Genel Cerrahi

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Dergiler

1.Atik E, Akansu B, Bakaris S, Aban N.  “Expression of cyclooxygenase-2 and its relation to histological grade, inducible nitric oxide syntase, matrix metalloproteinase-2, CD-34, Caspase-3 and CD-8 in invasive ductal carcinoma of the breast”.  Saudi Med J. 31(2):130-4 (2010)
2.Aslan A, Temiz M, Atik E, Polat G, Sahinler N, Aban N, Parsak CK.  “Effectiveness of mesalamine and propolis in experimental colitis”.  Adv Ther. 24(5):1085-97 (2007)
3.Aslan A, Cetin M, Temiz M, Sahinler N, Besirov E, Aban N.   “The effect of propolisis and mesalazine on bacterial translocation in an experimental colitis model”. Saudi Med J. 28(10):1605-7 (2007)
4.Nedim Aban, Leyla Cinel, Lulufer Tamer, Atil Aktas, Meral Aban. “Ischemic preconditioning reduces caspase-related intestinal apoptosis”. Surg Today. 35, 228-234 (2005)
5.Ibrahim Tacyildiz, Mustafa Aldemir, Nedim Aban, Celalettin Keles. “Diagnosis and surgical treatment of intrabiliary ruptured hydatid disease of the liver.       S Afr J Surg. 42, 43-46 (2004)
6.Ibrahim H. Tacyıldız, Ömer F. Akıncı, Atilla Öztürk, Yüksel Arslan, Nedim Aban. “The management strategy and factors effecting mortality in cases with major abdominal vascular injuries”.  The European J. of Trauma and Emergency Surgery 22, 61-65 (1999)
7.I.H.Tacyildiz, O.F.Akinci, N.Aban, Y.Akgun. “The effectiveness of surgical treatment procedures in sigmoid colon volvulus: analysis of 105 cases”    The European J. of Emergency Surgery and Intensive Care 21,136-139 (1998)
8.Ibrahim H. Tacyıldız, Omer F. Akinci, Nedim Aban, Atilla Ozturk, Yüksel Arslan, Yılmaz Akgün. “The factors effecting mortality in penetrating abdominal trauma: Evaluation of 703 cases” The European J. of Emergency Surgery and Intensive Care 21,86-89 (1998)
9.Y.Akgun, B.Bac, S.Boylu, N.Aban, I.Tacyıldız. “Typhoid enteric perforation”. British Journal of Surgery  8, 1512-1515 (1995)
 

Ulusal Dergiler

1.Ahmet Aslan, Nedim Aban, Fikret Beyaz, Sibel Hakverdi, Elmir Beşirov. “Retroperitoneal Liposarcoma: Case Report” . Annals of Medical Sciences 16,  14-16 (2007)
2.Ahmet Aslan, Muhyittin Temiz, Esin Atik, Elmir Beşirov, Nedim Aban. “Bilateral aksiler fibroadenom” (Bilateral axillary fibroadenoma). Meme Hastalıkları Dergisi 12, 23-25 (2005)
3.Ahmet Aslan, Muhyittin Temiz, Elmir Beşirov, Nedim Aban. “Meme kanseri taraması” (Breast Cancer Screening). Meme Hastalıkları Dergisi 11, 4-11 (2004)
4.Dr.İbrahim H. Taçyıldız, Dr.Selçuk Mızraklı, Dr.Nedim Aban, Dr.Murat Akkuş, Dr.Vatan Kavak. “Yara iyileşmesi üzerine kollagenaz'ın etkisi’’. Ulusal Travma Dergisi 4, 7-11 (1998)
5.Meral Aban, İbrahim H. Taçyıldız, Atilla Öztürk, Yüksel Arslan, Nedim Aban. “Simultaneous uterus and liver hydatid cysts: A rare condition”. Gynecol Obstet Reprod Med 4,166-167 (1998)
6.Ahmet Ersay, Şükrü Boylu, Hayrettin Şahin, Nedim Aban, Yılmaz Akgün, İbrahim H. Taçyıldız. “A comparison of  two catheterizable continence mechanisms for urinary diversion”. Tr. J. of Medical Sciences 28,167-170 (1998)
7.İbrahim H. Taçyıldız, Yılmaz Akgün, Şükrü Boylu, Nedim Aban, Celalettin Keleş. “Abdominal ateşli silah yaralanmaları: 612 olgunun analizi’’. Çağdaş Cerrahi Dergisi 11, 222-226 (1997)
8.İbrahim H. Taçyıldız, Nedim Aban, Feza Keskin, Selçuk Otçu, İrfan Erdem, Mehmet Özaydın. “Yanıklı hastalarda tedavi sonuçlarımız’’. Dicle Tıp Dergisi 23(4), 27-34 (1996)
9.İbrahim H. Taçyıldız, İlhan İnci, Şükrü Boylu, Yılmaz Akgün, Nedim Aban, Şemsettin Koç. “Torakoabdominal yaralanmalar’’. Ulusal Travma Dergisi 3, 185-190 (1997)
10.İbrahim H. Taçyıldız, Şükrü Boylu, Gülşen Yılmaz, Nedim Aban. “Abdominal tüberküloz’’. Ulusal Cerrahi Dergisi 13, 263-268 (1997)
11.Yılmaz Akgün, İbrahim H. Taçyıldız, Nedim Aban, Bilsel Baç. “İleosigmoid düğümlenme’’. Ulusal Cerrahi Dergisi 13,145-149 (1997)
12.İbrahim H. Taçyıldız, Şükrü Boylu, Yılmaz Akgün, Nedim Aban, Bilsel Baç. “Penetran kolon yaralanmalarında tedavi’’. Kolon ve Rektum Hast Derg. 6, 115-119  (1996)
13.Nedim Aban, İbrahim H. Taçyıldız, Şükrü Boylu, Gülşen Yılmaz, Celalettin Keleş. “Penetran karaciğer yaralanmaları’’. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 4, 136-141 (1996)
14.İbrahim H. Taçyıldız, Nedim Aban, Şükrü Boylu, Ali D.Bozdağ, Celalettin Keleş. “Safra Kesesi Kanseri’’. Ulusal Cerrahi Dergisi 12, 217-223 (1996)
15.Yılmaz Akgün, İbrahim Taçyıldız, Şükrü Boylu, Nedim Aban, Bayram Kutlutürk. “Sigmoid kolon volvulusunun tedavisinde definitif bir işlem: mesosigmoplasti’’. Kolon ve Rektum Hast Derg. 6, 39-42 (1996)
16.Yılmaz Akgün, Şükrü Boylu, Nedim Aban, Bilsel Baç. “Askarise bağlı ince barsak tıkanmaları”. Ulusal Travma Dergisi 2, 81-84 (1996)
17.Yılmaz Akgün, Nedim Aban, İbrahim Taçyıldız, Celalettin Keleş. “Künt diafragma yaralanmaları”. Ulusal Travma Dergisi 2, 15-21 (1996)
18.Nedim Aban, İbrahim Taçyıldız, Şükrü Boylu, Yılmaz Akgün, Ali Çeldir. “Gebelikte apandisit”. Ulusal Cerrahi Dergisi 12, 142-145 (1996)
19.O.Yazanel, F.Canoruç, N.Aban. “Intra-abdominal front wall hematoma as a rare complication of an uremic patient presenting as a rapidly developing large abdominal mass ”.Türk J Gastroenterol. 7, 168-170 (1996)
20.Nedim Aban, İbrahim H.Taçyıldız, Şükrü Boylu, Yılmaz Akgün, Mtap Topçil. “Serbest dalak torsiyonuna bağlı akut batın (Olgu sunumu)”. Dicle Tıp Dergisi 22(4), 161-164 (1995)
21.Nedim Aban, İbrahim H.Taçyıldız, Şükrü Boylu, Yılmaz Akgün, Bilsel Baç. “Duodenal ülser perforasyonlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız”. Dicle Tıp Dergisi 22(4), 1-8 (1995)
22.Şükrü Boylu, Nedim Aban, İbrahim H. Taçyıldız, Yılmaz Akgün, Bilsel Baç. “Mide kanserlerinde cerrahi tedavi”. Dicle Tıp Dergisi 22(3), 175-184 (1995)
23.İbrahim H. Taçyıldız, Nedim Aban, Şükrü Boylu, Yılmaz Akgün, Bilsel Baç, Celalettin Keleş. “ Laparoskopik ve açık kolesistektominin karşılaştırılması: Klinik verilerimiz” Dicle Tıp Dergisi 22(3), 63-69 (1995)
24.Şükrü Boylu, Nedim Aban, Yılmaz Akgün, İbrahim H. Taçyıldız, Gülşen Yılmaz, Mehtap Topçil. “Meme kanserlerinde cerrahi tedavi”. Dicle Tıp Dergisi 22(3), 17-22 (1995)
25.İlhan İnci, Cemal Özçelik, İbrahim Taçyıldız, Nedim Aban, Şükrü Boylu. “Video yardımlı torakal sempatektomi”. End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2, 161-163 (1995)
26.Nedim Aban, İbrahim H.Taçyıldız, Şükrü Boylu, Bilsel Baç, Yılmaz Akgün. “Pankreas yaralanmaları”. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi  3, 164-169 (1995)
27.Yılmaz Akgün, Bilsel Baç, İbrahim Taçyıldız, Nedim Aban. “Künt ince barsak yaralanmaları”. Ulusal Travma Dergisi 1,86-90 (1995)
28.Yılmaz Akgün, Şükrü Boylu, Nedim Aban, Bilsel Baç, Atiye Vural. “Desmoid tümör”. Cerrahi Tıp Bülteni  4 , 39-42 (1995)
29.Yılmaz Akgün, Bilsel Baç, Nedim Aban, Şükrü Boylu, Celalettin Keleş. “Akut sigmoid kolon volvulusunun tedavisinde sigmoidoskopik detorsiyon”. Ulusal Cerrahi Dergisi 10, 364-367 (1994)
30.Şükrü Boylu, Bilsel Baç, Atilla Erdoğan, Nedim Aban, İbrahim Taçyıldız. “Enterokütanöz fistüllerde total parenteral beslenme”.  Dicle Tıp Dergisi 21 (4), 9-23 (1994)
31.Şükrü Boylu, Nedim Aban, İbrahim Taçyıldız, Yılmaz Akgün. “Kısa barsak sendromunda Nipple valf yöntemi (bir olgu sunumu)”.  Dicle Tıp Dergisi 21(2), 219-224 (1994)
32.Şükrü Boylu, İbrahim Taçyıldız, Nedim Aban, Ö. Faruk Akıncı, Gülşen Yılmaz. “ Abdominal duvar defektlerinin prostetik materyelle onarımı”. Dicle Tıp Dergisi 21(2), 67-73 (1994)
33.Şükrü Boylu, Bilsel Baç, Nedim Aban, Yılmaz Akgün, İbrahim Taçyıldız, Ömer Akıncı, Celalettin Keleş. “Laparoskopik kolesistektomide ilk 50 olgunun analizi”. Dicle Tıp Dergisi 21(2), 61-66 (1994)
34.Mehmet Gürel, Şükrü Boylu, Bilsel Baç, Celalettin Keleş, Nedim Aban, Abidin Aşan. “Gastrik ve bilier cerrahide tek doz cefuroksim ile perioperatif antibiyotik profilaksisi”. Ankem Dergisi  4, 143-146 (1990)
 

İlgi Alanları

Tiroit Cerrahisi

Meme Hastalıkları ve Cerrahisi

Laparoskopik Cerrahi

Kolon-Rektum Tümörleri

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git