Bayındır Hastanesi İçerenköy
E-Tahlil Online Randevu

İsim İle Ara
Detaylı Hekim Ara


Bölümün Diğer Hekimleri
Opr. Dr. Tufan Hacıahmetoğlu

Genel Cerrahi

Bayındır Hastanesi İçerenköy

0216 5752666

thaciahmetoglu@bayindirhastanesi.com.tr

Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi


Uzmanlık Eğitimi: İstanbulÜniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 


 

2001 – 2006 : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp  Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ( Uzmanlık eğitimi )


2006 – 2007 Kasımpaşa Askeri Hastanesi ( Tabip Asteğmen )


2007 – 2009 Adıyaman Devlet Hastanesi ( Uzman Doktor )


2009 -  Bayındır Hastanesi İçerenköy ( Uzman Doktor ) 

Türk Tabipleri Birliği ( İstanbul Tabip Odası )

Türk Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
1-The effects of contrast agent and intraductal pressure changes on the development of pancreatitis in an ERCP
model in rats.

Haciahmetoglu T, Ertekin C, Dolay K, Yanar F, Yanar H, Kapran Y.

Langenbecks Arc Surg. 2007 Aug 3


2-Rektum kanseri evrelemesinde endorektal manyetik rezonans görüntüleme ile endorektal ultrasonografinin karşılaştırılması

Fatih Altıntoprak, Emre Balık, Tufan Hacıahmetoğlu, Tunç Eren, Sümer Yamaner,
Türker Bulut, Dursun Buğra, Yılmaz Büyükuncu, Ali Akyüz, Necmettin Sökücü

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,
İstanbul

Kolon Rektum Hast Derg. Yıl: 2009 Cilt:
19 Sayı: 1 24-31

3-Tiroid Cerrahisinde Adıyaman Tecrübesi

Uğur DEVECİ, Tufan HACIAHMETOĞLU, Hikmet
SERT, Bülent PETİK, Mine ÇAYIRCI, Hacı Mehmet İNAN. Endokrinolojide Diyalog
Derneği Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 4 (Özel Sayı )


4- Nadir Bir Olgu: Tiroid Schwannoması

Hikmet SERT, Uğur DEVECİ, Tufan
HACIAHMETOĞLU, Bülent PETİK, Mine ÇAYIRCI, Hacı Mehmet İNAN. Endokrinolojide
Diyalog Derneği Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 4 (Özel Sayı )
Laparoskopik Cerrahi, Minimal İnvaziv Cerrahi,Gastrointestinal sistem Cerrahisi, Meme Cerrahisi,  Tiroid cerrahisi 


E-Dergi