Pediatri

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergiler

1-Şenses, DA., M.F. Toppare, I.S. Kaya , U. Dilmen, F. Kitapçı, "C-Reactive Protein and Respiratory Distress Syndrome-letter". Journal of Pediatrics", 122 ,164 (1993).
2- Toppare, M.F., W. Tunnessen, D.A. Şenses, I.S. Kaya, F. Kitapçı, G. Gedikoğlu, U. Dilmen, "Acute Guttate Psoriasis- Picture of the Month", American Journal of Disease of Children, 147,1013-1014 (1993).
3- Toppare M.F., F. Kitapçı, D.A. Şenses, I.S. Kaya, U. Dilmen, G. Gedikoğlu,"Pilomatrixoma, A case Report of a Common Childhood Tumor", Clinical Pediatrics, 32 ,749-750 (1993).
4- Kitapçı, F., U. Dilmen, Ö. Akyol, M.F.Toppare, I.S.Kaya, D.A.Şenses, I.Durak, Z.Kılıç, "Plasma Chromium Levels in Hypoglicemic Preterm, Full-Term and in Intrauterine-Growth-Retarded Babies", Biology of the Neonate, 66,267-271 (1994).
5- Toppare, M.F., F. Kitapçı, D.A. Şenses, I.S. Kaya, U. Dilmen, Y. Laleli. " Lactational Failure- Study of Risk Factors in Turkish Mothers", Indian Journal of Pediatrics, 61,269-276 (1994).
6- Toppare, M.F., F.Kitapçı, I.S. Kaya ,Y.Laleli , U. Dilmen, D.A. Şenses, " Lack of Evidence of Parvovirus B19 in Acute Obstructive Airway Disease of Children", Pediatric Pulmonology, 17,409-412 (1994).
7- Toppare, M.F., Y. Laleli, D.A. Şenses, F. Kitapçı , I.S. Kaya, U. Dilmen, "Metoclopramide for Breast Milk Production" Nutrition Research, 14,1019-1029 (1994).
8- Toppare, M.F., F. Kitapçı, Senses DA, Yalçınkaya F, Kaya IS, Dilmen U, " Ornidazole and Secnidazole in the treatment of Symptomatic Intestinal Amoebiasis in Childhood", Tropical Doctor, 24, 183-184 (1994).
9- Toppare, M.F., F. Kitapçı, U. Dilmen, I.S. Kaya, D.A. Şenses, " Periumblical Skin Length Measurements in the Newborn", Clinical Genetics. 47,207-209 (1995). 10- Toppare, M.F., F. Kitapçı , A. Çiftçi, I.S. Kaya , D.A. Şenses, " The Caduceus as a Lifeguard. Letter". LANCET, 346, 784 (1995).
11- Kaya, I.S., D.A. Şenses, F. Kitapçı, M.F. Toppare, " Septic Arthritis and Staphylococcus Cohnii " , Pakistan Journal of Medicine, 46, 43-44 (1996).
12- Kitapçı, F., A.F. Avşar , D.A. Şenses, "Imperforate hymen presenting as constipation and acute urinary retention", European Journal of Pediatrics, 158, 337(1999)
13 - Önal, E.E., F..Kitapçı Uysal, U. Dilmen , B. Adam , " Interleukin-6 concentrations in neonatal sepsis", LANCET, 353, 239(1999).
14- Önal, E.E., F. Kitapçı Uysal, U. Dilmen, B. Adam, "Interleukin-6 concentrations in neonatal sepsis", LANCET, 353, 1798(1999).
15 Önal, E.E., U. Dilmen, F. Kitapçı Uysal, I.S.Kaya, " Pediatric forum: early newborn hospital discharge delivery: A comment on cost-effectiveness", Archieves of Pediatrics & Adolescence Medicine , 154, 849-5(2000).
16- Kitapçı Uysal, F., E.E. Önal, U.Dilmen, I.S. Kaya, " Slow and diluted feeding results low necrotizing enterocolitis incidence ", Pediatrics, p3 Rs 26 Feb 2000 (Electronic page)
17 Karadag, A., E.E.Önal, F. K. Uysal, I.S. Kaya, U. Dilmen, " Celiac disease with acanthocytosis", Archieves of Pediatrics & Adolescence Medicine, 156, 291 (2002).
18- Kitapçı Uysal, F., E.E. Önal, Y.Z. Aral, B. Adam, U. Dilmen, Y. Ardıçoglu, " Breast milk leptin: Its relationship to maternal and infant adiposity" Clinical Nutrition,21,157-160 (2002)
19- Önal, E. E., F. Kitapçı Uysal, P. Cinaz, A. Bideci, U. Dilmen, " Serum leptin levels in twins and singelton newborns ", J Pediatric Endocrinology and Metabolism, 16, (5): 733-739, (2005)
20- Önal E. E, U. Dilmen, B. Adam, F. Kitapçı Uysal, D. Oğuz, " Serum atrial natrüiuretic peptide levels in infants with transient tachypnea of the newborn ", The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 17, 145-149 (2005).

Ulusal Hakemli Dergiler

1-Kitapçı, F., T. Kutluk, G. Seçmeer , M. Ceyhan , A. Çeliker , H. Aksöyek , "Ayın Vakası, Şarbon (Anthrax) ", Yeni Tıp Dergisi, 2, 51-52 (1985).
2- Kitapçı, F., "Enüresis", Katkı Pediatri Dergisi, 6, 611-615 (1985
3- Kitapçı, F., "Nörofibromatosis", Katkı Pediatri Dergisi, 6, 879-882 (1985).
4- Özalp, I., E. Tunçbilek, N.Çevik, O.Oran, E.Kınık, F.Kitapçı, "Anne sütünün Enfeksiyonlardan Koruyucu Etkisi", Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1,6-9 (1986).
5- Özalp, I., T.Coşkun, F. Kitapçı , A. Aydın, " Fenilketonüri ve Ülkemizde Görülme Sıklığı", Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1,108-111 (1986).
6- Kutluk, M.T, G.Seçmeer, G.Kanra, F.Kitapçı, F. Sarıkayalar, "Deri Şarbonu", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 29, 265- 71 (1987).
7- Kitapçı, F., T. Coşkun, " Anne Sütünün Enfeksiyonlardan Koruyucu Etkisi ve İnfant Mortalite ve Morbiditesi ile Olan İlişkisi", Katkı Pediatri Dergisi, 8,43-48 (1987).
8- Kaya, I.S., D.A. Şenses, U.Dilmen, M.F. Toppare. F. Kitapçı, "Wilson-Mikity Syndrome", Turkish Journal of Medical Sciences 19,173-178 (1993).
9- Şenses, D.A., M.F.Toppare, U. Dilmen, I.S.Kaya, F.Kitapçı, "Mekonyum Aspirasyonu Sendromu", Anatolian Journal of Pediatrics, 2,64-66 (1993).
10- Şenses, D.A., M.F. Toppare, F. Kitapçı , "Simple Tests at the Initial Evaluation Time of Neonatal Early Onset Sepsis", Turkish Journal of Medical Sciences 20,183-186 (1994). 11-Toppare, M.F., F.Kitapçı, I.S.Kaya, U.Dilmen, D.A. Şenses, "Ayın Vakası- İnfantil Seboreik Dermatit", Yeni Tıp Dergisi, 11,75-76 (1994).
12- Kitapçı,F., G. Kıran, A. Gözaçan, "İştahsız Çocuk", Yeni Tıp Dergisi, 11,39-47 (1994).
13- Toppare, M.F., O. Öztürk, F.Kitapçı, D.A. Şenses, I.S. Kaya, U.Dilmen, "Türkiyede 4-12 Yaş Grubu Çocuklarda Elisa Metodu ile Sitomegalovirüs Antikorlarının Araştırılması", Mikrobiyoloji Bülteni, 28, 166-169 (1994).
14- Toppare, M.F., F. Kitapçı, U.Dilmen, I.S. Kaya, D.A.Şenses, " Normal Umblical Morphology", Turkish Journal of Medical Sciences 21, 275-276 (1994).
15- Doğancı, T., U. Dilmen, F. Kitapçı, " Continuous Positive Airway Pressure Treatment in Neonatal Respiratory Distress Syndrome", Turkish Journal of Medical Sciences 22, 279-280(1994).
16- Kitapçı, F., U.Dilmen , M.F. Toppare , I.S. Kaya, D.A. Şenses, "Distal Renal Tubuler Acidosis with Slightly Elevated Serum Chloride Levels and Increased Anion Gap", Turkish Journal of Medical Sciences, 23, 63-64, (1995).
17- Toppare, M.F., H.A. Maden , F. Kitapçı , U. Dilmen , I.S. Kaya , D.A. Şenses , "What is Your Diagnosis? Mesenteric cyst, a case report". The New Journal of Medicine 12, 49-538 (1995).
18- Kitapçı, F., D.A. Şenses, M.F. Toppare, I.S. Kaya, "Tanınız Nedir? Herpes Zoster", Yeni Tıp Dergisi, 12, 289-90 (1995).
19- Kitapçı F., " Konstipasyonlu Çocuğa Yaklaşım", Yeni Tıp Dergisi, 12, 309-311(1995).
20- Şenses, D.A., F. Kızılcan, F. Kitapçı, "Ayın Vakası, Gastroözefagial Reflü", Yeni Tıp Dergisi, 12, 365-66 (1995).
21- Toppare, M.F., H.A. Maden, G. Dilmen, F. Kitapçı, D.A. Şenses, U. Dilmen, I.S. Kaya, " Hirschprung’s Disease With Unusual Features", Turkish Journal of Medical Sciences, 25, 211-212 (1995).
22- Şenses, D.A., F. Kitapçı, I.S. Kaya, M.F. Toppare, "Tanınız Nedir? Nütrisyonel Rikets", Yeni Tıp Dergisi, 12, 415-417 (1995).
23- Kaya, I.S., M.F. Toppare , F. Kitapçı, D.A. Şenses, "Transient Diabetes Mellitus", The New Journal of Medicine 13, 4-6 (1996).
24- Dilmen, G., F. Kitapçı, U. Dilmen, M.F. Toppare , S. Altan Kara, "Blood Flow Velocity of Superior Mesenteric Artery in Term Neonates in Response to the Breast Milk or Formula", The New Journal of Medicine 13,4-6 (1996).
25- Kitapçı, F., C. Ensari, F. Kızılcan, M.F. Toppare, "Ayın Vakaları, İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu", Yeni Tıp Dergisi, 13, 200-202 (1996).
26- Kaya, I.S., U. Dilmen, M.F. Toppare, D.A. Şenses, F. Kitapçı, "Respiratuar Distres Sendromunda Alternatif Tedavi Yaklaşımları", Yeni Tıp Dergisi, 13,370-374 (1996).
27- Özmen, Ş., F. Kitapçı, M.F. Toppare, "Glukoz İntoleranslı Gebe Bebeklerinin İlk yaştaki Büyümesi", Yeni Tıp Dergisi, 14, 87-89 (1997).
28- Kitapçı, F., I.S. Kaya, Problem vaka çözümü, " Kawasaki sendromu", Yeni Tıp Dergisi, 14, 291- 292 (1997).
29- Kitapçı, F., S. Avcı, U. Dilmen , " Bir Konjenital Dev Saçlı Nevüs Sendromu Vakası", Yeni Tıp Dergisi, 14, 289-290 ( 1997).
30- Şenses, D.A., F. Kitapçı , E E. Önal , "Çocuklarda Pasif Sigara İçimi ve Solunum Yolu Enfeksiyonu Sıklığı", Yeni Tıp Dergisi, 15, 15-16 (1998).
31- Avşar, A.F., F. Kitapçı, E.E. Önal, " Kız Çocukları Jinekoloğa gelir mi?"Yeni Tıp Dergisi, 15, 327-330 (1998).
32- Kitapçı, F., "Obesitenin tedavisi leptin mi?"Yeni Tıp Dergisi, 17,10 (2000).
34- Kitapçı,F., E.E. Önal , U. Dilmen , I.S.Kaya, N.Şahin, "Doğum ve anestezi şeklinin ilk 24 saatteki anne sütü miktarına etkisi", Rusça Yeni Tıp Dergisi, 17, 19-21 (2000).
35- Kitapçı Uysal, F., U. Dilmen, I.S. Kaya, "Tanınız nedir ? Nefrolitiazis "Yeni Tıp Dergisi, 18, 25-26 (2001).
36- Yılmaz, C., A. Karadağ, F. Kitapçı Uysal, C. Açıkgöz, "Problem vaka çözümü, Meningokoksik menenjit", Yeni Tıp Dergisi, 17, 27- 28 (2001).
37- Aral, Y. Z., E. Mete, F. Kitapçı Uysal, U. Dilmen, " Staphylococcus aureus nedeniyle oluşan ülsere-nekrotik suçiçeği lezyonları ve bakteriemi. A vitamini eksikliğinin rolü?", Türkiye Tıp Dergisi, 9 , 36- 37 (2002)
38- Çalikoglu, E., E.E. Önal, F. Kitapçı Uysal, U.Dilmen, I.S. Kaya, " The effects of topical pure vaseline and olive
oil on the efficacy of phototherapy in term neonates ", Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 12, 127-130 (2002) 39- Ardıçoglu, Y. , B. Adam, F. Uysal, U. Dilmen, " Procalcitonin in patients with familial Mediterranean fever " Yeni Tıp Dergisi, 20, 15-16 ( 2003)
40- E.Esra Önal, F. Kitapçı Uysal, Y. Ardıçoğlu, U. Dilmen. Relationship between serum leptin and thyroid hormones in infants with transient tachypnea of the newborn. Gazi Medical journal 15;7-12, 2004

Morpa Kültür Yayınları

 Anne ve Çocuk Sağlığı

Çocuğum Sağlıklı Büyüyor Mu?

 Okul Çağında Çocuk Sağlığı

 

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git