Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Yayınlar ve Sunumlar

1. Oflaz H., Ozbey N., Mantar F.: Endothelial function in obesity, Diabetes, Nutrition and Metabolism, vol.16, N.3, June 2003
2. Cefle K., Oztürk Ş., Gözüm N., Duman N., Mantar F.: Lens opacities in Bloom Syndrom: Case report and review of the literature, Ophtalmic Genetics, 2007
3. Cıkım A., Mantar F., Ozbey N., Orhan Y. Şişman Kadınlarda Hipertrgliseridemik Bel Tablosu ve Risk göstergeleri ile ilişkisi. Turkish Journal Of Endocrinology and Metabolism (Formerly Ulusal Endokrinoloji Dergisi) Abstracts Sayısı 2004
4. Mantar F., Adas A., Günay S. Primary Hepatic Gastrinoma: A case report. European Journal of Endocrinology, 152, 1, 2005
5. Adas M., Mantar F. Macroprolactinemia: a clinical dilemma. European Journal of Endocrinology, 152, 1, 2005
6. Mantar F., Cıkım A., Ozbey N. Octreotide treatment of a metastatic carcinoid tumour: Early effects on liver function tests. European Journal of Endocrinology, 148, 1, 2002
7. Mantar F., Ozbey N., Cıkım A. Sandostatin LAR treatment of a patient with McCune Albright Syndrome and acromegaly: an alternative therapeutic option. European Journal of Endocrinology, 148, 1, 2002
8. Mantar F., Ozbey N., Cıkım A. The follow up of 32 patients with nonfunctioning pituitary adenoma. Endocrine Practise, supl. Sept./ Oct. 2001, oral presentation, 0 38, The 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the American Association of Clinical Endocrinologists
9. Mantar F., Ozbey N., Cıkım A. A patient with MEN-I Syndrome coexisting two different stromal tumours. Endocrine Practise, supl. Sept./ Oct. 2001 P124, The 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the American Association of Clinical Endocrinologists
10. Oflaz H., Mantar F., Özbey N., Sencer E., Molvalılar S., Orhan Y. Determination of endothelial function and early atherosclerotic changes in healthy obese women. International Journal of obesity, volume 26. supplement 1 August 2002.
11. Mantar F., Hamarat S., Karabulut L., ACTH Independent Adrenal Adenoma and Possible Acetyleholine Receptor antibody Induced Cortisol Secretion. Endocrine abstracts, P3-251 90th Annual Meeting of American Endocrine Society. 2008
12. Mantar F., Mert M., Kubat A. A case of paraganglioma of glomus caroticum with lung metastasis. Endocrine abstracts, P 498, 9th Europian Congres of Endocrinology
13. Mantar F., Mert M., Karabulut L. Intracranial giant sarcoma in a acromegalic patient after radiothyrapy. Endocrine abstracts, P 499, 9th Europian Congres of Endocrinology
14. Arar A., Adas M., Mantar F. Carotid intima media thickness in patients with type 1 diabetes mellitus and ıts correlations either parameters, P 12, 2 nd Mediterranian Meeting on Hypertension and Aterosclerosis, 2005
15. Kaya B., Karabulut L., Mantar F., Karatoprak C., Lokalize Karaciğer Tüberküloz Olgusu Okmeydanı Eğitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi Vol.25 N.2-3, 2008
16. Mantar F. İpek S., Karatoprak C. Hashimoto Tiroiditine Bağlı Hipotiroidizm ve Otoimmun Hepatit Birlikteliği Okmeydanı Eğitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi Vol.24 N.2-3, 2007
17. Mantar F., Hamarat S. Karabulut L., Graves Hastalığı Dermopatisi Olgu Sunumu. Endokrinolojide Yönelişler Cilt 16 Sayı. 6 2007
18. Arar A., Adaş A., Mantar F. Erguvani Strialar Dışında Fizik Bulgusu Olmayan cushing sendromu Olgusu, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp dergisi 23, 3, 2006
19. Mantar F., Adaş M., Arar A. Ciddi hipertiroidi tedavisinde plazmaferezin yeri, Endokrinolojide Diyalog, 3, 126-129, 2004
20. Mantar F., Cıkım A., Ozbey N., Orhan Y.: Hipertansiyon sıklığı ve metabolic sendrom, İstanbul Tip Fakültesi Dergisi vol. 67, N. 3, 2004
21. Cıkım A., Mantar F., Ozbey N.:Fazla kilolu ve obez kadınlarda serum ürik asit düzeyleri. İstanbul Tip Fakültesi Dergisi, vol 66, N.4, 2003
22. Cıkım A., Mantar F., Ozbey N.: Fazla kilolu ve şişman kadınlarda şişmanlık tipleri ile kardiyovasküler risk göstergeleri arasındaki ilişki. İstanbul Tip Fakültesi Dergisi Vol 67, N.4, 2004
23. Cıkım A., Mantar F., Ozbey N., Sencer E., Kraniyofarinjiomalı 38 olgunun değerlendirmesi, İstanbu Tip Fakültesi Dergisi .vol 66, N.1, 2003
24. Mantar F., Müderrisoğlu C., Dik İ., Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Mikroalbüminüri Düzeylerinin İncelenmesi. İstanbul Tıp dergisi Vol 2, N. 3 1998
25. Çetin G., Dik İ., Bedir B., Ayter M., Mantar F., Komplikasyonsuz Akut Miyokard İnfarküslü Olgularda Arter Kan Gazı Değişikliklerin Miyokard İnfarktüsünün Elektrokardiyografik Lokalizasyonları İle İlişkileri. İstanbul Tıp dergisi Vol 2, N.3 1998
26. Demirel N., Caneroğlu N., Polat H., Mantar F., Tedaviye Yeterli Yanıt Veremeyen Kr. Hepatit B ve Kr. Hepatit C Hastalarında Ursodeoksikolik Asidin Yeri. İstanbul Tıp dergisi Vol 2, N.4 1998
27. Selam M., Polat H. Kalkan İ., Mantar F., Karakullukçu F., Etyolojisi Bilinmeyen Son Dönem Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Analjezik Nefropatisi Sıklığı ve Tanı Kriterleri. İstanbul Tıp dergisi Vol 2, N.4 1998
28. Mantar F. İpek S., Karatoprak C. Hashimoto Tiroiditine Bağlı Hipotiroidizm ve Otoimmun Hepatit Birlikteliği, Poster P 162, 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2007
29. Mantar F., Hamarat S., Otmar F. Kaya B., Karabulut L., Bir Vaka Sunumu: Eozinofilik Kolanjiyopati. Poster P 365, 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2007
30. Hamarat S., Mantar F., Karabulut L., Kaya B., Gastrointestinal Komplikasyonlarla Seyreden Yaygın Değişken İmmum Yetersizlik. Poster P 370, 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2007
31. Karatoprak C., Mantar F., Hamarat S., Gulenay Ş., Karabulut L., CA 125 Yüksekliği ve Asit Bulgusuyla Seyreden Bir hipertroidi Vakası Poster P 371, 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2007
32. Mantar F., Ipek S., Gulenay S. Primer hiperparatiroidizimde ilk bulgu olarak maksillofasiyal bölge brown tümörü, P 0116, 29. Türkiye Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi.
33. Cıkım A., Mantar F., Ozbey N., Orhan Y. Şişman Kadınlarda Gama GT Düzeyleri ve risk göstergeleri ile ilişkisi. P009 26. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2004
34. Oztürk S., Mantar F., Cefle K. otoantikor müspetliği ve alopesia areata birlikteliği gösteren bir turner sendromu olgusu, P20517, 5. Ulusal iç hastalıkları kongresi, 2003

İlgi Alanları

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız