Çocuk Gelişimi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Yayınlar

1. Turkish children's performance on Denver II: effect of sex and mother's education. Dev Med Child Neurol. Jun;40(6):411-6.1998

2. Altı yaş çocuklarında Denver II Testi Performansı: Sosyo-Ekonomik Farklılıklar. 43. Milli Pediatri Kongre Bildirisi. Ankara,1999

3. Denver II Test and School Performance. Avrupa Sosyal Pediatri Derneği Kongre Bildirisi. İstanbul, 1999

4. Hand and eye preference in normal preschool children. Clin Pediatr (Phila). 1999 Nov;38(11):677-80.

5. Pediatri Polikliniğinde Gelişimsel Değerlendirme ve Yaklaşım:Gelişim Ünitesi Çalışmaları. II.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongre Bildirisi. Ankara, Mayıs 2000

6. Denver II Test and Turkish Children: effect of Socio-economic and maternal different”. Clinical Pediatrics, 81: 98-101, Article, 2000

7. Sorgulama formunun Gelişimsel Değerlendirmedeki Yeri: Denver II ile karşılaştırılması. Birinci Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongre Bildirisi. Ankara, 2001

8. Hand and Eye Preference of Children. Infant Mental Health Dünya Kongresi Bildirisi. Montreal, Quebec-CANADA, 2000

9. The developmental evaluatıon and the follow-up of the chıldren referred to outpatıent clınıc : hacettepe unıversıty chıldren hospıtal chıld development unıt ( cdu ) experıences. Infant mental health dünya kongresi bildirisi. Amsterdam, 2002

10. Sıfır-6 yaş çocuklarının Denver II testi ile okul başarısı değerlendirmesi. Uluslararası Çocuk Nörolojisi Kongre Bildirisi.İzmir, 2002

11. Serebral Palsili çocukların gelişimsel değerlendirilmesi ve aile gereksinimleri. I.Ulusal Serebral Palsi Gelişimsel bozukluklar kongre bildirisi. İstanbul. Kasım 2005

12. Can preschool developmental screening identify children at risk for school problems? Early Hum Dev. 2007 Jan 24;

13. Developmental status in hydrocephalic children. European Journal of Paediatric Neurology. Avrupa Pediatrik Nöroloji Derneği (EPNS) 7.Kongre Bildirisi. Kuşadası, September 2007

14. Turkish adaptation of speech and language disorders test: Preschool Language Scale, fourth edition: PLS-4. European J Pediatr Neurol, 11 (suppl.1), page 87. 2007

15. The Revision of Denver II test at Turkish Children: Ten years ago,ten years later. Infant Mental Health Kongresi Bildirisi. Leipsig-Almanya 2010

16. Dikkat Eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile örtülü fiziksel istismar ve ihmal. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.2011.Cilt:54 Sayı³

17. Turkish Validation of the PICCOLO (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes. Infant Mental Health Journal Volume 34, Issue 4, pages 330–338, July/August 2013

18. Language Developmenet and Affecting factors in 6.0-27.0 Month-Old Children. Ear,Nose&Throat Journal. 2013

19. Language development and affecting factors in 3-6 year-old children. European archives of oto-rhino-laryngology and head & neck. 2013

20. Milestones of language development in Turkish children. Muluk NB, Bayoğlu B, Konuşkan B, Anlar B. B-ENT. 2013;9(4):299-306

21. Language development and affecting factors in 3- to 6-year-old children. Muluk NB, Bayoğlu B, Anlar B. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 May;271(5):871-8

22. Preschool Developmental Screening with Denver II Test in Semi-Urban Areas. J Pediatr Child Care Volume:1 Issue: 2, November 2015

23. Screening preschool children for fine motor skills: environmental influenc. J. Phys. Ther. Sci. Vol. 28, No. 3, 2016

24. A study of language development and affecting factors in children aged 5 to 27 months. Ear,Nose &Throat Journal Volume 95, Number 1, Jan 2016

25. AÇ TAYFUR, B BAYOĞLU, B ANLAR. Role Of Parental Questionnaires In Developmental Evaluation Of Children: A Comparison Of Mothers' Report And Screening Test Results. ATD 2017; 2(2): 37 -4

26. Çocuk gelişimi klinik uygulamaları: hasköy semt polikliniği örneği. Kıymet DEVLET MEMİŞ1, Birgül URAL BAYOĞLU2, Adnan YÜCE1, Mustafa BOLKAN. Uluslararası 4. Çocuk gelişimi Kongresi. Ankara 22-24 Ekim2018

27. Cemil Özal, Birgül Bayoğlu, Sevilay Karahan, Mintaze Kerem Günel, Banu Anlar. Gross motor development of preschool children: effects of socioeconomic status and maternal education. The Turkish Journal of Pediatrics 2020; 62: 10-18

28. Ganime Ayar , Tülin Köksal, Funda Kurt, Aysun Kara Uzun, Bahar Çuhacı Çakır, Birgül Bayoğlu, Sıddıka Songül Yalçın. Mother-child interaction and the development status of children who have been accidentally poisoned. The Turkish Journal of Pediatrics 2020; 62: 61-67

29. Bayoğlu. “Ozel sağlık kuruluşlarında norogelişimsel değerlendirme: Cocuk gelişimi unitesinin onemi”. 22. Ulusal Cocuk NorolojisiKongresi. Kasım 2020

30. Bayoğlu, Çultu, Erdemli. Sleep Difficulties at early childhood. Ulusal Sosyal Pedaitri Kongresi.Kasım 2020

31. Oyun ve Beyin Gelişimi Play and Brain Development. Bayoğlu BU. Oyun ve beyin gelişimi. Çarman KB, editör. Gelişimsel Nöroloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.65-8.

Yazılan Kitap ve Kitap Bölümleri

1. "Anne-Çocuk Karnesi". Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Yayını. Şubat 2008

2. “G.D.P. - Anne-Baba Rehberi”. Nobel Tıp Yayınları. Nisan 2007-2014

3. “Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi”. Editör: Tarık Solmuş. Nobel Yayınları. Ankara.2010

4. “Romantik İlişkiler,Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri”. Editör: Tarık Solmuş. Nobel Yayınları. Ankara.2010

5. "Riskli Bebek İzlemi". Editör: Prof.Dr. İpek Akman. Boyut Yayıncılık. Istanbul 2014

6. "Temel Çocuk Nörolojisine Giriş". Editör: Prof.Dr. Kalbiye Yalaz. Pelikan Kitabevi. Ankara 2015

7. "Çocuk Sesi". Gelişim Destek Paketi. Akademisyen Yayınevi. 2016.

8. Nörolojik Olarak Riskli Bebek İzlemi. Editör:Prof.Dr.Yüksel Yılmaz. Hayykitap. İstanbul, 2016

9. Riskli Bebek Aile Rehberi. Editör: Prof.Dr. İpek Akman. Boyut Yayıncılık. Istanbul 2016

10. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi. Editör: Prof.Dr. Kalbiye Yalaz. Hipokrat Kitabevi. Ankara 2017

11. Sağlık Kuruluşlarında Çocuk.Ed: Prof.Dr. Pınar Bayhan,Prof.Dr. İsmihan Artan.Hedefcs Yayıncılık. .Ankara.2018

12. Gelişimsel ebeveynlik rehberi. Hipokrat Yayıncılık. Ankara 2019

13. Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu.Riskli Bebeklerde DEHB. Ed.:A.Şebnem Soysal Acar. Nobel Yayınları.2019

14. Gelişimsel ebeveynlik. Çv.Ed. Birgül Bayoğlu, Fatma Elibol. Nobel Yayın. Ankara 2020

15. Gecikmiş Konuşma ve Dil Gelişimi. Şenay Eseroğlu. Ed. Birgül Bayoğlu. Ocak 2021

Panel, Konferans ve Toplantı Konuşmaları

1. "Gelişimi Değerlendirme". Etkileşimli Aile Eğitimi Sempozyumu 4. Ankara 2005

2. “Denver II Testi revizyon sonuçları”. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi. Marmaris 2007

3. “Fiziksel istismarı önlemede çocuk gelişimcinin rolü ve önemi”. Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Sempozyumu II. Mayıs 2008

4. “Erken Tanıda Gelişimsel Tarama Testlerinin Yeri ve Önemi”. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri I. Nisan 2008

5. ”Gelişimsel Tarama ve Testler”. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi II Günleri. Konya 2009

6. ”Gelişimsel Değerlendirme”. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri-III  Muş 2009

7. ”Davranışsal ve eğitsel yaklaşım”. Pediatrik Rehabilitasyon-I Kongresi. İstanbul 2009

8. "Gelişimsel testler ve uygulama alanları”. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi.”Marmaris 2009

9. "Erken Çocukluk Eğitiminde Çocuk Gelişimcinin Rolü". Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Konferansları. Nisan 2011

10. "Çocukların madde bağımlılığından korunmasında erken gelişimsel izlem: Aile ile işbirliği" . III. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu. 20-22 Nisan 2011

11. "Mukopolisakkaridozlu çocukların gelişimsel değerlendimesi". MPS Konferansları. Hacettepe Üniversitesi. 2015

12. V. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi.2016

13. 5.PUADER Kongresi.Çeşme.2016

14. Denver II Gelişimsel Tarama Testi Türkiye Sertifika Eğitimleri Program Sorumlusu (1998 – 2016)

15. 4.Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi. “Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Kursu”. Antalya,2016

16. PİKOLO-Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Çalıştay Konuşmacısı. Uluslararası  4. Çocuk Gelişimi Kongresi. Ankara 22-24 Ekim 2018

17. İstinye Üniversitesi.ÇG Bölümü. Dönem 2. Nörolojik gelişim. Güz Dönemi.2020 

İlgi Alanları

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız