Gastroenteroloji

İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

YURT DIŞI BİLİMSEL ESERLER
1 GURBUZ A.K, GURBUZ B, SALAS L, ROSENSHEIN N.B, DONOWITZ M, GIARDIELLO F.M : Premarin-Induced Ischemic Colitis. Journal of Clinical Gastroenterology 1994; 19(2): 108 - 11.
2 GURBUZ A.K, GIARDIELLO F.M, PETERSEN G.M, KRUSH A.J, OFFERHAUS G.JA, BOOKER S.V, KERR M.C, HAMILTON S.R : Desmoid Tumours In Familial Adenomatous Polyposis. Gut 1994; 35: 377 - 81.
3 GURBUZ A.K, GIARDIELLO F.M, BAYLESS T.M: Colorectal Neoplasia In Patients With Ulcerative Colitis and Primary Sclerosing Cholangitis. Diseases of the Colon and Rectum 1995; 38: 37 - 41.
4 GIARDIELLO F.M, GURBUZ A.K, BAYLESS T.M, GOODMAN S.T, YARDLEY J.H: Colorectal Cancer In Ulcerative Colitis: Survival In Patients With and Without Colorectal Cancer Symptoms. Inflammatory Bowel Diseases 1996; 2 : 6 - 10.
5 ÖZEL A.M, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, AVŞAR K, GÜNAY A, GURBUZ A.K, GÜLTEPE M: Familial Mediterranean Fever. A Review Of The Disease and Clinical and Laboratory Findings In 105 Patients. Digest Liver Dis. 2000; 32:504-9.
6 DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, YAZGAN Y, SOLMAZGÜL E, YILDIRIM Ş, GÜLTEPE M, GURBUZ A.K : Cag A Status In Dyspeptic Patients With and Without Peptic Ulcer Disease In Turkey. Association With Histopathologic Findings. Helicobacter 2001;6(2):163-68.
7 DEMİRTÜRK L, YAZGAN , İZCİ Ö, ÖZEL M, TOĞROL E, GÜLTEPE M, GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş:The Effect of Helicobacter Pylori Eradication On Gastric Juice and Blood Ammonia Concentrations and On Visual Evoked Potentials In Cirrhotics. Helicobacter 2001;6(4):325-30.
8 GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, YAZGAN Y, GÜNAY A, ÖZDEMİR S, DEMİRTÜRK L, EMEKDAŞ G:Seropositivity Against Helicobacter Pylori Cag A In Turkish Gastric Cancer Patients. Journal of Clinical Gastroenterology 2001;33(5):389-92.
9 GÜRBÜZ AK, YAZGAN Y, ÖZEL A.M, ÇELİK M, YILDIRIM Ş: Oral Colonization of Helicobacter pylori: Rısk Factors And Response To Eradıcatıon Therapy. Southern Medical Journal 2003; 96 (3) :244-47
10 GURBUZ AK, YAZGAN Y, CAVUSLU S , YILDIRIM S, ÖZEL M: Does High Albumin Gradient Ascites Accompany Tuberculous Peritonitis? Journal Of Clinical Gastroenterology 2003 ;36 (1):82-3
11 TARÇIN O,AVŞAR K,DEMİRTÜRK L, GÜLTEPE M, OKTAR B.K, ÖZDOĞAN O.C, TARÇIN Ö, BALOĞLU H, GÜRBUZ A.K:In Vivo Inefficiency Of Pentoxıfylline On Hepatic Fibrosis In Biliary Obstructed Rats:Assessment By Tıssue Collagen Content and Prolidase Activity.Journal of Gastroenterology and Hepatology (JGH) 2003 ;18 :437-44
12 GÜRBUZ A.K, ÖZEL A.M, YAZGAN Y:Elevated Carbohydrate Antigen 19-9 Levels In A Patient With Choledecholithiasis. Journal of Gastroenterology and Hepatology (JGH) 2003;18 (4) :467-9
13 GURBUZ A.K, OZEL A.M,YAZGAN Y,GUNAY A,POLAT T:Does Eradication of Helicobacter Pylori Reduce Hypergastrinaemia During Long Term Therapy With Proton Pump Inhibitors ? East Afr Med J 2003 ;80(3):150-3
14 GURBUZ A.K, ELBUKEN E,YAZGAN Y,YILDIZ S: A Different Therapeutic Approach In Patients With Severe Ulcerative Colitis:Hyperbaric Oxygen Treatment. South Med J 2003;96(6):632-3
15 GUNAY A,GURBUZ A.K,NARIN Y,OZEL A.M,YAZGAN Y :Gallbladder and Gastric Motility In Patients With Idiopathic Slow-Transit Constipation. South Med J 2004; 97(2):124-8
16 YILDIZ S, ULUUTKU H,GUNAY A,YILDIRIM I,YILDIRIM S,GURBUZ A.K:The Effect Of Hyperbaric Oxygen Therapy On The Adverse Effects Of Octreotide On Wound Healing. European Journal Of Gastroenterology Hepatology 2004 ;16 :475-8
17 TARÇIN O,GÜRBÜZ AK,POÇAN S,KESKİN Ö,DEMİRTÜRK L: Acustimulation Of The Neiguan Point During Gastroscopy: Its Effects On Nausea and Retching. Turk J Gastroenterol 2004;15(4):258-62
18 GURBUZ AK,OZEL M,OZTURK R,YILDIRIM S,YAZGAN Y,DEMIRTURK L: Effect of N-Acetyl Cysteine on Helicobacter pylori. Southern Medical Journal 2005;98 (11):1095-97
19 GURBUZ AK, OZEL AM, YAZGAN Y, BALOGLU H, DEMIRTURK L :Is the Remarkable Contradiction between Histology and 14C Urea Breath Test in the Detection of Helicobacter pyrloridue to False-negative Histology or False-positive 14C Urea Breath Test ? The Journal of International Medical Journal 2005;33: 632-40
20 NADİR H, UNVER S, OZEL A.M, YAZGAN Y, GULTEPE M, EVRENKAYA T.R, DEMİRTURK L, GURBUZ A.K :Urinary Glycosaminoglycan Levels As A Marker Of Renal Amyloidosis In Patients With Familial Mediterranean Fever. Renal Failure 2007 ;29 (1) :73-77
YURT İÇİ BİLİMSEL ESERLER
1 KUTLU M, GÜRBÜZ A.K , ERİKÇİ S, ERDÖL C: Pseudoachondroplasia (Bir Olgu Nedeniyle) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1987; 29 (1): 239-43.
2 YALÇIN A, GÜRGEY A, GÜRBÜZ A.K , ALTAY Ç : Homozigot Hemoglobin D-Punjab Hastalığı Olgusu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1988; 30 (2): 467-70.
3 KUTLU M, BEYAN C, GÜRBÜZ A.K, AYDIN H, YÜRÜTKEN S : Diabetes Mellituslu Hastalarda Uyku Dönemlerinde EKG İnterval Değişiklikleri. Year Book of Turkish Diabetology 1988 - 1989; 15 (7):289-94.
4 ÜNÜBOL M.E, AZAL Ö, GÜRBÜZ A.K, ÜNÜBOL O: Eritrosit Sedimentasyon Hızı. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Yeni Tıp Dergisi 1989;6 (2): 68-78.
5 GÜRBÜZ A.K, DAĞISTAN N, YALÇIN A, BEYAN C : Behçet Hastalığında Trombosit Agregasyon Özellikleri. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1993; 35 (4): 899 - 906.
6 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K,GÜLŞEN M, BARUT A, BAĞCI S, KARAEREN N,ALPER A, HACIBEKTAŞOĞLU A: Hepatit C Virüs Enfeksiyonunda Aile İçi Geçiş. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 405-8.
7 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, BAĞCI S, KARAEREN N, ALPER A : Viral Etyolojili Kronik Karaciğer Hastalıklarında Ursodeoxycholic Asit Tedavisi. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 409 - 12.
8 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, ALPER A: Gastrointestinal Yakınmalarla Müracaat Eden Heticobacter Pylori Pozitif ve Negatif Hastaların Eşlerinde Helicobacter Pylori Sıklığı. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 480-3.
9 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, KARAEREN N, UYGURER C, ALPER A: Helicobacter Pylori Eradikasyonu Nonulcer Dyspepsia Semptomlarını Etkiliyor mu? Gastroenteroloji 1993; 4 (3):489-94.
10 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, ALPER A : Helicobacter Pylori Eradikasyonununda Sodyum İyodürle Kombine Colloidal Bismuth Subcitrate Tedavisi. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 495-8.
11 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, YILMAZ A, ALPER A: Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonu-Membranoproliferatif Glomerulonefrit Birlikteliğinde Alfa İnterferon Tedavisi. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 520-3.
12 KARAEREN N, BAĞCI S, UYGURER C, GÜRBÜZ A.K, GÜLŞEN M, DAĞALP K, ALPER A: Mide Kanserlerinin Preoperatif Evrelenmesinde Endoskopik Ultrasonografi. Gastroenteroloji 1993; 4(4): 643-7.
13 GÜLŞEN M, DAĞALP K, GÜRBÜZ A.K, KARAEREN N, UYGURER C, BAĞCI S, ALPER A: Gastroözefajial Reflü Hastalığı (GÖRH) Düşünülen Kişilerde Bernstein Testi, Endoskopik ve Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması. Gastroenteroloji 1994; 5 (1): 49-53.
14 GÜRBÜZ A.K, GÜLŞEN M, MAS R, DAĞALP K, ALPER A : Helikobakter Pilori Eredikasyonunda Klaritromisin Omeprazol Kombinasyonu. Gastroenteroloji 1994; 5 (1):60-3.
15 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, KARAEREN N, BAĞCI S, UYGURER C, ÖZGÜVEN M.A, ALPER A, NARİN Y: Bening ve Malign Gastrik Lezyonlarda Serum ve Gastrik Sıvıda Carcinoembriyonic Antigen (CEA) Seviyeleri. Gastroenteroloji 1994; 5 (1): 68-71.
16 MAS M.R, DİNÇ A, GÜRBÜZ A.K, ATEŞKAN Ü. A, GÖNLÜŞEN C, ÜNAL T, ERİKÇİ S, SAĞLAM K, ÖZTÜRK E, KOCABALKAN F: The Evaluation of Hepatocyte Function After ESWL With Hepatobiliary Scintigraphy. Gastroenterology 1994; 5 (2): 144-6.
17 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, UGURER C, BAĞCI S, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Helicobacter Pylori Tedavisinde Azitromisin. Gastroenteroloji 1994; 5 (2):207-10.
18 MAS M.R, DİNÇ A, GÜRBÜZ A.K, ERİKÇİ S, ATEŞKAN Ü, SAĞLAM K, BAYKAL Y, ÜNAL T, KOCABALKAN F: Semptomatik Kolelitiazisli 31 Olgunun ESWL Sonuçları. Gastroenteroloji 1994; 5 (3): 418-28.
19 DAĞALP K, ALPER A, KARAEREN N, GÜLŞEN M, BAĞCI S, UYGURER C, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L: GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopik Polipektomi Sonuçları. Gastroenteroloji 1994; 5 (3): 448-53.
20 DAĞALP K, BAĞCI S, UYGURER C, DEMİRTÜRK L, GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, KARAEREN N, ALPER A: Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Premedikasyon. GATA Bülteni 1994; 36:222-7.
21 DEMİRTÜRK L, DAĞALP K, ALPER A, ERBİL K, GÜNHAN I, BAĞCI S, KARAEREN N, GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, HAŞİMİ A: Helikobakter Pilorinin Eradikasyonu. Endoskopi 1995; 6 (1): 24-9.
22 GÜRBÜZ A.K, TECİMEN S, MAS R: Grade-I Reflü Özefajitte Mukayeseli Bir Çalışma: Yüksek Doz Ranitidine ve Cisapride İle Kombine Konvansiyonel Doz Ranitidine Tedavilerinin Karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 (1)75-8.
23 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, BAĞCI S, KÖYLÜ H, UYGURER C, KARAEREN N: Perkütan Karaciğer İğne Biyopsisi Yapılan Hastalarda Klinik, Laboratuvar ve Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995;6(1):33-8.
24 GÜLŞEN M, ECZ.YILMAZ K, GÜRBÜZ A.K, BAĞCI S, KÖYLÜ H, UYGURER C, KARAEREN N: Helicobacter Pylori (+) ve (-) Hastalarda Gastrik Sıvı Askorbik Asit Konsantrasyonları. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 :102-4.
25 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, YAYLACI M, GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, ALTIN M, ÖZCAN A: İnflamatuar Barsak Hastalığına Bağlı Derin Anemili Hastalarda Serum Eritropoetin Seviyeleri ve Tedaviye Dirençli Anemide "Recombinant Human Erythropoietin"in Yeri. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 :154-6.
26 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, UYGURER C, BAĞCI S, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Familial Polipozis Koli ve Fundik Gland Polipozis (bir olgu nedeniyle). The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 : 167-71.
27 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KIZILKAYA E, GÜL S, KOÇER E, DANACI M, ÇANKIR Z: Kronik Karaciğer Hastalığında Sindirilemeyen Solid Radyoopak Markerların Gastrik Boşalımı ve Otonom Nöropati. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 (1): 15-20.
28 HÜLAGÜ S, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, ALTIN M, GÜRBÜZ A.K , GÜLTEPE M, SAYAN Ö, DANACI M, TÜLBEK Y: Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda "Octreotide"nin Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. Endoskopi 1995; 6 (2): 9-13.
29 GÜRBÜZ A.K , GIARDIELLO F.M, BAYLEES T.M: A Novel Point In Association Between Crohn's Disease Duration and Colorectal Carcinoma Development. Gastroenterology 1995; 6(3): 387 - 390.
30 BAĞCI S, KARAEREN N, GÜLŞEN M, UYGURER C, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, ALPER A: Ekstrahepatik Kolestazın Etyolojik Tanısında Endoskopik Ultrasonografi. GATA Bülteni 1995; 37 (3): 341 - 345.
31 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KARABEKİR İ, GÜL S, DANACI M, SAYAN Ö, ÖZEL M: Helikobacter Pilori Enfeksiyonu Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Oluşturduğu Akut Dönem Gastrik Hasarı Artırmaz. Endoskopi 1996; 7 (1): 29 - 32.
32 HÜLAGÜ S, DEMİRTÜRK L, BAŞAK M, KOCABEYOĞLU Ö, ALTIN M, GÜRBÜZ A.K, GÜL S, ÖZEL M, DANACI M: Kronik Viral Hepatit B ve C'nin Tedavisinde Alfa-2a İnterferonun Etkinliği. Endoskopi 1996; 7 (4): 173 -9.
33 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KOCABEYOĞLU Ö, ALTIN M, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, BİRİNCİ İ, ÖZBAŞ Ö, ÖZCAN Ö, GÜLTEPE M, BALOĞLU H: Duodenal Ülser Tedavisinde Asit Baskılayan İlaçların Standart Dozlarda Kısa Süreli Kullanımı İle Mide İçi Bakteri Çoğalımına ve Nitrit Oluşumuna Etkileri. Endoskopi 1996; 7 (1):18-24.
34 EVRENKAYA T.R, GÜRBÜZ A.K, DANACI M, TÜLBEK Y, MERİÇ L: Skeleroderma'nın Eşlik Ettiği Dermatomiyozit'te Normotansif Renal Kriz. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1996; 2:88-91.
35 DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, UÇMAKLI E, BAŞAK M, ÖZEL M, HÜLAGÜ S, ALTIN M: Mide ve Kolon Kanserlerinin Tanısında Fırça Sitolojisi ve Optimal Biyopsi Sayısı. Endoskopi 1997;1:18-23.
36 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, ÖZEL M, ALTIN M, KOCABEYOĞLU Ö, GÜRBÜZ A.K, BİRİNCİ İ, ÖZBAŞ Ö, ÖZCAN A, BALOĞLU H: Askorbik Asitin Mide İçi Aşırı Bakteri Çoğalımı ve Nitrit Oluşumu Üzerine Etkisi. The Turkish Journal of Gastroenterology 1997; 8: 74-7.
37 DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, YAZGAN Y, BAŞAK M, ÖZTÜRK R : Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum Gastrin ve Plazma Prolaktin Düzeyleri. Endoskopi 1997; 4 (8): 20 - 24.
38 ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K , YAZGAN Y, DANACI M: Duodenum Ülseri. Sendrom 1997 Temmuz ; 77 - 84.
39 BAŞAK M, GÜRBÜZ A.K, ÖNDE M.E, ÇANKIR Z, KESKİN Ö, YAZGAN Y: A Rare Case of Esophageal Lymhangioma Associated With Gastric Adenocarcinoma. T.Klin.J. Gastroenterol 1997; 8: 470 - 72.
40 BAŞAK M, GÖZAYDIN M, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, GÜRBÜZ AK, ÇANKIR Z, COŞANSEL S, DEMİRTÜRK L, DANACI M: Helikobakter Pylorinin Non Steroidal Antiinflamatuar İlaç Kullanımı ile Oluşan Gastropati ve Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi ile Arasındaki İlişki. T.Klin.J. Gastroenterohepatol.1998;9:57-64
41 BAŞAK M,DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, ÖZDOĞAN Y, KIZILKAYA E: Nonülser Dispepsili Hastalarda Helikobakter Pilorinin Mide Motilitesine Etkisi. T.Klin.J.Gastroenterohepatol 1998; 9(1):7 - 11.
42 ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, UÇMAKLI E, YAZGAN Y: Farklı Tedavilerle İyileşen Duodenum Ülserlerindeki Epitelyal ve Subepitelyal Değişikliklerin Verilen Tedavi İle İlişkisi. Turk. J.Gastroenterol 1998; 2 : 159 - 166.
43 BAŞAK M, GÖZAYDIN M, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, GÜRBÜZ AK, ÇANKIR Z, COŞANSEL S, DEMİRTÜRK L, DANACI M: Nimesulid ve Naproksen Na Kullanımı İle Oluşan Gastropati İle Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi Arasındaki İlişki. T.Klin.Gastroenterohepatol.1998;9:105-112
44 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş, BAŞAK M, ÖZTÜRK R: "Mukoza Associated Lymhoid Tissue" (MALT) İle Helikobakter Pilori'nin ve Eradikasyon Tedavisinin İişkisi. Endoskopi 1998; 9 (1): 13 - 21.
45 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş, ÖZTÜRK R: Mide Epitel Hücre Proliferasyonu İle Helikobakter Pilorinin İlişkisi. T.Klin.J Gastroenterohepatol 1998; 9(4): 349 - 353.
46 GÜRBÜZ A.K, BAŞAK M, GÖZAYDIN M, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, TARÇIN O : Asemetazin ve Naproksen Na Kullanımına Bağlı Gastropati İle Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi Arasındaki İlişki. Endoskopi ; 1998: 9 (3): 96 - 102.
47 ÖNDE M, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, KOÇER E, BAŞAK M, TOR H: İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetiklerde Konstipasyon İle Otonom Nöropati Arasındaki İlişki ve Cisapride'in Kolon Transit Zamanı Üzerine Etkisi. T.Klin.J.Gastroenterol 1998; 2: 172-78.
48 ÖZGÜVEN M, NARİN Y, GÜRBÜZ A.K : Gasric Juice Carcinoembryonic Antigen (CEA) Value In The Diagnosis of Malign and Bening Gastric Lesions. Turk.J.Of Nuclear Medicine 1999; 8 (2): 64 - 69.
49 GÜRBÜZ A.K,YAZGAN Y, ÖZEL M, COŞANSEL S, ÇANKIR Z, DEMİRTÜRK L: Kronik Karaciğer Hastalığında Fruktoz İnfüzyonuna Bağlı Hiperüriseminin Karaciğer Hasarının Derecesi İle İlişkisi. Turk.J. Gastroenterol 1999; 10 (4): 309 - 314.
50 DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, KARAGÖZ B, GÜLTEPE M, EVRENKAYA R, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, TÜLBEK Y: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Çinko Replasmanının Hepatit B İmmunizasyonu Üzerine Etkisi. Endoskopi 1999; 10 (4): 159 - 167.
51 GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, DEMİRKOL F, GÜNAY A, YAZGAN Y, TARÇIN O : Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Anti-HCV Seropozitifliği Sıklığı. T.Klin.J. Gastorenterohepatol 1999; 10:113 - 116.
52 ÖZEL M, YILDIZ F.R, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K : Proton Pompa İnhibitörleri Antibiyotiklerin Helicobacter Pylori Üzerine Olan Etkilerini Artırır mı? Endoskopi 1999; 10 (1): 10 - 14.
53 GÜRBÜZ A.K, ÖZTÜRK R, YAZGAN Y, ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, ÖZDOĞAN O.C : Kronik Karaciğer Hastalığında Safra Kesesi Motilitesi, Otonom Nöropati ve Düzeltilmiş QT İntervali İlişkisi. Turk J.Gastroenterol 1999; 10 (3): 221 - 26.
54 ÖNDE M.E, KANDEMİR E.G, GÜRBÜZ A.K, KESKİN Ö, COŞANSEL S: Postmenopozal Kadınlarda Glukoz Tolerans Bozukluğu İle Artmış Androjen Aktivitesi Arasındaki İlişki. Endokrinolojide Yönelişler 1999; 9 (3): 102 - 105.
55 GÖZAYDIN M, BAŞAK M, YAZGAN Y, GÜNAY A, GÜRBÜZ AK,DEMİRTÜRK L, DANACI M:Plazma ve Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi ile Nonsteroid Antiinflamatuar İlaç Kullanımı Sonucu Oluşan Gastropati Arasındaki İlişki. Sendrom 2000(Ek);21-28
56 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, ÇANKIR Z, EMEKDAŞ G, GÜRBÜZ A.K YILDIRIM Ş : Helicobacter Pylori Eradikasyon Takibinde Serolojinin Kısa Dönemdeki Değeri. Endoskopi 2000;11 (4): 123-129.
57 ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, YAZGAN Y, DEMİRKOL F, SOYLU A.R, GÜNAY A, DEMİRTÜRK L : Nazogastrik Sonda İçinden Geçirilen Böyopsi Forsepsi İle Alınan Mide Biyopsilerinin Helicobacter Pylori Tanısındaki Etkinliği. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 2000;42 (4):323-327.
58 ÖZEL.M, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, YILDIRIM Ş, GÜNAY A, ÖZTÜRK R, TARÇIN O :Effect Of Eradication Of Helicobacter Pylori On The Quality Of Duodenal Ulcer Healing. Turk J Gastroenterol 2000 ;11 (3) :202-207
59 GÜRBÜZ A.K: Ülser. Actual Medicine 2001;9 (10):14-15.
60 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, ÇİÇEK Y, YILDIRIM Ş, ÖZEL M, AYDIN İ, GÜRBÜZ A.K: Mide Ülserlerinde Mantar Yerleşiminin Klinik Önemi ve Tedavi ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2002, 13 (2) :59-65
61 GÜRBÜZ A.K: Portal Hipertansiyona Bağlı Asitte İlk Basamak Tedavi.Güncel Gastroenteroloji 2003 ; 7 (1) :87-90
62 GÜRBÜZ A. K: Hepatit B Virus Enfeksiyonunda Kronikleşme-Kronik B Hepatitte Klinik ve Doğal Gidiş. Güncel Gastroenteroloji 2003 ; 7 (1) :50-4
63 GÜRBÜZ A.K : Gastroözefagial Reflü Hastalığı. Actual Medicine 2002, 10 (9) :32-6
64 GÜRBÜZ A.K: Kolorektal Neoplaziden Korunmada Takip Programları.Güncel Gastroenteroloji 2003 ; 7(1) : 41-2
65 ERENOĞLU C, ULUUTKU A.H, GÜRBÜZ A.K,AKIN M.L,ÇELENK T : İnce Barsak Fitobezoarları; İnce Barsak Obstrüksüyonlarında Nadir Bir Neden: Olgu Sunumu.Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2003 ;2 (2) :96-8

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git