Özgünay Ş,Baran İ, İltar Gülay I,Uysalel A.Orak Hücreli Anemide Aspirasyon Pnömonisi. TARK 97.
10.Aşık İ,Göktuğ A,İltar Gülay I,Özkan M,Özatamer O,Tüzüner F.Verapamil Entoksikasyonunda İntra-Aortik Balon Pompası Kullanımı.TARK 98.
11.Alkış N,Çanakçı N,Akın S,Göktuğ A,Aşık İ,İltar Gülay I,Patient controlled extradural analgesia:The comparison of bupivacaine,bupivacaine plus fentanyl and bupivacaine plus pethidine in the management of postoperative pain.PGA 52.NewYork December 1998.
12.Alkış N,Aşık İ,Akın S,İltar Gülay  I,Gökttuğ A.Tüzüner F.Postoperatif Ağrı Tedavisinde Bupivakain,Bupivakain+Fentanil ve Bupivakain+Petidin’in Karşılaştırılması:PCEA.TARK 1998.
13.İltar Gülay I,Alanoğlu Z,Eyigün H,Çanakçı N,Saygın B.Endokrin Cerrahide Sevofluran,İzofluran ve Total İntravenöz Anestezinin Postoperatif Bulantı-Kusma Üzerine Etkileri.TARK 99.
14.İltar Gülay I,Yörükoğlu D,Ertürk Ş,Diribaş Ş,Tulunay M.Pediatrik Hastalarda Pre veya Postcerrahi Kaudal Blok (Bupivakain ) ve Rektal Parasetamolün Birlikte Uygulanmasının Postoperatif Analjezik Etkileri.TARK 99.
15.Aşık İ,Göktuğ A,İltar Gülay I,Alkış N,Uysalel A.Doğum Ağrısının Giderilmesinde Epidural %0,25 Bupivakain + fentanil İle %0,25 Ropivakain + Fentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması.TARK 99.
16.Asık I,Goktug A,Iltar Gulay I,Alkıs N,Uysalel A.The Comparison of bupivacaine 0,25% and ropivacaine 0,25% combined with fentanyl for epidural analgesia during labor.ASRA 25 th Annual Meeting Orlondo, Florida March 30-April 2,2000.
17.İltar Gülay I,Eyigün H,Aşık İ,Alkış N.Remifentanil’in etkinlik,hemodinami,yan etkiler ve postoperatif derlenme açısından alfentanil ile karşılaştırılması.
18.Aşık İ,Akın S,İltar Gülay I,Evren Ç.KAC geçirecek ventrikül fonksiyonu bozuk hastalarda propofol-alfentanil ile propofol-fentanil kombinasyonlarının oksijen tüketimi üzerine etkileri.TARK 2000. 
19.Iltar Gulay I,Asık I,Goktug A,Alkıs N,Tuzuner F.The comparison of the effects of ropivacaine and bupivacaine with combined spinal-epidural technique on stress response and postoperative analgesia in patients undergoing transvesical prostatectomy.XX.Annual ESRA Congress 2001.
 

İlgi Alanları

TIVA

Pediatrik anestezi

Kardiyovasküler anestezi

Yoğun bakım

Ameliyathane dışı anestezi.

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız