Nöroloji

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. Topalkara K, Özkul Y, Dener Ş, Topaktaş S, Akyüz A. Sivas ili Alibaba mahallesinde epilepsi prevalans çalışması. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 16(3):211-215, 1994.
2. Topalkara K, Özkul Y, Dener Ş, Topaktaş S, Akyüz A, Karaağaoğlu E. Epilepsi ile ana-baba yaşı ve doğum sırası ilişkisi. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 16(3):219-222, 1994.
3. Topalkara K, Akyüz A, Topaktaş S, Dener Ş. Familyal hipokalemik periyodik paralizi (Bir olgu sunumu). C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 16(4):307-308, 1994.
4. Yakıt A, Akyüz A, Dener Ş, Topalkara K, Topaktaş S. Serebrovasküler hastalıklar ve epilepsi. Türk Nöroloji Dergisi 4:186-189,1995.
5. Candan F, İçağasıoğlu S, Türkay C, Gültekin F, Topalkara K. Demir eksikliği anemisi ve sagittal sinus trombozu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 15:274-275, 1995.
6. Akyüz A, Yakıt A, Topalkara K, Dener Ş. Serebrovasküler hastalıklara bağlı gelişen epileptik nöbetlerin özellikleri. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 18(3):168-173, 1996.
7. Bolayır E, Erciyas AH, Akyüz A, Topalkara K, Öztoprak İ. Moyamoya hastalığına bağlı intraserebral hemoraji. Bir vaka sunumu. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 18(3):212-214, 1996.
8. Topalkara İ, Topalkara K, Önen F, Bekar D, Topaktaş S, Akyüz A, Dener Ş. Ticlopidine tedavisine bağlı agranülositoz vakası. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 18(4):318-319, 1996.
9. Özkul Y, Akyüz A, Topalkara K. Migren ve epilepsi. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 18(3):232-233, 1996.
10. Akyüz A, Bolayır E, Topalkara K. Dyke-Davidoff-Masson sendromu. Bir olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 3-4:168-170, 1997.
11. Topalkara K, Dündar SE, Çorapçıoğlu A, Akyüz A, Topaktaş S. Yaygın anksiyete bozukluğunda otonomik işlev değişiklikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 8(4):288-291, 1997.
12. Topalkara İ, Topaktaş S, Erselcan T, Topalkara K, Akyüz A. Tedavideki epileptik hastalarda otonom nöropati. Türk Nöroloji Dergisi 3-4:157-161, 1997.
13. Akyüz A, Topalkara K, Topalkara İ, Topaktaş S. Akut iskemik inmede nimodipin’in motor defisit üzerine etkisi. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 3:109-111, 1997.
14. Topaktaş S, Arslan A, Topalkara K, İşlek Y, Dener Ş. Sympathetic skin responses in patients on dyphenylhydantoin therapy. Turkish Journal of Medical Sciences 27:451-454, 1997.
15. Topalkara K, Alarcon G, Binnie CD. Effects of flash frequency and repetition of intermittent photic stimulation on photoparoxysmal responses. Seizure 7:249-255, 1998.
16. Keçeci H, Topalkara K, Akyüz A. Metil alkol intoksikasyonu ve reversibl paraparezi. Bir vaka sunumu. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 20(1):57-58, 1998.
17. Akyüz A, Bolayır E, Dener Ş, Topalkara K, Topaktaş S. The effect of aspirin, ticlopidine and their low-dose combination on platelet agregability in acute ischemic stroke: a short duration follow-up study. European Journal of Neurology 6:57-61, 1999.
18. Topalkara K, Akyüz A, Sümer H, Bekar D, Topaktaş S, Dener Ş. Sivas il merkezinde tabakalı örneklem yöntemi ile gerçekleştirilen epilepsi prevalans çalışması. Epilepsi 5(1):24-29, 1999.
19. Topalkara K, Akyüz A, Bolayır E, Ağcakale D, Kalezade LA, Yüksel H. İskemik inmelerde başvuru gecikmesi ile erken dönem prognoz ilişkisi. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 21(2):145-148, 1999.
20. Özkul Y, Akyüz A, Topalkara K, Dener Ş, Topaktaş S. Migren ve migren ile epilepsi birlikteliği. Bir prevalans çalışması. Türk Nöroloji Dergisi 1:37-41,1999.
21. Topalkara K, Arslan A. Emosyon ve otonom sinir sistemi. Türk Nöroloji Dergisi 1:61-65, 1999.
22. Erciyas AH, Topalkara K, Topaktas S, Akyuz A, Dener S. Supression of cardiac parasympathetic functions in patients with right hemispheric stroke. European Journal of Neurology 6(6):685-690, 1999.
23. Bolayır E, Topalkara K, Topaktaş S. Nonfamilial hipokalemik periodik paralizi ve hipertiroidili bir olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi. 7(1):89-93, 2001.
24. Goksel HM, Akgun M, Topalkara K, Solak O, Topaktas S. Evaluation of cerebral vasospasm with transcranial magnetic stimulation: an experimental study. Clin Exp Med 1(1):43-9, 2001.
25. Erselcan T, Topalkara K, Nacitarhan V, Akyuz A, Dogan D. Carpal tunnel syndrome leads to significant bone loss in metacarpal bones. J Bone Miner Metab 19(5):317-20, 2001.
26. Bolayır E, Kuğu N, Akyüz A, Topalkara K. Jeneralize tonik klonik nöbet ile yalancı nöbetlerin ayrımında kas enzimleri ve prolaktinin önemi. Epilepsi. 7(3):81-83, 2001.
27. Berkan Ö, Topalkara K, Çetin H, Ağcakale D, Katrancıoğlu N. Varisli hastalarda sempatik deri yanıtlarının değerlendirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi 10(3):148-152, 2001.
28. Berkan Ö, Topalkara K, Katrancıoğlu N, Ağcakale D, Çetin H. Derin ven trombozu olan hastalarda sempatik deri yanıtlarının tanı değeri. Damar Cerrahisi Dergisi 10(3):153-156, 2001.
29. Bolayır E, Taş A, Topalkara K, Akyüz A, Topaktaş S. Sivas il merkezinde Parkinson hastalığı prevalansı. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi 24(2):65-68, 2002.
30. Topalkara K, Kaptanoglu E, Akyuz A, Yurtcu S, Akman V. Relapsing polychondritis with involvement of posterior inferior cerebellar artey causing acute lateral medullary syndrome. Journal of Clinical Rheumatology 9:92-95, 2003.
31. Akyol A, Taşdemir N, Müngen B, Soyuer A, Ersoy AÖ, Topaktas S, Topalkara K, Gülersönmez M ve TMST. İnme sonrası epileptik nöbetler: Türk çok merkezli inme çalışması. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 10(2):67-73, 2004.
32. Kim YR, van Meer MP, Mandeville JB, Tejima E, Dai G, Topalkara K, Qui J, Dijkhuizen RM, Moskowitz MA, Lo EH, Rosen BR. fMRI of delayed albumin treatment during stroke recovery in rats: implication for fast neuronal habituation in recovering brains. J Cereb Blood Flow Metab. 27(1):142-53, 2007.
33. Blondeau N, Lai Y, Tyndall S, Popolo M, Topalkara K, Pru JK, Zhang L, Kim H, Liao JK, Ding K, Waeber C. Distribution of sphingosine kinase activity and mRNA in rodent brain. J Neurochem. 2007 Oct;103(2):509-17.
34. Yemisci M, Ay H, Kocaefe C, Qui J, Topalkara K, Ozgüç M, Kirazli S, Ozcebe O, Moskowitz MA, Dalkara T. Statin potentiates human platelet eNOS activity without enhancing eNOS mRNA and protein levels. Cerebrovasc Dis. 26(2):190-8, 2008.
35. Topaktaş S, Topalkara K, Kayataş M, Yıldız E, Akyol M, İnan D, Candan F. Deri, böbrek ve sinir sistemi tutulumu gösteren bir sarkoidoz olgusu. Türk Nöroloji Dergisi 14(4):289-294, 2008.
36. Qiu J, Takagi Y, Harada J, Topalkara K, Wang Y, Sims JR, Zheng G, Huang P, Ling Y, Scadden DT, Moskowitz MA, Cheng T. p27Kip1 constrains proliferation of neural progenitor cells in adult brain under homeostatic and ischemic conditions. Stem Cells. 27(4):920-7, 2009.
37. Yardımcı N, Ulubay H, Topalkara K, Diren B. Akut beyin sapı infarktı olan bir hastada difüzyon tensör traktografi görüntülemesi. Türk Nöroloji Dergisi 15(1):31-34, 2009.
38. Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Vural A, Can A, Topalkara K, Dalkara T. Pericyte contraction induced by oxidative-nitrative stress impairs capillary reflow despite successful opening of an occluded cerebral artery. Nat Med. 15(9):1031-7, 2009.
39. Sims JR, Lee SW, Topalkara K, Qiu J, Xu J, Zhou Z, Moskowitz MA. Sonic hedgehog regulates ischemia/hypoxia-induced neural progenitor proliferation Stroke. 40(11):3618-26, 2009.

İlgi Alanları

Klinik Nörofizyoloji (EMG, Uyarılmış potansiyeller –VEP,SEP,BAEP-, EEG)

Beyin Damar Hastalıkları (İnme)

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git