Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi

Bayındır Levent Tıp Merkezi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.1 Ulusoy S, Erden M, Dinc ME, Yavuz N, Caglar E, Dalgic A, Erdogan C. The effects of continuous positive airway pressure device on glaucoma. Med Sci Monit. 2015 Nov 8;21:3415-9. (SCI-Exp)

A.2 Ulusoy S, Dinç ME, Dalğıç A, Dizdar D, Avınçsal MÖ, Külekçi M. Effects of Spreader Grafts on Olfactory Function in Septorhinoplasty. Aesthetic Plast Surg. 2016 Feb;40(1):106- 13. (SCI-Exp)

A.3 Ulusoy S, Ayan NN, Dinc ME, Is A, Bicer C, Erel O. A new oxidative stress marker for thiol-disulphide homeostasis in seasonal allergic rhinitis. Am J Rhinol Allergy. 2016 May;30(3):53-7. (SCI)

A.4 Ulusoy S, Dizdar D, Dinç ME. A Simple Technique to Avoid Restenosis for Dacryocystorhinostomy. J Craniofac Surg. 2016 May;27(3):e233. (SCI-Exp)

A.5 Avincsal MO, Altundag A, Ulusoy S, Dinc ME, Dalgic A, Topak M. Halitosis associated volatile sulphur compound levels in patients with laryngopharyngeal reflux. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Jun;273(6):1515-20.

A.6 Dalgic A, Is A, Dinc ME, Ulusoy S, Avinçsal MÖ, Kulekci M. The effects of nasal packing and transseptal suturing after septoplasty on olfactory function, patient comfort and mucociliary clearance. J Craniofac Surg. 2016 Jul;27(5):e487-90.

A.7 Avincsal MO, Altundag A, Dinc ME, Cayonu M, Topak M, Kulekci M. Evaluation of Halitosis using Oral Chroma in patients with Allergic Rhinitis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2016 Sep;133(4):243-6.

A.8 Dinc ME, Altundag A, Dizdar D, Avincsal MO, Sahin E, Ulusoy S, Paltura C. An objective assessment of halitosis in children with adenoid vegetation during the pre- and postoperative periods. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016 Sep;88:47-51. (SCI)

A.9 Dinc ME, Ozdemir C, Ayan NN, Bozan N, Ulusoy S, Koca C, Erel O. Thiol/disulfide homeostasis as a novel indicator of oxidative stress in obstructive sleep apnea patients. Laryngoscope. 2016 Dec 21. doi: 10.1002/lary.26444. [Epub ahead of print] (SCI)

A.10 Dinc ME, Ulusoy S, Is A, Ayan N, Avincsal M Ö, Bicer C, Erel Ö. Thiol/disulfide homeostasis as a novel indicator of oxidative stress in sudden sensorineural hearing loss. J Laryngol Otol. 2016 May;130(5):447-52. (SCI-Exp)

A.11 Dinc ME, Dalgic A, Ulusoy S, Dizdar D, Develioglu O, Topak M. Does iron deficiency anemia affect olfactory function? Acta Otolaryngol. 2016 Jul;136(7):754-7. (SCI)

A.12 Dinc ME, Altundag A, Dizdar D, Avincsal MO, Sahin E, Ulusoy S, Paltura C. Response to comment: An objective assessment of halitosis in children with adenoid vegetation during the pre- and postoperative periods. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016 Dec 18. pii: S0165-5876(16)30448-7. doi: 10.1016/j.ijporl.2016.12.012. [Epub ahead of print] (SCI)

A.13 Ulusoy S, Dinc ME, Dalgic A, Topak M, Dizdar D, İs A. Are people who have a better smell sense, more affected from satiation? Braz J Otorhinolaryngol. 2016 Sep 12. pii: S1808-86s 94(16)30175-6. doi: 10.1016/j.bjorl.2016.08.011. [Epub ahead of print] (SCI-Exp)

A.14 Dinc ME, Dalgic A, Avincsal MO, Ulusoy S, Celik A, Develioglu ON. An assessment of olfactory function in patients with laryngopharyngeal reflux disease. Acta Otolaryngol. 2017 Jan;137(1):71-77. (SCI)

A.15 Dalgıc A, Dinc ME, Ulusoy S, Dizdar D, Is A, Topak M. Comparison of the effects of nasal steroids and montelukast on olfactory functions in patients with allergic rhinitis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2017 Jan 18. [Epub ahead of print]

A.16 Avincsal MO, Dinc ME, Ulusoy S, Dalgic A, Ozdemir C, Develioglu ON. Modified mallampati score improves specifity of stop-bang questionnaire for obstructive sleep apnea. J Craniofac Surg. 2017 Jun;28(4):904-908.

A.17 Paltura C, Can TS, Yilmaz BK, Dinç ME, Develioğlu ÖN, Külekçi M. Eustachian tube diameter: Is it associated with chronic otitis media development? Am J Otolaryngol. 2017 Jul-Aug;38(4):414-416.

A.18 Şahin E, Dinç ME, Yayla Özker B, Çöpürgensli C, Konaklıoğlu M, Özçelik T. The Value of Vestibular Rehabilitation in Patients with Bilateral Vestibular Dysfunction. J Int Adv Otol. 2017 Apr 27. doi: 10.5152/iao.2017.3856. [Epub ahead of print]

A.19 Bozan N, Kocak ÖF, Dinc ME, Demir CY, Turan M, Kiroglu AF. Mean Platelet Volume, Red Cell Distribution Width, and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Before and After Surgery in Patients With Carotid Body Tumors. J Craniofac Surg. 2017 Sep 1. doi: 10.1097/SCS.0000000000003786. [Epub ahead of print]

A.20 Berke Özücer, MD; Mehmet Emre Dinç, MD; Ceki Paltura, MD; İlker Koçak, MD; Denizhan Dizdar, MD; Oğuz Çörtük, MD; Ömer Uysal, MD. Association of Autologous Costal Cartilage Harvesting Technique With Donor-Site Pain in Patients Undergoing Rhinoplasty. JAMA Facial Plast Surg. 2017; doi: 10.1001/jamafacial.2017.1363

A.21 Sahin E, Dizdar D, Dinc ME, Cirik AA. Long-term effects of allergen-specific subcutaneous immunotherapy for house dust mite induced allergic rhinitis. J Laryngol Otol. 2017 Oct 17:1-5. doi: 10.1017/S0022215117002110. [Epub ahead of print]

A.22 Bozan N, Kocak ÖF, Demir CY, Dinc ME, Avcı K, Demir H, Kıroglu AF. Serum levels of oxidative stress indicators and antioxidant enzymes in Bell palsy. Ear Nose Throat J. 2018 Oct-Nov;97(10-11):E11-E14. PMID: 30481849

A.23 Dinç ME, Avinçsal MÖ, Balcı MBC, Özdemir C.Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Overactive Bladder Symptoms in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2018 Sep;56(3):133-138. doi:10.5152/tao.2018.3251. Epub 2018 Sep 1. PMID: 30319868

A.24 Şahin E, Deveci İ, Dinç ME, Özker BY, Biçer C, Erel Ö. Oxidative Status in Patients with Benign Paroxysmal Positional Vertigo. J Int Adv Otol. 2018 Aug;14(2):299-303. doi: 10.5152/iao.2018.4756. PMID: 30256204

A.25 Paltura C, Can TS, Yılmaz BK, Dinç ME, Develioğlu ÖN, Külekçi M. Response to comment: Eustachian tube diameter: Is it associated with chronic otitis media development? Am J Otolaryngol. 2018 May - Jun;39(3):361. doi: 10.1016/j.amjoto.2018.01.013. Epub 2018 Feb 3. No abstract available.

A.26 Bozan N, Dinç ME, Demir H, Yalınkılıç A, Gönüllü E, Turan M, Demir C, Arslan A, Özkan H, Kundi P, Kıroğlu AF. Serum Trace Elements and Heavy Metal Levels in Patients Diagnosed with Chronic Otitis Media and Their Association with Surgical Treatment Outcomes. J Int Adv Otol. 2017 Dec;13(3):345-348. doi: 10.5152/iao.2017.3617. Epub 2017

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1. Ethem Ş, Dinç ME, Dizdar D, Ulusoy S. Yüzde persistan ağrının nadir bir nedeni: Nazal kavitede ektopik diş. KBB Uygulamaları 2015;3(3):113-116.

C2. Dizdar D, Dinç ME, Ulusoy S, Dalgic A, Avinçsal MÖ, Yumru C, Topak M. Evaluation of Prevalence and Factors Affecting the Development of Middle Ear Effusion in Patients with Prolonged Intubation in Intensive Care Unit. Journal of Academic Research in Medicine. 2015; 5: 64-7 (ÜAK web'de uluslararası diğer endekslerde)

C3.Ulusoy S, Erden M, Yüksel H, Çağlar E, Dinç M E, Dalgic A. Comparison of different surgical methods in endonasal dacryocystorhinostomy. ENT Updates. 2015;5(1):30–34 (ÜAK web'de uluslararası diğer endekslerde)

C4. Ulusoy S, Yavuz N, Dinç ME, Acar M. Can the devices used to treat obstructive sleep apnea
syndrome increase the tendency to gain weight? ENT Updates 2015;5(3):113–118
doi:10.2399/jmu.2015003010 (ÜAK web'de uluslararası diğer endekslerde)

C5. Ethem Şahin; Denizhan Dizdar; Mehmet Emre Dinç. Evaluation of skin prick test results in
patients with respiratory tract allergy symptoms in the Kadiköy district of Istanbul. KBB-Forum
2017-16 (2)

C6. Is it merely mischief or a sign? Children with a foreign body in the external acoustic meatus.
Mehmet Emre Dinç. JAREM 2017. doi: 10.5152/jarem.2017.1515 [Epub ahead of print]

C7. Mehmet Özgür Avinçsal, Aytuğ Altundağ, Denizhan Dizdar, Mehmet Emre Dinç, Seçkin
Ulusoy, Mehmet Külekçi. Assessment of chemosensory disorders in allergic rhinitis. ENT
Updates 2017;7(2):82-86

Yazılan, Çevirisi Yapılan Ulusal-Uluslararası Kitap Ya Da Bölümler

B.1 Ulusoy S, Dinc M E, Muluk N B. History and types of Tympanoplasty. Editor: Rıza Dündar. Boomerang-shaped Chondroperichondrial Graft and Overview to Tympanoplasty. 1. edit. Saarbücken, Germany. LAP Lambert Academic Publicing; 2015. P.17-35 Chapter 2.

B.2 Çakmak HÖ, Dinç ME. Semer Burun Deformitesi. Editör: Selim Sermed Erbek. Güncel Burun ve Sinüs Cerrahisi. 1. Basım. Ankara, Türkiye. 2017. Sayfa 149-158 Bölüm 3. C.

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git