Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Ozdogan FN, Demirdal T. Risk factors in community acquired urinary system infections caused by extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli (ESBL). 25th European Congress Clinical Microbiology Infectious Diseases, 25-28 April 2015, Copenhagen Denmark.

2. Özdoğan FN, Altıntaş J. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde Araç İlişkili Enfeksiyon Surveyansı: 2. Basamak Hastanesinden 1 Yıllık Sonuçlar. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri. 04-08 Kasım 2015, Dalaman, Poster Bildiri.

3. Özdoğan FN, Gürkan Y, Altıntaş J. Bingöl Devlet Hastanesi’nde Yatan Hastalardan Alınan İdrar Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı, KLİMİK 2016, 30. Yıl Kurultayı, 9-12 Mart 2016, Antalya, Poster Bildiri

4. Kırcelli A, Özdoğan FN. Opere Olmuş Torakolomber Burst Kırık Hastalarında Gelişen Uriner Sistem İnfeksiyonlarının, Etken Dağılımı, Antibiyotik Duyarlılıkları ve Hastanede Kalış Sürecine Etkileri, XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Kongresi,  28-31 Mart 2018, Antalya, Poster Bildiri

5. Aydın M, Özdoğan FN, Uçak GV. Genital Sürüntü Örneklerindeki Mikoplazma ve Üroplazmaların Antibiyotik Duyarlılıkları. XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Kongresi,  13-16 Mart 2019, Antalya Poster Bildiri

Tıpta Uzmanlık Tezi

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten Escherichia Coli'nin Neden Olduğu Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Risk Faktörlerinin Araştırılması, İzmir, 2014

İlgi Alanları

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız