Çocuk Gelişimi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

1. Turkish children's performance on Denver II: effect of sex and mother's education. Dev Med Child Neurol. 1998 Jun;40(6):411-6.

2. Hand and eye preference in normal preschool children. Clin Pediatr (Phila). 1999 Nov;38(11):677-80.

3. Denver II Test and Turkish Children: effect of Socio-economic and maternal different. Clinical Pediatrics, 81: 98-101, Article, 2000

4. Can preschool developmental screening identify children at risk for school problems? Early Hum Dev. 2007 Jan 24;

5. Bayoglu B., Ozışık P. Anlar B.Developmental status in hydrocephalic children. European Journal of Paediatric Neurology. Volume 11.Suppl.2007

6. Yalçınkaya F., Bayoglu B., Belgin E. Turkish adaptation of speech and language disorders test: Preschool Language Scale, fourth edition: PLS-4. European J Pediatr Neurol, 11 (suppl.1), page 87.2007

7. Soysal Ş., Bayoglu B., Dikkat Eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile örtülü fiziksel istismar ve ihmal. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.2011.Cilt:54 Sayı3

8. Muluk NB, Bayoğlu B, Anlar B. Language Developmenet and Affecting factors in 6.0-27.0 Month-Old Children. Ear,Nose&Throat Journal. 2013

9. Muluk NB, Bayoğlu B, Anlar B. Language development and affecting factors in 3-6 year-old children. European archives of oto-rhino-laryngology and head & neck. 2013

10. Bayoglu,B., Elibol E., Karaduman E., Innocenti M. Turkish Validation of the Piccolo (Parenting Interactions With Children:Checklist of Observations Linked to Outcomes). Infant Mental health Journal.Vol 2013 34(4),330-338.

11. Muluk NB, Bayoğlu B, Konuşkan B, Anlar B. Milestones of language development in Turkish children. B-ENT. 2013;9(4):299-306

12. Muluk NB, Bayoğlu B, Anlar B. Language development and affecting factors in 3- to 6-year-old children. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 May;271(5):871-8

13. Muluk NB, Bayoğlu B, Anlar B. A study of language development and affecting factors in children aged 5 to 27 months.. Ear Nose Throat J. 2016 Jan;95(1):E23-9

Yazılan Kitaplar ve Kitap Bölümleri

1. “Anne-Baba Rehberi. Gelişim Destek Önerileri”. Hacettepe Basımevi. 2004

2. Anne-Çocuk Karnesi. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Yayını. Editör: Yalaz K. Şubat 2008

3. Denver Gelişimsel Tarama Testi Türkiye Standardizasyon Uygulama Kitabı.(1996,2011)

4. Bayoglu B.“G.D.P. -Anne-Baba Rehberi”. Nobel Tıp Yayınları. Nisan 1.Basım 2007, 2.Basım 2009, 3.Basım 2011

5. “Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi”. Editör: Tarık Solmuş. Nobel Yayınları. S: 134-38. Ankara 2010

6. “Romantik İlişkiler,Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri”. Editör: Tarık Solmuş. Nobel Yayınları. S:267-73. Ankara 2010

7. Okul- Aile Dergisi. Temmuz, Ağustos, Kasım 1999, Şubat 2000

8. Çoluk-Çocuk Dergisi. Kasım, Aralık 2008.

9. Siyah-Beyaz Gazetesi. Ankara 1996

10. Riskli Bebekte Gelişimsel Değerlendirme. Riskli Bebek İzlemi. Ed.Prof.Dr.İpek Akman. Boyut Yayıncılık 2014 S: 85-93

11. Çocuk Gelişimini Değerlendirme ve İzlem.Temel Gelişimsel Çocuk Nörolojisi. Ed.Prof.Dr.Kalbiye Yalaz Pelikan Kitabevi, 2015, S:229-239

12. Nörolojik Olarak Riskli bebek. Ed. Prof.Dr.Yüksel Yılmaz, Hayykitap 2016, S:149-158

13. Çocuk Sesi. Gelişim Önerileri Aile Rehberi. Akademisyen Yayınevi, 2016

14. GDP- Bebek ve Küçük Çocukların Gelişimini Destekleme, Erken Çocukluk Uzmanı Rehberi, 2017

 

Yazılan Kitaplar ve Kitap Bölümleri

1''Anne-Baba Rehberi. Gelişim Destek Önerileri”. Hacettepe Basımevi. 2004
2 Anne-Çocuk Karnesi. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Yayını. Editör: Yalaz K. Şubat 2008
3 Denver Gelişimsel Tarama Testi Türkiye Standardizasyon Uygulama Kitabı.(1996,2011)
4 Bayoglu B.“G.D.P. -Anne-Baba Rehberi”. Nobel Tıp Yayınları. Nisan 1.Basım 2007, 2.Basım 2009, 3.Basım 2011
5  “Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi”. Editör: Tarık Solmuş. Nobel Yayınları. S: 134-38. Ankara 2010
6 “Romantik İlişkiler,Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri”. Editör: Tarık Solmuş. Nobel Yayınları. S:267-73. Ankara 2010
7 Okul- Aile Dergisi. Temmuz, Ağustos, Kasım 1999, Şubat 2000
8 Çoluk-Çocuk Dergisi. Kasım, Aralık 2008.
9 Siyah-Beyaz Gazetesi. Ankara 1996
10 Riskli Bebekte Gelişimsel Değerlendirme. Riskli Bebek İzlemi. Ed.Prof.Dr.İpek Akman. Boyut Yayıncılık 2014 S: 85-93
11 Çocuk Gelişimini Değerlendirme ve İzlem.Temel Gelişimsel Çocuk Nörolojisi. Ed.Prof.Dr.Kalbiye Yalaz Pelikan  Kitabevi, 2015, S:229-239
12 Nörolojik Olarak Riskli bebek. Ed. Prof.Dr.Yüksel Yılmaz, Hayykitap 2016,  S:149-158
13 Çocuk Sesi. Gelişim Önerileri Aile Rehberi. Akademisyen Yayınevi, 2016
14 GDP- Bebek ve Küçük Çocukların Gelişimini Destekleme, Erken Çocukluk Uzmanı Rehberi, 2017
 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Durmazlar N.,Bayoglu B.,Yalaz K., Anlar B., “6 yaş çocuklarında Denver II Testi Performansı: Sosyo-Ekonomik Farklılıklar” 43. Milli Pediatri Kongresi. 1999

2. Bayoglu B., Anlar B. “Denver II Test and School Performance” Avrupa Sosyal Pediatri Derneği Okul Sağlığı Kongresi. 1999

3. Bayoglu B., Anlar B. ”Pediatri Polikliniğinde Gelişimsel Değerlendirme ve Yaklaşım: Gelişim Ünitesi Çalışmaları”. II.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 2000

4. Bayoglu B.,Anlar B.,”Sorgulama formunun Gelişimsel Değerlendirmedeki Yeri: Denver II ile karşılaştırılması”. I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi.2001

5. Hand and Eye Preference of Children. World of Association Infant Mental Health. Montreal 2000

6. Bayoglu B.,Elibol F.,Anlar B.”The developmental evaluatıon and the follow-up of the chıldren referred to outpatıent clınıc : hacettepe unıversıty chıldren hospıtal chıld development unıt (cdu) experıences”. World of Association Infant Mental Health. Amsterdam 2002

7. Bayoglu B., Anlar B. “0-6 yaş çocuklarının Denver II testi ile okul başarısı değerlendirmesi”. Uluslararası Çocuk Nörolojisi Kongresi.2002

8. Bayoglu B., Anlar B. “Serebral Palsili çocukların gelişimsel değerlendirilmesi ve aile gereksinimleri”. I.Ulusal Serebral Palsi Gelişimsel Bozukluklar Kongresi.2005

9. Akbaş E., Bayoglu B. “Gelişimsel gecikme ve Erken Müdahale: Bir Olgu Sunumu”. II.Uluslararası Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Ankara. Ekim 2009

10. Bayoglu B., Yalaz K., Anlar B. “The Revision of Denver II test at Turkish Children: Ten years ago,ten years later” . Infant Mental Health Kongresi.Leipsig 2010

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git