Genel Cerrahi

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde

1.Z.Ferahköşe, H.Altınyollar, B.B.Menteş. “Effect of systemic gastric acid stimulation and intragastric pH changes on synchronous antral gastrin and somatostatin release in anesthetized, nonatropinized duodenal ulcer patients and controls.” Digestive Disease and Sciences 39,10:2143-2148 (1994)
2.E.Eroğlu, U.Berberoğlu, H.Altınyollar and E.Ünal. “intra-arterial chemotherapy for locally advanced and recurrent breast cancer.” Regional Cancer Treatment 7:121-123 (1994). Original article
3.H.Altınyollar, N.Kapucuoğlu, I.Pak, U.Berberoğlu. “Lymphatic mapping and sentinel lymhadenectomy in early stage breast carcinoma.” Journal of Experimental Clinic Cancer Reserch. 19,2:141-144 (2000).
4.H.Altınyollar, H.Bulut, U.Berberoğlu. “Is suprahyoid dissection a diagnostic operation in lower lip carcinoma?” Journal of Experimental Clinic Cancer Reserch. 21,1:29-30 (2002).
5.H.Altınyollar, U.Berberoğlu and O.Çelen. “Lymphatic mapping and sentinel lymph node biopsy in squamous cell carcinoma of the lower lip.” Europian Journal of Surgical Oncology.  28:72-74 (2002).
6.H.Altınyollar, G.Dingil and U.Berberoğlu. “Detection of infraclavicular lymph node metastases using ultrasonography in breast cancer.” J Surg Oncol 15;92(4): 299-30 (2005).
7.H.Altınyollar, M.Boyabatlı, U.Berberoğlu. “D-dimer as a marker 
for early diagnosis of acute mesenteric ischemia.” Thromb Res. 117(4):463-7 (2006)
8.H.Altınyollar, U.Berberoğlu, K.Gulben and F.Irkin. “The correlation of extranodal invasion with other prognostic parameters in lymph node positive breast cancer.” J Surg Oncol 1;95(7):567-71 (2007)
9.K.Gülben, U.Berberoğlu, A.Cengiz, H.Altınyollar. “Prognostic factors affecting locoregional recurrence in patients with stage IIIB noninflamatory breast cancer.” World J Surg. 31 (9):1724-30 (2007) 
10.K.Gulben, U.Berberoğlu, H.Altınyollar, V.Kınaş, S.Turanl.ı ”Sentinel Lymph node status affects long-term survival in patients with intermediate thickness melanoma.” J Cancer Res Dher. 12(2):840-4 (2016)
 

Ulusal Hakemli Dergiler

1.Z.Ferahköşe, A.Engin, H.Altınyollar, B.Menteş. “Kolorektal cerrahide preoperatif antibiyotik proflaksisi.” Ulusal Cerrahi Dergisi. 6(3):52-56 (1990).
2.S.F.Çamlıbel, U.Berberoğlu, H.Altınyollar, M.Altınok. “Metakron bir multipl primer malign tümör olgusu.” Acta Oncologica Turcica 23(1-2):170-173 (1990).
3.U.Berberoğlu, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, R.Çetin. “Cerrahi onkolojide yenilikler.” Acta Oncologica Turcica. 23(1-2):192-209 (1990). 
4.U.Berberoğlu, R.Çetin, S.Çamlıbel, H.Altınyollar. “Medüller tiroid karsinomalarında tanı ve tedavi.” Acta Oncologica Turcica 23(1-2):210-215 (1990).  
5.H.Altınyollar, U.Berberoğlu, R.Çetin, F.S.Çamlıbel. “Meme kanserli hastalarda gecikmiş tip deri duyarlılığı ve serum immunglobulin düzeyleri.” Ulusal Cerrahi Dergisi 9(1):61-64 (1993).
6.A.Özlük, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Meme kanserinde over metastazı.” Acta Oncologica Turcica 27(1-2):48-49 (1994).
7.A.Eroğlu, H.Altınyollar, S.Oral, U.Berberoğlu. “Erkek meme kanseri ve ailesel eğilim(Olgu sunumu)”. Acta Oncologica Turcica 27(3-4):87-88 (1994).
8.H.Altınyollar, U.Berberoğlu, O.Çelen, A.Özlük. “Meme kanserinde kemik metastazı ile visseral organ tutulumu arasındaki ilişki.” Türk Onkoloji Dergisi 9(3-4):36-37 (1994).
9.H.Altınyollar, S.Sancaktar, N.Kapucuoğlu, U.Berberoğlu. “Erken evre malign melanomada intraoperatif lenfatik haritalama.” Türk Onkoloji Dergisi 10(4):30-33 (1995).
10.A.Özlük, H.Altınyollar, F.Saraçoğlu, U.Berberoğlu. “Gastrointestinal malignitelerde serum tümör belirleyicisi: CA 242.” Acta Oncologica Turcica 29(1-2):19-21 (1996).
11.H.Altınyollar, K.Gülben, O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. “İnce barsağın malign tümörleri.” Acta Oncologica Turcica 30(1-4):36-37 (1997)
12.H.Altınyollar, T.Dalgıç, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu. “Benign meme hastalıkları ile meme kanseri birlikteliği.” Acta Oncologica Turcica 30(1-4):55-57 (1997)
13.O.Çelen,E.Yıldırım, K.Gülben, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Hepatosellüler karsinomlu olgularda tedavi yöntemleri: 83 olgunun retrospektif değirlendirilmesi.” Acta Oncologica Turcica 31(1-4):63-65 (1998).
14.E.Yıldırım, O.Çelen, T.Dalgıç, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu.Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde intraarteriyel kemoterapi. Ulusal cerrahi Dergisi 14(4):277-283 (1998).
15.O.Çelen, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Baş boyun malign melanomlarında yüzeyel parotidektomi ve preaurikuler lenf nodu disseksiyonu.” Acta Oncologica Turcica 32(1-4):42-44 (1999).
16.H.Altınyollar, K.Gülben, T.Kızıltepe, U.Berberoğlu. “Meme kanserinde mammografik bulguların klinikopatolojik özelliklerle korelasyonu.” Acta Oncologica Turcica 37(1-2):27-30 (2004).
17.H.Altınyollar, U.Berberoğlu, K.Gülben, O.Çelen. “Meme kanserinin infraklavikular metastazlarının prognostik parametreler ile korelasyonu.” Gazi Tıp Dergisi 18(1):18-21 (2007) 
18.K. Gülben, H. Mersin, H. Altınyollar, E. Başkan, M. Akbaba. “Differansiye tiroid kanserlerli hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi.” Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak Derg 10,1; 27-31 (2008). Orijinal araştırma makalesi
19.M. Yiğit, K. Gülben, E. Başkan, H. Altınyollar, U. Berberoğlu, Ş.Ayva. “Deneysel akut pankreatitte pentoksifilinin serum tümör nekrozis faktör-alfa üzerine etkileri.” Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak Derg 10,1; 6-12 (2008). Orijinal araştırma makalesi
20.BK. Arıbaş, E. Başkan, H.Altınyollar, U. Ungül, A. Cengiz, HF Erdil.   “Gastrosplenic fistula due to splenic large cell lymphoma diagnosed by percutaneous drainage bepore surgical treatment.” Turk J Gastroenterol  Mar;19(1):69-70 (2008)
21.F.İrkin, K.Gülben, U.Berberoğlu, H.Altınyollar,G. Acun, Y.Güney, B.Küçükpilakçı. “The results of 21-year experience of treating anal sfuamous cell carcinomas. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1,30(1):14-7 (2014)
 

İlgi Alanları

Onkolojik Cerrahi: Meme kanserleri, Malign Melanom,  Deri kanserleri, Dudak kanserleri, Tiroid kanseri, Özefagus ve Mide kanserleri, İnce barsak-Kolon ve Rektum kanserleri, Karaciğer-Safra kesesi ve safrayolları kanserleri, Pankreas kanserleri, Yumuşak doku tümörleri

Genel Cerrahi Hastalıkları: Deri ve derialtı kitleler ve benler, Tiroid ve paratiroid hastalıkları, Meme hastalıkları, Karaciğer ve Safrakesesi hastalıkları, Özefagus - Mide ve barsak hastalıkları, Hemoroid-Fistül-Fissür-Anal apseler gibi perianal bölge hastalıkları, Pilonidal sinüs hastalığı, Fıtık tedavisi, Dalağa ait hastalıklar, Böbreküstü bezi hastalıkları, Varis tedavisi

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız