Yaşlılar, sağlıklı bireyler olarak kendi sosyal ortamlarında ve bağımsız yaşayabilmeliler. Bireylerin sağlıklı yaşlanması, hastane tedavisine gereksinim duymaması, hastanede tedavi gerekiyorsa en kısa süreli ve etkin tedavi ile sağlık sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir.

Günümüzde çocuk hastaların yaş grubuna uygun ortamlarda, ailesinin desteğini alarak farklı yaklaşımlarla tedavi edilmesi hemen hemen tüm sağlık gruplarında kabul görürken, aynı gereksinimlere sahip olan yaşlıların bakım süreçlerindeki bu özellik henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bu nedenle özellikle birden fazla hastalığı olan kırılgan yaşlı bireylerin tedavileri gecikebilmekte hastaneye yatışları uzamakta veya istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması söz konusu olabilmektedir.

Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde, 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Yaşlı Dostu Hastane projesi ile kurumumuzda yaşlılığın özel koşullarına duyarlı bir davranış ve duygu ortamı oluşturulması hedeflendi. Bu kapsamda, hastane personeline, yaşlılık konusunda teorik ve pratik eğitimler verildi. Bu çalışmalarımız nedeni ile 12.09.2012 tarihinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, İçerenköy hastanemize ‘Yaşlı Dostu Hastane’ patenti verildi.

Yaşlı dostu hastane olabilmek için, hastanenin fiziksel alt yapısının ve tıbbi bakım süreçlerinin yaşlılığa uygun olması büyük önem taşımaktadır. Bayındır İçerenköy Hastanesi bu konularda uluslararası standartlara uymaktadır. Unutmayalım ki, bir hastanenin kalitesini belirleyen  en önemli kriterlerden biri de yaşlı hastalarına verdiği hizmetin nitelikli ve güvenilir olmasıdır. Yaşlı Dostu Hastane, yaşlı bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlık gereksinimlerini karşılamak, sağlık durumlarını iyileştirmek, ailelerine ve bakım verenlere destek olmak için çalışan bir hastanedir diyebiliriz.

Yaşlı Dostu Hastanenin amaçları
- Hastaneye başvuran yaşlı hastaların sağlık durumunun iyileştirilmesi, normal yaşamlarına daha sağlıklı bir şekilde süratle dönmelerinin sağlanması,
- Yaşlıların hastane dışında bağımsız yaşama güçlerinin artırılması,
- Hastaneden sonra yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak düzenlemelere yardımcı olunması,
- Yaşlıların hastaneye yatışlarında ortaya çıkabilecek komplikasyonların azaltılması ve hastanenin yaşlılar için daha güvenli bir yer haline getirilmesi,
- Hastanede kalış sürelerinin azaltılması, hastaneye gereksiz yatışların önlenmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
- Yaşlı dostu iş tanımlarının, standartların, performans hedeflerinin oluşturulması,
- Risk alanlarının saptanması ve bunlara yönelik protokollerin hazırlanması,
- Hastanenin bütün çalışma alanlarında yaşlı dostu prensiplerin yerleştirilmesi.

Nasıl çalışıyoruz?
Projenin ana yürütücüsü, Yaşlı Dostu Hastane Gelişim Komitesi, tıbbi ve idari personel ve yönetim birimlerinden gönüllü katılımlarla kurulmuştur. Bu komite, bir kalite komitesi düzeni ile prosedürlerine bağlı olarak çalışmaktadır. Hastalarla sürekli  iletişim  halindeki sağlık personelinin özellikle hemşirelerin önerileri hizmet kalitesinin artırılmasında büyük önem taşımaktadır.

Hastanemizde yaşlıların bakımlarının organizasyonunu sağlamak için, bu konuda eğitim almış, özel bir hemşirenin görevlendirilmesi, polikliniklerde öncelik verme anlamı taşıyan yaşlı dostu randevu kavramının yerleşmesi, yaşlı bireylerin aldıkları hizmetin kolaylaştırılması, çoklu ilaç kullanımı ile ilgili sorunların kontrol edilebilmesi, diyet bölümünün yaşlılıkla ilgili daha etkin çalışabilmesi, hastaların taburcu planlamalarının daha etkin yapılması sağlanmıştır.

Yaşlı bireyler, çok sayıda tıbbi branş, doktor muayenesi ve tetkikler için randevu alma, bu randevular arasında uzun bekleme süreleri gibi sorunlar nedeniyle günümüzün modern hastanelerinde bir çeşit kaybolmuşluk hissi yaşayabilmektedir. Yaşlı dostu hastane hemşiresi kontrolünde yaşlı bireylere sağlanan destek, bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaktadır.

Yaşlıların gereksinimleri konusunda duyarlı bir hastane kültürü yaratılması, tıbbi ve yardımcı personelin sürekli eğitilmesi ve yaşlı hasta grubu için çalışan bir organizasyonun işler kılınması  yanında, yaşlı bireylerin bir sağlık personelinin sürekli eğitim almaları, kurumumuzda‘Yaşlı Dostu Hastane’ kültürünün yerleşmesini sağlamıştır. Bu bağlamda, ileri yaş grubundaki hastalarımızın çeşitli sağlık konularında bilgilendirilmeleri için doktorlarımız 7 yıldan bu yana, her hafta interaktif özelliği öne çıkan toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılarda yaşlı bireylerin sağlık konularında soruları yanıtlanmakta ve sağlık konularında bilinç düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu seminerlere sağlıklı yaşlanma konusuna ilgi duyan her yaştan katılımcı katılabilmektedir.

Yaşlılar için en iyi uygulamaların, kanıta dayalı klinik tedavilerin, yaşlılık fizyolojisi ve gerontoloji (yaşlanmanın ve yaşlılığın bilim dalı) bilgisi ışığında düzenlenmesi için bütün bölümlerimiz yönlendirilmektedir.

Hastanemiz fiziksel koşullarının yaşlıların konforunu ve güvenliğini arttıracak nitelikte ve bu konuda geliştirilmiş standartlara uygun olması sağlanmış ve bu, denetimlerle tespit edilmiştir.

Hastalardan ve personelden  alınan geri bildirimlerle Yaşlı Dostu Hastane standartlarının geliştirilmesi komite çalışmalarının temel hedefidir. Bu yönde, teknolojideki gelişmeler sürekli takip edilerek tedavi bakım ve izlem süreçlerine uyarlanmaktadır.

Yaşlı hastalarımız hastaneye gelişlerinde yaşlı dostu bilgi formu ile değerlendirilerek yaşam biçimleri ve hastaneye ulaşımları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmektedir. Bu bilgiler hem istatistiksel açıdan veri elde etmeyi kolaylaştırmakta hem de kişiye özel hizmet geliştirilebilmesini sağlamaktadır.

Prof. Dr. Tayfun Gürpınar
Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Levent Tıp Merkezi Üroloji Bölüm Başkanı ve Tıbbi Hizmetler Direktör YardımcısıBayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git