Üroloji

Kavaklıdere Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1.Adsan Ö,Ulusoy E,Akın Ö,Yıldız Ö,Çetinkaya M. “ Testiküler Kanserde İleri Tedavi Öncesi Spermatogenez Değerlendirilmesi” Acta Oncologica Turcica 28(1-2),1995
2.Çetinkaya M,Ulusoy E,Adsan Ö,Yıldız Ö,Güner E. “Palpable Hydrocele Calculous:A Case Report” Gazi Medical Journal (6):145-146,1995
3.Adsan Ö,Yıldız Ö,Öztürk B,Memiş A. “A Giant Bladder Stone:Managed with Osteotome” Int.Urol and Nephrol. 28(2)163-6,1996.
4.Çetinkaya M,Gökçe S, Ulusoy E,Aksoy F,Yıldız Ö,Adsan Ö. “Interactions between Prostate Spesific Antigen Density,Microvessel Density and Prostatic Volume in Benign Prostatic Hyperplasia and Advanced Prostatic Carcinoma. ” Int Urol and Nephrol.30(5)581-5, 1996
5.Dalva I,Akan H,Yıldız Ö,Telli C,Bingöl N. “The clinical value of the ratio of free prostate specific antigen to total prostate spesific antigen. ” Int.urol and Nephrol.31(5)675-680,1999.
6.Akan H,Dalva I,Yıldız O,Kutluay L,Gündoğdu S,Güngen Y. “Mucinous cystadenoma mimickink simple renal parenchymal cyst in horseshoe kidney. ” Int J of Urol. 12(5)493-496,2004.
7.Akan H,Yıldız Ö,Dalva I,Yücesoy C. “Comparison of two periprostatic nerve blockade techniques for transrectal ultrasound guided prostate biopsy:bilateral basal injection and single apical injection. ” Urology.73(1)23-26,2009.  

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1.Çetinkaya M,Gökçe S,Ulusoy E,Aksoy F,Yıldız Ö,Adsan Ö. “ Interactions Between Prostate Spesific Antigen Density,Microvessel Density And Prostatic Volume in Benign Prostatic Hyperplasia and Advanced Prostatic Carcinoma.” 24th World Congress SIU September 7-11,1997 Montreal
2.Öztürk B,Gür S,Ulusoy E, Aydos M,Yıldız Ö,Çetinkaya M “ Rat Mesane Detrüsöründe L-Arginin/Nitrik Oksid Yoluna Ve Purinerjik Sisteme Diabetin Etkisi” .15.Ulusal Üroloji kongresi ,Ekim 25-29,1998,Antalya,Turkey 
3.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız;B.Ayas;L.Delilbaşı;K.Hekimoğlu;M.Arbatlı;C.Çakıcı:Effects of severity of the varicocele on sperm concentration , motility and morphology by Kruger classification.  6th Mediteranian Congress of Urology September6-9  , 1999 , Cairo Egypt p:45          
4.Yıldız O, Dalva I,Akan H. “ Nıtınol Based Guıde Wıres For Severely Obstructed      Ureters”.  3th International Symposium on Urologic Stents. October 8 –10,2001
Glasgow,Scotland
5.O.Yildiz;I.Dalva;H.Akan;K.Kilic: The prophylactic use of ureteral catheters during colorectal      and  gynecologic operations.  3rd international Urological Stents Symposia. October 8-10,   2001. Glasgow, Scotland. P-61
6.Yıldız O, Akan H ,Dalva I. “Klamidyal Enfeksiyonlarda Antikor Tayininin Önemi”. 1.Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu
Ekim 11-14,2001 Antalya,Turkey
7.Yıldız O, Dalva I,Akan H. “Free Testosterone Levels In Erectile Dysfunctıon Patients With Low Sexual Drive Versus Normal Sexual Drive”.3th  World Congress on The Aging Male
February 7-10,2002,Berlin,Germany
8.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Determination of valsalva and cough leak point pressures in supine position without urodynamics. 17th Congress of the European Association of Urology. February 23-26 , 2002 Birmingham , p:331
9.Yıldız O, Karademir A,Dalva I,Akan H. “Nosocomial Urinary Tract Infections N Bayindir Ankara Hospital. ” Hot Topics in Urinary Tract Infections 
January 24-26,2003,Budapest,Hungary
10.Dalva I ,Akan H ,Yıldız O. “Alt Üriner Semptomları Olan Erkeklerde Ürodinamik Bulgular. ” 5.Ulusal Enduüroloji Kongresi Ekim 24-26,2003 Diyarbakır,Turkey. 
11.Ö.Yıldız;A.Karademir;İ.Dalva;H.Akan:Nosocomial urinary tract infections in geriatric male patients. The 4th World Congress on the aging male. February 26-29 2004 Prague Czech Republic  ,  p:188
12.Yıldız O, Dalva I,Akan H . “Assessment Of Novel Ntrap Ureteral Occlusion Device”. 18th Video Urology World Congress
March 1-3,2007 ,Singapore,Singapore
13.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Radikal retropubik prostatektomi sonrası anastomoz darlığına etkili olan  faktörlerin incelenmesi. 9. Üroonkoloji Kursu. 4-8 Kasım 2009 , Ankara , p-086
14.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:Stres inkontinansın cerrahi tedavisinde pubovaginal otolog rektus fasial sling ile transobturator polipropilen tape uygulamalsrının karşılaştırılması. 1. Ulusal kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 3-6 Aralık 2009 Antalya 
15.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Erkeklerde zor üretral kateterizasyon olgularının 10 yıllık retrospectif analizi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010 , İstanbul p-008 
16.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;M.Sarışahin: Combination of perianal EMLA cream and periprostatic nerve block for pain control during TRUS-guided prostatic biopsy. 33rd Congress of the Societe International D’Urology September 8-12 , 2013 Vancouver , UP:209
17.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:<3 cm böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde retrograd flexible  ureterorenoskop ve holmium laser litotripsi. 3. Minimal Urolojik Cerrahi Kongresi 30 Mayıs-1 haziran 2014 Ankara PS-11
18.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız: Retrograde intrarenal holmium lithotripsy versus percutaneous nephrolithotripsy in management  of kidney stones. 34th Congress of the Societe International D’Urology  October 12-15 2014 Glasgow, 
19.H.Akan;İ.Dalva;O.Yıldız;J.Karakaya;L.Kutluay;L.Albayrak;Y.Gürgen:Prostat biyopsisi sırasında sol ve sağ transizyonel zondan birer örnek alınması  transizyonel zondan köken alan kanserlerin öngörülmesinde yararlı olabilir mi ? 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek , Özet Kitabı s:245
20.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Multiparametric MR Cognitive combination TRUS extended systemic biopsy in detection of localised prostat cancer. October 15-18, 2015 Melbourne 
21.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Prostat kanseri tanısında multiparametrik-MR nderliğinde yapılan TRUS-kognitif+sistematik biyopsinin prostat büyüklüğüne göre değerlendirilmesi. 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek Özet kitabı s:237
22.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Sıkışma tipi idrar kaçırma yakınması olan benign prostat hiperplazisi vakalarında  transüretral prostatektomi sonrası kontinans durumunun öngörülmesinde basınç akım çalışmasının rolü. 24.Ulusal Üroloji Kongresi 26. Dünya Videoüroloji Kongresi 20-24 Ekim 2015 İzmir. 
23.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Laser litotripsi ile sistin taşı tedavi edilebilir mi? 3. Ürolojik Cerrahi  Derneği Kongresi 2-6 Kasım 2016, Antalya
24.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;L.Albayrak: Low power setting plasmakinetic bipolar versus       monopolar transurethral resection of non-invasive bladder cancer. 20-23 October 2016   Buenos Aires

İlgi Alanları

Androloji

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git