Üroloji

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1.Adsan Ö,Ulusoy E,Akın Ö,Yıldız Ö,Çetinkaya M. “ Testiküler Kanserde İleri Tedavi Öncesi Spermatogenez Değerlendirilmesi” Acta Oncologica Turcica 28(1-2),1995
2.Çetinkaya M,Ulusoy E,Adsan Ö,Yıldız Ö,Güner E. “Palpable Hydrocele Calculous:A Case Report” Gazi Medical Journal (6):145-146,1995
3.Adsan Ö,Yıldız Ö,Öztürk B,Memiş A. “A Giant Bladder Stone:Managed with Osteotome” Int.Urol and Nephrol. 28(2)163-6,1996.
4.Çetinkaya M,Gökçe S, Ulusoy E,Aksoy F,Yıldız Ö,Adsan Ö. “Interactions between Prostate Spesific Antigen Density,Microvessel Density and Prostatic Volume in Benign Prostatic Hyperplasia and Advanced Prostatic Carcinoma. ” Int Urol and Nephrol.30(5)581-5, 1996
5.Dalva I,Akan H,Yıldız Ö,Telli C,Bingöl N. “The clinical value of the ratio of free prostate specific antigen to total prostate spesific antigen. ” Int.urol and Nephrol.31(5)675-680,1999.
6.Akan H,Dalva I,Yıldız O,Kutluay L,Gündoğdu S,Güngen Y. “Mucinous cystadenoma mimickink simple renal parenchymal cyst in horseshoe kidney. ” Int J of Urol. 12(5)493-496,2004.
7.Akan H,Yıldız Ö,Dalva I,Yücesoy C. “Comparison of two periprostatic nerve blockade techniques for transrectal ultrasound guided prostate biopsy:bilateral basal injection and single apical injection. ” Urology.73(1)23-26,2009.  

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1.Çetinkaya M,Gökçe S,Ulusoy E,Aksoy F,Yıldız Ö,Adsan Ö. “ Interactions Between Prostate Spesific Antigen Density,Microvessel Density And Prostatic Volume in Benign Prostatic Hyperplasia and Advanced Prostatic Carcinoma.” 24th World Congress SIU September 7-11,1997 Montreal
2.Öztürk B,Gür S,Ulusoy E, Aydos M,Yıldız Ö,Çetinkaya M “ Rat Mesane Detrüsöründe L-Arginin/Nitrik Oksid Yoluna Ve Purinerjik Sisteme Diabetin Etkisi” .15.Ulusal Üroloji kongresi ,Ekim 25-29,1998,Antalya,Turkey 
3.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız;B.Ayas;L.Delilbaşı;K.Hekimoğlu;M.Arbatlı;C.Çakıcı:Effects of severity of the varicocele on sperm concentration , motility and morphology by Kruger classification.  6th Mediteranian Congress of Urology September6-9  , 1999 , Cairo Egypt p:45          
4.Yıldız O, Dalva I,Akan H. “ Nıtınol Based Guıde Wıres For Severely Obstructed      Ureters”.  3th International Symposium on Urologic Stents. October 8 –10,2001
Glasgow,Scotland
5.O.Yildiz;I.Dalva;H.Akan;K.Kilic: The prophylactic use of ureteral catheters during colorectal      and  gynecologic operations.  3rd international Urological Stents Symposia. October 8-10,   2001. Glasgow, Scotland. P-61
6.Yıldız O, Akan H ,Dalva I. “Klamidyal Enfeksiyonlarda Antikor Tayininin Önemi”. 1.Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu
Ekim 11-14,2001 Antalya,Turkey
7.Yıldız O, Dalva I,Akan H. “Free Testosterone Levels In Erectile Dysfunctıon Patients With Low Sexual Drive Versus Normal Sexual Drive”.3th  World Congress on The Aging Male
February 7-10,2002,Berlin,Germany
8.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Determination of valsalva and cough leak point pressures in supine position without urodynamics. 17th Congress of the European Association of Urology. February 23-26 , 2002 Birmingham , p:331
9.Yıldız O, Karademir A,Dalva I,Akan H. “Nosocomial Urinary Tract Infections N Bayindir Ankara Hospital. ” Hot Topics in Urinary Tract Infections 
January 24-26,2003,Budapest,Hungary
10.Dalva I ,Akan H ,Yıldız O. “Alt Üriner Semptomları Olan Erkeklerde Ürodinamik Bulgular. ” 5.Ulusal Enduüroloji Kongresi Ekim 24-26,2003 Diyarbakır,Turkey. 
11.Ö.Yıldız;A.Karademir;İ.Dalva;H.Akan:Nosocomial urinary tract infections in geriatric male patients. The 4th World Congress on the aging male. February 26-29 2004 Prague Czech Republic  ,  p:188
12.Yıldız O, Dalva I,Akan H . “Assessment Of Novel Ntrap Ureteral Occlusion Device”. 18th Video Urology World Congress
March 1-3,2007 ,Singapore,Singapore
13.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Radikal retropubik prostatektomi sonrası anastomoz darlığına etkili olan  faktörlerin incelenmesi. 9. Üroonkoloji Kursu. 4-8 Kasım 2009 , Ankara , p-086
14.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:Stres inkontinansın cerrahi tedavisinde pubovaginal otolog rektus fasial sling ile transobturator polipropilen tape uygulamalsrının karşılaştırılması. 1. Ulusal kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 3-6 Aralık 2009 Antalya 
15.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Erkeklerde zor üretral kateterizasyon olgularının 10 yıllık retrospectif analizi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010 , İstanbul p-008 
16.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;M.Sarışahin: Combination of perianal EMLA cream and periprostatic nerve block for pain control during TRUS-guided prostatic biopsy. 33rd Congress of the Societe International D’Urology September 8-12 , 2013 Vancouver , UP:209
17.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:<3 cm böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde retrograd flexible  ureterorenoskop ve holmium laser litotripsi. 3. Minimal Urolojik Cerrahi Kongresi 30 Mayıs-1 haziran 2014 Ankara PS-11
18.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız: Retrograde intrarenal holmium lithotripsy versus percutaneous nephrolithotripsy in management  of kidney stones. 34th Congress of the Societe International D’Urology  October 12-15 2014 Glasgow, 
19.H.Akan;İ.Dalva;O.Yıldız;J.Karakaya;L.Kutluay;L.Albayrak;Y.Gürgen:Prostat biyopsisi sırasında sol ve sağ transizyonel zondan birer örnek alınması  transizyonel zondan köken alan kanserlerin öngörülmesinde yararlı olabilir mi ? 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek , Özet Kitabı s:245
20.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Multiparametric MR Cognitive combination TRUS extended systemic biopsy in detection of localised prostat cancer. October 15-18, 2015 Melbourne 
21.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Prostat kanseri tanısında multiparametrik-MR nderliğinde yapılan TRUS-kognitif+sistematik biyopsinin prostat büyüklüğüne göre değerlendirilmesi. 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek Özet kitabı s:237
22.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Sıkışma tipi idrar kaçırma yakınması olan benign prostat hiperplazisi vakalarında  transüretral prostatektomi sonrası kontinans durumunun öngörülmesinde basınç akım çalışmasının rolü. 24.Ulusal Üroloji Kongresi 26. Dünya Videoüroloji Kongresi 20-24 Ekim 2015 İzmir. 
23.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Laser litotripsi ile sistin taşı tedavi edilebilir mi? 3. Ürolojik Cerrahi  Derneği Kongresi 2-6 Kasım 2016, Antalya
24.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;L.Albayrak: Low power setting plasmakinetic bipolar versus       monopolar transurethral resection of non-invasive bladder cancer. 20-23 October 2016   Buenos Aires

İlgi Alanları

Androloji

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git