Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Bayındır Tuzla Diş Kliniği

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Sunulan Bildiriler ve Akademik Etkinlikler

1.Guvercin M., Dergin G., Şener B.C., Gürsoy B., Göker K. Acute suppurative osteomyelitis due to a tooth extraction in acute phase of dental infection. 7 th Congress of the Balkan Stomatological Society - BASS 2002. March 28-30, 2002, Kuşadası-Türkiye. (B4)

2.Şener B.C., Guvercin M., Dergin G., Gürsoy B., Salih İ., Göker K. Bilateral impactions of mandibular second and third molars and reconstruction of bony defects: Report of a case.7 th Congress of the Balkan Stomatological Society - BASS 2002. March 28-30, 2002, Kuşadası-Türkiye. (B4)

3.Muharem Güvercin, Neslihan Türker, Altan Varol, Selçuk Basa. Ortognatik cerrahide anterior segmental osteotomi alternatifleri. 10th International Congress of The Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 5-9 Haziran 2002, Belek-Antalya, Türkiye. (B2)

4.Şener B.C., M. Güvercin, I. Salih, M. Çıtır. Free mucosal graft use to widen attached keratinized mucosa around implant. Mediterranean Dental Implant Congress. 19-23 June 2002, Corfu-Greece. (B4)

5.Sener, BC., Guvercin, M.,Gursoy, B., Goker, K. Phenprobamate in treatment of internal temporomandibular joint derangements. 16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery 14-20 May 2003 Athens, Greece. (B4)

6.Dt. Muharrem Güvercin, Dt. Onur Gönül, Prof. Dr. Kamil Göker. Eski Bir Hastalık. NİKO (Nevralji İndükleyici Kavitasyonel Osteonekrozis). An old disease: Nico (Neuralgia inducing cavitational osteonecrosis) 11th International Congress of The Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 04-08 June 2003, Kemer-Antalya- Türkiye. (B4)

7.Gühan Dergin, Muharrem Güvercin, İmad M. Salih, Bahar Gürsoy. İmplant cerrahisinde yumuşak doku düzenlemesi (Soft tissue management in implant surgery). 11th International Congress of The Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 04-08 June 2003, Kemer-Antalya- Türkiye. (B4)

8.Muharrem Güvercin, Altan Varol, Kamil Göker. Mandibulada rekürran intraosseoz nörinoma (ıntraosseous neurilemmoma of the mandible) 11th International Congress of The Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 04-08 June 2003, Kemer-Antalya- Türkiye. (B4)

9.Gühan Dergin, Muharrem Güvercin, Bahar Gürsoy. İmplant cerrahisinde split krest ve serbest palatinal greft prosedürü (Split crest and free palatinal graft procedure in implant surgery) 11th International Congress of The Turkish Association of  Oral and Maxillofacial Surgeons 04-08 June 2003, Kemer-Antalya- Türkiye. (B4)

10.T. Tunalı, M. Güvercin, O.Gönül, A.Yarat, S. Akyüz, R. Pişiriciler, K. Göker. Süt Dişi Çekiminin Tükürük Tromboplastik Aktivitesi Üzerine Etkisi 17. Ulusal Kimya Kongresi, Eylül 2003 İstanbul- Türkiye. (B8)

11.T. Tunalı, M. Güvercin, O.Gönül, A.Yarat, S. Akyüz, R. Pişiriciler, K. Göker. Süt Dişi Çekiminin Tükürük Tromboplastik Aktivitesi Üzerine Etkisi 4. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi. Eylül 2003 Edirne- Türkiye. (B8)

12.Dt. Muharrem Güvercin, Dt. Onur Gönül, Yrd. Doç. Dr. İmad Salih, Prof. Dr. Kamil Göker. Geçmişten Günümüze Denizden Gelen Sağlık: Kitozan Birinci Türk Dişhekimliği Tarihi ve Etiği Kongresi. 20-22 Kasım 2003, İstanbul- Türkiye. (B8)

13.G. Dergin, M. Güvercin, B. Gürsoy, İ. Salih. Two year follow-up of alveolar split crest osteotomy procedure for reconstruction of a narrow edentulous mandible with demineralized bone and palatal free keratinized soft tissue grafts: case report. 5th International Danubius Conference On Oral And Maxillofacial Surgery jointly with the 8th Congress of The Hungarian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 29th April to 1st May 2004- Budapest. (B4)

14.O. Gönül, M. Güvercin, S. Yılmaz, B. Gürsoy. Reconstruction of large maxillary cyst with demineralized bone graft and membranes: a case report. 5th International Danubius Conference On Oral And Maxillofacial Surgery jointly with the 8th Congress of The Hungarian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 29th April to 1st May 2004- Budapest. (B4)

15.S. Yılmaz, M. Güvercin, G. Dergin, İ. Salih. Reconstruction of a localized maxillary anterior bone defect using autogenous bone graft harvested from mandibular symphisis region: a case report. 5th International Danubius Conference On Oral And Maxillofacial Surgery jointly with the 8th Congress of The Hungarian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 29th April to 1st May 2004- Budapest. (B4)

16.Dt. Muharrem Güvercin, Dt. Onur Gönül, Dt. Gühan Dergin, Prof. Dr. Kamil Göker. Oral Cerrahide Biyomateryal Uygulamaları. Oral Cerrahi Derneğinin VI., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin VII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası katılımlı) 23-28 Mayıs 2004, Antalya- Türkiye. (B6)

17.Dt. Muharrem GÜVERCİN, Dt. Janberd DİNÇER, Prof.Dr. Kamil GÖKER. Deneysel kemik defektlerinin iyileşmesinde kitosan ve kitosan-klindamisin jellerin etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi. Oral Cerrahi Derneğinin VI., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin VII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası katılımlı) 23-28 Mayıs 2004, Antalya- Türkiye. (B6)

18.Dt. Muharrem Güvercin, Dt. Gühan Dergin, Dt. Gökhan Gürler, Yrd. Doç. Dr. İmad Muhammed Salih, Doç. Dr. Bahar Gürsoy. İyatrojenik hatalar sonucu meydan gelen osteomyelit. 3 vaka raporu. Oral Cerrahi Derneğinin VI., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin VII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası katılımlı) 23-28 Mayıs 2004, Antalya- Türkiye. (B6)

19.M. Güvercin, S. Özbaş-Turan, K. Göker, J. Akbuğa. Evaluation of chitosan membranes for periodontal cells attachment. 4th Ann. Meeting European Tissue Engineering Society, 31 August – 3 September 2005, Munich-Germany. (B4)

20.Dt. Onur Gönül, Dr. Muharrem Güvercin, Dt. Gökhan Gürler, Dt. Özgen Göktay, Prof. Dr. Kamil Göker. Maksillada Bilateral Gömülü Süt İkinci Azı ve Daimi İkinci Küçük Azı Dişleri: Olgu Sunumu. Türkiye Oral Cerrahi Derneği VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği VIII. Ortak kongresi, 29 Mayıs- 2 Haziran 2006 Bodrum, Türkiye. (B8)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Sener B.C., Güvercin M., Gürsoy B., Göker K.: Phenprobamate in treatment of internal temporomandibular joint derangements. J. Oral & Maxillofacial Surgery, volume 32, page 92, 2003 (supplement 1) (A1-b)

2. Guvercin M., Gurler G., Goktay O., Kadir T., Gursoy B.: Cervicofacial actinomycosis: a case report. Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries Journal, vol: IV, no: 2 (12), 57-60, 2005 (A3-b)

3. A. Dumlu, S. Yalçınkaya, V. Olgaç, M. Güvercin: Osteomyelitis due to arsenic trioxide use for tooth devitalization. Case report. İnternational Endodontics Journal 40(4): 317-322, April 2007 (A1-b)

4. G. Dergin, G. Gurler, M. Guvercin, B. Gürsoy: Vertical alveolar bone distraction with polytetrafloroethylene membrane for Implant application: A Technical Note. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Volume 65, Issue 5, Pages 1050-1054, May 2007 (A1-a)

5.T. Tunali Akbay, M. Guvercin, O. Gönül, A. Yarat, S. Akyüz, R. Pisiriciler, K.Göker. Salivary thromboplastic activity may indicate wound healing in tooth  extraction. Balkan Journal of Stomatology, 14:141-144, 2010 (A3-b)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Dt. Muharrem Güvercin, Yrd.Doç.Dr. İmad M. Salih, Doç. Dr. B. Cem Şener: İmplant çevresi yapışık keratinize dişeti miktarını artırmada serbest mukozal greftin kullanılması. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi cilt: 4, sayı: 3, sayfa: 14-18, 2002. (A4-b)

2.Güvercin, M., Dergin, G., Şener, BC., Gürsoy, B., Göker, K: Diş çekimine bağlı gelişen akut odontojen osteomiyelitis.Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi cilt: 4, sayı: 3, sayfa: 24-28, 2002. (A4-b)

3.Dt. Muharrem Güvercin, Dt. Onur Gönül, Prof. Dr. Kamil Göker: Eski Bir Hastalık: NİKO (Neuralgia- Inducıng Cavitational Osteonekrosis). Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi cilt: 6, sayı: 1, sayfa: 37-40, Şubat 2004 (A4-b)

4.Dt. Muharrem Güvercin, Dt. Onur Gönül, Yrd. Doç. Dr. İmad Salih, Prof. Dr. Kamil Göker: Denizden Gelen Sağlık: Kitozan. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi cilt: 6, sayı: 3, sayfa: 1-5, Eylül 2004 (A4-b)

5.Onur Gönül, Muharrem Güvercin, Gökhan Gürler, Tülin Satılmış, Kamil Göker: Maksillada Bilateral Gömülü Süt İkinci Azı ve Daimi İkinci Küçük Azı Dişleri: Olgu Bildirisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1, sayfa: 52-56, 2011 (A4-b)

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git