Gastroenteroloji

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

YURT DIŞI BİLİMSEL ESERLER
1 GURBUZ A.K, GURBUZ B, SALAS L, ROSENSHEIN N.B, DONOWITZ M, GIARDIELLO F.M : Premarin-Induced Ischemic Colitis. Journal of Clinical Gastroenterology 1994; 19(2): 108 - 11.
2 GURBUZ A.K, GIARDIELLO F.M, PETERSEN G.M, KRUSH A.J, OFFERHAUS G.JA, BOOKER S.V, KERR M.C, HAMILTON S.R : Desmoid Tumours In Familial Adenomatous Polyposis. Gut 1994; 35: 377 - 81.
3 GURBUZ A.K, GIARDIELLO F.M, BAYLESS T.M: Colorectal Neoplasia In Patients With Ulcerative Colitis and Primary Sclerosing Cholangitis. Diseases of the Colon and Rectum 1995; 38: 37 - 41.
4 GIARDIELLO F.M, GURBUZ A.K, BAYLESS T.M, GOODMAN S.T, YARDLEY J.H: Colorectal Cancer In Ulcerative Colitis: Survival In Patients With and Without Colorectal Cancer Symptoms. Inflammatory Bowel Diseases 1996; 2 : 6 - 10.
5 ÖZEL A.M, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, AVŞAR K, GÜNAY A, GURBUZ A.K, GÜLTEPE M: Familial Mediterranean Fever. A Review Of The Disease and Clinical and Laboratory Findings In 105 Patients. Digest Liver Dis. 2000; 32:504-9.
6 DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, YAZGAN Y, SOLMAZGÜL E, YILDIRIM Ş, GÜLTEPE M, GURBUZ A.K : Cag A Status In Dyspeptic Patients With and Without Peptic Ulcer Disease In Turkey. Association With Histopathologic Findings. Helicobacter 2001;6(2):163-68.
7 DEMİRTÜRK L, YAZGAN , İZCİ Ö, ÖZEL M, TOĞROL E, GÜLTEPE M, GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş:The Effect of Helicobacter Pylori Eradication On Gastric Juice and Blood Ammonia Concentrations and On Visual Evoked Potentials In Cirrhotics. Helicobacter 2001;6(4):325-30.
8 GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, YAZGAN Y, GÜNAY A, ÖZDEMİR S, DEMİRTÜRK L, EMEKDAŞ G:Seropositivity Against Helicobacter Pylori Cag A In Turkish Gastric Cancer Patients. Journal of Clinical Gastroenterology 2001;33(5):389-92.
9 GÜRBÜZ AK, YAZGAN Y, ÖZEL A.M, ÇELİK M, YILDIRIM Ş: Oral Colonization of Helicobacter pylori: Rısk Factors And Response To Eradıcatıon Therapy. Southern Medical Journal 2003; 96 (3) :244-47
10 GURBUZ AK, YAZGAN Y, CAVUSLU S , YILDIRIM S, ÖZEL M: Does High Albumin Gradient Ascites Accompany Tuberculous Peritonitis? Journal Of Clinical Gastroenterology 2003 ;36 (1):82-3
11 TARÇIN O,AVŞAR K,DEMİRTÜRK L, GÜLTEPE M, OKTAR B.K, ÖZDOĞAN O.C, TARÇIN Ö, BALOĞLU H, GÜRBUZ A.K:In Vivo Inefficiency Of Pentoxıfylline On Hepatic Fibrosis In Biliary Obstructed Rats:Assessment By Tıssue Collagen Content and Prolidase Activity.Journal of Gastroenterology and Hepatology (JGH) 2003 ;18 :437-44
12 GÜRBUZ A.K, ÖZEL A.M, YAZGAN Y:Elevated Carbohydrate Antigen 19-9 Levels In A Patient With Choledecholithiasis. Journal of Gastroenterology and Hepatology (JGH) 2003;18 (4) :467-9
13 GURBUZ A.K, OZEL A.M,YAZGAN Y,GUNAY A,POLAT T:Does Eradication of Helicobacter Pylori Reduce Hypergastrinaemia During Long Term Therapy With Proton Pump Inhibitors ? East Afr Med J 2003 ;80(3):150-3
14 GURBUZ A.K, ELBUKEN E,YAZGAN Y,YILDIZ S: A Different Therapeutic Approach In Patients With Severe Ulcerative Colitis:Hyperbaric Oxygen Treatment. South Med J 2003;96(6):632-3
15 GUNAY A,GURBUZ A.K,NARIN Y,OZEL A.M,YAZGAN Y :Gallbladder and Gastric Motility In Patients With Idiopathic Slow-Transit Constipation. South Med J 2004; 97(2):124-8
16 YILDIZ S, ULUUTKU H,GUNAY A,YILDIRIM I,YILDIRIM S,GURBUZ A.K:The Effect Of Hyperbaric Oxygen Therapy On The Adverse Effects Of Octreotide On Wound Healing. European Journal Of Gastroenterology Hepatology 2004 ;16 :475-8
17 TARÇIN O,GÜRBÜZ AK,POÇAN S,KESKİN Ö,DEMİRTÜRK L: Acustimulation Of The Neiguan Point During Gastroscopy: Its Effects On Nausea and Retching. Turk J Gastroenterol 2004;15(4):258-62
18 GURBUZ AK,OZEL M,OZTURK R,YILDIRIM S,YAZGAN Y,DEMIRTURK L: Effect of N-Acetyl Cysteine on Helicobacter pylori. Southern Medical Journal 2005;98 (11):1095-97
19 GURBUZ AK, OZEL AM, YAZGAN Y, BALOGLU H, DEMIRTURK L :Is the Remarkable Contradiction between Histology and 14C Urea Breath Test in the Detection of Helicobacter pyrloridue to False-negative Histology or False-positive 14C Urea Breath Test ? The Journal of International Medical Journal 2005;33: 632-40
20 NADİR H, UNVER S, OZEL A.M, YAZGAN Y, GULTEPE M, EVRENKAYA T.R, DEMİRTURK L, GURBUZ A.K :Urinary Glycosaminoglycan Levels As A Marker Of Renal Amyloidosis In Patients With Familial Mediterranean Fever. Renal Failure 2007 ;29 (1) :73-77
YURT İÇİ BİLİMSEL ESERLER
1 KUTLU M, GÜRBÜZ A.K , ERİKÇİ S, ERDÖL C: Pseudoachondroplasia (Bir Olgu Nedeniyle) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1987; 29 (1): 239-43.
2 YALÇIN A, GÜRGEY A, GÜRBÜZ A.K , ALTAY Ç : Homozigot Hemoglobin D-Punjab Hastalığı Olgusu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1988; 30 (2): 467-70.
3 KUTLU M, BEYAN C, GÜRBÜZ A.K, AYDIN H, YÜRÜTKEN S : Diabetes Mellituslu Hastalarda Uyku Dönemlerinde EKG İnterval Değişiklikleri. Year Book of Turkish Diabetology 1988 - 1989; 15 (7):289-94.
4 ÜNÜBOL M.E, AZAL Ö, GÜRBÜZ A.K, ÜNÜBOL O: Eritrosit Sedimentasyon Hızı. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Yeni Tıp Dergisi 1989;6 (2): 68-78.
5 GÜRBÜZ A.K, DAĞISTAN N, YALÇIN A, BEYAN C : Behçet Hastalığında Trombosit Agregasyon Özellikleri. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1993; 35 (4): 899 - 906.
6 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K,GÜLŞEN M, BARUT A, BAĞCI S, KARAEREN N,ALPER A, HACIBEKTAŞOĞLU A: Hepatit C Virüs Enfeksiyonunda Aile İçi Geçiş. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 405-8.
7 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, BAĞCI S, KARAEREN N, ALPER A : Viral Etyolojili Kronik Karaciğer Hastalıklarında Ursodeoxycholic Asit Tedavisi. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 409 - 12.
8 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, ALPER A: Gastrointestinal Yakınmalarla Müracaat Eden Heticobacter Pylori Pozitif ve Negatif Hastaların Eşlerinde Helicobacter Pylori Sıklığı. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 480-3.
9 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, KARAEREN N, UYGURER C, ALPER A: Helicobacter Pylori Eradikasyonu Nonulcer Dyspepsia Semptomlarını Etkiliyor mu? Gastroenteroloji 1993; 4 (3):489-94.
10 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, ALPER A : Helicobacter Pylori Eradikasyonununda Sodyum İyodürle Kombine Colloidal Bismuth Subcitrate Tedavisi. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 495-8.
11 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, YILMAZ A, ALPER A: Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonu-Membranoproliferatif Glomerulonefrit Birlikteliğinde Alfa İnterferon Tedavisi. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 520-3.
12 KARAEREN N, BAĞCI S, UYGURER C, GÜRBÜZ A.K, GÜLŞEN M, DAĞALP K, ALPER A: Mide Kanserlerinin Preoperatif Evrelenmesinde Endoskopik Ultrasonografi. Gastroenteroloji 1993; 4(4): 643-7.
13 GÜLŞEN M, DAĞALP K, GÜRBÜZ A.K, KARAEREN N, UYGURER C, BAĞCI S, ALPER A: Gastroözefajial Reflü Hastalığı (GÖRH) Düşünülen Kişilerde Bernstein Testi, Endoskopik ve Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması. Gastroenteroloji 1994; 5 (1): 49-53.
14 GÜRBÜZ A.K, GÜLŞEN M, MAS R, DAĞALP K, ALPER A : Helikobakter Pilori Eredikasyonunda Klaritromisin Omeprazol Kombinasyonu. Gastroenteroloji 1994; 5 (1):60-3.
15 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, KARAEREN N, BAĞCI S, UYGURER C, ÖZGÜVEN M.A, ALPER A, NARİN Y: Bening ve Malign Gastrik Lezyonlarda Serum ve Gastrik Sıvıda Carcinoembriyonic Antigen (CEA) Seviyeleri. Gastroenteroloji 1994; 5 (1): 68-71.
16 MAS M.R, DİNÇ A, GÜRBÜZ A.K, ATEŞKAN Ü. A, GÖNLÜŞEN C, ÜNAL T, ERİKÇİ S, SAĞLAM K, ÖZTÜRK E, KOCABALKAN F: The Evaluation of Hepatocyte Function After ESWL With Hepatobiliary Scintigraphy. Gastroenterology 1994; 5 (2): 144-6.
17 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, UGURER C, BAĞCI S, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Helicobacter Pylori Tedavisinde Azitromisin. Gastroenteroloji 1994; 5 (2):207-10.
18 MAS M.R, DİNÇ A, GÜRBÜZ A.K, ERİKÇİ S, ATEŞKAN Ü, SAĞLAM K, BAYKAL Y, ÜNAL T, KOCABALKAN F: Semptomatik Kolelitiazisli 31 Olgunun ESWL Sonuçları. Gastroenteroloji 1994; 5 (3): 418-28.
19 DAĞALP K, ALPER A, KARAEREN N, GÜLŞEN M, BAĞCI S, UYGURER C, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L: GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopik Polipektomi Sonuçları. Gastroenteroloji 1994; 5 (3): 448-53.
20 DAĞALP K, BAĞCI S, UYGURER C, DEMİRTÜRK L, GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, KARAEREN N, ALPER A: Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Premedikasyon. GATA Bülteni 1994; 36:222-7.
21 DEMİRTÜRK L, DAĞALP K, ALPER A, ERBİL K, GÜNHAN I, BAĞCI S, KARAEREN N, GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, HAŞİMİ A: Helikobakter Pilorinin Eradikasyonu. Endoskopi 1995; 6 (1): 24-9.
22 GÜRBÜZ A.K, TECİMEN S, MAS R: Grade-I Reflü Özefajitte Mukayeseli Bir Çalışma: Yüksek Doz Ranitidine ve Cisapride İle Kombine Konvansiyonel Doz Ranitidine Tedavilerinin Karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 (1)75-8.
23 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, BAĞCI S, KÖYLÜ H, UYGURER C, KARAEREN N: Perkütan Karaciğer İğne Biyopsisi Yapılan Hastalarda Klinik, Laboratuvar ve Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995;6(1):33-8.
24 GÜLŞEN M, ECZ.YILMAZ K, GÜRBÜZ A.K, BAĞCI S, KÖYLÜ H, UYGURER C, KARAEREN N: Helicobacter Pylori (+) ve (-) Hastalarda Gastrik Sıvı Askorbik Asit Konsantrasyonları. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 :102-4.
25 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, YAYLACI M, GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, ALTIN M, ÖZCAN A: İnflamatuar Barsak Hastalığına Bağlı Derin Anemili Hastalarda Serum Eritropoetin Seviyeleri ve Tedaviye Dirençli Anemide "Recombinant Human Erythropoietin"in Yeri. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 :154-6.
26 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, UYGURER C, BAĞCI S, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Familial Polipozis Koli ve Fundik Gland Polipozis (bir olgu nedeniyle). The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 : 167-71.
27 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KIZILKAYA E, GÜL S, KOÇER E, DANACI M, ÇANKIR Z: Kronik Karaciğer Hastalığında Sindirilemeyen Solid Radyoopak Markerların Gastrik Boşalımı ve Otonom Nöropati. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 (1): 15-20.
28 HÜLAGÜ S, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, ALTIN M, GÜRBÜZ A.K , GÜLTEPE M, SAYAN Ö, DANACI M, TÜLBEK Y: Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda "Octreotide"nin Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. Endoskopi 1995; 6 (2): 9-13.
29 GÜRBÜZ A.K , GIARDIELLO F.M, BAYLEES T.M: A Novel Point In Association Between Crohn's Disease Duration and Colorectal Carcinoma Development. Gastroenterology 1995; 6(3): 387 - 390.
30 BAĞCI S, KARAEREN N, GÜLŞEN M, UYGURER C, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, ALPER A: Ekstrahepatik Kolestazın Etyolojik Tanısında Endoskopik Ultrasonografi. GATA Bülteni 1995; 37 (3): 341 - 345.
31 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KARABEKİR İ, GÜL S, DANACI M, SAYAN Ö, ÖZEL M: Helikobacter Pilori Enfeksiyonu Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Oluşturduğu Akut Dönem Gastrik Hasarı Artırmaz. Endoskopi 1996; 7 (1): 29 - 32.
32 HÜLAGÜ S, DEMİRTÜRK L, BAŞAK M, KOCABEYOĞLU Ö, ALTIN M, GÜRBÜZ A.K, GÜL S, ÖZEL M, DANACI M: Kronik Viral Hepatit B ve C'nin Tedavisinde Alfa-2a İnterferonun Etkinliği. Endoskopi 1996; 7 (4): 173 -9.
33 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KOCABEYOĞLU Ö, ALTIN M, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, BİRİNCİ İ, ÖZBAŞ Ö, ÖZCAN Ö, GÜLTEPE M, BALOĞLU H: Duodenal Ülser Tedavisinde Asit Baskılayan İlaçların Standart Dozlarda Kısa Süreli Kullanımı İle Mide İçi Bakteri Çoğalımına ve Nitrit Oluşumuna Etkileri. Endoskopi 1996; 7 (1):18-24.
34 EVRENKAYA T.R, GÜRBÜZ A.K, DANACI M, TÜLBEK Y, MERİÇ L: Skeleroderma'nın Eşlik Ettiği Dermatomiyozit'te Normotansif Renal Kriz. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1996; 2:88-91.
35 DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, UÇMAKLI E, BAŞAK M, ÖZEL M, HÜLAGÜ S, ALTIN M: Mide ve Kolon Kanserlerinin Tanısında Fırça Sitolojisi ve Optimal Biyopsi Sayısı. Endoskopi 1997;1:18-23.
36 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, ÖZEL M, ALTIN M, KOCABEYOĞLU Ö, GÜRBÜZ A.K, BİRİNCİ İ, ÖZBAŞ Ö, ÖZCAN A, BALOĞLU H: Askorbik Asitin Mide İçi Aşırı Bakteri Çoğalımı ve Nitrit Oluşumu Üzerine Etkisi. The Turkish Journal of Gastroenterology 1997; 8: 74-7.
37 DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, YAZGAN Y, BAŞAK M, ÖZTÜRK R : Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum Gastrin ve Plazma Prolaktin Düzeyleri. Endoskopi 1997; 4 (8): 20 - 24.
38 ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K , YAZGAN Y, DANACI M: Duodenum Ülseri. Sendrom 1997 Temmuz ; 77 - 84.
39 BAŞAK M, GÜRBÜZ A.K, ÖNDE M.E, ÇANKIR Z, KESKİN Ö, YAZGAN Y: A Rare Case of Esophageal Lymhangioma Associated With Gastric Adenocarcinoma. T.Klin.J. Gastroenterol 1997; 8: 470 - 72.
40 BAŞAK M, GÖZAYDIN M, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, GÜRBÜZ AK, ÇANKIR Z, COŞANSEL S, DEMİRTÜRK L, DANACI M: Helikobakter Pylorinin Non Steroidal Antiinflamatuar İlaç Kullanımı ile Oluşan Gastropati ve Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi ile Arasındaki İlişki. T.Klin.J. Gastroenterohepatol.1998;9:57-64
41 BAŞAK M,DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, ÖZDOĞAN Y, KIZILKAYA E: Nonülser Dispepsili Hastalarda Helikobakter Pilorinin Mide Motilitesine Etkisi. T.Klin.J.Gastroenterohepatol 1998; 9(1):7 - 11.
42 ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, UÇMAKLI E, YAZGAN Y: Farklı Tedavilerle İyileşen Duodenum Ülserlerindeki Epitelyal ve Subepitelyal Değişikliklerin Verilen Tedavi İle İlişkisi. Turk. J.Gastroenterol 1998; 2 : 159 - 166.
43 BAŞAK M, GÖZAYDIN M, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, GÜRBÜZ AK, ÇANKIR Z, COŞANSEL S, DEMİRTÜRK L, DANACI M: Nimesulid ve Naproksen Na Kullanımı İle Oluşan Gastropati İle Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi Arasındaki İlişki. T.Klin.Gastroenterohepatol.1998;9:105-112
44 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş, BAŞAK M, ÖZTÜRK R: "Mukoza Associated Lymhoid Tissue" (MALT) İle Helikobakter Pilori'nin ve Eradikasyon Tedavisinin İişkisi. Endoskopi 1998; 9 (1): 13 - 21.
45 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş, ÖZTÜRK R: Mide Epitel Hücre Proliferasyonu İle Helikobakter Pilorinin İlişkisi. T.Klin.J Gastroenterohepatol 1998; 9(4): 349 - 353.
46 GÜRBÜZ A.K, BAŞAK M, GÖZAYDIN M, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, TARÇIN O : Asemetazin ve Naproksen Na Kullanımına Bağlı Gastropati İle Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi Arasındaki İlişki. Endoskopi ; 1998: 9 (3): 96 - 102.
47 ÖNDE M, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, KOÇER E, BAŞAK M, TOR H: İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetiklerde Konstipasyon İle Otonom Nöropati Arasındaki İlişki ve Cisapride'in Kolon Transit Zamanı Üzerine Etkisi. T.Klin.J.Gastroenterol 1998; 2: 172-78.
48 ÖZGÜVEN M, NARİN Y, GÜRBÜZ A.K : Gasric Juice Carcinoembryonic Antigen (CEA) Value In The Diagnosis of Malign and Bening Gastric Lesions. Turk.J.Of Nuclear Medicine 1999; 8 (2): 64 - 69.
49 GÜRBÜZ A.K,YAZGAN Y, ÖZEL M, COŞANSEL S, ÇANKIR Z, DEMİRTÜRK L: Kronik Karaciğer Hastalığında Fruktoz İnfüzyonuna Bağlı Hiperüriseminin Karaciğer Hasarının Derecesi İle İlişkisi. Turk.J. Gastroenterol 1999; 10 (4): 309 - 314.
50 DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, KARAGÖZ B, GÜLTEPE M, EVRENKAYA R, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, TÜLBEK Y: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Çinko Replasmanının Hepatit B İmmunizasyonu Üzerine Etkisi. Endoskopi 1999; 10 (4): 159 - 167.
51 GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, DEMİRKOL F, GÜNAY A, YAZGAN Y, TARÇIN O : Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Anti-HCV Seropozitifliği Sıklığı. T.Klin.J. Gastorenterohepatol 1999; 10:113 - 116.
52 ÖZEL M, YILDIZ F.R, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K : Proton Pompa İnhibitörleri Antibiyotiklerin Helicobacter Pylori Üzerine Olan Etkilerini Artırır mı? Endoskopi 1999; 10 (1): 10 - 14.
53 GÜRBÜZ A.K, ÖZTÜRK R, YAZGAN Y, ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, ÖZDOĞAN O.C : Kronik Karaciğer Hastalığında Safra Kesesi Motilitesi, Otonom Nöropati ve Düzeltilmiş QT İntervali İlişkisi. Turk J.Gastroenterol 1999; 10 (3): 221 - 26.
54 ÖNDE M.E, KANDEMİR E.G, GÜRBÜZ A.K, KESKİN Ö, COŞANSEL S: Postmenopozal Kadınlarda Glukoz Tolerans Bozukluğu İle Artmış Androjen Aktivitesi Arasındaki İlişki. Endokrinolojide Yönelişler 1999; 9 (3): 102 - 105.
55 GÖZAYDIN M, BAŞAK M, YAZGAN Y, GÜNAY A, GÜRBÜZ AK,DEMİRTÜRK L, DANACI M:Plazma ve Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi ile Nonsteroid Antiinflamatuar İlaç Kullanımı Sonucu Oluşan Gastropati Arasındaki İlişki. Sendrom 2000(Ek);21-28
56 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, ÇANKIR Z, EMEKDAŞ G, GÜRBÜZ A.K YILDIRIM Ş : Helicobacter Pylori Eradikasyon Takibinde Serolojinin Kısa Dönemdeki Değeri. Endoskopi 2000;11 (4): 123-129.
57 ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, YAZGAN Y, DEMİRKOL F, SOYLU A.R, GÜNAY A, DEMİRTÜRK L : Nazogastrik Sonda İçinden Geçirilen Böyopsi Forsepsi İle Alınan Mide Biyopsilerinin Helicobacter Pylori Tanısındaki Etkinliği. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 2000;42 (4):323-327.
58 ÖZEL.M, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, YILDIRIM Ş, GÜNAY A, ÖZTÜRK R, TARÇIN O :Effect Of Eradication Of Helicobacter Pylori On The Quality Of Duodenal Ulcer Healing. Turk J Gastroenterol 2000 ;11 (3) :202-207
59 GÜRBÜZ A.K: Ülser. Actual Medicine 2001;9 (10):14-15.
60 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, ÇİÇEK Y, YILDIRIM Ş, ÖZEL M, AYDIN İ, GÜRBÜZ A.K: Mide Ülserlerinde Mantar Yerleşiminin Klinik Önemi ve Tedavi ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2002, 13 (2) :59-65
61 GÜRBÜZ A.K: Portal Hipertansiyona Bağlı Asitte İlk Basamak Tedavi.Güncel Gastroenteroloji 2003 ; 7 (1) :87-90
62 GÜRBÜZ A. K: Hepatit B Virus Enfeksiyonunda Kronikleşme-Kronik B Hepatitte Klinik ve Doğal Gidiş. Güncel Gastroenteroloji 2003 ; 7 (1) :50-4
63 GÜRBÜZ A.K : Gastroözefagial Reflü Hastalığı. Actual Medicine 2002, 10 (9) :32-6
64 GÜRBÜZ A.K: Kolorektal Neoplaziden Korunmada Takip Programları.Güncel Gastroenteroloji 2003 ; 7(1) : 41-2
65 ERENOĞLU C, ULUUTKU A.H, GÜRBÜZ A.K,AKIN M.L,ÇELENK T : İnce Barsak Fitobezoarları; İnce Barsak Obstrüksüyonlarında Nadir Bir Neden: Olgu Sunumu.Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2003 ;2 (2) :96-8

İlgi Alanları

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git