Üroloji

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A.1)H.Akan, S.Sargın, F.Türkseven, A. Yazıcıoğlu, S.Çetin. Comparison of three different irrigation fluids used in transurethral prostatectomy based on plasma volume expansion and metabolic effects. British Journal of Urology 1996; 78:224-227.
A.2)H.Akan, S.Sargın, İ. Dalva, Y. Akman, A. Yazıcıoğlu, S.Çetin. Effects of distilled water and mixture of sorbitol-mannitol irrigation fluids on fluid-electrolyte balance in patients undergoing transurethral prostatectomy. International Urology and Nephrology 1997; 29:575-580.
A.3)H. Akan, M. Basar, İ. Dalva, H. Başar. The early effects of doxazosin on benign prostatic hyperplasia. Archivio Italiano di Urologia Andrologia. 1998; 70: 41-44.
A.4)M. Başar, M.Yıldız, F. Söylemezoğlu, S. Sürücü, H.Başar, H. Akan, R. Başar. Histopathological changes and nitric oxide synthase activity in corpus cavernosum from rats with neurogenic erectile dysfunction. British Journal of Urology 1999; 83: 101-107.
A.5)M. Başar, M.Yıldız, H. Başar, H. Akan, A. Atan. Electrical activity of the corpus cavernosum in denerveted rats. International Journal of Urology 1999; 6: 251-256. 
A.6)İ.Dalva, H. Akan, Ö. Yıldız, C. Telli, N. Bingöl. The clinical value of the ratio of free prostate spesific antigen to total prostate spesific antigen. International Urology and Nephrology 1999; 31(5) : 675-680.
A.7)H. Akan, İ. Dalva, Ö. Yıldız, L. Kutluay, S. Gündoğdu, Y. Güngen. Mucinous cystadenoma mimicking simple renal parenchymal cyst in a horseshoe kidney. International Journal of Urology 2005; 12: 493-496. 
A.8)H. Akan, Ö. Yıldız, İ.Dalva, C. Yücesoy. Comparison of two periprostatic nevre blockade techniques for transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: Bilateral basal injection and single apical injection. Urology 2009;73(1):23-26. 
A.9)I.U.Sert, O. Balci, A.S. Mahmoud, H. Akan. Urinary incontinence and megalourethra developing after coitus in a woman with a normal vagina. Journal of Gynecologic Surgery 2012;28: 50-52.
A.10)H. Akan. Editorial comment on the article:
J.J.M.C.H. de la Rosette, M.H. Wink, C.Mamoulakis, N. Wondergem, F.J.C. ten Kate, K. Zwinderman, T.M. de Reijke, H.Wijkstra. Optimizing prostate cancer detection: 8 versus 12-core biopsy protocol. Journal of Urology 2009;182(4):1329-1336.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B.1) H. Akan, M. Başar, İ. Dalva, H. Başar. The early effects of doxazosin on benign prostatic hyperplasia. 4thİnternational Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia. Paris, July 2-5, 1997; P-10.

B.2) H. Akan, İ.Dalva, L. Delilbaşi, C. Çakıcı, Y. Güngen. Wet reparation of the tissue obtained by percutaneous testis biopsy as a predictor for successful sperm recovery during intracytoplasmic sperm injection. 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. San Francisco, December 3-6, 1998, P-456.

B.3) H. Akan, İ.Dalva, Ö.Yıldız, B. Ayas, L. Delilbasi, K. Hekimoglu, M. Arbatli,

C. Çakici. Effects of severity of the varicocele on sperm concentration, motility

and morphology by Kruger classification. Monduzzi Editore, 6th Mediterranean Congress of Urology September 6-9, 1999. Cairo, Egypt. P-45.

B.4) Ö. Yıldız, H. Akan, İ. Dalva, K. Kılıç. The prophylactic use of ureteral catheters during colorectal and gynecologic operations. 3rd international Urological Stents Symposia. November 7-10, 2001. Glasgow, Scotland. P-61.

B.5) Ö. Yıldız, H. Akan, İ. Dalva. Nitinol-based guide wires for severely obstructed ureters. 3rd international Urological Stents Symposia. November 7-10, 2001. Glasgow, Scotland. P-62.

B.6) Ö. Yıldız, İ. Dalva, H. Akan. Free testosterone levels in erectile dysfunction patients with low sexual drive versus normal sexual drive. The 3rd World Congress on the aging male. February 7-10, 2002. Berlin, Germany.P-157.

B.7) H. Akan, İ.Dalva, Ö.Yıldız. Determination of Valsalva and cough leak point pressures in supine position without videourodynamics. 17th Congress of the European Association of Urology. February 23-26, 2002. Birmingham,P-331.

B.8) Ö.Yıldız, A. Karademir, İ. Dalva, H. Akan. Nosocomial urinary tract infections in Bayındır Ankara Hospital. Hot Topics in Urinary Tract Infections, Budapest,2003; P-28.

B.9) Ö.Yıldız, A. Karademir, İ. Dalva, H. Akan. Nosocomial urinary tract in geriatric male patients. The 4th World Congress on the Aging Male. Prague, Czech Republic. February 26-29, 2004. P-188

B.10) Ö. Yıldız, İ. Dalva, H. Akan. Assesment of novel Ntrap ureteral occlusion device. 18th Videourology World Congress. March 1-3 2007, Singapore, Singapore.

B11) İ. Dalva, H.Akan, Ö.Yıldız, M. Sarısahin. Combination of perianal EMLA

cream and periprostatic nerve block for pain control during TRUS-guided prostatic biopsy UP 209. 33 rd Congress of the Societe Internationale D'Urologie. September 8-12, 2013.

B.12) İ. Dalva, H.Akan, Ö.Yıldız. Retrograde intrarenal holmium lithotripsi versus percutaneous nephrolithotripsy in the management of kidney stones. 34 th Congress of the Societe International D'Urologie. October 12-15, 2014.

B.13) İ. Dalva, H.Akan, Ö.Yıldız, A. Köksal, M. Sarışahin, L. Albayrak. Multiparametric MR cognitive combination TRUS extended systematic biopsy in detection of localized prostate cancer. 35th Congress of the Société Internationale d’Urologie, October 15-18, 2015. Melbourne, Australia.

B.14) . İ.Dalva, H.Akan, Ö.Yıldız, L. Albayrak. Low power setting plasmakinetic bipolar versus monopolar transurethral resection of noninvasive bladder cancer. 36th Congress of the Société Internationale d’Urologie, October 20-23 2016. Buenos Aires, Argentina.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C.1)A. Yazıcıoğlu, İ. Dalva, H. Akan, S. Özgür, S. Çetin. Üriner infeksiyonlarda seftazidim.   ANKEM dergisi 1990; 4: 34-39.  
C.2)E. Akbay, A. Erol, D. Tuzluoğlu, H. Akan, S.Y. Sargın, Z. Güneş, S. Özgür, A. Yazıcıoğlu. 62 hastada üreteroskopi uygulaması sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 1992; 18: 271-277.  
C.3)A. Erol, E. Akbay, İ. Samur, Z. Güneş, İ. Dalva, H. Akan,  S. Çetin. Üst üriner sistem ve retroperitona uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları.  Türk Üroloji Dergisi 1992;18:278-282

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1) E. Akbay, A. Erol, D. Tuzluoğlu, H. Akan, S.Y. Sargın, S. Özgür, A. Yazıcıoğlu. 62 hastada üreteroskopi uygulaması ile ilgili sonuçlarının değerlendirilmesi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Ekim 1991, Side.

2) A. Erol, E. Akbay, İ. Samur, H. Akan, Z. Güneş, İ. Dalva, S. Sargın, S. Çetin. Üst üriner sistem ve retroperitona uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. 11. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Ekim 1991, Side.

3) H. Akan, S.Y. Sargın, F. Türkseven, A. Yazıcıoğlu, S. Çetin. Transüretral prostatektomi sırasında kullanılan üç değişik irrigasyon sıvısının plazma volüm artışı ve metabolik etkileri yönünden karşılaştırılması. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 2-5 Kasım 1994, Antalya.

4) N.Bingöl, V. Madencioglu, M. A. Akdenizli, İ. Dalva, H. Akan. Normal kişilerde yaşa bağli olarak serbest PSA (FPSA), total PSA (TPSA) nin hesaplanmasi. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim 1997, Izmir, C-401.

5) Ö. Yıldız, H. Akan, İ. Dalva. Klamidyal enfeksiyonlarda antikor tayininin önemi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı), 11-14 Ekim 2001, Antalya, P-9.

6) İ. Dalva, H. Akan, Ö. Yıldız. Alt üriner sistem semptomları olan erkeklerde ürodinamik bulgular. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Diyarbakır

7) H. Akan, İ. Dalva, Ö.Yıldız. Radikal retropubik prostatektomi sonrası anastomoz darlığına etkili olan faktörlerin incelenmesi. 9. Üroonkoloji Kursu, 4-8 Kasım 2009, Ankara P-086.

8) .İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:Stres inkontinansın cerrahi tedavisinde pubovaginal otolog rektus fasial sling ile transobturator polipropilen tape uygulamalarının karşılaştırılması. 1. Ulusal kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 3-6 Aralık 2009 Antalya.

9) H. Akan, İ. Dalva, Ö. Yıldız. Erkeklerde zor üretral kateterizasyon olgularının 10 yıllık retrospektif analizi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3Kasım 2010, İstanbul P-008.

10) İ.Dalva, H. Akan, Ö. Yıldız. <3 cm böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde retrograd fleksibl üreterorenoskopi ve holmium laser litotripsi. 3.Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran 2014, Ankara PS-11.

11) H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Sıkışma tipi idrar kaçırma yakınması olan benign prostat hiperplazisi vakalarında transüretral prostatektomi sonrası kontinans durumunun öngörülmesinde basınç akım çalışmasının rolü. 24.Ulusal Üroloji Kongresi 26. Dünya Videoüroloji Kongresi 20-24 Ekim 2015 İzmir.

12)H.Akan;İ.Dalva;O.Yıldız;J.Karakaya;L.Kutluay;L.Albayrak;Y.Gürgen:Prostat biyopsisi sırasında sol ve sağ transizyonel zondan birer örnek alınması transizyonel zondan köken alan kanserlerin öngörülmesinde yararlı olabilir mi ? 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek , Özet Kitabı s:245

13) İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Prostat kanseri tanısında multiparametrik-MR nderliğinde yapılan TRUS-kognitif+sistematik biyopsinin prostat büyüklüğüne göre değerlendirilmesi. 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek Özet kitabı s:237

14 ) H. Akan, İ. Dalva, Ö. Yıldız. İleri yaşta ortaya çıkan ve sık nüks gösteren bir sistin taşı olgusunda minimal invaziv yöntemlerin böbrek rezervinin korunmasına katkısı. 3. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi. 2-6 Kasım 2016, Antalya.

İlgi Alanları

- Üroonkoloji (ürolojik kanserler)
- Endoüroloji (Endoskopik ürolojik ameliyatlar)

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız