Ortopedi ve Travmatoloji

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1.Girgin O, Unal VS, Oken OF, Demirel M, Tunc B. Forearm Lengthening. 8th Congress of the International Federation of Society for Surgery of Hand IFSSH İstanbul Free Paper Session 32, 698-699 pp, June 2001
B2.Yıldırım AO, Demirel M, Unveren Z, Bayramoglu E. Can External Fixation be a Choice for the Highly Communited Fracture of the Patella Caused by Gunshot Wound? 6th European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology Congress, Poster 2153, 263pp Helsinki EFORT June 2003
B3.Yıldırım AO, Turan S, Demirel M, Karakuyu A. Our Practice and the Results of Open Reduction and Internal fixation of Femoral Neck Fractures. 6th European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology Congress, Poster 2104, 255 pp Helsinki EFORT June 2003
B4.Akgün R, Dereboy F, Turhan E, Demirel M, Yazar T. “Treatment of Type III Acromioclavicular Joint Injuries With Cerclage Wiring Technique” 7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Society Combined with the 3rd Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS Section of Asia-Pacific Orthopaedic Association “APOA” Free Paper-67,96pp Ankara November 2004. 
B5.Ozlu K, Oken OF, Demirel M, Turan S, Ucaner A. The Results of One Stage Reduction in Congenital Convex Pes Valgus Treatment. World Congress of Paediatric Surgery, Zagreb, Free Paper-687 June 2004
B6.Demirel M, Unal VS, Unveren Z, Ucaner A. Treatment of Isolated Ulnar Osteomyelitis in Children. World Congress of Paediatric Surgery, Zagreb, Free Paper- 688 June 2004
B7.Demirel M, Dereboy F, Ozturk A, Turhan E, Yazar T. Morel-Lavallee Lesion: results of surgical drainage with the use of synthetic glue. 7th EFORT Congress, Lisbon, Poster 1261 June 2005
B8.Dereboy F, Demirel M, Sahin O. Arthroscopic assisted treatment of intraarticular fractures around the knee. 6th Biennial ISAKOS congress. E-Poster 333. Florence , Italy May, 2007
B9.Unal VS, Demirel M. Does Subtalar Joint Injury Have Effects on the Functional Improvement in Lateral Ankle Sprains? 6th EFOST Congress Brussels E-Poster Belgium 2010
B10.Demirel M, Unal VS, Ozer RO, Koksal A, Karaeminogullari O. Is there a relationship between Kujala Patellofemoral Score, Duration of Pain and Radiologic Severity on Anterior Knee Pain? 6th EFOST Congress Brussels E-Poster Belgium 2010
 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

C2-1. Sporcularda Tendon Sorunları
Editörler: N.Reha Tandoğan, Mahmut Nedim Doral
TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi   Orijinal ISBN: 978-975-94257-5-3  2011
Mahmut Nedim Doral, Gürhan Dönmez, Defne Kaya, Özgür Ahmet Atay, Egemen Turhan, Murat Demirel              
Bölüm:  ‘Aşil Tendinopatisi’   Sayfalar: 55 – 65  
 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1.Unal VS, Ozlu K, Demirel M, Girgin O. ‘‘Lengthening procedures of small bones of foot and foot stump.’’ Acta Orthop Belg. Jun;71(3):321-7 (2005).
A2.Demirel M, Turhan E, Dereboy F, Ozturk A. ‘‘Interlocking nailing of humeral shaft fractures. A retrospective study of 114 patients.’’ Indian J Med Sci. 59(10), Oct; 436–42 (2005).
A3.Unal VS, Dayıcan A, Demirel M, Portakal S, Ozkan G, Ucaner A. ‘‘Selection of treatment modalities in children with chronic osteomyelitis.’’ Acta Orthop Traumatol Turc 40(1):56-61 (2006).
A4.Demirel M, Dereboy F, Ozturk A, Turhan E.  ‘‘Arthroscopically assisted intra-articular lateral femoral condyle fracture surgery.’’ Arthroscopy 22(6), Jun; 690-e4 (2006).
A5.Demirel M, Turhan E, Dereboy F, Akgun RC, Ozturk A, “Surgical treatment of skier's thumb injuries: case report and review of the literature.” Mt Sinai J Med, 73(5), Sep; 818–21 Review (2006).
A6.Demirel M, Dereboy F, Ozturk A, Turhan E, Yazar T, “Morel-Lavallee lesion. Results of surgical drainage with the use of synthetic glue.” Saudi Med J, 28(1), Jan; 65–7 (2007). 
A7.Turhan E, Demirel M. “ Bilateral anterior glenohumeral dislocation in a horse rider: a case report and a review of the literature.” Arch Orthop Trauma Surg, 128(1), May 15; 79–82 (2007).
A8.Turhan E, Doral MN, Atay AO, Demirel M. “A giant extrasynovial osteochondroma in the infrapatellar fat pad: end stage Hoffa's disease.” Arch Orthop Trauma Surg, 128(5),  May; 515–9 (2008). 
A9.Doral MN, Bozkurt M, Turhan E, Donmez G, Demirel M,  Kaya D, Atay OA, Atesok K, Maffulli N. ‘‘Achilles tendon rupture: physiotherapy and endoscopy assisted surgical treatment of a common sports injury.’’ Open Access Journal of Sports Medicine. 1:233-240 (2010).
A10.Demirel M, Turhan E, Dereboy F, Yazar T. ‘‘Augmented repair of acute tendo Achilles ruptures with gastrosoleus turn down flap.’’ Indian J Orthop. Jan;45(1):45-52 (2011).
A11.Doral MN, Bilge O, Batmaz G, Dönmez G, Turhan E, Demirel M, Atay OA, Uzumcugil A, Atesok K, Kaya D. ‘‘Treatment of osteochondral lesions of the talus with microfracture technique and postoperative hyaluronan injection.’’ Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. Dec 29.Epub ahead of reprint DOI: 10.1007/s00167-011-1856-7 (2011).
A12.Guven M, Demirel M, Ozle T, Bassorgun IC, Ipek S, Kara S. ‘‘An aggressive aneurysmal bone cyst of the proximal humerus and related complications in a pediatric patient.’’ Strategies Trauma Limb Reconstr. Mar 20. epub ahead of reprint DOI: 10.1007/s11751-012-0132-9 (2012).
 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1.Ünal VS, Derici O, Demirel M. Spor Hekimliği ve Ortopedik Değerlendirme Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 39:12-18, 2000
D2.Demirel M, Yıldırım AÖ, Derici O, Öken ÖF, Uçaner A. Deplase Olekranon Kırıklarında İki Farklı Tespit Yönteminin Sonuçlarının Karşılaştırılması. İnsizyon 7(1):28-30, 2004
D3.Özlü K, Öken ÖF, Demirel M, Yıldırım AÖ, Uçaner A. Açık redüksiyon ve internal fiksasyonla tedavi edilen deplase patella kırıklarında klinik sonuçlarımız. Fiziksel Tıp 7(1):23-28, 2004
D4.Öken ÖF, Yildirim AÖ, Gülçek M, Ünal VS, Demirel M, Turan S. Cerrahi olarak tedavi edilen malleol kırıklarında fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesi. FTR Bil Der. 9(1):11-16, 2006
D5.Demirel M, Turhan E, Öztürk A. “Osteoporoz zemininde gelişen kırıklara ve vertebra kompresyon kırıklarına tedavi yaklaşımları” SENDROM 18(11):83-87 Aralık/Kasım, 2006.
D6.Özer RÖ, Demirel M, Karaeminoğulları O. Omurga deformitelerinde düzeltici osteotomiler. The Journal of Turkish Spinal Surgery 22(2):141-154, 2011
 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

E1.Özlü K, Özal M, Uygun M, Demirel M, Şahin Ö. Çocuk Humerus Suprakondiler Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız  17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-PED/168, 649pp Antalya, Ekim 2001.
E2.Yıldırım AÖ, Özlü K, Şahin Ö, Demirel M, Ünveren Z. Parçalı Femur Diyafiz Kırıklarında Biyolojik Fiksasyon Prensibiyle İnternal Fiksasyon Sonuçlarımız 18. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,  P-TRA/251, 251pp İstanbul, Ekim 2003.
E3.Demirel M, Özer RÖ, Şahin Ö, Karaeminoğulları O. Total diz protezi sonrası heparine bağlı trombositopeni 21.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-042,105pp, İzmir, Kasım 2009
E4.Özer RÖ, Şahin Ö, Demirel M, Karaeminoğulları O. Uzun süreli alendronat kullanımına bağlı bilateral femur cisim kırığı: Olgu sunumu 21.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-315, 173pp İzmir,Kasım 2009
E5.Karaeminoğulları O, Demirel M, Şahin Ö, Özer RÖ. Osteoporotik vertebra kompresyon kırıklarında kifoplastinin etkinliği. 21.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-509,220pp İzmir, Kasım 2009
E6.Doral MN, Turhan E, Demirel M, Ayvaz M, Atay AÖ, Kaya D. Akut Patella Çıkıklarında Artroskopi Yardımlı Medial Patellofemoral Bağın Güçlendirilmesi. 22.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, S119, 48pp Antalya, Kasım 2011
E7.Turhan E, Doral MN, Demirel M, Bozkurt M, Ateşok K, Atay AÖ. İzole Medial Malleol Kırıklarının Artroskopik Destekli Tespiti ile Konvansiyonel Açık redüksiyon ve içten tespit yönteminin sonuçlarının karşılaştırılması 22.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, S224, 80pp Antalya, Kasım 2011
 

İlgi Alanları

Spor Yaralanmaları

Artroskopik girişimler

PRP

Tendinopatiler

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız