Pediatri

Neonatoloji

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Yayınlar

 1. Düzova A, Mustafa F, Sakallı H, Yapakçı E, Özen S, Bakkaloğlu A. Juvenil Romatoid Artritte Makrofaj Aktivasyon Sendromu: Vaka Takdimi. II. Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi 18-21 Ekim 1999 Ankara (Poster).
 2. Yapaçı E, Uysal Ö, Demirbilek H, Olgar Ş, Naçar N, Özen H. Hypoglycaemia and hypothermia due to nimesulide overdose. Arch Dis Child 2001; 85: 510-513 (Letter).
 3. Yapakçı E, Tarcan A, Gürakan B. Prematürelerde gebelik haftasına göre doğum ağırlıkları. Yeni Tıp Dergisi 21 (3): 147-150, 2004.
 4. Yapakçı E, Tarcan A, Tekşam M, Gürakan B. Perinatal asfikside ilk 10 günde kranial ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları. 48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği, 3. Pediatri Asistanları Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun (Poster).
 5. Anuk D, Yapakçı E, Tarcan A, Akkoyun İ, Gürakan B. Transfüzyon sıklığı ve prematüre retinopatisi. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri (Poster).
 6. Yapakçı E, Yılmaz A, Gökmen Z, Tarcan A, Gürakan B. Çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde hiperglisemi ve mortalite/morbidite ilişkisi. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri (Poster).
 7. Tarcan A, Ağras PI, Yapakçı E, Boyvat F, Özdemir H, Gürakan B. Prematüre yenidoğanda unilateral böbrek gelişim anomalisine bağlı hiponatremik hipertansif sendrom. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri (Poster).
 8. Gökmen Z, Üçkuyu A, Güner ŞN, Yapakçı E, Tarcan A. Vaka sunumu: İkinci trimestrde tanımlanmış süperfetusyon. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri (Poster).
 9. Bıkmaz E, Tarcan A, Yapakçı E, Sürmeli Ö, Ötgün İ, Gürakan B. Endoskopik girişim ile düzelen neonatal atelektazi. Yeni Tıp Dergisi 22 (1): 18-20, 2005.
 10. Özkiraz S, Güney LH, Ötgün İ, Yapakçı E, Tarcan A, Arda İS, Hiçsönmez A. Bir yenidoğan bakım ünitesinde konjenital diafragma hernisi deneyimleri. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep (Poster). 
 11. Yanık F, Yapakçı E, Tarcan A, Gürakan B, Eroğlu D, Kayal D. Antenatal betamethasone uygulanan olguların gebelik sonuçları. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Tıp Kongresi, 1-5 Ekim 2005, İzmir (Poster).
 12. Yapakçı E, Gökmen Z, Yücel M, Tarcan A, Özbek N. Prematüre yenidoğanda eritrosit transfüzyonlarının serum pro-hepsidin düzeyleri üzerine etkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Tartışmalı poster).
 13. Yapakçı E, Melek E, Derbent M, Baskın E, Tarcan A. Ivemark sendromu. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 14. Yapakçı E, Ötgün İ, Uyar P, Arda İS, Gürakan B, Hiçsönmez A. Total parenteral nutrisyon komplikasyonu olarak gelişen pulmoner emboli. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 15. Anuk D, Yapakçı E, Özkiraz S, Tarcan A, Gürakan B. Preterm doğumun endike ya da spontan olması erken dönem sorunlarını etkiler mi? 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 16. Ötgün İ, Güney LH, Yapakçı E, Özkiraz S, Arda İS, Boyvat F, Tarcan A, Gürakan B, Hiçsönmez A. Trakea ve bronşta oluşan darlıklarda stent uygulaması. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 17. Arda İS, Ötgün İ, Tarcan A, Yapakçı E, Güney LH, Özkiraz S, Özen Ö, Kayaselçuk F, Tiker E, Oğuzkurt P, Gürakan B, Hiçsönmez A. Prematüre yenidoğanlarda idyopatik intestinal perforasyonlar. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 18. Arda İS, Ötgün İ, Güney LH, Özkiraz S, Tarcan A, Yapakçı E, Gürakan B, Hiçsönmez A. Bir yaşın altında doğumsal kalp-damar anomalisi olan hastalarda ortaya çıkan gastrointestinal sistem sorunları. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 19. Karadağ E, Öncel MY, Yapakçı E, Avcı Z, Tarcan A, Özbek N. Arterial trombozu olan bir yenidoğanın TPA ile başarılı tedavisi. 42. Türk Pediatri Kongresi, 15-20 Mayıs 2006, Antalya (Poster).
 20. Ötgün İ, Demirhan B, Yapakçı E, Fakıoğlu E, Arda İS, Gürakan B, Hiçsönmez A. Total parenteral nutrisyon sırasında presipitasyona bağlı olarak gelişen ender bir pulmoner emboli olgusu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2006; 20 (Ek Sayı):159.
 21. Ötgün İ, Arda İS, Güney LH, Çağlar Ö, Tutar NU, Yapakçı E, Hiçsönmez A. Prematüre yenidoğanlarda inguinal herniye bağlı olarak gelişen testis sorunları. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2006; 20 (Ek Sayı):231.
 22. Yapakçı E, Tarcan A, Gürakan B. Yenidoğan döneminde lökomoid reaksiyon.

15. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-15), 4-7 Nisan 2007, Antalya (Tartışmalı poster).

 1. Yapakçı E, Gökmen Z, Gürakan B. Perinatal asfiksinin nadir bir nedeni: spontan umbilikal kord hematomu. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-15), 4-7 Nisan 2007, Antalya (Poster).
 2. Yapakçı E, Özbek N, Tarcan A, Gürakan B. Annesinde Brucella Enfeksiyonu Olan Bir Yenidoğanda Hemolitik Anemi 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-15), 4-7 Nisan 2007, Antalya (Poster).
 3. Anuk D, Yapakçı E, Koçbıyık A, Tarcan A. Hipokalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu olgusu. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-15), 4-7 Nisan 2007, Antalya (Poster).
 4. Özyürek E, Tarcan A, Yaprakçı E, Tokel K, Gürakan B, Özbek N. Thrombocytosis in the neonatal intensive care unit: Experience at a single center. Turk J Hematol 2007;24:110-116.
 5. Anuk İnce D, Yapakçı E, Tarcan A. Hipokalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu olan bir vaka. Yeni Tıp Dergisi 2008;25:116-117.
 6. Torer B, Gulcan H, Tarcan A, Tiker F, Yapakci E. The factors associated with the duration of time to achieve full enteral feeding. Early Human Development 2008;84 Supp:114-115. 
 7. Yapakci E, Tarcan A, Celik B, Ozbek N, Gürakan B. Serum pro-hepcidin levels in term and preterm newborns with sepsis. Pediatr Int 2009;51:289-292.
 8. Yapakçi E, Ecevit A, Gökmen Z, Tarcan A, Ozbek N. Erythrocyte transfusions and serum prohepcidin levels in premature newborns with anemia of prematurity. J Pediatr Hematol Oncol 2009;31:840-842.
 9. Gokmen Z, Ozkiraz S, Yapakci E, Baskin E, Tarcan A. Transient pseudohypoaldosteronism in an infant with vesicoureteral reflux and urinary tract infection. Early Human Development, Volume 84, Issue null, Pages S100-S100.
 10. Yapakçi E, Kinik ST, Pohlenz J. Intrauterine treatment of an infant with fetal goitre. J Pediatr Endocrinol Metab. 2010;23:651-652.
 11. Yapakçi E, Tarcan A, Ecevit A, Törer B, Gökdemir B, Gürakan B. Prematüre yenidoğanlarda yaşamın ilk üç gününde inferior vena kava oksijen satürasyonunun patent duktus arteriozusun tanısında kullanımının araştırılması. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18), 21-24 Nisan 2010 Bodrum, Muğla (Poster).
 12. Akman AÖ, Eroğlu F, Emre T, Çebioğlu E, Demir PS, Alp H, Yıldız RV, Yapakçı E. Olgu Sunumu: Ağır SGA’lı preterm bebekte tam hidrolize formüla ile iyileşen beslenme intoleransı. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21) 14-17 Nisan 2013 Belek, Antalya (Poster).
 13. Yapakçı E, Ecevit A, Törer B, Ince DA, Gökdemir M, Gülcan H, Tarcan A. "Shunt index" can be used to predict clinically significant patent ductus arteriosus in premature neonates in early post-natal life. Cardiol Young. 2013 Jul 2:1-5. [Epub ahead of print]
 14. Ayşe Ecevit, Deniz Anuk-İnce, Ece Yapakçı, Şebnem Kupana-Ayva, Abdullah Kurt, Filiz F. Yanık, Aylin Tarcan. Association of respiratory distress syndrome and perinatal hypoxia with histologic chorioamnionitis in preterm infants. The Turkish Journal of Pediatrics 2014;56:56-61.
 15. Aslıhan Abbasoğlu, Tuğrul Cabıoğlu, Ece Yapakçı, Ayşe Nur Ecevit, Ali Ulaş Tuğcu, Aylin Tarcan. Preterm yenidoğanlarda topuk kanı alınması öncesinde BL60 ve K3 noktalarına uygulanan akupresin analjezik etkinliğinin değerlendirilmesi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 16. Aslıhan Abbasoğlu, Ali Ulaş Tuğcu, Deniz Anuk İnce, Ece Yapakçı, Ayşe Nur Ecevit, Aylin Tarcan. Yenidoğan sepsisinde RDW değişiminin prognoza etkisinin değerlendirilmesi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 17. Ece Yapakçı, Ayşe Özgün Akman, Funda Eroğlu, Pervin Sezer Demir, Emel Çebioğlu, Tijen Emre, Aslıhan Abbasoğlu, Aylin Tarcan. Preeklamptik anne bebeğinde gözlenen hiponatremi olgusu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 18. Ayşe Özgün Akman, Rahşan Vargün Yıldız, Mine Fedakar Şenyücel, Ece Yapakçı, Tijen Emre, Emel Çebioğlu, Pervin Demir, Funda Eroğlu, Hakkı Akman, Burcu Yıldırım, Çiğdem Öztürk. Prematüre bir bebekte Hirschsprung hastalığı olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 19. Ayşe Özgün Akman, Rahşan Vargün Yıldız, Mine Fedakar Şenyücel, Ece Yapakçı, Emel Çebioğlu, Pervin Demir, Funda Eroğlu, Tijen Emre, Kader Doğan, Ayşen Can. Sakrokoksigeal teratomlu bir olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 20. Abbasoğlu A, Ecevit A, Tuğcu AU, Yapakçı E, Tekindal MA, Tarcan A, Ecevit Z. The influence of IgM-enriched immunoglobulin therapy on neonatal mortality and hematological variables in newborn infants with blood culture-proven sepsis. Turk J Pediatr 2014;56:267-271.
 21. Yapakçı E, Ecevit A, Ince DA, Gökdemir M, Tekindal MA, Gülcan H, Tarcan A. Inferior Vena Cava Oxygen Saturation during the First Three Postnatal Days in Preterm Newborns with and without Patent Ductus Arteriosus. Balkan Med J 2014;31:230-234. doi: 10.5152/balkanmedj.2014.13197.
 22. Abbasoglu A, Cabioglu MT, Tugcu AU, Yapakci E, Tekindal MA, Tarcan A. Laser acupuncture before heel lancing for pain management in healthy term newborns: a randomised controlled trial. Acupunct Med 2015;33:445-450. doi: 10.1136/acupmed-2015-010765.
 23. Torer B, Hanta D, Yapakci E, Gokmen Z, Parlakgumus A, Gulcan H, Tarcan A. Association of Serum Albumin Level and Mortality in Premature Infants. J Clin Lab Anal 2016;30:867-872. doi: 10.1002/jcla.21949.

 

 1. Düzova A, Mustafa F, Sakallı H, Yapakçı E, Özen S, Bakkaloğlu A. Juvenil Romatoid Artritte Makrofaj Aktivasyon Sendromu: Vaka Takdimi. II. Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi 18-21 Ekim 1999 Ankara (Poster).
 2. Yapaçı E, Uysal Ö, Demirbilek H, Olgar Ş, Naçar N, Özen H. Hypoglycaemia and hypothermia due to nimesulide overdose. Arch Dis Child 2001; 85: 510-513 (Letter).
 3. Yapakçı E, Tarcan A, Gürakan B. Prematürelerde gebelik haftasına göre doğum ağırlıkları. Yeni Tıp Dergisi 21 (3): 147-150, 2004.
 4. Yapakçı E, Tarcan A, Tekşam M, Gürakan B. Perinatal asfikside ilk 10 günde kranial ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları. 48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği, 3. Pediatri Asistanları Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun (Poster).
 5. Anuk D, Yapakçı E, Tarcan A, Akkoyun İ, Gürakan B. Transfüzyon sıklığı ve prematüre retinopatisi. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri (Poster).
 6. Yapakçı E, Yılmaz A, Gökmen Z, Tarcan A, Gürakan B. Çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde hiperglisemi ve mortalite/morbidite ilişkisi. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri (Poster).
 7. Tarcan A, Ağras PI, Yapakçı E, Boyvat F, Özdemir H, Gürakan B. Prematüre yenidoğanda unilateral böbrek gelişim anomalisine bağlı hiponatremik hipertansif sendrom. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri (Poster).
 8. Gökmen Z, Üçkuyu A, Güner ŞN, Yapakçı E, Tarcan A. Vaka sunumu: İkinci trimestrde tanımlanmış süperfetusyon. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri (Poster).
 9. Bıkmaz E, Tarcan A, Yapakçı E, Sürmeli Ö, Ötgün İ, Gürakan B. Endoskopik girişim ile düzelen neonatal atelektazi. Yeni Tıp Dergisi 22 (1): 18-20, 2005.
 10. Özkiraz S, Güney LH, Ötgün İ, Yapakçı E, Tarcan A, Arda İS, Hiçsönmez A. Bir yenidoğan bakım ünitesinde konjenital diafragma hernisi deneyimleri. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep (Poster). 
 11. Yanık F, Yapakçı E, Tarcan A, Gürakan B, Eroğlu D, Kayal D. Antenatal betamethasone uygulanan olguların gebelik sonuçları. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Tıp Kongresi, 1-5 Ekim 2005, İzmir (Poster).
 12. Yapakçı E, Gökmen Z, Yücel M, Tarcan A, Özbek N. Prematüre yenidoğanda eritrosit transfüzyonlarının serum pro-hepsidin düzeyleri üzerine etkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Tartışmalı poster).
 13. Yapakçı E, Melek E, Derbent M, Baskın E, Tarcan A. Ivemark sendromu. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 14. Yapakçı E, Ötgün İ, Uyar P, Arda İS, Gürakan B, Hiçsönmez A. Total parenteral nutrisyon komplikasyonu olarak gelişen pulmoner emboli. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 15. Anuk D, Yapakçı E, Özkiraz S, Tarcan A, Gürakan B. Preterm doğumun endike ya da spontan olması erken dönem sorunlarını etkiler mi? 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 16. Ötgün İ, Güney LH, Yapakçı E, Özkiraz S, Arda İS, Boyvat F, Tarcan A, Gürakan B, Hiçsönmez A. Trakea ve bronşta oluşan darlıklarda stent uygulaması. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 17. Arda İS, Ötgün İ, Tarcan A, Yapakçı E, Güney LH, Özkiraz S, Özen Ö, Kayaselçuk F, Tiker E, Oğuzkurt P, Gürakan B, Hiçsönmez A. Prematüre yenidoğanlarda idyopatik intestinal perforasyonlar. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 18. Arda İS, Ötgün İ, Güney LH, Özkiraz S, Tarcan A, Yapakçı E, Gürakan B, Hiçsönmez A. Bir yaşın altında doğumsal kalp-damar anomalisi olan hastalarda ortaya çıkan gastrointestinal sistem sorunları. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), 12-16 Nisan 2006, Antalya (Poster).
 19. Karadağ E, Öncel MY, Yapakçı E, Avcı Z, Tarcan A, Özbek N. Arterial trombozu olan bir yenidoğanın TPA ile başarılı tedavisi. 42. Türk Pediatri Kongresi, 15-20 Mayıs 2006, Antalya (Poster).
 20. Ötgün İ, Demirhan B, Yapakçı E, Fakıoğlu E, Arda İS, Gürakan B, Hiçsönmez A. Total parenteral nutrisyon sırasında presipitasyona bağlı olarak gelişen ender bir pulmoner emboli olgusu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2006; 20 (Ek Sayı):159.
 21. Ötgün İ, Arda İS, Güney LH, Çağlar Ö, Tutar NU, Yapakçı E, Hiçsönmez A. Prematüre yenidoğanlarda inguinal herniye bağlı olarak gelişen testis sorunları. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2006; 20 (Ek Sayı):231.
 22. Yapakçı E, Tarcan A, Gürakan B. Yenidoğan döneminde lökomoid reaksiyon.

15. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-15), 4-7 Nisan 2007, Antalya (Tartışmalı poster).

 1. Yapakçı E, Gökmen Z, Gürakan B. Perinatal asfiksinin nadir bir nedeni: spontan umbilikal kord hematomu. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-15), 4-7 Nisan 2007, Antalya (Poster).
 2. Yapakçı E, Özbek N, Tarcan A, Gürakan B. Annesinde Brucella Enfeksiyonu Olan Bir Yenidoğanda Hemolitik Anemi 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-15), 4-7 Nisan 2007, Antalya (Poster).
 3. Anuk D, Yapakçı E, Koçbıyık A, Tarcan A. Hipokalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu olgusu. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-15), 4-7 Nisan 2007, Antalya (Poster).
 4. Özyürek E, Tarcan A, Yaprakçı E, Tokel K, Gürakan B, Özbek N. Thrombocytosis in the neonatal intensive care unit: Experience at a single center. Turk J Hematol 2007;24:110-116.
 5. Anuk İnce D, Yapakçı E, Tarcan A. Hipokalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu olan bir vaka. Yeni Tıp Dergisi 2008;25:116-117.
 6. Torer B, Gulcan H, Tarcan A, Tiker F, Yapakci E. The factors associated with the duration of time to achieve full enteral feeding. Early Human Development 2008;84 Supp:114-115. 
 7. Yapakci E, Tarcan A, Celik B, Ozbek N, Gürakan B. Serum pro-hepcidin levels in term and preterm newborns with sepsis. Pediatr Int 2009;51:289-292.
 8. Yapakçi E, Ecevit A, Gökmen Z, Tarcan A, Ozbek N. Erythrocyte transfusions and serum prohepcidin levels in premature newborns with anemia of prematurity. J Pediatr Hematol Oncol 2009;31:840-842.
 9. Gokmen Z, Ozkiraz S, Yapakci E, Baskin E, Tarcan A. Transient pseudohypoaldosteronism in an infant with vesicoureteral reflux and urinary tract infection. Early Human Development, Volume 84, Issue null, Pages S100-S100.
 10. Yapakçi E, Kinik ST, Pohlenz J. Intrauterine treatment of an infant with fetal goitre. J Pediatr Endocrinol Metab. 2010;23:651-652.
 11. Yapakçi E, Tarcan A, Ecevit A, Törer B, Gökdemir B, Gürakan B. Prematüre yenidoğanlarda yaşamın ilk üç gününde inferior vena kava oksijen satürasyonunun patent duktus arteriozusun tanısında kullanımının araştırılması. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18), 21-24 Nisan 2010 Bodrum, Muğla (Poster).
 12. Akman AÖ, Eroğlu F, Emre T, Çebioğlu E, Demir PS, Alp H, Yıldız RV, Yapakçı E. Olgu Sunumu: Ağır SGA’lı preterm bebekte tam hidrolize formüla ile iyileşen beslenme intoleransı. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21) 14-17 Nisan 2013 Belek, Antalya (Poster).
 13. Yapakçı E, Ecevit A, Törer B, Ince DA, Gökdemir M, Gülcan H, Tarcan A. "Shunt index" can be used to predict clinically significant patent ductus arteriosus in premature neonates in early post-natal life. Cardiol Young. 2013 Jul 2:1-5. [Epub ahead of print]
 14. Ayşe Ecevit, Deniz Anuk-İnce, Ece Yapakçı, Şebnem Kupana-Ayva, Abdullah Kurt, Filiz F. Yanık, Aylin Tarcan. Association of respiratory distress syndrome and perinatal hypoxia with histologic chorioamnionitis in preterm infants. The Turkish Journal of Pediatrics 2014;56:56-61.
 15. Aslıhan Abbasoğlu, Tuğrul Cabıoğlu, Ece Yapakçı, Ayşe Nur Ecevit, Ali Ulaş Tuğcu, Aylin Tarcan. Preterm yenidoğanlarda topuk kanı alınması öncesinde BL60 ve K3 noktalarına uygulanan akupresin analjezik etkinliğinin değerlendirilmesi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 16. Aslıhan Abbasoğlu, Ali Ulaş Tuğcu, Deniz Anuk İnce, Ece Yapakçı, Ayşe Nur Ecevit, Aylin Tarcan. Yenidoğan sepsisinde RDW değişiminin prognoza etkisinin değerlendirilmesi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 17. Ece Yapakçı, Ayşe Özgün Akman, Funda Eroğlu, Pervin Sezer Demir, Emel Çebioğlu, Tijen Emre, Aslıhan Abbasoğlu, Aylin Tarcan. Preeklamptik anne bebeğinde gözlenen hiponatremi olgusu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 18. Ayşe Özgün Akman, Rahşan Vargün Yıldız, Mine Fedakar Şenyücel, Ece Yapakçı, Tijen Emre, Emel Çebioğlu, Pervin Demir, Funda Eroğlu, Hakkı Akman, Burcu Yıldırım, Çiğdem Öztürk. Prematüre bir bebekte Hirschsprung hastalığı olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 19. Ayşe Özgün Akman, Rahşan Vargün Yıldız, Mine Fedakar Şenyücel, Ece Yapakçı, Emel Çebioğlu, Pervin Demir, Funda Eroğlu, Tijen Emre, Kader Doğan, Ayşen Can. Sakrokoksigeal teratomlu bir olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014 Belek, Antalya (Poster).
 20. Abbasoğlu A, Ecevit A, Tuğcu AU, Yapakçı E, Tekindal MA, Tarcan A, Ecevit Z. The influence of IgM-enriched immunoglobulin therapy on neonatal mortality and hematological variables in newborn infants with blood culture-proven sepsis. Turk J Pediatr 2014;56:267-271.
 21. Yapakçı E, Ecevit A, Ince DA, Gökdemir M, Tekindal MA, Gülcan H, Tarcan A. Inferior Vena Cava Oxygen Saturation during the First Three Postnatal Days in Preterm Newborns with and without Patent Ductus Arteriosus. Balkan Med J 2014;31:230-234. doi: 10.5152/balkanmedj.2014.13197.
 22. Abbasoglu A, Cabioglu MT, Tugcu AU, Yapakci E, Tekindal MA, Tarcan A. Laser acupuncture before heel lancing for pain management in healthy term newborns: a randomised controlled trial. Acupunct Med 2015;33:445-450. doi: 10.1136/acupmed-2015-010765.
 23. Torer B, Hanta D, Yapakci E, Gokmen Z, Parlakgumus A, Gulcan H, Tarcan A. Association of Serum Albumin Level and Mortality in Premature Infants. J Clin Lab Anal 2016;30:867-872. doi: 10.1002/jcla.21949.

 

 

İlgi Alanları

Anne sütü ve emzirme

Yenidoğan sarılığı

Yenidoğanda solunum desteği ve ventilasyon tedavisi

Prematüre bebek izlemi

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız