Pediatri

Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

YABANCI YAYINLAR
1- Sackesen C, Secmeer G, Gürgey A, Kanra G, Ecevit Z, Ceyhan M, BULUN A, et al. Homozygous factor V leiden mutation in a child with meningococcal purpura fulminans. Ped Inf Dis J 1998; Vol17-no1:87.
2- BULUN A, Topaloglu R, Duzova A, Saatci I, Bakkaloglu A.
Ataxia and peripheral neuropathy: rare manifestations in Henoch-Schönlein purpura. Pediatr Nephrol 2001; 16: 1139-1141.
3- L Onderoglu, BS Karamürsel, A BULUN, G Kale, E Tuncbilek.
Prenatal diagnosis of laryngeal atresia. Prenat Diagn 2003; 23: 277-280.
4- B Anlar, P Atilla, N Cakar, M Tombakoglu, A BULUN.
Apoptosis in the developing human brain: a prelimanary study of the frontal region. Early Human Development 2003 223; 71: 53-60.
5- Tombakoglu M, Durakoglugil M, Kale G, Orer HS, BULUN A, Anlar B.
Transient intrauterine hypotension causes apoptosis in fetal rat brain and affects learning. Pediatr Res 2003 Mar 5.
6- Küpeli S, Korkmaz A, BULUN A, Yurdakök M, Tuncbilek E.
Congenital contracturel arachnodactily and femur fracture; a casual relationship or a coincidence. Am J of Perinatology 2004, Volume 21, Number 1: 41-44.
7- Özaltın F, Bakkaloğlu A, Saltık IU, Demir H, Düzova A, BULUN A, Beşbaş N, Topaloğlu R, Özen S.
Helicobacter pylori infection in Turkish children with familial Mediterranean fever: is it a cause of persistent inflammation? Clin Rhematol 2004 Apr, 23(2): 186-187.
8- Köksal Y, Günel E, Çalişkan Ü, BULUN A, Kale G.
Galactorrhea-associated granulosa cell tumor in a child. Pediatr Hematol and Oncol. 2004, 21(2): 101-105.
9- Bulun A, Sarıcı Su, Soyer OU, Tekşam Ö, Yurdakök M, Çağlar M.
The triad of nesidioblastosis, congenital neuroblastoma, and glomerulocystic disease of
the newborn; a case report. Turk J Peditr 2005, Jul-Sep 47(3) 298-302 YABANCI BİLDİRİLER
1- Topaloglu R, BULUN A, Ertoy D, Besbas N, Bakkaloglu A.
Experimental pyelonephritis and preventing renal scarring. The 23rd International Congress of Pediatrics. September 9-14, 2001, Beijing China.
2- Topaloglu R, BULUN A, Ertoy D, Besbas N, Bakkaloglu A.
Experimental pyelonephritis and preventing renal scarring. 1st Meeting of Southeastern European Pediatric Nephrology Working Group. 14-15 June, 2001, İstanbul.
3- Caglar M, Kale G, Göğüs S, Akcoren Z, BULUN A, Büyükpamukçu M, Büyükpamukçu N.
Primary tumors of kidney in children. The 23rd International Congress of Pediatrics. September 9-14, 2001, Beijing China.
4- BULUN A, Topaloglu R, Besbas N, Ertoy D, Bakkaloglu A.
The role of enalapril in preventing renal scarring. Nephrol Dial Transplant 2000; Vol15, No19.
5- Topaloglu R, BULUN A, Ertoy D, Besbas N, Özen S, Bakkaloglu A.
The role of enalapril and angiotensine 2 receptor antagonists in preventing renal scarring. The 36th Annual Meeting of the Europian Society for Pediatric Nephrology. 20-23 September, 2002, Bilboa.
6- Caglar M, Kale G, Akcören Z, BULUN A, Orhan D.
Primary tumors of kidney in children. Histopathology, Vol 41, Suppl 1. XXIV th International Congress of the International Academy of Patholdgy. 5-10 October, 2002, Amsterdam.
7- Kale G, BULUN A, Tombakoglu M, Anlar B, Orhan D.
Transient intrauterine hypotension causes apoptosis in foetal brain. Histopathology, Vol 41, Suppl 1. XXIV th International Congress of the International Academy of Patholdgy. 5-10 October, 2002, Amsterdam.
8- S Gogus, F Ersoy, Z Akcoren, A BULUN, T Kucukali.
Pulmonary alveolar proteinosis in infancy: report of two cases. 48th Pediatric Pathology Society Meeting. 26-28 September, 2002, Rome.
9- A BULUN, S U Sarici, O Teksam, M Yurdakök, M Caglar.
The triad of nesidioblastosis, congenital neuroblastoma and glomerülocystic disease of the newborn: a case report.
48th Pediatric Pathology Society Meeting. 26-28 September, 2002, Rome.
10- A BULUN, Z Akcoren, G Kale, S Yigit.
Multicystic encephalomalacia in a preterm twin: a case report. 48th Pediatric Pathology Society Meeting. 26-28 September, 2002, Rome.
11- BULUN A, Akçören Z, Kale G, Çağlar M.
Toxoplasma infection of a fetus. 49th Pediatric Pathology Society Meeting. 11-13
September, 2003 Trondheim, Norway.
12- BULUN A, Kale G, Yiğit Ş.
Congenital alveolar capillary dysplasia.49th Pediatric Pathology Society Meeting. 11-13
September, 2003 Trondheim, Norway.
13- Orhan D, BULUN A, Çağlar M.
Comparison of Giemsa staining and immuno histochemical staining for the detection of
Helicobacter pylori infection in gastric biopsies
of urea breath test negative and positive pediatric patients. Virchows Archiv Volume 443,
Number 3, september 2003.
ULUSAL YAYINLAR
1- BULUN A, Kale G. Kistik fibrozisin histopatolojik bulguları.
Katkı, Pediatri Dergisi. Cilt: 23, Sayı: 2-3, 2002.
2- BULUN A, Yiğit Ş, Kale G, Oran O. Konjenital alveoler displazi: Bir vaka sunumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. Cilt: 44, Sayı:3, 2001.
3- BULUN A, Ozkutlu S, Çağlar M.
Bağ dokusu hastalıklarında maternal antikorlarla gelişen konjenital kalp bloğu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. Cilt: 47, 152-157, 2004.
4- BULUN A, Akçören Z, Kale G, Boduroğlu K, Onderoğlu L, Tekinalp G, Tunçbilek E. Fryns sendromu: İki vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. Cilt: 47, 135-139, 2004.
5- BULUN A, Akçören Z, Kale G, Yiğit Ş.
Multicystic encephalomalacia in a preterm twin. The Turkish Bulletin of Pathology. (İngilizce olarak kabul edildi. Henüz basımda.) ULUSAL BİLDİRİLER
1- BULUN A, Topaloglu R, Besbas N, Ertoy D, Bakkaloglu A.
Deneysel pyelonefritte böbrekte skar gelişimini önlemede enalaprilin rolü. II. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. 26-30 Nisan 2000, Antalya.
2- BULUN A, Teksam O, Sarıcı SÜ, Yurdakök M, Caglar M.
Ani bebek ölümüne sebep olan nesidioblastozis ve konjenital nöroblastom; bir vaka sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 25-28 Haziran 2001, Samsun.
3- BULUN A, Yiğit Ş, Kale G, Oran O.
Konjenital alveoler kapiller displazi; bir vaka sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 25-28 Haziran 2001, Samsun.
4- BULUN A, Yiğit Ş, Oran O,Kale G.
Preterm bir yenidoğanda multikistik ensefalomalazi; bir vaka sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 25-28 Haziran 2001, Samsun.
5- Teksam Ö, Akçören Z, BULUN A, Göğüş S, Çağlar M, Kale G, Oran O.
Non-immun hdrops fetalis: 39 vakanın klinik ve patolojik olarak retrospektif değerlendirilmesi. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 25-28 Haziran 2001, Samsun.
6- Sarıcı SÜ, Tekinalp G, Beksaç S, Göğüş S, Balcı S, BULUN A, Gürgey A.
Konjenital diseritropoetik anemiye bağlı letal hidrops fetalis. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 25-28 Haziran 2001, Samsun.
7- Atilla P, Anlar B, Çakar N, Tombakoğlu M, BULUN A.
Gelişmekte olan insan beyninde apoptoz. I. Ulusal sinir Bilimleri Kongresi.16-20 Mart 2002 Eskişehir.
KONGRE VE KURSLARDA BİLİMSEL KATILIMLAR
1- III. Pediatrik Nöromuskuler Hastalıklar Kursu. 13-14 Haziran, 2002, Ankara. Vaka ve biyopsi sunumları.
2- 46. Milli Pediatri Kongresi. 15-19 Ekim, 2002, Mersin. Nöromusküler hastalıklarda patoloji.

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git