Kalite Politikamız

Biz, temel değerlerimizden ödün vermeden;

Hastalarımız için :

 • Hasta haklarına saygılı olmayı,
 • Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi,
 • Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamayı,
 • Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmayı,
 • Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı,
 • Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra konforlu bir bakıma da gereksinimi olduğunu unutmamayı,
 • Hasta memnuniyetini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi,

Çalışanlarımız için :

 • Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı,
 • İşinde yetkin kişilerle birlikte olmayı,
 • Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı,
 • Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Kurumumuz için :

 • Etik kurallara uymayı,
 • Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı,
 • Uluslararası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı,
 • Eğitim veren bir yapıya ve bunun yaratacağı dinamizme erişmeyi,
 • Toplumun sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda uygun öngörülerle birçok yerde yeni sağlık kuruluşu açarak hizmetimizi yaygınlaştırmayı,
 • Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
 • Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden gerçekleştirmeyi,
 • Tıp teknolojisini etkin ve verimli kullanmayı,
 • Güncel bilgiyi yayan ve paylaşan bir kuruluş olmayı,
 • Tanıtımımıza yardımcı olacak etkinlikler organize etmeyi,
 • Tıp ödülleri ve öğrenci bursları gibi toplum belleğinde yer edinen etkinlikleri artırarak devam ettirmeyi,
 • Kurduğumuz sistemi sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi,

Kabul ve taahhüt ederiz.