Pediatri

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

A1.Doğancı T,  Bozkurt S. Celiac disease with various presentations. Pediatrics International 2004;46: (Yayına kabul yazılı) 
A2.Kansu A, Altuntaş B, Doğancı T, Kalaycı AG, Girgin N. The efficacy and side effects of interferon alpha 2a (Roferon) on chronic hepatitis B virus infection in Turkish children. Hepatology Research 1999;15:1-9.
A3.Varan A, Doğancı T, Taşkın M, Üner A, Varan B. Gastrointestinal autonomic nerve tumor: the youngest case reported in the literature. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2000;31:183-184.
A4.Doğancı T, Çalışkan L, Vidinlisan S. Celiac disease and HLA-DQ2 association in patients with Turner syndrome. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2001;33:352.
A5.Doğancı T, Araz E, Ensari A, Tanyüksel M, Doğancı L. Detection of Cryptosporidium parvum infection in childhood using various techniques. Medical Science Monitore 2002;8:223-226.
A6.Dikici B, Özgenc F, Kalaycı AG, Targan S, Özkan T, Selimoğlu A, Doğancı T, Kansu A, Tosun S, Arslan N, Kasırga E, Bosnak M, Haspolat K, Büyükgebiz B, Aydoğdu S, Girgin N, Yağcı RV. Current therapeutic approaches in childhood chronic hepatitis infection: a multicenter study. Journal of Gastroenterology Hepatology 2004;19:127-133.
A7.Doğancı T, Kansu A, Doğancı L, Girgin M. Prolonged hepatitis A disease in an eight-year-old girl. The Pediatric Infectious Disease Journal 1997;16:336.
A8.Doğancı T, Saylı T, Gülderen F, Erden E, Sencer H. A case of disseminated langerhans cell histiocytosis presenting with sclerosing cholangitis. International Journal of Dermatology (Basım aşamasında-page proof).
A9.Doğancı T, Akyol G, Bulaç S. Progressive familial intrahepatic cholestasis with normal GGT level appearing with lichenification and enlargement of hands and feet. Turkish Journal of Pediatrics (Yayına kabul yazılı).
A10.Özgenc F, Dikici B, Targan S, Doğancı T, Akman S, Aydoğdu S, Yağcı RV. Comparison of antiviral effect of lamivudine with interferon- 2a versus- 2b in children with chronic hepatitis B infection. Antiviral Therapy 2004; (Basım aşamasında-page proof).
A11.Doğancı L, Tanyüksel M, Doğancı T. Accurate diagnosis is essential for amebiasis. World J, Gastroenterol 2004;10:1231
A12.Doganci T, Uysal G,  Kir T,  Bakırtas A, Kuyucu N, Doganci L. The role of horizontal    transmission of hepatitis B virus in children with choronic hepatitis B World J Gastroenterol

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1.Kansu A, Girgin N, Doğancı T. “Side effects of Interferon alpha 2a (Roferon) during and after treatment of chronic viral hepatitis B”. International Meeting on Paediatric Hepatology, Italy, 1997.
B2.Kansu A, Doğancı T, Kalaycı AG, Girgin N, Doğru Ü. “Autoimmune chronic hepatitis in childhood triggered by acute hepatitis A”. Symposium: Viral hepatitis throughout infancy to adulthood, Brussels, 1998.
B3.Kansu A, Kalaycı AG, Altuntaş B, Doğancı T, Ensari A, Girgin N. “Clinical and laboratory features of coeliac disease in Turkish children” 12th Annual Meeting of the Association of European Coeliac societies and International Consensus Conferance on Changing Features of Coeliac Disease, Tampere-Finland, 1998.
B4.Cengizlier R, Doğancı T. “Role of cow’s milk allergy in children with chronic constipation”. XXII Congress of the European Academy of Alergology and Clinical Immunology, Paris, 2003. (Poster)
B5.Kansu A, Doğancı T, Akman SA, Artan R, Kuyucu N, Kalaycı AG, Dikici B. “Comparasion of two different regimens of combined interferon alpha 2a and lamivudine therapy” 36th Annual Meeting of ESPGHAN, Prague, 2003.(Sözlü sunum)
 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1.Kansu A, Doğancı T, Girgin N, Doğru Ü. Autoimmune chronic hepatitis in childhood triggened by acute hepatitis A. Journal of Ankara Medical School 1998;20:111-113.
D2.Kansu A, Doğancı T, Aslan D, Tekin M, Girgin N. Benign rekürran intrahepatik kolestaz: On yıllık izlem sonuçları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1998;51:117-119.
D3.Doğancı T, Kansu A, Girgin N, Yücesan S, Çakmak M, İnceoğlu H. Karaciğerin mixed (mezenşimal) hamartomu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1998;51:49-51.
D4.Doğancı T, Kansu A. Çocukluk çağında kronik pankreatit. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1998;51:35-38.
D5.Doğancı T, Kansu A, Doğancı L, Girgin N. 6 ay-5 yaş arası çocuklarda Helicobacter pylori seroprevalansı. Türk Gastroenteroloji Dergisi 1998;2:138-145.
D6.Doğancı T, Kansu A, Girgin N, Yücesan S, Çakmak M, Tahan F. Kronik pankreatit ve pankreatik asit. Türkiye  Klinikleri  Pediatri 1998;7:138-141.
D7.Kansu A, Doğancı T, Erden E, Girgin N. Nonsyndromic paucity of interlobuler bile ducts: two children with a benign course. Turk J Gastroenterol 1998;2:198-200.
D8.Kansu A, Kalaycı AG, Ulukol B, Doğancı T, Girgin N. Importance of Helicobacter pylori in the etiology of chronic abdominal pain. Turk J Gastroenterol 1999;19:24-26.
D9.Kansu A, Kalaycı AG, Köksal Y, Doğancı T, Girgin N.  Ülseratif kolitle karıştırılan juvenil polipozis koli olgusu. Klinik Bilimler ve Doktor 1999;5:251-253.
D10.Kansu A, Kalaycı AG, Altuntaş B, Doğancı T, Girgin N. Autoimmune hepatitis in children: a report of ten cases. Turk J Med Sci 2000;30:55-61.
D11.Doğancı T, Uysal G, Ekingen G, Doğancı L. An unusual case of abdominal cystic lymphangioma: a pseudoascites syndrome; misdiagnosed as tuberculous peritonitis. Gülhane Tıp Dergisi 2000;42:403-405. 
D12.Doğancı T, Baydar Y, Vidinlisan S, Uz H, Tülek N, Çiftçi U. Insüline bağımlı (Tip 1) diabetes mellitus’lu çocuklarda antigliadin ve endomisyal antikorların araştırılması. Türkiye Klinikleri Pediatri 2000;9;73-78.
D13.Doğancı T, Acun C, Yaşar Z, Mısırlıoğlu E. Kronik kabızlığı olan 71 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2001;44:226-230.
D14.Doğancı T, Kara FN, Gökdemir M, Ensari A, Özalp S, Çakar N, Atakan C. Primary intestinal lymphangiectasia: a rare cause of chronic diarrhea in childhood. Turk J Gastroenterol 2001;12:75-78.
D15.Doğancı T, Acun C, Yaşar Z, Mısırlıoğlu E. Neonatal kolestazlı vakaların geç dönemde değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 20025:216-221.
D16.Doğancı T, Mısırlıoğlu E, Acun C, Kösebalaban Ö, Yaşar Z. Çocukluk çağında portal ve kanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002;45:156-161.
D.17.Doğancı T, Gülderen F. Çocukluk çağında aminotransferaz yüksekliklerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri 2002;11:131-138.
D18.Doğancı T, Menekşe N, Petek Arhan E. Peutz-Jeghers sendromlu bir vaka. Yeni Tıp Dergisi 2003;20:274-275.
D.19.Doğancı T. Clinical Quiz. Gülhane Tıp Dergisi 2003;397-398.
D.20.Doğancı T. Kronik B hepatitli çocuklarda interferon- ve lamivudin tedavisi. Gülhane Tıp Dergisi 2003;45:316-320.
D.21.Tiryaki T, Doğancı T, Livanelioğlu Z, Atayurt H. Çocukluk çağında yabancı cisim yutulması. Türkiye Klinikleri Pediatri (Yayın aşamasında)
 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1.Saraçlar Y, Doğancı T, Tuncer A, Adalıoğlu G, Tomaç N. “Bronşial astmalı çocuklarda ketotijenin proflaktik etkisi”. XXX.Milli Pediatri Kongresi, 1986, Ankara.
E2.Doğancı T, Girgin N, Kansu A, Yücesan S, Çakmak M, Tahan F. “Karaciğerin mixed hamartomu”. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, p.21, İstanbul, 1996.
E3.Kansu A, Doğancı T, Arslan D, Tekin M, Girgin N. “Bir Familyal Kolestaz Olgusu”. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, p.10, İstanbul, 1996.
E4.Kansu A, Doğancı T, Girgin N, Suskan E, Berberoğlu M, Öcal G. “Yenidoğan döneminde bir kolestaz nedeni: izole glukokortikoid eksikliği”. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, p.17, İstanbul, 1996.
E5.Doğancı T, Girgin N, Yücesan S, Çakmak M, İnce H. “Çocukluk çağında Pankreatik Asit”. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, p.68, İstanbul, 1996. 
E6.Kansu A, Doğancı T, Girgin N. “Çocukluk çağında HBV enfeksiyonunda alfa-interferon tedavisinin etkinliği”. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, s.6, İstanbul, 1996.
E7.Kansu A, Tutar E, Doğancı T, Girgin N, Atalay S, İmamoğlu A. “Portal hipertansiyonlu çocuklarda pulmoner hipertansiyon görülme sıklığı”. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 1997.
E8.Kansu A, Doğancı T, Erden E, Girgin N. “Benign Gidişli Nonsendromik interlobuler safra kanalları azlığı. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 1997.
E9.Kalaycı AG, Kansu A, Altuntaş B, Doğancı T, Girgin N. “Çocukluk çağında çölyak hastalığı: 64 olgunun Analizi. III.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, S.1, Ankara, 1998.
E10.Kansu A, Kalaycı AG, Ulukol B, Doğancı T, Girgin N. “Çocuklarda kronik tekrarlayan karın ağrısı etyolojisinde H.pylorinin önemi”. III.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, S.27, Ankara, 1998.
E11.Kalaycı AG, Kansu A, Köksal Y, Doğancı T, Girgin N. “Semptom ve bulguları ile ülseratif kolite benzeyen bir juvenil polipozis koli olgusu”. III.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, P.22, Ankara, 1998.
E12.Doğancı T, Kara N, Gökdemir M, Çakar N, Özdemir S, Atakan C. “Çocukluk çağında nadir bir kronik diare nedeni: primer intestinal lenfanjiektazi. XXXV.Ulusal Pediatri Kongresi, P.496, Ankara, 1996.
E13.Doğancı T, Acun C, Yaşar Z, Mısırlıoğlu E. “Konstipasyon nedeniyle başvuran 62 olgunun değerlendirilmesi. 4.Pediatrik Gastroenteroloji  ve Beslenme Kongresi, P.41, Bursa, 2000.
E14.Doğancı T, Mısırlıoğlu ED, Kösebalan Ö, Acun CK. Yaşar Z. “5 olgu nedeniyle portal venin kavernöz transformasyonu”. 
E15.Doğancı T, Yaşar Z, Acun C, Mısırlıoğlu E. 28 neonatal kolestazlı olgunun prospektif değerlendirilmesi”. 4.Pediatrik Gastroenteroloji  ve Beslenme Kongresi, P.79, Bursa, 2000.
E.16.Doğancı T, Uysal G, Ekleş N. “Kronik B hepatitli olgularda aile taraması sonuçları ve horizontal bulaşımın rolu”. 4.Pediatrik Gastroenteroloji  ve Beslenme Kongresi, P.80, Bursa, 2000.
E.17.Okçu Heper A, Culha E, Erden E, Doğancı T, Kansu A, Girgin N. “Neonatal kolestazda histopatolojik bulgular ve prognoz ilişkileri”. 17.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2000.
E.18.Gürsoy T, Doğancı T, Akcicek Ş, Kara N, Köse G, Ekinci C, Şaylı T. “Karaciğerde fibrozis ve ürolitiazis ile birlikte seyreden bir inkontirensia pigmenti olgusu”. XXXVII.Türk Pediatri Kongresi, P.189, İzmir, 2001.
E.19.Doğancı T, Gülderen F, Doğancı L. “Çocukluk çağında aminotransferaz yükseklikleri”. 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P.J/5, Antalya, 2001.
E.20.Doğancı T, Araz E, Ensari A, Tanyüksel M, Doğancı L. “Çocukluk çağında Cryptosporidium parvum enfeksiyonunun farklı yöntemlerle karşılaştırılması. “18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P.B/13, Antalya, 2001.
E.21.Peltek HN, Üstünsalih Y, Doğancı T, Çakar N, Atakan C, Hızlı Ş. “Fulminan karaciğer yetmezliği ile başvuran bir Wilson hastalığı olgusu”. 46.Milli Pediatri Kongresi, PB.037, Mersin, 2002.
E.22.Kılıçdağ H, Doğancı T. “Crohn Hastalığı ve jeneralize püstüler psöriazis”. 46.Milli Pediatri Kongresi, PB.030, Mersin, 2002.
E23.Doğancı T, Bozkurt S. “Farklı prezantasyonları ile çölyak hastalığı”. V.Ulusal Pediatrik Gastoenteroloji ve Beslenme Kongresi, P.25, İstanbul, 2002.
E.24.Doğancı T, Cengizlier R. “Kronik konstipe çocuklarda inek sütü alerjisinin rolü”. V.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, P.37, İstanbul, 2002.
E.25.Doğancı T, Keskin SK. “Kronik B hepatitin’de vitamin E tedavisinin erken dönem sonuçları”. V.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, P.98, İstanbul, 2002.
E.26.Kuloğlu Z, Doğancı T, Kansu A, Demirçeken F, Duran M, Tutkak H, Ensari A, Girgin N. “Çölyaklı Türk çocuklarında HLA antijenleri”. 39.Türk Pediatri Kongresi, P.136, Kapadokya, 2003.
E.27.Doğancı T, Ensari A. “Giardiasis ve çöliak antikor pozitifliği. “VI.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, P.66, Ankara, 2004.
E.28.Doğancı T, Alpan N, Tekin M. “Asit, boy kısalığı ve a tipik yüz görünümünün nadir bir nedeni: Mulibrey nanizm”. VI.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, P.95, Ankara, 2004.
E.29.Doğancı T. “Çocukluk çağı kronik B hepatitinde LAM ve IFN- 2a içeren farklı iki tedavi protokolünün erken dönem sonuçları”. VI.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, P.04, Ankara, 2004.
E.30.Özgenç F, Dikici B, Targan S, Kalaycı AG, Doğancı T, Aydoğdu S, Yağcı R.V. “Kronik hepatit B enfeksiyonu tedavisi seyrinde erken DNA klirensiyenin yanıt belirlenmesindeki rolü”. VI.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, P.07, Ankara 2004.
E.31.Doğancı T, Sel K, Kara N, Akkök N, Çakar N, Erden E, Ensari A. “Karaciğer ve böbreğin kistik hastalığı”. VI.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, P.56, Ankara, 2004.
E.32.Doğancı T, Arhan E. “93 çöliak vakasının ortak özellikleri. “VI.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, P.61, Ankara, 2004.
 

Diğer Yayınlar

F1.Doğancı T, Vidinlisan S. Çocukluk çağı akut gastroenteritleri. Mikrobiyoloji Bülteni 1988;23:245-253.
F2.Saraçlar Y, Tuncer A, Adalıoğlu G, Doğancı T, Tomaç N. Bronşial astmalı çocuklarda ketotifenin deri testlerine etkisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1989;32:187-192.
F3.Doğancı T, Doğancı L. Vidinlisan S. Bir ailenin değişik bireylerinde görülen akkiz ve konjenital toksoplasmozis. GATA Bülteni 1989;31:243-251.
 

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git