Kariyer

Kariyer Formu İçin Tıklayınız

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

Bayındır Sağlık Grubu, Türkiye’nin, alanında öncü ve lider kurumu olan Türkiye İş Bankası’nın iştirakidir.

 

Kurumumuzun tüm insan kaynakları süreçleri, geleneğimizin ve gelecek hedeflerimizin ışığında, kurumsal bir altyapı ve yönetim tarzı ile yürütülmektedir.

 

İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü olarak, Bayındır Sağlık Grubu’nun misyon ve vizyonu doğrultusunda;

 

 • Hasta ve hasta hakları odaklı yaklaşımımıza uygun, güçlü, kaliteli ve yüksek hizmet anlayışına sahip,
 • Sürdürülebilirlik, tıbbi etik, bilimsellik, hasta memnuniyeti ve kalite konularında sahip olduğumuz hassasiyete maksimum özeni gösterecek, gönülden ve çözüm odaklı çalışan insan kaynağını bünyemize kazandırmak,
 • Çalışanlarımızı, sürekli eğitim ve geribildirimler ile geliştirmek,
 • Çalışanlarımızı, yönetim kademesindeki rollerde alabilecekleri görev, yetki ve sorumluluklar için hazırlamak,
 • Yetenek yönetimi süreçlerimizin etkin bir şekilde değerlendirilmesini ve desteklenmesini sağlamak için, kariyer yönetimi sisteminin kusursuz çalışmasını sağlamak,
 • İnsan kaynağımızın, insan kaynakları politikalarımızın, kalite, eğitim ve gelişim süreçleri ve uygulamalarımızın devamlı gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile; dinamik, yaşayan ve çalışana dokunan yapımızı korumak için çalışıyoruz.

 

İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü olarak, 

 • Kurumsal misyonumuz doğrultusunda, hedeflerimize ulaşmamızda rol alacak, nitelikli ve yetkin insan kaynağını, Grubumuz bünyesinde değerlendirmek ve sürekli gelişim felsefemiz ile kalıcı istihdam sağlamak,
 • Kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak insan kaynağını sistematik olarak belirlemek, organize etmek ve kurum çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını da karşılayarak, çalışan memnuniyeti ve verimliliğinin artmasını sağlamak temel hedeflerimizdir.

STAJ BAŞVURU SÜRECİ

Staj yapan öğrenci için, stajının verimli bir iş deneyimi olması ve kurumumuza katkı sağlaması ve ‘Bayındır Kültürü’ne uygun profilllerle çalışmamız, bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle stajyer seçimi ve görevlendirilmesi belirli bir sistem ve düzene bağlanmıştır.

Adaylar İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü’nde, “Staj Başvuru Formu” doldurarak başvuru yaparlar.

Adayların seçimi sürecinde aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulur:

 • Staj süresi boyunca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’nın okul tarafından karşılanması,
 • Adayın gerekli yetkinlik ve kriterlere uygun olması,
 • İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi ve ilgili bölüm sorumlusu tarafından yapılan görüşmelerin sonucunun olumlu olması.

 

 

İŞE ALIM SÜRECİMİZ

 

Yetenek yönetimi süreçlerimiz kapsamında, yetkinlikleri yüksek ve hedeflerimizi benimseyecek doğru adayları kurumumuza kazandırmak, temel amaçlarımızdan biridir.

 

Oluşan boş kadrolarımız için, aranılan özelliklere uygun iç kaynağın değerlendirilmesi ile, kurum içi kariyer planlamasına öncelik verilmektedir.

 

Kurum içi değerlendirmelerde aranan kriterlerin karşılanmaması halinde, kurumumuza iş başvuru formu ileten adaylar ile, www.bayindirhastanesi.com.tr, www.yenibiris.com  ve www.kariyer.net  üzerinden yapılan başvurular değerlendirilerek, ilgili pozisyon için aday havuzu oluşturulur.

 

Adaylar, pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda, genel yetenek ve mesleki yeterlilik sınavlarına katılır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü ve ilgili bölüm yöneticileriyle yapılan mülakatlara katılarak süreci tamamlamış olur.

 

Adaylarda aradığımız kriterler, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere göre değişkenlik gösterir.

 

Bayındır Sağlık Grubu olarak adaylardan beklediğimiz temel yetkinlikler;

 

 • Bayındır Sağlık Grubu’nun sürekli gelişen, değişime açık ve dinamik yapısına uygun,
 • Hasta Odaklı Hizmet ilkemizi özümseyecek,
 • Takım çalışmasına uyumlu ve farkındalığı yüksek,
 • Etik değerlere bağlı,
 • Çözüm ve sonuç odaklı,
 • Güçlü, pozitif ve güleryüzlü iletişim becerilerine sahip olmalarıdır.

 

 

EĞİTİM VE GELİŞİM

 

Bayındır Sağlık Grubu olarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, sürdürülebilir gelişimi sağlamak ve akreditasyon standartlarına uyumu devam ettirmek amacıyla, çalışanlarımızın temel, mesleki ve fonksiyonel yetkinliklerini artıracak eğitimler düzenliyoruz.

 

Kişisel Gelişim Eğitimleri: Çalışanlarımızın sahip oldukları yetenekleri geliştirmek amacı ile düzenlenen eğitimlerdir. Bu eğitimler ile çalışanlarımızın; ihtiyaç belirleme, profesyonel ilişki geliştirme, çözüm ve sonuç odaklılık, planlama ve organizasyon yeteneklerini geliştirme, değişime açık olma ve etkili iletişim kurma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Oryantasyon Eğitimi: İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü tarafından göreve yeni başlayan tüm çalışanlarımıza uygulanan; organizasyon yapımız, fiziki şartlar, kurum standartları, tıbbi etik değerler ve hasta odaklı yaklaşım politikamızın anlatıldığı eğitim programımızdır.

 

İşbaşı Oryantasyon Eğitimleri: Göreve yeni başlayan her çalışanın, bölümdeki rehberlerimiz eşliğinde, işe uyum sağladığı eğitimlerdir. Bu eğitimler ile yeni çalışanlarımızın, iş süreçlerini anlayıp özümseyerek, işin gerekliliklerini kavramalarını ve kurum kültürümüze hızla adapte olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Mesleki Gelişim Eğitimler: Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artırmak, bilgilerini tazelemek ve değişen uygulama ve yöntemlerle ilgili bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerdir. Kurum içi düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerinin yanı sıra, kurum dışında gerçekleşen eğitimlere çalışanlarımız katılabilmektedir.

 

Liderlik Yetkinlikleri Geliştirme Eğitimleri: Kurumumuz içinde görev alan yöneticilerimiz ve yönetsel yetkinliklerini geliştirebileceğimiz, gelecek vaad eden çalışanlarımız için düzenlediğimiz eğitimlerdir. Bu eğitimler ile yöneticilerimizin ve yönetici adaylarımızın stratejik düşünme, çalışan koçluğu ve değişim yönetimi gibi alanlardaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Fonksiyonel Gelişim Eğitimleri: Belli bir iş alanına ve göreve özgü yetkinliklerin geliştirilmesini amaçladığımız eğitimlerdir. Bu eğitimler ile çalışanlarımızın; analiz ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek, etki yaratan ilişkiler kurabilmelerini sağlamak, kurumsal mükemmellik standartlarına ulaşmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz.

 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Bayındır Sağlık Grubunda yürütülen Performans Değerlendirme Sistemi; çalışan performanslarının, kurum hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlar. Performans değerlendirme süreçlerimizde; durum, davranış ve sonuç değerlendirmeleri sonrası analizler yaparak, sistemin objektif çıktılar sağlamasını amaçlıyoruz.

Performans Değerlendirme Sistemiyle amacımız;

 • İşin gerektirdiği yetkinlik ve davranışsal özelliklerin geliştirilmesi,
 • Eğitim ve gelişim programlarımızın hazırlanmasına veri sağlaması,
 • Belirsizliklerin ve rol çatışmalarının önlenmesi,
 • Çalışanlarımızın, performans geliştirme konusunda özendirilmesi,
 • Kariyer planlama sürecimizin adaletli olması ve objektif verilere dayandırılmasıdır.

Performans değerlendirme sistemimizle; bölüm hedefi, iş hedefi ve ve yetkinlik değerlendirme aşamalarını çalıştırarak, 3 aşamalı bir değerlendirme sağlıyoruz.

Performans Değerlendirme, çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (iç transfer, kariyer planlama fırsatları, vb.), eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında baz alınmaktadır.

 

 

YETENEK YÖNETİMİ ve KARİYER PLANLAMASI

 

Yetenek Yönetimi sürecimiz üç aşamadan oluşur:

Yetkinliklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

Yetkinlik değerlendirmeleri çerçevesinde eğitim ve gelişim planlarının hazırlanması,

Kariyer planlaması ve yönetimi.

Bayındır Sağlık Grubu olarak; performans değerlendirme sonuçları ışığında, yatay ve dikey terfi sistemini çalıştırmaktayız. Terfiler; yetki, sorumluluk ve ücret artışını da beraberinde getirmektedir.

Kariyer planlamanın hayata geçirilebilmesi için; ilgili pozisyonun bilgi, deneyim ve performans değerlendirme ön koşullarına sahip olmak gerekmektedir. Tüm terfiler, objektif veriler üzerinden değerlendirilmektedir.

 

 

ÜCRET SİSTEMİMİZ

 

 • Ücret sistemi, ihtiyaç duyulan insan kaynağının istihdam edilmesi, iş gücü devir hızının minimum seviyeye çekilmesi ve ekonomik koşulların göz önüne alınması ile kurulmuştur.
 • Bayındır Sağlık Grubu çalışanlarının ücretleri; çalışacakları departman, eğitim durumları ve iş tecrübeleri baz alınarak yapılan iş değerlemeleri sonucunda oluşturulan ve ücret araştırmalarıyla güçlendirilen ücret skalamız doğrultusunda, ücret bantları esasına göre belirlenmektedir.
 • Ücretler aylık olarak ödenir.

 

 

ÜCRET DIŞI OLANAKLAR-YAN HAKLAR

 

Yabancı Dil Tazminatı : Bayındır Sağlık Grubu olarak yabancı dil öğrenmeyi teşvik etmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmek için, kurum bünyesinde çalışanlarımıza, yabancı dil tazminatı ödenir. Bu tazminatı almak için YDS (İngilizce, Almanca, Fransızca için), IELTS, CAE, CPE, ODTÜ, TOEFL, YÖKDİL sınavları ile dil becerisinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Kasa Tazminatı: Direkt para ile teması olan ve parasal risk taşıyan çalışanlarımıza, kasa tazminatı olarak aylık ek ödeme yapılmaktadır.

Ulaşım: Şubelerimizin konumu ve çalışan sayısına göre çalışanlarımıza, servis hizmeti veya ulaşım kartı sağlanır.

Yemek: Hastanemiz yemekhanesinde öğle yemeği ve vardiyalı düzende çalışanlar için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilmektedir. Yemekhanesi olmayan şubelerimizde, çalışanlarımıza yemek kartı verilmektedir.

Özel Sağlık Sigortası: Bayındır Sağlık Grubu çalışanları için Anadolu Hayat Özel Sağlık Sigortası’ndan yatarak tedavi teminatı yapılmaktadır. Çalışanlarımızın birinci derece yakınları, hastanelerimizin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanmaktadır. Çalışanlarımız ve birinci derece yakınları poliklinik hizmetlerinden yararlanmak istediklerinde, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) bazlı fiyat tarifesi uygulanır.

Hizmet Ödülü: Çalışmaların ve kıdemin takdir edildiğini ifade etmek amacıyla, kurumumuzda 5, 10, 15, 20 ve 25 yılını bitiren çalışanlarımıza kıdem ve başarı ödülleri verilir.

Nakil Tazminatı: Başka bir ildeki veya yurtdışındaki bir göreve, bir yıl veya daha uzun bir süre için atanan çalışanlarımıza, naklin gerektirdiği zorunlu ihtiyaçlar kadar nakil tazminatı verilir.

Harcırah: Çalışanlarımıza, görev veya eğitimle ilgili olarak yapacakları yurtiçi veya yurtdışı seyahatlerinde, "Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Seyahat Harcırah Prosedürü " kapsamında harcırah ve destek verilmektedir.

İzin Uygulaması: 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışanlarımıza, yasal yıllık izin süreleri kullandırılır.

 

Çalışanlarımıza belirli koşullar altında; babalık izni, mazeret izni, taşınma izni, kongre izni, saatlik izin, süt izni, ölüm izni vb. kullandırılmaktadır.

Özel Günler: Bayındır Sağlık Grubu çalışanları olarak Tıp Bayramı, Hemşirelik Haftası, Yılbaşı Balosu, Hasta Danışmanları Günü gibi özel günlerde, kutlamalar ve organizasyonlar yapmaktayız.

 

ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Çalışanlarımızdan gelen öneriler değerlendirilir ve uygun olanlar İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü tarafından uygulamaya alınır. Öneri sisteminde hedeflenen, yönetime katılım, hastane içi bilgi akışını geliştirmek, hastane süreçlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, öneride bulunan kişilerin, farklılığı yaratan, verimliliği arttıran, yaptığı işe deneyimini, bilgisini ve yaratıcılığını katan, dolayısıyla sürekli iyileştirmede aktif rol almalarını sağlayan süreci çalıştırmaktır.

 

#SİZDEĞERLİSİNİZ

Tüm çalışanlarımızın görüş ve önerileri bizim için değerlidir.

Çalışanlarımızın iç iletişim portalımız üzerinden görüş ve önerilerini iletmelerini sağladığımız platformumuz aracılığı ile çalışanlarımızın karar alma süreçlerimize katılımlarını çok önemsiyoruz. Kurumsal gelişim süreçlerimizi çalışanlarımızla şekillendiriyoruz. 

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

 

 

Kariyer Formu İçin Tıklayınız