Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı

Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı

Bel fıtığı ameliyatlarında uygulanan açık cerrahi ve mikrodiskektomi yöntemlerinin dezavantajlarının azaltılması amacıyla minimal invaziv teknikler geliştirilmektedir. Bahsedilen sorunların en aza indirildiği yöntem ise Tam Kapalı Bel Fıtığı ameliyatıdır (Perkütan Transforaminal Endoskopik Diskektomi).  Aslında geçmişi 30 yıl öncesine dayanan bu teknik, yaygın kullanıma son 10 yılda girmiştir ve günümüzde Kore, Almanya ve Amerika gibi ülkelerde bazı merkezlerde çok sayıda hasta bu teknikle opere edilmektedir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı ciltte 0.5 cm.lik bir kesiden yapılır. İşlem lokal ya da genel anestezi ile yapılabilmektedir. Ameliyatta  teknolojik alt yapının çok iyi olması gerekir, çünkü işlem kapalı   yapıldığından radyolojik ve endoskopik görüntüleme sistemlerinin yüksek kalitede olması şarttır. Cilt kesisinden sonra radyolojik görüntüleme altında bir iğne ile diske ulaşılır; sonrasında disk, radyo-opak bir madde ve daha sonra problemli diski endoskopik çıkarımda belirleyecek bir başka boya ile boyanır. Bu teknik sayesinde diskin sadece fıtıklaşmış parçası tanınır ve çıkarılır. İşlemin uygulanacağı tüp ve kamera, omurgada var olan anatomik boşluklarda ilerletilir ve fıtıklı bölgeye hiçbir dokuya hasar vermeden ulaşılır. Cerrahi işlem endoskopta bulunan kanalın içinden ve kamera ile kontrolü ile yapılır. Hastalar ameliyathaneyi ağrısız bir şekilde terkeder, aynı gün yürür ve genellikle akşamında taburcu olur. Ağır iş dışında işe dönüş süresi 3 - 5 gündür. Tüm bel fıtığı hastalarının % 60-70’inde uygulanabilen bu teknikte, açık cerrahide endişelenilen kilolu hastada da uygulama zorluğu yoktur.

Tüm cerrahi işlemlerde amaç hasarlı dokuyu tedavi ederken sağlıklı dokuyu korumaktır. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında anatomik boşluklar kullanılarak hasarlı dokuya ulaşıldığından, çevre sağlıklı dokulara hasar verilmez. En az hasarla fıtığın çıkartılabilmesi; iş güç kaybının en aza indirilmesi; ameliyat sonrası hastanın ağrısının hızla azalması ve hızla günlük hayatına başlayabilmesi bu tekniğin önemli avantajlarıdır.

Sonuç olarak, tam kapalı bel fıtığı ameliyatı teknik olarak sağlıklı dokuların kesilmediği ve dolayısıyla buna bağlı olarak operasyon sonrasındaki beklentilerin çok daha iyi olduğu bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.