Göğüs Hastalıkları

Bayındır Levent Tıp Merkezi

Bayındır Levent Tıp Merkezi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Yayınlar

Akciğer kanseri, Girişimsel Bronkoskopi , Endobronşiyal İntratümöral Kemoterapi Konusundaki Yayınlar:


1. Firuz Celikoglu, Seyhan I Celikoglu, Eugene P. Goldberg. “Intratumoral chemotherapy of lung cancer for diagnosis and treatment of draining lymph node metatasis”.(Review) J Pharm Pharmacol. 2010; 62:1-9 (SCI Expanded,)
2. Firuz Celikoglu, Seyhan I Celikoglu, Eugene P. Goldberg. “Endobronchial Intratumoral Chemotherapy”. (EDITORIAL). J Bronchol. 2008; 14(4): 213-14 [PubMed-indexed for MEDLİ.NE].
3. Firuz Celikoglu, Seyhan I Celikoglu, and Eugene P. Goldberg Techniques for intratumoral chemotherapy of lung cancer by bronchoscopic drug delivery (Research Article).. Cancer Therapy 2008;6: 545-552 (SSCI)
4. Firuz Celikoglu, Seyhan I Celikoglu, Eugene P. Goldberg. “Bronchoscopic intratumoral chemotherapy of lung cancer.” (Review). Lung Cancer .2008; 61: 1-12 (SCI Expanded)
5. Firuz Çelikoğlu, Çiğdem Papila, Seyhan İ .Çelikoğlu. “Akciğer kanserinde sitotoksik ilaçların tümör içine direkt enjejsiyonu ile uygulanan endobronşiyal kemoterapi”. Tüberküloz ve Toraks dergisi 2008;56 (3):337-343 [PubMed-indexed for MEDLİ.NE].[ref: TUBTORAKS-158-70]
6. Firuz Çelikoğlu, İrfan Papila, Çiğdem Papila, Seyhan Çelikoğlu, Eugen P Goldberg. “ Endobronchial Intratumoral Chemotherapy: from Research to the Clinic for a New Lung Cancer Treathement Paradigm”.(Review) Cerrahpasa Medical Review 2008; 6 (1) : 1-3 [Ref: ISSN-0254-4113]
7. Firuz Çelikoğlu, Çiğdem Papila, Seyhan İ.Çelikoğlu.“ENDOBRONŞİAL İNTRATUMORAL KEMOTERAPİ (EİTK) ‘ NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ” (Derleme). Solunum 2007; 9 (3): 175-82
8. Firuz Çelikoğlu. “FOTODİNAMİK TEDAVİ (FDT)’NİN ERKENDÖNEM ENDOBRONŞİAL Firuz Çelikoğlu, Çiğdem Papila, Seyhan Çelikoğlu AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDEKİ YERİ”. Solunum 2007;
9. Firuz Çelikoğlu, İrfan Papila, Çiğdem Papila, Seyhan Çelikoğlu. “ Endobronşial Girişimsel Yöntemler ve İntratümoral Kemoterapinin Akciğer Kanserinin Tedavi Strajesindeki Yeri. (Derleme). Cerrahpaşa Tıp Derg 2007; 38:69-8
10. Seyhan I. Çelikoğlu, Firuz Çelikoğlu, Eugene P. Goldberg. “Endo bronchial intratumoral chemotherapy (EITC) followed by surgery in early non-small cell lung cancer with polypoid growth cousing erroneous impression of advanced disease”. Lung Cancer .2006;54: 339-346 (SCI Expanded)
11. Firuz Çelikoğlu,Seyhan I. Çelikoğlu, , Amanda M.York, Eugene P.Goldberg “Intratumoral administration of cisplatin through a bronchoscope followed by irradiation for treatment of inoperable non-small cell obstructive lung cancer.” Lung Cancer .2006;51: 225-236 (SCI Expanded)
12. Seyhan I. Çelikoğlu, Firuz Çelikoğlu, Eugene P.Goldberg “Intratumoral Cancer Chemotherapy Trough a Flexible bronchoscop”.J Bronchol. 2004; 11(4): ,260 -265 [PubMed-indexed for MEDLİ.NE].
13. Firuz Çelikoğlu and Seyhan Çelikoğlu.“Intratumoral chemotherapy with 5-fluoruracil for pallition of bronchial cancer in patients with severe airway obstruction”J Pharm Pharmacol. 2003; 55:1441-1448 (SCI Expanded)
14. Seyhan Çelikoğlu, Tuncer Karayel, Sabriye Demirci ,Firuz Çelikoğlu,Tülin Çağatay. “Direkt injection of anti-cancer drugs into endo bronchial tumours for pallition of major airway obstruction.”.Postgradual Medical Jurnal (BJ),1997; 73: 159-162 (SCI Expanded)
15. F.Çelikoğlu, AS Teirstein, DJ Krellenstein..”Pleural Effusion in Non-Hodgkin’s Lymphoma”. Chest; 1992; 101: 1357-60. (SCI Expanded)
16. Ç.Papilla, R.Pişiriciler, T.Çağatay, H.Yanardağ, F.Çelikoğlu, S.Köksal, R.Işıkveren: Akciğer Tümörlü Hastalarda Antitrombin III, Faktör X ve Von Willebrand Faktör Değerlerinin Evrelere Göre Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi 13 (1,2): 19-23, (1996)
17. R.Pişiriciler, T.Çağatay, , H.Yanardağ, Firuz Çelikoğlu, Z.Gülbaran, G.Girişken, T.Karayel, S.Çelikoğlu: Fiberoptik Bronkoskopla Alınan Akciğer Doku Materyallerinde Imprint Sitolojisinin Histopatoloji ile Korelasyonu.Endoskopi: 1:42-46 (1996)
18. T.Çağatay, R.Pişiriciler, H.Yanardağ, Firuz Çelikoğlu, Z.Gülbaran, S.Çelikoğlu: Trekeal Tümorler. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 26:90-93 (1995).
19. T.Çağatay, Z.Başlar, P.Akan, H.Yanardağ, R.Pişiriciler, Ç.Papilla, Firuz Çelikoğlu, Z.Gülbaran: Mediasten Kitlesi ile Ortaya Çıkan Granülostik Sarkom Olgusu. Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi Cilt 12, sayı 1, (1995)
20. T.Çağatay, R.Pişiriciler, H.Yanardağ, Z.Gülbaran, F.Çelikoğlu, G.Girişken, S.Demirci, S.Çelikoğlu: Transtorasik İğne Biopsisinin tanı değeri. Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi Cilt 12(1,2,3): 113-115, (1995)
21. T.Çağatay, Ç.Papilla, H.Yanardağ, R.Pişiriciler, Z.Gülbaran, F.Çelikoğlu: Akciğer Kanserlerinde Serum Immünglobilin A ve Kompleman C3-C4 Düzeyleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi Cilt 12(1,2,3): 161-163, (1995)
22. F.Çelikoğlu,H.Yanardağ, T.Çağatay, Z.Gülbaran, S.Demirci, M.Bilir, S.Fresko, T.Karayel, S.Çelikoğlu: 40 Yaşın Altındaki Genç Hastalarda Bronş Karsinomu. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 25:9-16 (1994)
23. S.Çelikoğlu, T.Karayel, F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, H.Yanardağ: Fiberoptik Bronkoskopi ile (FOB) Tanısı Konan 1000 Konsekütif Bronş Kanserinin Özellikleri. İstanbul Tıp Fak.Mecm. ( 1992 )*.
24. S.Çelikoğlu, T.Karayel, S.Demirci, F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, H.Yanardağ: Bronkojenik Karsinomda Fleksible Fiberoptik Bronkoskop Aracılığı ile Lazer Fotorezeksiyonu. İstanbul Tıp Fak.Mecm. 57: 4;60-63 (1994)
25. S.Çelikoğlu, T.Karayel, S.Demirci, F.Çelikoğlu, H.Yanardağ, Z.Gülbaran, S.Serdengeçti: Büyük Hava Yollarında Obstriksiyon Yapan Bronş Kanserlerinde Fleksibl Bronkoskop aracılığı ile çeşitli anti kanser ilaçların direkt enjeksiyonunun palyatif tedavideki değeri (ön bildiri). İstanbul Tıp Fak.Mecm. 56:4;32-40 (1993)
26. S.Demirci, F.Çelikoğlu, T.Karayel, S.Çelikoğlu: Devamlı Dispnesi Olan Kronik Astımlı Hastalarda Methotrexate Tedavisi.Klinik Gelişim: 6 ; 2672-2675 ( 1993 ).
27. S.Demirci, F.Çelikoğlu, T.Karayel, H.Yanardağ, Z.Gülbaran. T.Çağatay, S.Çelikoğlu: Pirimer Akciğer Absesinin Klinik, Radyolojik ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi.Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 24: 473-478, ( 1993 ).
28. S.Çelikoğlu, T.Karayel, Z.Gülbaran, F.Çelikoğlu, İ.C.C.Demiroğlu, S.Demirci: Fiberoptik Bronkoskopi ile Yapılan Transbronşik Biopsinin Sarkoidozun Histopatolojik Tanısındaki Değeri.Endoskopi, 4: 5-9 ( 1993 ).
29. S.Demirci, F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, H.Yanardağ, T.Karayel, S.Çelikoğlu: Fiberoptik Bronkoskopi ile Tanı Konan Endo Bronşşik Tüberküloz.Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, 24: 75-82 ( 1993 ).
30. S.Demirci, F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, H.Yanardağ, T.Karayel, S.Çelikoğlu: Bronş Karsinomlu Hücre Tipleri ile Sigara İçme İlişkisi.Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, 24: 83-88 (1993.
31. S.Demirci, F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, H.Yanardağ, T.Karayel, S.Çelikoğlu: Fiberoptik Bronkoskopi ile (FOB) Tanı Konan Adenokarsinom Olgularının Özellikleri.Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, 24: 89-92 ( 1993 ).
32. F.Çelikoğlu, H.Yanardağ, Z.Gülbaran, T.Çağatay, T.Karayel, S.Çelikoğlu: Vena Kava Süperior Sendromu (VCSS) Bulunan 78 Olgunun Klinik, Radyolojik, Histopatolojik ve Bronko Fiberoskopik Değerlendirmesi.Endoskopi, 4: 33-39 ( 1993 ).
33. S.Demirci, F.Çelikoğlu, S.Fresko, H.Yanardağ, Z.Gülbaran, T.Karayel, S.Çelikoğlu: Pleural Effusion In Two Sarcoidosis Patients To Tuberculosis.Med Bull. İstanbul, 26: 11-15 ( 1993 )
34. Z.Gülbaran, E.Habiboğlu, M.Eren, E.Battaloğlu, F.Çelikoğlu, Ö.Çalış, A.Tolun: Rapid Diagnosis of Tuberculosis By Amplification of Mycobacterial DNA in Sputum.Doğa- Tr.J. of Medical Sciences, 18: 1-6 ( 1993 ).
35. F.Çelikoğlu, S.Fresko, S.Çelikoğlu, T.Karayel, S.Demirci, H.Yanardağ, T.Çağatay, Z.Gülbaran: Sarkoidoz Olgularında Bronko-Alveolar Lavaj Sıvısında Hücre Dağılımın İncelenmesi.Endoskopi, 4: 19-30 ( 1993 ).
36. Ç.Papilla, S.Ozan, F.Çelikoğlu, Ü.Kökpınar, H.Hatemi: Küçük Hücreli Olan veya Olmayan Akciğer Kanserlerinde Gastrin Tümör Markeri Olarak Değeri.Endokrinolojide Yönelişler ( 1993 ).
37. F.Çelikoğlu, Ç.Papilla, Z.Gülbaran, H.Yanardağ, S.Demirci, S.Çelikoğlu: Palyatif Tedavi ile Yaşam Süresi 10 Yılı Aşan Bir Akciğer Metastaslı Meme Tümörü Olgusu. Endoskopi., 3:40-43 ( 1992 ).
38. F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, T.Karayel, B.Öz, H.Yanardağ, S.Çelikoğlu: Pulmoner Alveoler Mikrolitiaziz ve Bir Olguda Karaciğer Tutulması. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, 23:605-613 ( 1992 )
39. Ç.Papilla, F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, İ.Fresko, S.Demirci, T.Karayel, İ.C.C.Demiroğlu, S.Çelikoğlu: A Case of Synchronous Bilateral Lung Tumor.Turk. J.Med.Biol.Res., ( 1992 ).
Uyku Bozuklukları ve Polisomnografi araştırmaları konularındaki yayınlar:
1. 1. Ozturk L, Mansour B, Yuksel M, Yalcın AS, Celikoglu F, Gokhan N “Lipid peroxidation and osmotic fragility of red blood cells in sleep-apnea patients.” Clin Chim Acta.,Jun; 2003; 332:83-88. (SCI Expanded)
2. 2. Ozturk L, Unal M, Nülüfer Tamer, Firuz Çelikoğlu “The Association of the severity of Obstructive Sleep apnea with plasma leptin Levels”. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003; 129:538-540. (SCI Expanded)
3. 3. Öztürk L, Masour B, Pelin Z; Çelikoğlu F, Gökhan N. “Adaptation to nocturnal intermittent hypoxia in breathing: 2,3 diphosphoglycerate levels: A preliminary study”. Sleep and Hypnosis, 2002; 4 (4) : 144-149 [PubMed-indexed for MEDLİNE].
4. 4. F.Çelikoğlu:Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Uykuda Oksijenasyon,Galenos: 15;61-62 (1998)
Solunum Fonksiyonları ve Kardiopulmoner stres fonksiyonları araştırma yayınlar:
6. 1. Seven A, Sengul R, Sahin G, Esen N, Celikoglu F, Karayel T, Celikoglu S. “Permiability of the respiratiory membran in healthy , non-smoking controls and patients with sarcoidosis and chronic obstructive lung disease.”.Biochem Soc Trans. 1993 August;21 (Pt3)(3): 309S. PMID:8224454 [PubMed-indexed for MEDLİ.NE].
7. 2. Sengul R, Seven A, Celikoglu F, Candan G, Hatemi H, Celikoglu S. “Erytrocyte sorbitol concentration in relation to blood gas tension and acid-base balance parameters.Biochem Soc Trans. 1993 August;21 (Pt3)(3): 285S.
8. 3. Z Gülbaran, H Yanardağ, C Demiroğlu, F Çelikoğlu, T Karayel, S Demirci, E Habiboğlu, R Dişçi, S Çelikoğlu. Early bronchodilating effects of protocylo hydrocloride..Acta Therapeutica , 1992; 18 : 163-169 [PubMed-indexed for MEDLİ.NE].
9. 4. S.Çelikoğlu, Ç.Türkoğlu, Ö.Çalış, M.Duru, M.Gülbaran, S.Öztürk, F.Çelikoğlu, S.Demirci, T.Karayel, N.Koç: Kalp Debisi ‘nin Asetilen İnhalasyonu ile Tek Nefeste Noninvaziv Olarak Ölçümünün Fick Metodu ile Karşılaştırılması.T Klin Kardioloji, 9:192-196, (1996)
10. 5. F.Çelikoğlu, G.Şahin, N.Seven, R.Şengül, G.Candan: Sarkoidozlu, KOAH ‘lı Hasta ve Sağlıklı, Sigara İçmeyen Kontrol Gruplarında Solunum Membran Permiabilitesinin İncelenmesi . Solunum, cilt 17: 106-113, (1994)
11. 6. M.Caner, Z.Gülbaran, F.Çelikoğlu, H.Yanardağ: Akut Astımda Magnesyum Sulfatın Bronko Dilatatör Etkisi.Klinik gelişim, 6: 2324-2326 ( 1993 ).
12. 7. C.C.Demiroğlu, T.Karayel, S.Demirci, F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, S.Çelikoğlu: Differantial Diagnosis Of Pulmonary Diseases From Left Cardiac Deficiency According To The Chest Radiological Findings Before And After Furosemid Turk.J Med Biol.Res., 3: 35-42 (1 ( 1992 )
13. 8. F.Çelikoğlu, Z.Gülbaran, H.Yanardağ, T.Karayel, S.Demirci, İ.C.C.Demiroğlu: The Changes in FEV1, Vmax50 And Vmax25 Values After Beta2 Adrenergic Sitimulation in Patients Turk. J Med Biol. Res., 3:257-265 ( 1992)
14. 9. R.Şengül, A.Seven, F.Çelikoğlu, G.Candan, H.Hatemi, S.Çelikoğlu: Eritrosit Sorbitol Oluşumu ile Kan Gazları ve Asit-Baz Denge Parametreleri Arasındaki İlişkiler. Biyokimya Dergisi özel ek, 17 ( 1992

Uzmanlık Alanları

Ödüller

loading
x

Randevu Talebi Oluşturma

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız