Pediatri

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergiler

1-Şenses, DA., M.F. Toppare, I.S. Kaya , U. Dilmen, F. Kitapçı, "C-Reactive Protein and Respiratory Distress Syndrome-letter". Journal of Pediatrics", 122 ,164 (1993).
2- Toppare, M.F., W. Tunnessen, D.A. Şenses, I.S. Kaya, F. Kitapçı, G. Gedikoğlu, U. Dilmen, "Acute Guttate Psoriasis- Picture of the Month", American Journal of Disease of Children, 147,1013-1014 (1993).
3- Toppare M.F., F. Kitapçı, D.A. Şenses, I.S. Kaya, U. Dilmen, G. Gedikoğlu,"Pilomatrixoma, A case Report of a Common Childhood Tumor", Clinical Pediatrics, 32 ,749-750 (1993).
4- Kitapçı, F., U. Dilmen, Ö. Akyol, M.F.Toppare, I.S.Kaya, D.A.Şenses, I.Durak, Z.Kılıç, "Plasma Chromium Levels in Hypoglicemic Preterm, Full-Term and in Intrauterine-Growth-Retarded Babies", Biology of the Neonate, 66,267-271 (1994).
5- Toppare, M.F., F. Kitapçı, D.A. Şenses, I.S. Kaya, U. Dilmen, Y. Laleli. " Lactational Failure- Study of Risk Factors in Turkish Mothers", Indian Journal of Pediatrics, 61,269-276 (1994).
6- Toppare, M.F., F.Kitapçı, I.S. Kaya ,Y.Laleli , U. Dilmen, D.A. Şenses, " Lack of Evidence of Parvovirus B19 in Acute Obstructive Airway Disease of Children", Pediatric Pulmonology, 17,409-412 (1994).
7- Toppare, M.F., Y. Laleli, D.A. Şenses, F. Kitapçı , I.S. Kaya, U. Dilmen, "Metoclopramide for Breast Milk Production" Nutrition Research, 14,1019-1029 (1994).
8- Toppare, M.F., F. Kitapçı, Senses DA, Yalçınkaya F, Kaya IS, Dilmen U, " Ornidazole and Secnidazole in the treatment of Symptomatic Intestinal Amoebiasis in Childhood", Tropical Doctor, 24, 183-184 (1994).
9- Toppare, M.F., F. Kitapçı, U. Dilmen, I.S. Kaya, D.A. Şenses, " Periumblical Skin Length Measurements in the Newborn", Clinical Genetics. 47,207-209 (1995). 10- Toppare, M.F., F. Kitapçı , A. Çiftçi, I.S. Kaya , D.A. Şenses, " The Caduceus as a Lifeguard. Letter". LANCET, 346, 784 (1995).
11- Kaya, I.S., D.A. Şenses, F. Kitapçı, M.F. Toppare, " Septic Arthritis and Staphylococcus Cohnii " , Pakistan Journal of Medicine, 46, 43-44 (1996).
12- Kitapçı, F., A.F. Avşar , D.A. Şenses, "Imperforate hymen presenting as constipation and acute urinary retention", European Journal of Pediatrics, 158, 337(1999)
13 - Önal, E.E., F..Kitapçı Uysal, U. Dilmen , B. Adam , " Interleukin-6 concentrations in neonatal sepsis", LANCET, 353, 239(1999).
14- Önal, E.E., F. Kitapçı Uysal, U. Dilmen, B. Adam, "Interleukin-6 concentrations in neonatal sepsis", LANCET, 353, 1798(1999).
15 Önal, E.E., U. Dilmen, F. Kitapçı Uysal, I.S.Kaya, " Pediatric forum: early newborn hospital discharge delivery: A comment on cost-effectiveness", Archieves of Pediatrics & Adolescence Medicine , 154, 849-5(2000).
16- Kitapçı Uysal, F., E.E. Önal, U.Dilmen, I.S. Kaya, " Slow and diluted feeding results low necrotizing enterocolitis incidence ", Pediatrics, p3 Rs 26 Feb 2000 (Electronic page)
17 Karadag, A., E.E.Önal, F. K. Uysal, I.S. Kaya, U. Dilmen, " Celiac disease with acanthocytosis", Archieves of Pediatrics & Adolescence Medicine, 156, 291 (2002).
18- Kitapçı Uysal, F., E.E. Önal, Y.Z. Aral, B. Adam, U. Dilmen, Y. Ardıçoglu, " Breast milk leptin: Its relationship to maternal and infant adiposity" Clinical Nutrition,21,157-160 (2002)
19- Önal, E. E., F. Kitapçı Uysal, P. Cinaz, A. Bideci, U. Dilmen, " Serum leptin levels in twins and singelton newborns ", J Pediatric Endocrinology and Metabolism, 16, (5): 733-739, (2005)
20- Önal E. E, U. Dilmen, B. Adam, F. Kitapçı Uysal, D. Oğuz, " Serum atrial natrüiuretic peptide levels in infants with transient tachypnea of the newborn ", The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 17, 145-149 (2005).

Ulusal Hakemli Dergiler

1-Kitapçı, F., T. Kutluk, G. Seçmeer , M. Ceyhan , A. Çeliker , H. Aksöyek , "Ayın Vakası, Şarbon (Anthrax) ", Yeni Tıp Dergisi, 2, 51-52 (1985).
2- Kitapçı, F., "Enüresis", Katkı Pediatri Dergisi, 6, 611-615 (1985
3- Kitapçı, F., "Nörofibromatosis", Katkı Pediatri Dergisi, 6, 879-882 (1985).
4- Özalp, I., E. Tunçbilek, N.Çevik, O.Oran, E.Kınık, F.Kitapçı, "Anne sütünün Enfeksiyonlardan Koruyucu Etkisi", Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1,6-9 (1986).
5- Özalp, I., T.Coşkun, F. Kitapçı , A. Aydın, " Fenilketonüri ve Ülkemizde Görülme Sıklığı", Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1,108-111 (1986).
6- Kutluk, M.T, G.Seçmeer, G.Kanra, F.Kitapçı, F. Sarıkayalar, "Deri Şarbonu", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 29, 265- 71 (1987).
7- Kitapçı, F., T. Coşkun, " Anne Sütünün Enfeksiyonlardan Koruyucu Etkisi ve İnfant Mortalite ve Morbiditesi ile Olan İlişkisi", Katkı Pediatri Dergisi, 8,43-48 (1987).
8- Kaya, I.S., D.A. Şenses, U.Dilmen, M.F. Toppare. F. Kitapçı, "Wilson-Mikity Syndrome", Turkish Journal of Medical Sciences 19,173-178 (1993).
9- Şenses, D.A., M.F.Toppare, U. Dilmen, I.S.Kaya, F.Kitapçı, "Mekonyum Aspirasyonu Sendromu", Anatolian Journal of Pediatrics, 2,64-66 (1993).
10- Şenses, D.A., M.F. Toppare, F. Kitapçı , "Simple Tests at the Initial Evaluation Time of Neonatal Early Onset Sepsis", Turkish Journal of Medical Sciences 20,183-186 (1994). 11-Toppare, M.F., F.Kitapçı, I.S.Kaya, U.Dilmen, D.A. Şenses, "Ayın Vakası- İnfantil Seboreik Dermatit", Yeni Tıp Dergisi, 11,75-76 (1994).
12- Kitapçı,F., G. Kıran, A. Gözaçan, "İştahsız Çocuk", Yeni Tıp Dergisi, 11,39-47 (1994).
13- Toppare, M.F., O. Öztürk, F.Kitapçı, D.A. Şenses, I.S. Kaya, U.Dilmen, "Türkiyede 4-12 Yaş Grubu Çocuklarda Elisa Metodu ile Sitomegalovirüs Antikorlarının Araştırılması", Mikrobiyoloji Bülteni, 28, 166-169 (1994).
14- Toppare, M.F., F. Kitapçı, U.Dilmen, I.S. Kaya, D.A.Şenses, " Normal Umblical Morphology", Turkish Journal of Medical Sciences 21, 275-276 (1994).
15- Doğancı, T., U. Dilmen, F. Kitapçı, " Continuous Positive Airway Pressure Treatment in Neonatal Respiratory Distress Syndrome", Turkish Journal of Medical Sciences 22, 279-280(1994).
16- Kitapçı, F., U.Dilmen , M.F. Toppare , I.S. Kaya, D.A. Şenses, "Distal Renal Tubuler Acidosis with Slightly Elevated Serum Chloride Levels and Increased Anion Gap", Turkish Journal of Medical Sciences, 23, 63-64, (1995).
17- Toppare, M.F., H.A. Maden , F. Kitapçı , U. Dilmen , I.S. Kaya , D.A. Şenses , "What is Your Diagnosis? Mesenteric cyst, a case report". The New Journal of Medicine 12, 49-538 (1995).
18- Kitapçı, F., D.A. Şenses, M.F. Toppare, I.S. Kaya, "Tanınız Nedir? Herpes Zoster", Yeni Tıp Dergisi, 12, 289-90 (1995).
19- Kitapçı F., " Konstipasyonlu Çocuğa Yaklaşım", Yeni Tıp Dergisi, 12, 309-311(1995).
20- Şenses, D.A., F. Kızılcan, F. Kitapçı, "Ayın Vakası, Gastroözefagial Reflü", Yeni Tıp Dergisi, 12, 365-66 (1995).
21- Toppare, M.F., H.A. Maden, G. Dilmen, F. Kitapçı, D.A. Şenses, U. Dilmen, I.S. Kaya, " Hirschprung’s Disease With Unusual Features", Turkish Journal of Medical Sciences, 25, 211-212 (1995).
22- Şenses, D.A., F. Kitapçı, I.S. Kaya, M.F. Toppare, "Tanınız Nedir? Nütrisyonel Rikets", Yeni Tıp Dergisi, 12, 415-417 (1995).
23- Kaya, I.S., M.F. Toppare , F. Kitapçı, D.A. Şenses, "Transient Diabetes Mellitus", The New Journal of Medicine 13, 4-6 (1996).
24- Dilmen, G., F. Kitapçı, U. Dilmen, M.F. Toppare , S. Altan Kara, "Blood Flow Velocity of Superior Mesenteric Artery in Term Neonates in Response to the Breast Milk or Formula", The New Journal of Medicine 13,4-6 (1996).
25- Kitapçı, F., C. Ensari, F. Kızılcan, M.F. Toppare, "Ayın Vakaları, İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu", Yeni Tıp Dergisi, 13, 200-202 (1996).
26- Kaya, I.S., U. Dilmen, M.F. Toppare, D.A. Şenses, F. Kitapçı, "Respiratuar Distres Sendromunda Alternatif Tedavi Yaklaşımları", Yeni Tıp Dergisi, 13,370-374 (1996).
27- Özmen, Ş., F. Kitapçı, M.F. Toppare, "Glukoz İntoleranslı Gebe Bebeklerinin İlk yaştaki Büyümesi", Yeni Tıp Dergisi, 14, 87-89 (1997).
28- Kitapçı, F., I.S. Kaya, Problem vaka çözümü, " Kawasaki sendromu", Yeni Tıp Dergisi, 14, 291- 292 (1997).
29- Kitapçı, F., S. Avcı, U. Dilmen , " Bir Konjenital Dev Saçlı Nevüs Sendromu Vakası", Yeni Tıp Dergisi, 14, 289-290 ( 1997).
30- Şenses, D.A., F. Kitapçı , E E. Önal , "Çocuklarda Pasif Sigara İçimi ve Solunum Yolu Enfeksiyonu Sıklığı", Yeni Tıp Dergisi, 15, 15-16 (1998).
31- Avşar, A.F., F. Kitapçı, E.E. Önal, " Kız Çocukları Jinekoloğa gelir mi?"Yeni Tıp Dergisi, 15, 327-330 (1998).
32- Kitapçı, F., "Obesitenin tedavisi leptin mi?"Yeni Tıp Dergisi, 17,10 (2000).
34- Kitapçı,F., E.E. Önal , U. Dilmen , I.S.Kaya, N.Şahin, "Doğum ve anestezi şeklinin ilk 24 saatteki anne sütü miktarına etkisi", Rusça Yeni Tıp Dergisi, 17, 19-21 (2000).
35- Kitapçı Uysal, F., U. Dilmen, I.S. Kaya, "Tanınız nedir ? Nefrolitiazis "Yeni Tıp Dergisi, 18, 25-26 (2001).
36- Yılmaz, C., A. Karadağ, F. Kitapçı Uysal, C. Açıkgöz, "Problem vaka çözümü, Meningokoksik menenjit", Yeni Tıp Dergisi, 17, 27- 28 (2001).
37- Aral, Y. Z., E. Mete, F. Kitapçı Uysal, U. Dilmen, " Staphylococcus aureus nedeniyle oluşan ülsere-nekrotik suçiçeği lezyonları ve bakteriemi. A vitamini eksikliğinin rolü?", Türkiye Tıp Dergisi, 9 , 36- 37 (2002)
38- Çalikoglu, E., E.E. Önal, F. Kitapçı Uysal, U.Dilmen, I.S. Kaya, " The effects of topical pure vaseline and olive
oil on the efficacy of phototherapy in term neonates ", Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 12, 127-130 (2002) 39- Ardıçoglu, Y. , B. Adam, F. Uysal, U. Dilmen, " Procalcitonin in patients with familial Mediterranean fever " Yeni Tıp Dergisi, 20, 15-16 ( 2003)
40- E.Esra Önal, F. Kitapçı Uysal, Y. Ardıçoğlu, U. Dilmen. Relationship between serum leptin and thyroid hormones in infants with transient tachypnea of the newborn. Gazi Medical journal 15;7-12, 2004

Morpa Kültür Yayınları

 Anne ve Çocuk Sağlığı

Çocuğum Sağlıklı Büyüyor Mu?

 Okul Çağında Çocuk Sağlığı

 

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git