Göz Hastalıkları

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Yurt Dışı Yayınları

1.Tayanç E, Akova Y, Yılmaz G, Aydın P: Anterior segment indocyanine green angiography in pterygium surgery with conjunctival autograft transplantation.
Am J Ophthalmol. 2003 Jan;135(1):71-5. Erratum in: Am J Ophthalmol. 2003 May;135(5):756. 
2.Tayanç E, Akova Y, Yılmaz G, Aydın P: Indocyanine green angiography in ocular tuberculosis. Ocul Immunol Inflamm. 2004 Dec;12(4):317-22. 
3.Akbulut A, Tayanç E, Çetinkaya A, Akman A, Akova Y, Yılmaz G, Oto S, Akova Y, Aydın P: Results of cataract surgery in renal transplantation patients.
Eye. 2003 Apr;17(3):346-9. 
4.Aras S, Alpas İ, Yılmaz G, Baltacı V, Tayanç E, Aydın P: Retinal vein occlusion and factor V Leiden and prothrombin 20210 G:A mutations.
Eur J Ophthalmol. 2001 Oct-Dec;11(4):351-5. 
 

Yurt İçi Yayınlar

1.Tayanç E, Can U, Benli S, Aydın P: Psödotümör serebride tedavi yaklaşımları ve sonuçları. Anadolu Tıp Dergisi. 1999;3:150-157.
2.Tayanç E, Yılmaz G, Aydın P: Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonuna ikincil kistoid makülar ödemin değerlendirilmesinde oral floresein fundus anjiografi. Retina-Vitreus 2000;8:141-146.
3.Tayanç E, Akova Y, Yücel E, Aydın P: Periferik ülseratif keratit ve hepatit C enfeksiyonu birlikteliği. MN- Oftalmoloji Dergisi. 2002;9(2):210-211.
4.Özer A, Aydın P, Tayanç E, Benli S, Ağıldere M: Bir olgu nedeniyle lateral medüller sendrom. 1999;29(3):241-245.
5.Çakmakçı Ş, Akova Y, Tayanç E, Aydın P: Bir olgu nedeniyle Vogt Koyanagi Harada sendromu. MN- Oftalmoloji Dergisi. 1999;6:185-187.
6.Ertan A, Akova Y, Tayanç E, Aydın P: Herpetik üveitlerde klinik tanı ve yaklaşım. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2002;32(4):539-543.
 

Yurt Dışı Tebliğler

1.Tayanc E, Akova Y, Yılmaz G, Aydın P: Anterior segment ICG angiopraphy ptergium surgery with conjunctival transplantation. Symposium on cataract IOL and refractive surgery. April 28-May 2, 2001, CA, USA.
2.Tayanc E, Akova Y, Aydın P, Haberal M. Cataract surgery in renal transplants. Symposium on cataract IOL and refractive surgery. April 28-May 2, 2001, CA, USA.
3.Kücükerdönmez C, Tayanc E, Akova Y, Aydın P: Clinical characteristics and therapeutic strategies in viral immune stromai keratitis. 3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases International Federation of Eye Banks. Istanbul, Turkey, July 13-16, 2000.
4.Akova YA, Tayanc E, Aydın P. Herpes simplex keratitis following cataract  surgery.  XIIth Congress of European Society of Ophthalmology, Stockholm, Sweden. June 1999. Abstract no. SP469.
5.Kücükerdönmez C, Tayanc E, Yılmaz G, Aydın P: İndocyanine green angiopraphy in the evaluation of elschnig spots.  XIII. Congress of the europen society of ophthalmology 3-7 June 2001 Istanbul-Turkey.
6.Ertan A, Tayanc E, Akova YA, Aydın P. Diagnosis and clinical approach to herpetic uveitis. VI. International Symposium on Ocular Inflammation, Istanbul, Turkey, June 18-23, 2000.
7.Akman A, Akova Y, Akbulut A, Tayanc E, Aydın P. Cataract surgery results in renal tranplant patients. XIX Congress of the ESCRS, 1-5 September 2001, Amsterdam.
 

Yurt İçi Tebliğler

1.Tayanç E, Çakmakçı Ş, Akova Y, Aydın P. Bir olgu nedeniyle Vogt Koyanagi Harada sendromu. XXXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 15-20 Eylül 1998; Bursa.
2.Tayanç E, Yılmaz G, Aydın P: Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonuna ikincil kistoid maküla ödeminin değerlendirilmesinde oral flöresein fundus anjiografi. XXXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 15-20 Eylül 1998; Bursa.
3.Tayanç E, Yılmaz G, Oto S, Aydın P. Elschnig spotlarının değerlendirilmesinde indosiyanin yeşili anjiografinin yeri. XXXlV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı 2000. S: 132.
4.Tayanç E, Yılmaz G, Kılınç M, Aydın P. Kronik böbrek yetmezliğinde posterior iskemik optik nöropati. XXXlV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı 2000. S: 177.
5.Tayanç E, Akova Y, Aydın P. Silikon tıkaç uygulamasını takiben piyojenik granülom gelişen bir olgu. 2001 Nisan kursu, kornea toplantısı.
6.Yılmaz G, Tayanç E, Dursun D, Aydın P. Stargardt Hastalığında Water-Shed zonların ICG anjiografi ile gösterilmesi. XXXlll. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı 1999, s.155. 
7.Ertan A, Akman A, Tayanç E, Boyvat F, Ağıldere M, Aydın P: Kavernöz sinüs patolojilerinde göziçi basıncı. XXII. Kış Sempozyumu ‘2000 Yılına girerken Türk Oftalmolojisi’ Konya, 1999.
8.Tayanç E, Gültan E, Karel F: Künt travma sonrası ışık hissi kaybı olan bir olguda komplike klinik seyir ve ışık hissinin geri dönüşü.  39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı 2005, s.168.
 

Uzmanlık Alanları

Kornea

Glokom ve Üvea Hastalıkları

Kornea ve Konjonktiva Hastalıkları

Kuru Göz

Allerjik Göz Hastalıkları

Kontak Lens

Ödüller

loading
x

Randevu Talebi Oluşturma

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız